THỂ LOẠI
Nghị quyết
Nghị định
Quyết định
Chỉ thị
Thông tư
Công văn
Kế hoạch
Chương trình hành động
Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến
Công điện
Thông báo
LĨNH VỰC
Nội chính - Tổ chức
Giao thông - Xây dựng
Tài nguyên và Môi trường
Công thương
Nông nghiệp & PTNT
Văn hoá - TT - Du lịch
Khoa học và Công nghệ
Tài chính - Ngân sách
Y tế
Giáo dục - Đào tạo
Lao động - TB & XH
Thông tin và Truyền thông
Tổng hợp
Lĩnh vực khác
Ngoại vụ
Từ khóa     Cụm từ chính xác.    Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
396/2002/QĐ-UB 29/07/2002

Quyết định số 396/2002/QĐ-UB ngày 29/7/2002 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Điều 3, Quyết định số 590/QĐ-UB ngày 01 tháng 6 năm 2002 về việc kiện toàn Ban an toàn giao thông Tỉnh Tuyên Quang

397/2002/QĐ-UB 29/07/2002

Quyết định số 397/2002/QĐ-UB ngày 29/7/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quy trình thực hiện đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

393/2002/QĐ-UB 25/07/2002

Quyết định số 393/2002/QĐ-UB ngày 25/7/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời hỗ trợ, quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ dồn diền, đổi thửa và kiên cố hoá kênh mương cho các xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

358/2002/QĐ-UB 30/06/2002

Quyết định số 358/2002/QĐ-UB ngày 30/6/2002 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban phối hợp thực thi dự án Đa dạng hoá thu nhập Nông thôn huyện Hàm Yên

361/2002/QĐ-UB 30/06/2002

Quyết định số 361/2002/QĐ-UB ngày 30/6/2002 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban phối hợp thực thi dự án Đa dạng hoá thu nhập Nông thôn huyện Na Hang

359/2002/QĐ-UB 30/06/2002

Quyết định số 359/2002/QĐ-UB ngày 30/6/2002 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban phối hợp thực thi dự án Đa dạng hoá thu nhập Nông thôn huyện Yên Sơn

363/2002/QĐ-UB 30/06/2002

Quyết định số 363/2002/QĐ-UB ngày 30/6/2002 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chung thị trấn huyện lỵ Na Hang gắn với xây dựng công trình thủy điện Na Hang phát triển đến năm 2010

360/2002/QĐ-UB 30/06/2002

Quyết định số 360/2002/QĐ-UB ngày 30/6/2002 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban phối hợp thực thi dự án Đa dạng hoá thu nhập Nông thôn huyện Sơn Dương

332/2002/QĐ-UBND 27/06/2002

Quyết định số 332/2002/QĐ-UBND ngày 27/6/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 9 (khoá XIII)

331/2002/QĐ-UB 26/06/2002

Quyết định số 331/2002/QĐ-UB ngày 26/6/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành Qui định tạm thời hỗ trợ lãi suất tiền vay mua máy nông nghiệp phục vụ làm đất kịp thời vụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Tổng số: 2171 VB    Trang 203/218

199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

Năm Số Công báo

CƠ QUAN BAN HÀNH

Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897
Email: ubndtq@gmail.com

Free Directory Submission - vietnam travel blog