THỂ LOẠI
Nghị quyết
Nghị định
Quyết định
Chỉ thị
Thông tư
Công văn
Kế hoạch
Chương trình hành động
Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến
Công điện
Thông báo
Hướng dẫn
LĨNH VỰC
Nội chính - Tổ chức
Giao thông - Xây dựng
Tài nguyên và Môi trường
Công thương
Nông nghiệp & PTNT
Văn hoá - TT - Du lịch
Khoa học và Công nghệ
Tài chính - Ngân sách
Y tế
Giáo dục - Đào tạo
Lao động - TB & XH
Thông tin và Truyền thông
Tổng hợp
Lĩnh vực khác
Ngoại vụ
Tin học Công báo
Từ khóa     Cụm từ chính xác.    Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
93/2005/QĐ-UBND 09/10/2005

Quyết định số 93/2005/QĐ-UBND ngày 09/10/2005 của UBND tỉnh về việc thực hiện cơ chế “một cửa” tại UBND huyện Na Hang

92/2005/QĐ-UBND 09/10/2005

Quyết định số 92/2005/QĐ-UBND ngày 09/10/2005 của UBND tỉnh về việc thực hiện cơ chế “một cửa” tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

91/2005/QĐ-UBND 09/10/2005

Quyết định số 91/2005/QĐ-UBND ngày 09/10/2005 của UBND tỉnh về việc thực hiện cơ chế “một cửa” tại Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh

90/2005/QĐ-UBND 09/10/2005

Quyết định số 90/2005/QĐ-UBND ngày 09/10/2005 của UBND tỉnh về việc thực hiện cơ chế “một cửa” tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh

89/2005/QĐ-UBND 30/09/2005

Quyết định số 89/2005/QĐ-UBND ngày 30/9/2005 của UBND tỉnh về việc chuyển loại hình trường mầm non công lập sang loại hình trường mầm non bán công đối với Trường Mầm non Tân Trào

87/2005/QĐ-UBND 29/09/2005

Quyết định số 87/2005/QĐ-UBND ngày 29/9/2005 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ hiệu lực thi hành của Quyết định số 627/QĐ-UB ngày 26/10/1994 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về mức thu lệ phí tại các bến xe khách trong tỉnh

85/2005/QĐ-UBND 16/09/2005

Quyết định số 85/2005/QĐ-UBND ngày 16/9/2005 của UBND tỉnh về việc Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã Tuyên Quang

294/QĐ-UBND 16/09/2005

Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 16/09/2005 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng Cụm các khu công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Long Bình An tỉnh Tuyên Quang

84/2005/QĐ-UBND 09/09/2005

Quyết định số 84/2005/QĐ-UBND ngày 09/9/2005 của UBND tỉnh về việc chuyển giao nhiệm vụ của Trung tâm Tin học Ngoại ngữ tỉnh Tuyên Quang

81/2005/QĐ-UBND 09/09/2005

Quyết định số 81/2005/QĐ-UBND ngày 09/9/2005 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Quy định số lượng, tiêu chuẩn và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Tổng số: 2341 VB    Trang 203/235

199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

Năm Số Công báo

CƠ QUAN BAN HÀNH

Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897
Email: ubndtq@gmail.com

Free Directory Submission - vietnam travel blog