THỂ LOẠI
Nghị quyết
Nghị định
Quyết định
Chỉ thị
Thông tư
Công văn
Kế hoạch
Chương trình hành động
Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến
Công điện
Thông báo
Hướng dẫn
LĨNH VỰC
Nội chính - Tổ chức
Giao thông - Xây dựng
Tài nguyên và Môi trường
Công thương
Nông nghiệp & PTNT
Văn hoá - TT - Du lịch
Khoa học và Công nghệ
Tài chính - Ngân sách
Y tế
Giáo dục - Đào tạo
Lao động - TB & XH
Thông tin và Truyền thông
Tổng hợp
Lĩnh vực khác
Ngoại vụ
Từ khóa     Cụm từ chính xác.    Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
05/NQ-HĐND 20/07/2014

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 20/7/2014 của HĐND tỉnh về việc bầu Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội, bầu bổ sung thành viên Ban Pháp chế và bầu Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII (nhiệm kỳ 2011-2016)

04/NQ-HĐND 20/07/2014

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 20/7/2014 của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII (nhiệm kỳ 2011-2016)

15/2014/NQ-HĐND 16/05/2014

Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 16/5/2014 của HĐND huyện Chiêm Hóa về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) thị trấn Vĩnh Lộc huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

14/2013/NQ-HĐND 25/12/2013

Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 25/12/2013 của HĐND huyện Chiêm Hóa về chương trình giám sát năm 2014 của Hội đồng nhân dân huyện

12/2013/NQ-HĐND 25/12/2013

Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 25/12/2013 của HĐND huyện Chiêm Hóa về các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng chính quyền năm 2014

109/2013/NQ-HĐND 24/12/2013

Nghị quyết số 109/2013/NQ-HĐND ngày 24/12/2013 của HĐND huyện Sơn Dương về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2014

108/NQ-HĐND 24/12/2013

Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 24/12/2013 của HĐND huyện Sơn Dương về Thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2012 - 2015 thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương

107/NQ-HĐND 23/12/2013

Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 23/12/2013 của HĐND huyện Sơn Dương về việc phê duyệt dự toán thu Ngân sách Nhà nước, chi Ngân sách địa phương và Phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện, cấp xã năm 2014

32/NQ-HĐND 12/12/2013

Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

30/NQ-HĐND 12/12/2013

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh về Quy định mức hỗ trợ địa phương sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013 - 2015

Tổng số: 429 VB    Trang 2/43

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Năm Số Công báo

CƠ QUAN BAN HÀNH

Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897
Email: ubndtq@gmail.com

Free Directory Submission - vietnam travel blog