THỂ LOẠI
Nghị quyết
Nghị định
Quyết định
Chỉ thị
Thông tư
Công văn
Kế hoạch
Chương trình hành động
Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến
Công điện
Thông báo
Hướng dẫn
LĨNH VỰC
Nội chính - Tổ chức
Giao thông - Xây dựng
Tài nguyên và Môi trường
Công thương
Nông nghiệp & PTNT
Văn hoá - TT - Du lịch
Khoa học và Công nghệ
Tài chính - Ngân sách
Y tế
Giáo dục - Đào tạo
Lao động - TB & XH
Thông tin và Truyền thông
Tổng hợp
Lĩnh vực khác
Ngoại vụ
Từ khóa     Cụm từ chính xác.    Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
176/2003/QĐ-UB 19/12/2003

Quyết định số 176/2003/QĐ-UB ngày 19/12/2003 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chung khu Dịch vụ, Du lịch, Thương mại và Dân cư Đô thị mới thuộc thôn Xây Dựng, thị trấn huyện lỵ Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

169/2003/QĐ-UB 16/12/2003

Quyết định số 169/2003/QĐ-UB ngày 16/12/2003 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non

168/2003/QĐ-UB 01/12/2003

Quyết định số 168/2003/QĐ-UB ngày 01/12/2003 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của UBND thị xã Tuyên Quang

167/2003/QĐ-UB 01/12/2003

Quyết định số 167/2003/QĐ-UB ngày 01/12/2003 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của UBND huyện Sơn Dương

166/2003/QĐ-UB 01/12/2003

Quyết định số 166/2003/QĐ-UB ngày 01/12/2003 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của UBND huyện Hàm Yên

165/2003/QĐ-UB 01/12/2003

Quyết định số 165/2003/QĐ-UB ngày 01/12/2003 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của UBND huyện Chiêm Hóa

152/2003/QĐ-UB 20/11/2003

Quyết định số 152/2003/QĐ-UB ngày 20/11/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời suất đầu tư trồng, chăm sóc rừng bằng cây lát Mexico có kích thước bầu 7cm x 12cm, mật độ trồng 2.500 cây/ha trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

147/2003/QĐ-UB 10/11/2003

Quyết định số 147/2003/QĐ-UB ngày 10/11/2003 của UBND tỉnh ban hành mức thu học phí; công tác quản lý thu, chi học phí hệ đào tạo mở tại Trường Trung học kinh tế - kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang

145/2003/QĐ-UB 06/11/2003

Quyết định số 145/2003/QĐ-UB ngày 06/11/2003 của UBND tỉnh về việc đổi tên Sở Tài chính Vật giá thành Sở Tài chính

144/2003/QĐ-UB 05/11/2003

Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 05/11/2003 của UBND tỉnh về việc quy định giá thóc áp dụng thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2003

Tổng số: 2254 VB    Trang 203/226

199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

Năm Số Công báo

CƠ QUAN BAN HÀNH

Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897
Email: ubndtq@gmail.com

Free Directory Submission - vietnam travel blog