THỂ LOẠI
Nghị quyết
Nghị định
Quyết định
Chỉ thị
Thông tư
Công văn
Kế hoạch
Chương trình hành động
Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến
Công điện
Thông báo
Hướng dẫn
LĨNH VỰC
Nội chính - Tổ chức
Giao thông - Xây dựng
Tài nguyên và Môi trường
Công thương
Nông nghiệp & PTNT
Văn hoá - TT - Du lịch
Khoa học và Công nghệ
Tài chính - Ngân sách
Y tế
Giáo dục - Đào tạo
Lao động - TB & XH
Thông tin và Truyền thông
Tổng hợp
Lĩnh vực khác
Ngoại vụ
Tin học Công báo

 

MẪU TRÌNH BÀY CÁC LOẠI VĂN BẢN

Theo Thông tư số 01/2011/TTLT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ

TT Mẫu loại văn bản Tệp đính kèm
1 Mẫu Nghị quyết (cá biệt) download
2

Mẫu Nghị quyết (cá biệt) của Thường trực HĐND

download
3

Mẫu Quyết định (cá biệt) của Thường trực HĐND

download
4

Mẫu Quyết định (quy định trực tiếp)

download
5

Mẫu Quyết định (quy định gián tiếp)

download
6

Mẫu văn bản (ban hành kèm theo Quyết định)

download
7

Mẫu văn bản có tên loại khác

download
8

Mẫu Công văn

download
9

Mẫu Công điện

download

 

CƠ QUAN BAN HÀNH

Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897
Email: ubndtq@gmail.com

Free Directory Submission - vietnam travel blog