THỂ LOẠI
Nghị quyết
Nghị định
Quyết định
Chỉ thị
Thông tư
Công văn
Kế hoạch
Chương trình hành động
Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến
Công điện
Thông báo
Hướng dẫn
LĨNH VỰC
Nội chính - Tổ chức
Giao thông - Xây dựng
Tài nguyên và Môi trường
Công thương
Nông nghiệp & PTNT
Văn hoá - TT - Du lịch
Khoa học và Công nghệ
Tài chính - Ngân sách
Y tế
Giáo dục - Đào tạo
Lao động - TB & XH
Thông tin và Truyền thông
Tổng hợp
Lĩnh vực khác
Ngoại vụ
Tin học Công báo
Từ khóa     Cụm từ chính xác.    Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
04/NQ-HĐND 22/01/2015

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 22/01/2015 của HĐND huyện Lâm Bình về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2015

02/NQ-HĐND 20/01/2015

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 20/01/2015 của HĐND huyện Lâm Bình về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2015

18/NQ-HĐND 19/01/2015

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 19/01/2015 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2015

17/NQ-HĐND 19/01/2015

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 19/01/2015 của HĐND tỉnh về Chia tách thôn Nà Xé để thành lập 02 thôn Nà Xé và Tiên Tốc thuộc xã Bình An, huyện Lâm Bình

16/NQ-HĐND 19/01/2015

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 19/01/2015 của HĐND tỉnh về Quyết định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Tuyên Quang năm 2015

15/NQ-HĐND 19/01/2015

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 19/01/2015 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án thành lập phường An Tường thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

13/NQ-HĐND 19/01/2015

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 19/01/2015 của HĐND tỉnh về Thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang

12/NQ-HĐND 19/01/2015

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 19/01/2015 của HĐND tỉnh về Phê duyệt Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và ngân sách các huyện, thành phố năm 2015

10/NQ-HĐND 18/01/2015

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 18/01/2015 của HĐND tỉnh về danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 và danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật Đất đai trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

07/NQ-HĐND 18/01/2015

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 18/01/2015 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013

Tổng số: 454 VB    Trang 2/46

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Năm Số Công báo

CƠ QUAN BAN HÀNH

Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897
Email: ubndtq@gmail.com

Free Directory Submission - vietnam travel blog