THỂ LOẠI
Nghị quyết
Nghị định
Quyết định
Chỉ thị
Thông tư
Công văn
Kế hoạch
Chương trình hành động
Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến
Công điện
Thông báo
Hướng dẫn
LĨNH VỰC
Nội chính - Tổ chức
Giao thông - Xây dựng
Tài nguyên và Môi trường
Công thương
Nông nghiệp & PTNT
Văn hoá - TT - Du lịch
Khoa học và Công nghệ
Tài chính - Ngân sách
Y tế
Giáo dục - Đào tạo
Lao động - TB & XH
Thông tin và Truyền thông
Tổng hợp
Lĩnh vực khác
Ngoại vụ
Tin học Công báo
Từ khóa     Cụm từ chính xác.    Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
101/2005/QĐ-UBND 14/11/2005

Quyết định số 101/2005/QĐ-UBND ngày 14/11/2005 của UBND tỉnh về việc Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Hàm Yên

100/2005/QĐ-UBND 14/11/2005

Quyết định số 100/2005/QĐ-UBND ngày 14/11/2005 của UBND tỉnh về việc Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Yên Sơn

757a/2005/QĐ-UBND 14/11/2005

Quyết định số 757a/2005/QĐ-UBND ngày 14/11/2005 của UBND huyện Na Hang về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" tại Văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện Na Hang

99/2005/QĐ-UBND 14/11/2005

Quyết định số 99/2005/QĐ-UBND ngày 14/11/2005 của UBND tỉnh về việc Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Sơn Dương

98/2005/QĐ-UBND 14/11/2005

Quyết định số 98/2005/QĐ-UBND ngày 14/11/2005 của UBND tỉnh về việc Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Chiêm Hoá

96/2005/QĐ-UBND 10/11/2005

Quyết định số 96/2005/QĐ-UBND ngày 10/11/2005 của UBND tỉnh về việc giải thể Ban chuẩn bị đầu tư và xây dựng Nhà máy xi măng công suất 1,5 triệu tấn/ năm Tuyên Quang

284/2005/QĐ-TTg 07/11/2005

Quyết định số 284/2005/QĐ-TTg ngày 07/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển các nông, lâm trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

95/2005/QĐ-UBND 27/10/2005

Quyết định số 95/2005/QĐ-UBND ngày 27/10/2005 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phân cấp thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán trồng rừng sử dụng nguồn vốn Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

09/2005/QĐ-UBND 11/10/2005

Quyết định số 09/2005/QĐ-UBND ngày 11/10/2005 của UBND thị xã Tuyên Quang về việc ban hành Quy chế thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư tổ 1 + 2, phường Phan Thiết và khu dân cư xóm 7B, xã Tràng Đà, thị xã Tuyên Quang năm 2005.

94/2005/QĐ-UBND 09/10/2005

Quyết định số 94/2005/QĐ-UBND ngày 09/10/2005 của UBND tỉnh về việc thực hiện cơ chế “một cửa” tại Sở Công nghiệp – Thủ công nghiệp

Tổng số: 2351 VB    Trang 203/236

199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

Năm Số Công báo

CƠ QUAN BAN HÀNH

Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897
Email: ubndtq@gmail.com

Free Directory Submission - vietnam travel blog