THỂ LOẠI
Nghị quyết
Nghị định
Quyết định
Chỉ thị
Thông tư
Công văn
Kế hoạch
Chương trình hành động
Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến
Công điện
Thông báo
LĨNH VỰC
Nội chính - Tổ chức
Giao thông - Xây dựng
Tài nguyên và Môi trường
Công thương
Nông nghiệp & PTNT
Văn hoá - TT - Du lịch
Khoa học và Công nghệ
Tài chính - Ngân sách
Y tế
Giáo dục - Đào tạo
Lao động - TB & XH
Thông tin và Truyền thông
Tổng hợp
Lĩnh vực khác
Ngoại vụ
Từ khóa     Cụm từ chính xác.    Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
34/2002/QĐ-UB 25/01/2002

Quyết định số 34/2002/QĐ-UB ngày 25/01/2002 của UBND tỉnh về việc việc ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của Thôn, Xóm, Bản, Tổ nhân dân"

33/2002/QĐ-UB 25/01/2002

Quyết định số 33/2002/QĐ-UB ngày 25/01/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành bản quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức và cán bộ

26/2002/QĐ-UB 18/01/2002

Quyết định số 26/2002/QĐ-UB ngày 18/01/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành cơ chế khuyến khích thực hiện Dự án phát triển đàn bò sữa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

25/2002/QĐ-UB 18/01/2002

Quyết định số 25/2002/QĐ-UB ngày 18/01/2002 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm phát triển Bò huyện Sơn Dương

24/2002/QĐ-UB 17/01/2002

Quyết định số 24/2002/QĐ-UB ngày 17/01/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành tạm thời mức cước vận chuyển máy chiếu phim; định mức xăng, dầu máy nổ phục vụ chiếu phim của Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tỉnh Tuyên Quang

16/2002/QĐ-UB 11/01/2002

Quyết định số 16/2002/QĐ-UB ngày 11/01/2002 của UBND tỉnh về việc thành lập Phòng Ngoại ngữ - Tin học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

15/2002/QĐ-UB 11/01/2002

Quyết định số 15/2002/QĐ-UB ngày 11/01/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành ''Đơn giá đền bù thiệt hại về tài sản (vật kiến trúc) và hoa màu", thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

2328/QĐ-UB 28/12/2001

Quyết định số 2328/QĐ-UB ngày 28/12/2001 của UBND tỉnh về việc ban hành "Quy định hỗ trợ cước thuê bao, cước truy nhập, khai thác Internet trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang"

2289/QĐ-UB 26/12/2001

Quyết định số 2289/QĐ-UB ngày 26/12/2001 của UBND tỉnh "Về việc thành lập Trung tâm phát triển Bò huyện Yên Sơn"

2243/QĐ-UB 20/12/2001

Quyết định số 2243/QĐ-UB ngày 20/12/2001 của UBND tỉnh "Về việc thành lập Đội thanh tra giao thông - đô thị, thị xã Tuyên Quang"

Tổng số: 2139 VB    Trang 203/214

199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

Năm Số Công báo

CƠ QUAN BAN HÀNH

Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897
Email: ubndtq@gmail.com

Free Directory Submission - vietnam travel blog