THỂ LOẠI
Nghị quyết
Nghị định
Quyết định
Chỉ thị
Thông tư
Công văn
Kế hoạch
Chương trình hành động
Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến
Công điện
Thông báo
Hướng dẫn
LĨNH VỰC
Nội chính - Tổ chức
Giao thông - Xây dựng
Tài nguyên và Môi trường
Công thương
Nông nghiệp & PTNT
Văn hoá - TT - Du lịch
Khoa học và Công nghệ
Tài chính - Ngân sách
Y tế
Giáo dục - Đào tạo
Lao động - TB & XH
Thông tin và Truyền thông
Tổng hợp
Lĩnh vực khác
Ngoại vụ
Tin học Công báo
Từ khóa     Cụm từ chính xác.    Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
43/2015/NQ-HĐND 22/12/2015

Nghị quyết số 43/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh Quy định chế độ chi công tác phí, chế độ chi hội nghị, chế độ chi tiếp khách áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

42/2015/NQ-HĐND 22/12/2015

Nghị quyết số 42/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh Ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020

41/2015/NQ-HĐND 22/12/2015

Nghị quyết số 41/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh về Quy định về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016 - 2020

40/NQ-HĐND 22/12/2015

Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016

38/NQ-HĐND 22/12/2015

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh về Phê duyệt dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh, ngân sách các huyện, thành phố năm 2016

37/NQ-HĐND 22/12/2015

Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016

36/NQ-HĐND 22/12/2015

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014

30/NQ-HĐND 14/05/2015

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 14/5/2015 của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016

29/NQ-HĐND 14/05/2015

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 14/5/2015 của HĐND tỉnh về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016

28/NQ-HĐND 14/05/2015

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 14/5/2015 của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016

Tổng số: 462 VB    Trang 2/47

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Năm Số Công báo

CƠ QUAN BAN HÀNH

Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897
Email: ubndtq@gmail.com

Free Directory Submission - vietnam travel blog