THỂ LOẠI
Nghị quyết
Nghị định
Quyết định
Chỉ thị
Thông tư
Công văn
Kế hoạch
Chương trình hành động
Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến
Công điện
Thông báo
Hướng dẫn
LĨNH VỰC
Nội chính - Tổ chức
Giao thông - Xây dựng
Tài nguyên và Môi trường
Công thương
Nông nghiệp & PTNT
Văn hoá - TT - Du lịch
Khoa học và Công nghệ
Tài chính - Ngân sách
Y tế
Giáo dục - Đào tạo
Lao động - TB & XH
Thông tin và Truyền thông
Tổng hợp
Lĩnh vực khác
Ngoại vụ
Từ khóa     Cụm từ chính xác.    Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
898/QĐ-UBND 27/07/2015

Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 740/QĐ-CT ngày 15/6/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

219/QĐ-UBND 27/07/2015

Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh

218/QĐ-UBND 27/07/2015

Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh về thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

10/2015/QĐ-UBND 17/07/2015

Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; quy mô diện tích tối thiểu đối với Dự án cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

191/QĐ-UBND 29/06/2015

Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của UBND tỉnh về Đổi tên Đội Kiểm lâm cơ động thành Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng

114/DM 26/06/2015

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 114/DM từ ngày 22/6/2015 đến 26/6/2015

49/KH-UBND 22/06/2015

Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 22/6/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

09/2015/QĐ-UBND 21/06/2015

Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 21/6/2015 của UBND tỉnh về Sửa đổi Khoản 2, Điều 29 Quy định tổ chức quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 01/11/2013 của UBND tỉnh

48/KH-UBND 20/06/2015

Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 20/6/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-TTg ngày 20/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài trong tình hình hiện nay

113/DM 19/06/2015

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 113/DM từ ngày 15/6/2015 đến 19/6/2015

Tổng số: 3762 VB    Trang 1/377

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Năm Số Công báo

CƠ QUAN BAN HÀNH

Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897
Email: ubndtq@gmail.com

Free Directory Submission - vietnam travel blog