THỂ LOẠI
Nghị quyết
Nghị định
Quyết định
Chỉ thị
Thông tư
Công văn
Kế hoạch
Chương trình hành động
Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến
Công điện
Thông báo
Hướng dẫn
LĨNH VỰC
Nội chính - Tổ chức
Giao thông - Xây dựng
Tài nguyên và Môi trường
Công thương
Nông nghiệp & PTNT
Văn hoá - TT - Du lịch
Khoa học và Công nghệ
Tài chính - Ngân sách
Y tế
Giáo dục - Đào tạo
Lao động - TB & XH
Thông tin và Truyền thông
Tổng hợp
Lĩnh vực khác
Ngoại vụ
Từ khóa     Cụm từ chính xác.    Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
05/QĐ-UBND 10/01/2015

Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 10/01/2015 của UBND tỉnh về Thành lập Ban Quản lý Quỹ Tài trợ cạnh tranh doanh nghiệp thuộc Dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Tuyên Quang

01/KH-UBND 09/01/2015

Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 09/01/2015 của UBND tỉnh về Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2015

535/QĐ-UBND 31/12/2014

Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh về Phê duyệt Quy hoạch phát triển Trồng trọt tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

88/DM 31/12/2014

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 88/DM từ ngày 22/12/2014 đến 31/12/2014

526/QĐ-UBND 30/12/2014

Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Chương trình công tác chủ yếu năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

517/QĐ-UBND 29/12/2014

Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh về đổi tên Trung tâm phục hồi chức năng Hương Sen thành Bệnh viện phục hồi chức năng Hương Sen

3640/UBND-TC 29/12/2014

Công văn số 3640/UBND-TC ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 36 của Thủ tướng Chính phủ

3634/UBND-GT 27/12/2014

Công văn số 3634/UBND-GT ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

34/2014/QĐ-UBND 27/12/2014

Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định phân cấp kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với một số công trình cấp III, cấp IV thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

33/2014/QĐ-UBND 27/12/2014

Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Tổng số: 3636 VB    Trang 1/364

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Năm Số Công báo

CƠ QUAN BAN HÀNH

Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897
Email: ubndtq@gmail.com

Free Directory Submission - vietnam travel blog