THỂ LOẠI
Nghị quyết
Nghị định
Quyết định
Chỉ thị
Thông tư
Công văn
Kế hoạch
Chương trình hành động
Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến
Công điện
Thông báo
LĨNH VỰC
Nội chính - Tổ chức
Giao thông - Xây dựng
Tài nguyên và Môi trường
Công thương
Nông nghiệp & PTNT
Văn hoá - TT - Du lịch
Khoa học và Công nghệ
Tài chính - Ngân sách
Y tế
Giáo dục - Đào tạo
Lao động - TB & XH
Thông tin và Truyền thông
Tổng hợp
Lĩnh vực khác
Ngoại vụ
Từ khóa     Cụm từ chính xác.    Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
15/2014/NQ-HĐND 16/05/2014

Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 16/5/2014 của HĐND huyện Chiêm Hóa về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) thị trấn Vĩnh Lộc huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

14/2013/NQ-HĐND 25/12/2013

Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 25/12/2013 của HĐND huyện Chiêm Hóa về chương trình giám sát năm 2014 của Hội đồng nhân dân huyện

12/2013/NQ-HĐND 25/12/2013

Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 25/12/2013 của HĐND huyện Chiêm Hóa về các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng chính quyền năm 2014

109/2013/NQ-HĐND 24/12/2013

Nghị quyết số 109/2013/NQ-HĐND ngày 24/12/2013 của HĐND huyện Sơn Dương về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2014

108/NQ-HĐND 24/12/2013

Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 24/12/2013 của HĐND huyện Sơn Dương về Thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2012 - 2015 thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương

107/NQ-HĐND 23/12/2013

Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 23/12/2013 của HĐND huyện Sơn Dương về việc phê duyệt dự toán thu Ngân sách Nhà nước, chi Ngân sách địa phương và Phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện, cấp xã năm 2014

17/NQ-HĐND 18/07/2013

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 18/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Tuyên Quang

15/NQ-HĐND 18/07/2013

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 18/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020

16/NQ-HĐND 18/07/2013

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 18/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch sử dụng đất lúa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất lúa đến năm 2015 của tỉnh Tuyên Quang

14/NQ-HĐND 18/07/2013

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 18/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/ 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khoá XVI, kỳ họp thứ 8 về quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hoá thông tin tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010, định hướng phát triển đến năm 2020

Tổng số: 403 VB    Trang 1/41

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Năm Số Công báo

CƠ QUAN BAN HÀNH

Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897
Email: ubndtq@gmail.com

Free Directory Submission - vietnam travel blog