THỂ LOẠI
Nghị quyết
Nghị định
Quyết định
Chỉ thị
Thông tư
Công văn
Kế hoạch
Chương trình hành động
Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến
Công điện
Thông báo
Hướng dẫn
LĨNH VỰC
Nội chính - Tổ chức
Giao thông - Xây dựng
Tài nguyên và Môi trường
Công thương
Nông nghiệp & PTNT
Văn hoá - TT - Du lịch
Khoa học và Công nghệ
Tài chính - Ngân sách
Y tế
Giáo dục - Đào tạo
Lao động - TB & XH
Thông tin và Truyền thông
Tổng hợp
Lĩnh vực khác
Ngoại vụ
Từ khóa     Cụm từ chính xác.    Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
33/KH-UBND 14/04/2015

Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 14/4/2015 của UBND tỉnh về thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

340/QĐ-UBND 13/04/2015

Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 13/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang

108/QĐ-UBND 13/04/2015

Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 13/4/2015 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang

03/CT-UBND 13/04/2015

Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 13/4/2015 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn năm 2015

30/KH-UBND 03/04/2015

Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 03/4/2015 của UBND tỉnh về Triển khai thực hiện Quyết định số 208/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

281/QĐ-UBND 28/03/2015

Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 28/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về Thành lập Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Tuyên Quang

101/DM 27/03/2015

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 101/DM từ ngày 23/3/2015 đến 27/3/2015

250/QĐ-UBND 21/03/2015

Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 21/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ

100/DM 20/03/2015

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 100/DM từ ngày 16/3/2015 đến 20/3/2015

18/KH-UBND 17/03/2015

Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 17/3/2015 của UBND tỉnh về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện quy ước năm 2015

Tổng số: 3697 VB    Trang 1/370

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Năm Số Công báo

CƠ QUAN BAN HÀNH

Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897
Email: ubndtq@gmail.com

Free Directory Submission - vietnam travel blog