THỂ LOẠI
Nghị quyết
Nghị định
Quyết định
Chỉ thị
Thông tư
Công văn
Kế hoạch
Chương trình hành động
Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến
Công điện
Thông báo
Hướng dẫn
LĨNH VỰC
Nội chính - Tổ chức
Giao thông - Xây dựng
Tài nguyên và Môi trường
Công thương
Nông nghiệp & PTNT
Văn hoá - TT - Du lịch
Khoa học và Công nghệ
Tài chính - Ngân sách
Y tế
Giáo dục - Đào tạo
Lao động - TB & XH
Thông tin và Truyền thông
Tổng hợp
Lĩnh vực khác
Ngoại vụ
Từ khóa     Cụm từ chính xác.    Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
15/2015/QĐ-UBND 19/11/2015

Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

3334/UBND-VX 16/11/2015

Công văn số 3334/UBND-VX ngày 16/11/2015 của UBND tỉnh v/v tổ chức Tuần lễ truyền thông về phòng, chống kháng thuốc

3299/UBND-VX 12/11/2015

Công văn số 3299/UBND-VX ngày 12/11/2015 của UBND tỉnh v/v triển khai Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2015

3271/UBND-NV 09/11/2015

Công văn số 3271/UBND-NV ngày 09/11/2015 của UBND tỉnh v/v thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

320/QĐ-UBND 03/11/2015

Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 03/11/2015 của UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh

319/QĐ-UBND 03/11/2015

Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 03/11/2015 của UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh

318/QĐ-UBND 03/11/2015

Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 03/11/2015 của UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh

3213/UBND-NC 02/11/2015

Công văn số 3213/UBND-NC ngày 02/11/2015 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ

1537/QĐ-UBND 02/11/2015

Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về Kiện toàn Ban Chỉ đạo thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

3206/UBND-NLN 31/10/2015

Công văn số 3206/UBND-NLN ngày 31/10/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện các giải pháp phòng chống hạn năm 2016

Tổng số: 3897 VB    Trang 1/390

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Năm Số Công báo

CƠ QUAN BAN HÀNH

Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897
Email: ubndtq@gmail.com

Free Directory Submission - vietnam travel blog