THỂ LOẠI
Nghị quyết
Nghị định
Quyết định
Chỉ thị
Thông tư
Công văn
Kế hoạch
Chương trình hành động
Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến
Công điện
Thông báo
LĨNH VỰC
Nội chính - Tổ chức
Giao thông - Xây dựng
Tài nguyên và Môi trường
Công thương
Nông nghiệp & PTNT
Văn hoá - TT - Du lịch
Khoa học và Công nghệ
Tài chính - Ngân sách
Y tế
Giáo dục - Đào tạo
Lao động - TB & XH
Thông tin và Truyền thông
Tổng hợp
Lĩnh vực khác
Ngoại vụ
Từ khóa     Cụm từ chính xác.    Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
79/DM 24/10/2014

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 79/DM từ ngày 20/10/2014 đến 24/10/2014

17/2014/QĐ-UBND 21/10/2014

Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang

78/DM 17/10/2014

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 78/DM từ ngày 13/10/2014 đến 17/10/2014

398/QĐ-UBND 17/10/2014

Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

16/2014/QĐ-UBND 13/10/2014

Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định hạn mức giao đất ở và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

15/2014/QĐ-UBND 13/10/2014

Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

77/DM 10/10/2014

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 77/DM từ ngày 01/10/2014 đến 10/10/2014

385/QĐ-UBND 02/10/2014

Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 02/10/2014 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Tuyên Quang

384/QĐ-UBND 30/09/2014

Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi"

1069/QĐ-UBND 26/09/2014

Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của Chủ tịch UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2010 - 2020

Tổng số: 3548 VB    Trang 1/355

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Năm Số Công báo

CƠ QUAN BAN HÀNH

Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897
Email: ubndtq@gmail.com

Free Directory Submission - vietnam travel blog