THỂ LOẠI
Nghị quyết
Nghị định
Quyết định
Chỉ thị
Thông tư
Công văn
Kế hoạch
Chương trình hành động
Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến
Công điện
Thông báo
LĨNH VỰC
Nội chính - Tổ chức
Giao thông - Xây dựng
Tài nguyên và Môi trường
Công thương
Nông nghiệp & PTNT
Văn hoá - TT - Du lịch
Khoa học và Công nghệ
Tài chính - Ngân sách
Y tế
Giáo dục - Đào tạo
Lao động - TB & XH
Thông tin và Truyền thông
Tổng hợp
Lĩnh vực khác
Ngoại vụ
Từ khóa     Cụm từ chính xác.    Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
493/2002/QĐ-UB 22/10/2002

Quyết định số 493/2002/QĐ-UB ngày 22/10/2002 của UBND tỉnh về việc phê duyệt ban hành các mẫu thiết kế nhà lớp học 2 tầng cấp II gồm 12 phòng học nhà lớp học 2 tầng cấp II gồm 14 phòng học và nhà lớp học 3 tầng cấp II gồm 21 phòng học, áp dụng thực hiện xây dựng thống nhất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

478/2002/QĐ-UBND 08/10/2002

Quyết định số 478/2002/QĐ-UBND ngày 08/10/2002 của UBND tỉnh về việc xóa nợ, quyết toán một số khoản chi của Quỹ hỗ trợ đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang

450/2002/QĐ-UB 18/09/2002

Quyết định số 450/2002/QĐ-UB ngày 18/9/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về tổ chức, quản lý, hoạt động của Nhà Văn hoá thể thao trung tâm cụm xã, Nhà văn hoá thôn, xóm, bản, tổ nhân dân

406/2002/QĐ-UB 02/08/2002

Quyết định số 406/2002/QĐ-UB ngày 02/8/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định trình tự đầu tư và xây dựng thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

396/2002/QĐ-UB 29/07/2002

Quyết định số 396/2002/QĐ-UB ngày 29/7/2002 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Điều 3, Quyết định số 590/QĐ-UB ngày 01 tháng 6 năm 2002 về việc kiện toàn Ban an toàn giao thông Tỉnh Tuyên Quang

397/2002/QĐ-UB 29/07/2002

Quyết định số 397/2002/QĐ-UB ngày 29/7/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quy trình thực hiện đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

393/2002/QĐ-UB 25/07/2002

Quyết định số 393/2002/QĐ-UB ngày 25/7/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời hỗ trợ, quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ dồn diền, đổi thửa và kiên cố hoá kênh mương cho các xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

358/2002/QĐ-UB 30/06/2002

Quyết định số 358/2002/QĐ-UB ngày 30/6/2002 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban phối hợp thực thi dự án Đa dạng hoá thu nhập Nông thôn huyện Hàm Yên

361/2002/QĐ-UB 30/06/2002

Quyết định số 361/2002/QĐ-UB ngày 30/6/2002 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban phối hợp thực thi dự án Đa dạng hoá thu nhập Nông thôn huyện Na Hang

359/2002/QĐ-UB 30/06/2002

Quyết định số 359/2002/QĐ-UB ngày 30/6/2002 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban phối hợp thực thi dự án Đa dạng hoá thu nhập Nông thôn huyện Yên Sơn

Tổng số: 2175 VB    Trang 203/218

199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

Năm Số Công báo

CƠ QUAN BAN HÀNH

Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897
Email: ubndtq@gmail.com

Free Directory Submission - vietnam travel blog