THỂ LOẠI
Nghị quyết
Nghị định
Quyết định
Chỉ thị
Thông tư
Công văn
Kế hoạch
Chương trình hành động
Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến
Công điện
Thông báo
LĨNH VỰC
Nội chính - Tổ chức
Giao thông - Xây dựng
Tài nguyên và Môi trường
Công thương
Nông nghiệp & PTNT
Văn hoá - TT - Du lịch
Khoa học và Công nghệ
Tài chính - Ngân sách
Y tế
Giáo dục - Đào tạo
Lao động - TB & XH
Thông tin và Truyền thông
Tổng hợp
Lĩnh vực khác
Ngoại vụ
Từ khóa     Cụm từ chính xác.    Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
126/2002/QĐ-UB 14/05/2002

Quyết định số 126/2002/QĐ-UB ngày 14/5/2002 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban phối hợp thực thi dự án Đa dạng hoá thu nhập Nông thôn tỉnh Tuyên Quang

125/2002/QĐ-UB 14/05/2002

Quyết định số 125/2002/QĐ-UB ngày 14/5/2002 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo dự án Đa dạng hoá thu nhập nông thôn tỉnh Tuyên Quang

124/2002/QĐ-UB 14/05/2002

Quyết định số 124/2002/QĐ-UB ngày 14/5/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành Qui định hỗ trợ lãi suất tiền vay cho hộ nghèo thực hiện dự án chăn nuôi bò theo quy trình kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

118/2002/QĐ-UBND 10/05/2002

Quyết định số 118/2002/QĐ-UBND ngày 10/5/2002 của UBND tỉnh Về việc ban hành quy định hỗ trợ lãi suất tiền vay cho hộ nghèo thực hiện dự án chăn nuôi bò theo quy trình kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

118//2002/QĐ-UB 10/05/2002

Quyết định số 118//2002/QĐ-UB ngày 10/5/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành Qui định hỗ trợ lãi suất tiền vay cho hộ nghèo thực hiện dự án chăn nuôi bò theo quy trình kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

110/2002/QĐ-UB 06/05/2002

Quyết định số 110/2002/QĐ-UB ngày 06/5/2002 của UBND tỉnh về việc thành lập các Trạm kiểm dịch động vật

107/2002/QĐ-UB 29/04/2002

Quyết định số 107/2002/QĐ-UB ngày 29/4/2002 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung cơ quan thực hiện dự án phát triển bò sữa tỉnh Tuyên Quang thực hiện tại huyện Yên Sơn, giai đoạn 2001 -2005

106/2002/QĐ-UB 29/04/2002

Quyết định số 106/2002/QĐ-UB ngày 29/4/2002 của UBND tỉnh về việc chỉnh sửa, bổ sung Quyết định số 01/2002/QĐ-UB ngày 03/01/2002 của UBND tỉnh

104/2002/QĐ-UB 26/04/2002

Quyết định số 104/2002/QĐ-UB ngày 26/4/2002 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo đền bù, di dân, tái định cư xây dựng thuỷ điện Nà Hang

103/2002/QĐ-UB 26/04/2002

Quyết định số 103/2002/QĐ-UB ngày 26/4/2002 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban di dân, tái định cư thuỷ điện Nà Hang

Tổng số: 2158 VB    Trang 203/216

199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

Năm Số Công báo

CƠ QUAN BAN HÀNH

Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897
Email: ubndtq@gmail.com

Free Directory Submission - vietnam travel blog