THỂ LOẠI
Nghị quyết
Nghị định
Quyết định
Chỉ thị
Thông tư
Công văn
Kế hoạch
Chương trình hành động
Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến
Công điện
Thông báo
Hướng dẫn
LĨNH VỰC
Nội chính - Tổ chức
Giao thông - Xây dựng
Tài nguyên và Môi trường
Công thương
Nông nghiệp & PTNT
Văn hoá - TT - Du lịch
Khoa học và Công nghệ
Tài chính - Ngân sách
Y tế
Giáo dục - Đào tạo
Lao động - TB & XH
Thông tin và Truyền thông
Tổng hợp
Lĩnh vực khác
Ngoại vụ
Từ khóa     Cụm từ chính xác.    Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
133/2003/QĐ-UB 17/10/2003

Quyết định số 133/2003/QĐ-UB ngày 17/10/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

132/2003/QĐ-UB 13/10/2003

Quyết định số 132/2003/QĐ-UB ngày 13/10/2003 của UBND tỉnh ban hành mức thu học phí; công tác quản lý thu, chi học phí hệ đào tạo mở tại Trường kỹ nghệ tỉnh Tuyên Quang

115/2003/QĐ-UB 12/09/2003

Quyết định số 115/2003/QĐ-UB ngày 12/9/2003 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu - sản xuất và chuyển giao công nghệ giống cây lâm nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

102/2003/QĐ-UB 18/08/2003

Quyết định số 102/2003/QĐ-UB ngày 18/8/2003 của UBND tỉnh về chế độ hỗ trợ dạy và học bổ túc trung học phổ thông

97/2003/QĐ-UB 01/08/2003

Quyết định số 97/2003/QĐ-UB ngày 01/8/2003 của UBND tỉnh về việc quy định chế độ khen thưởng đối với sinh viên, học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cấp tỉnh và khu vực

95/2003/QĐ-UB 29/07/2003

Quyết định số 95/2003/QĐ-UB ngày 29/7/2003 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ năm 2003 đến năm 2007

94/2003/QĐ-UB 25/07/2003

Quyết định số 94/2003/QĐ-UB ngày 25/7/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ học bổng đào tạo dạy nghề thuộc Dự án Đa dạng hoá thu nhập nông thôn tỉnh Tuyên Quang

89/2003/QĐ-UB 08/07/2003

Quyết định số 89/2003/QĐ-UB ngày 08/7/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời suất đầu tư trồng, chăm sóc rừng trồng bằng cây Mỡ bầu (kích thước bầu 7cm x 12cm, mật độ trồng 3.300 cây/ha) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

87/2003/QĐ-UB 03/07/2003

Quyết định số 87/2003/QĐ-UB ngày 03/7/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng cước vận chuyển hành khách nội tỉnh, ngoại tỉnh Tuyên Quang bằng ô tô

84/2003/QĐ-UB 24/06/2003

Quyết định số 84/2003/QĐ-UB ngày 24/6/2003 của UBND tỉnh về việc quy định giá thóc áp dụng thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ hạ năm 2003

Tổng số: 2238 VB    Trang 203/224

199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

Năm Số Công báo

CƠ QUAN BAN HÀNH

Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897
Email: ubndtq@gmail.com

Free Directory Submission - vietnam travel blog