THỂ LOẠI
Nghị quyết
Nghị định
Quyết định
Chỉ thị
Thông tư
Công văn
Kế hoạch
Chương trình hành động
Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến
Công điện
Thông báo
LĨNH VỰC
Nội chính - Tổ chức
Giao thông - Xây dựng
Tài nguyên và Môi trường
Công thương
Nông nghiệp & PTNT
Văn hoá - TT - Du lịch
Khoa học và Công nghệ
Tài chính - Ngân sách
Y tế
Giáo dục - Đào tạo
Lao động - TB & XH
Thông tin và Truyền thông
Tổng hợp
Lĩnh vực khác
Ngoại vụ
Từ khóa     Cụm từ chính xác.    Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
107/2002/QĐ-UB 29/04/2002

Quyết định số 107/2002/QĐ-UB ngày 29/4/2002 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung cơ quan thực hiện dự án phát triển bò sữa tỉnh Tuyên Quang thực hiện tại huyện Yên Sơn, giai đoạn 2001 -2005

106/2002/QĐ-UB 29/04/2002

Quyết định số 106/2002/QĐ-UB ngày 29/4/2002 của UBND tỉnh về việc chỉnh sửa, bổ sung Quyết định số 01/2002/QĐ-UB ngày 03/01/2002 của UBND tỉnh

104/2002/QĐ-UB 26/04/2002

Quyết định số 104/2002/QĐ-UB ngày 26/4/2002 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo đền bù, di dân, tái định cư xây dựng thuỷ điện Nà Hang

103/2002/QĐ-UB 26/04/2002

Quyết định số 103/2002/QĐ-UB ngày 26/4/2002 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban di dân, tái định cư thuỷ điện Nà Hang

100/2002/QĐ-UB 25/04/2002

Quyết định số 100/2002/QĐ-UB ngày 25/4/2002 của UBND tỉnh về việc cho vay vốn từ ngân sách địa phương để thực hiện dự án bò sữa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

99/2002/QĐ-UB 23/04/2002

Quyết định số 99/2002/QĐ-UB ngày 99/2002/QĐ-UB ngày 23/4/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế Hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm; phòng, chống AIDS và tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh Tuyên Quang

83/2002/QĐ-UB 17/04/2002

Quyết định số 83/2002/QĐ-UB ngày 17/4/2002 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung thay đổi khoản a, b; mục 3 Điều 1 Quyết định số 915/QĐ-UB ngày 13 tháng 6 năm 2001 của UBND tỉnh về việc phê duyệt và ban hành 3 mẫu thiết kế nhà văn hoá thôn, bản số 1 số 2 và số 3 thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

82/2002/QĐ-UB 16/04/2002

Quyết định số 82/2002/QĐ-UB ngày 16/4/2002 của UBND tỉnh về việc Thành lập Ban chỉ đạo tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2002

71/2002/QĐ-UB 10/04/2002

Quyết định số 71/2002/QĐ-UB ngày 10/4/2002 của UBND tỉnh về việc sửa đổi khoản 1 - Điều 1 Quyết định số 1298/QĐ-UB ngày 15/8/2001 về việc "Ban hành mức thu học phí, công tác quản lý thu, chi học phí tại các trường: Cao đẳng sư phạm, Trung học kinh tế - kỹ thuật và dạy nghề, Trung học Y tế tỉnh Tuyên Quang"

69/2002/QĐ-UB 05/04/2002

Quyết định số 69/2002/QĐ-UB ngày 05/4/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ đền bù di chuyển di dân tái định cư vùng lòng hồ thuỷ điện Nà Hang

Tổng số: 2152 VB    Trang 203/216

199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

Năm Số Công báo

CƠ QUAN BAN HÀNH

Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897
Email: ubndtq@gmail.com

Free Directory Submission - vietnam travel blog