THỂ LOẠI
Nghị quyết
Nghị định
Quyết định
Chỉ thị
Thông tư
Công văn
Kế hoạch
Chương trình hành động
Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến
Công điện
Thông báo
LĨNH VỰC
Nội chính - Tổ chức
Giao thông - Xây dựng
Tài nguyên và Môi trường
Công thương
Nông nghiệp & PTNT
Văn hoá - TT - Du lịch
Khoa học và Công nghệ
Tài chính - Ngân sách
Y tế
Giáo dục - Đào tạo
Lao động - TB & XH
Thông tin và Truyền thông
Tổng hợp
Lĩnh vực khác
Ngoại vụ
Từ khóa     Cụm từ chính xác.    Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
27/2003/QĐ-UB 21/03/2003

Quyết định số 27/2003/QĐ-UB ngày 21/3/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Tuyên Quang

23/2003/QĐ-UB 11/03/2003

Quyết định số 23/2003/QĐ-UB ngày 11/3/2003 của UBND tỉnh về việc bổ sung Chương IIIA Quy chế tạm thời về cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (ban hành kèm theo Quyết định số 1218/QĐ-UB ngày 26 tháng 9 năm 2000 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

14/2003/QĐ-UB 28/01/2003

Quyết định số 14/2003/QĐ-UB ngày 28/01/2003 của UBND tỉnh "về việc kiện toàn Ban an toàn giao thông tỉnh Tuyên Quang"

13/2003/QĐ-UB 23/01/2003

Quyết định số 13/2003/QĐ-UB ngày 23/01/2003 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, phát triển đến năm 2010

10/2003/QĐ-UB 20/01/2003

Quyết định số 10/2003/QĐ-UB ngày 20/01/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về phân cấp Quản lý đường bộ

09/2003/QĐ-UB 20/01/2003

Quyết định số 09/2003/QĐ-UB ngày 20/01/2003 của UBND tỉnh "Về việc thành lập Đội khảo sát, thiết kế trực thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang"

05/2003/QĐ-UB 08/01/2003

Quyết định số 05/2003/QĐ-UB ngày 08/01/2003 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ hiệu lực thi hành Quyết định số: 535/QĐ-UB ngày 13/7/1998 của UBND tỉnh Tuyên Quang về "Miễn, giảm thuế doanh thu, thuế lợi tức cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh tại các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang"

04/2003/QĐ-UB 06/01/2003

Quyết định số 04/2003/QĐ-UB ngày 06/01/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định tạm thời suất đầu tư trồng, chăm sóc rừng bằng cây giống Keo lai giâm hom trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

12/QĐ-TTg 02/01/2003

Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 02/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2002 - 2005

594/2002/QĐ-UB 20/12/2002

Quyết định số 594/2002/QĐ-UB ngày 20/12/2002 của UBND tỉnh về việc bổ sung Quy định quy trình thực hiện đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Tổng số: 2201 VB    Trang 203/221

199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

Năm Số Công báo

CƠ QUAN BAN HÀNH

Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897
Email: ubndtq@gmail.com

Free Directory Submission - vietnam travel blog