THỂ LOẠI
Nghị quyết
Nghị định
Quyết định
Chỉ thị
Thông tư
Công văn
Kế hoạch
Chương trình hành động
Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến
Công điện
Thông báo
Hướng dẫn
LĨNH VỰC
Nội chính - Tổ chức
Giao thông - Xây dựng
Tài nguyên và Môi trường
Công thương
Nông nghiệp & PTNT
Văn hoá - TT - Du lịch
Khoa học và Công nghệ
Tài chính - Ngân sách
Y tế
Giáo dục - Đào tạo
Lao động - TB & XH
Thông tin và Truyền thông
Tổng hợp
Lĩnh vực khác
Ngoại vụ
Tin học Công báo
Từ khóa     Cụm từ chính xác.    Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
65/2005/QĐ-UBND 04/08/2005

Quyết định số 65/2005/QĐ-UBND ngày 04/8/2005 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tỉnh Tuyên Quang

06/2005/QĐ-UBND 27/07/2005

Quyết định số 06/2005/QĐ-UBND ngày 27/7/2005 của UBND thị xã Tuyên Quang về việc ban bành Quy chế hoạt động của Tiểu ban chỉ đạo thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em của thị xã Tuyên Quang.

05/2005/QĐ-UBND 22/07/2005

Quyết định số 05/2005/QĐ-UBND ngày 22/7/2005 của UBND thị xã Tuyên Quang về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục hồ sơ, trách nhiệm, thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất cho cá nhân, hộ gia đình ở thị xã Tuyên Quang theo quy trình giao dịch "Một cửa"

04/2005/QĐ-UBND 22/07/2005

Quyết định số 04/2005/QĐ-UBND ngày 22/7/2005 của UBND thị xã Tuyên Quang về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục hồ sơ, trách nhiệm, thời gian giải quyết mua, bán nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng cho cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn thị xã theo quy trình giao dịch "Một cửa".

63/2005/QĐ-UBND 15/07/2005

Quyết định số 63/2005/QĐ-UBND ngày 15/7/2005 của UBND tỉnh về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Hoà Phú, huyện Chiêm Hoá

59/2005/QĐ-UBND 15/07/2005

Quyết định số 59/2005/QĐ-UBND ngày 15/7/2005 của UBND tỉnh về việc tách Trường Trung học phổ thông Sông Lô 2, huyện Yên Sơn

60/2005/QĐ-UBND 15/07/2005

Quyết định số 60/2005/QĐ-UBND ngày 15/7/2005 của UBND tỉnh về việc tách Trường Trung học phổ thông Trung Sơn huyện Yên Sơn

61/2005/QĐ-UBND 15/07/2005

Quyết định số 61/2005/QĐ-UBND ngày 15/7/2005 của UBND tỉnh về việc tách Trường Trung học phổ thông Xuân Vân, huyện Yên Sơn

62/2005/QĐ-UBND 15/07/2005

Quyết định số 62/2005/QĐ-UBND ngày 15/7/2005 của UBND tỉnh về việc tách Trường Trung học phổ thông Kháng Nhật, huyện Sơn Dương

64/2005/QĐ-UBND 15/07/2005

Quyết định số 64/2005/QĐ-UBND ngày 15/7/2005 của UBND tỉnh về việc tách Trường Trung học phổ thông Đông Thọ, huyện Sơn Dương

Tổng số: 2374 VB    Trang 203/238

199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

Năm Số Công báo

CƠ QUAN BAN HÀNH

Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897
Email: ubndtq@gmail.com

Free Directory Submission - vietnam travel blog