THỂ LOẠI
Nghị quyết
Nghị định
Quyết định
Chỉ thị
Thông tư
Công văn
Kế hoạch
Chương trình hành động
Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến
Công điện
Thông báo
Hướng dẫn
LĨNH VỰC
Nội chính - Tổ chức
Giao thông - Xây dựng
Tài nguyên và Môi trường
Công thương
Nông nghiệp & PTNT
Văn hoá - TT - Du lịch
Khoa học và Công nghệ
Tài chính - Ngân sách
Y tế
Giáo dục - Đào tạo
Lao động - TB & XH
Thông tin và Truyền thông
Tổng hợp
Lĩnh vực khác
Ngoại vụ
Tin học Công báo
Từ khóa     Cụm từ chính xác.    Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
62/QĐ-UBND 19/01/2016

Quyết định 62/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015

07/KH-UBND 19/01/2016

Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 19/01/2016 của UBND tỉnh về Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

63/QĐ-UBND 19/01/2016

Quyết định 63/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015

151/UBND-VX 19/01/2016

Công văn số 151/UBND-VX ngày 19/01/2016 của UBND tỉnh về viêc thực hiện các quy định về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội

127/UBND-VX 16/01/2016

Công văn số 127/UBND-VX ngày 16/01/2016 của UBND tỉnh về viêc chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực y tế

121/UBND-NLN 14/01/2016

Công văn số 121/UBND-NLN ngày 14/01/2016 của UBND tỉnh về việc đôn đốc hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi và cơ chế chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh

111/UBND-VX 13/01/2016

Công văn số 111/UBND-VX ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách đối với trẻ em và giáo viên mầm non

82/UBND-NC 12/01/2016

Công văn số 82/UBND-NC ngày 12/01/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020

97/UBND-TH 12/01/2016

Công văn số 97/UBND-TH ngày 12/01/2016 của UBND tỉnh về việc xây dựng Chương trình hành động để triển khai thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội

91/UBND-NLN 12/01/2016

Công văn số 91/UBND-NLN ngày 12/01/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm

Tổng số: 3995 VB    Trang 1/400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Năm Số Công báo

CƠ QUAN BAN HÀNH

Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897
Email: ubndtq@gmail.com

Free Directory Submission - vietnam travel blog