THỂ LOẠI
Nghị quyết
Nghị định
Quyết định
Chỉ thị
Thông tư
Công văn
Kế hoạch
Chương trình hành động
Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến
Công điện
Thông báo
LĨNH VỰC
Nội chính - Tổ chức
Giao thông - Xây dựng
Tài nguyên và Môi trường
Công thương
Nông nghiệp & PTNT
Văn hoá - TT - Du lịch
Khoa học và Công nghệ
Tài chính - Ngân sách
Y tế
Giáo dục - Đào tạo
Lao động - TB & XH
Thông tin và Truyền thông
Tổng hợp
Lĩnh vực khác
Ngoại vụ
Từ khóa     Cụm từ chính xác.    Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
82/DM 15/11/2014

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 82/DM từ ngày 10/11/2014 đến 15/11/2014

81/DM 07/11/2014

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 81/DM từ ngày 03/11/2014 đến 07/11/2014

80/DM 31/10/2014

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 80/DM từ ngày 26/10/2014 đến 31/10/2014

79/DM 24/10/2014

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 79/DM từ ngày 20/10/2014 đến 24/10/2014

404/QĐ-UBND 22/10/2014

Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh về thành lập Phòng Quản lý lao động thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang

20/2014/QĐ-UBND 22/10/2014

Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp: Thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà giấy tờ quyền sử dụng đất không ghi rõ diện tích đất ở; đất chuyển từ xã về phường, thị trấn do điều chỉnh địa giới hành chính mà người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

19/2014/QĐ-UBND 21/10/2014

Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND tỉnh Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chính quyền xã, phường, thị trấn hằng năm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

400/QĐ-UBND 21/10/2014

Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND tỉnh về bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm Quy hoạch xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang

18/2014/QĐ-UBND 21/10/2014

Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

17/2014/QĐ-UBND 21/10/2014

Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang

Tổng số: 3569 VB    Trang 1/357

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Năm Số Công báo

CƠ QUAN BAN HÀNH

Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897
Email: ubndtq@gmail.com

Free Directory Submission - vietnam travel blog