THỂ LOẠI
Nghị quyết
Nghị định
Quyết định
Chỉ thị
Thông tư
Công văn
Kế hoạch
Chương trình hành động
Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến
Công điện
Thông báo
Hướng dẫn
LĨNH VỰC
Nội chính - Tổ chức
Giao thông - Xây dựng
Tài nguyên và Môi trường
Công thương
Nông nghiệp & PTNT
Văn hoá - TT - Du lịch
Khoa học và Công nghệ
Tài chính - Ngân sách
Y tế
Giáo dục - Đào tạo
Lao động - TB & XH
Thông tin và Truyền thông
Tổng hợp
Lĩnh vực khác
Ngoại vụ
Từ khóa     Cụm từ chính xác.    Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
07/NQ-HĐND 18/01/2015

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 18/01/2015 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013

11/2015/NQ-HĐND 18/01/2015

Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 18/01/2015 của HĐND tỉnh về Quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

09/2015/NQ-HĐND 18/01/2015

Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 18/01/2015 của HĐND tỉnh về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

08/2015/NQ-HĐND 18/01/2015

Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 18/01/2015 của HĐND tỉnh về bảng giá đất 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

05/NQ-HĐND 16/01/2015

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 16/01/2015 của HĐND tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015

03/NQ-HĐND 16/01/2015

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 16/01/2015 của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015

14/NQ-HĐND 23/07/2014

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 23/7/2014 của HĐND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết bãi bỏ toàn bộ và một phần một số nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành

15/2014/NQ-HĐND 23/07/2014

Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 23/7/2014 của HĐND tỉnh Ban hành Quy định một số mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

13/2014/NQ-HĐND 22/07/2014

Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của HĐND tỉnh Quy định mức thu học phí đào tạo đại học năm học 2014 - 2015 của Trường Đại học Tân Trào

12/2014/NQ-HĐND 22/07/2014

Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hoá đối với một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Tổng số: 445 VB    Trang 2/45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Năm Số Công báo

CƠ QUAN BAN HÀNH

Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897
Email: ubndtq@gmail.com

Free Directory Submission - vietnam travel blog