THỂ LOẠI
Nghị quyết
Nghị định
Quyết định
Chỉ thị
Thông tư
Công văn
Kế hoạch
Chương trình hành động
Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến
Công điện
Thông báo
Hướng dẫn
LĨNH VỰC
Nội chính - Tổ chức
Giao thông - Xây dựng
Tài nguyên và Môi trường
Công thương
Nông nghiệp & PTNT
Văn hoá - TT - Du lịch
Khoa học và Công nghệ
Tài chính - Ngân sách
Y tế
Giáo dục - Đào tạo
Lao động - TB & XH
Thông tin và Truyền thông
Tổng hợp
Lĩnh vực khác
Ngoại vụ
Từ khóa     Cụm từ chính xác.    Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
02/2005/QĐ-UB 14/01/2005

Quyết định số 02/2005/QĐ-UB ngày 14/01/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định giá cước vận tải hàng hoá bằng ô tô

01/2005/QĐ-UB 04/01/2005

Quyết định số 01/2005/QĐ-UB ngày 04/01/2005 của UBND tỉnh về việc thực hiện cơ chế “một cửa” tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang.

97/2004/QĐ-UB 30/12/2004

Quyết định số 97/2004/QĐ-UB ngày 30/12/2004 của UBND tỉnh về việc cấp không thu phí qua câu Nông Tiến

96/2004/QĐ-UB 29/12/2004

Quyết định số 96/2004/QĐ-UB ngày 29/12/2004 của UBND tỉnh về việc cấp Bằng công nhận trường mầm non nông thôn đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2002 - 2005

95/2004/QĐ-UB 29/12/2004

Quyết định số 95/2004/QĐ-UB ngày 29/12/2004 của UBND tỉnh về việc tách trường Trung học phổ thông Ỷ La, thị xã Tuyên Quang

94/2004/QĐ-UB 29/12/2004

Quyết định số 94/2004/QĐ-UB ngày 29/12/2004 của UBND tỉnh về việc tách khối Trung học cơ sở của Trường Trung học phổ thông Đầm Hồng, huyện Chiêm Hóa

93/2004/QĐ-UB 29/12/2004

Quyết định số 93/2004/QĐ-UB ngày 29/12/2004 của UBND tỉnh về việc tách trường Trung học phổ thông Hà Lang, huyện Chiêm Hóa

92/2004/QĐ-UB 29/12/2004

Quyết định số 92/2004/QĐ-UB ngày 29/12/2004 của UBND tỉnh về việc tách trường Trung học phổ thông Minh Quang, huyện Chiêm Hóa

91/2004/QĐ-UB 29/12/2004

Quyết định số 91/2004/QĐ-UB ngày 29/12/2004 của UBND tỉnh về việc tách trường Trung học phổ thông Kim Bình, huyện Chiêm Hóa

90/2004/QĐ-UB 29/12/2004

Quyết định số 90/2004/QĐ-UB ngày 29/12/2004 của UBND tỉnh về việc trường Trung học phổ thông Thái Hòa, huyện Hàm Yên

Tổng số: 2319 VB    Trang 203/232

199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

Năm Số Công báo

CƠ QUAN BAN HÀNH

Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897
Email: ubndtq@gmail.com

Free Directory Submission - vietnam travel blog