THỂ LOẠI
Nghị quyết
Nghị định
Quyết định
Chỉ thị
Thông tư
Công văn
Kế hoạch
Chương trình hành động
Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến
Công điện
Thông báo
Hướng dẫn
LĨNH VỰC
Nội chính - Tổ chức
Giao thông - Xây dựng
Tài nguyên và Môi trường
Công thương
Nông nghiệp & PTNT
Văn hoá - TT - Du lịch
Khoa học và Công nghệ
Tài chính - Ngân sách
Y tế
Giáo dục - Đào tạo
Lao động - TB & XH
Thông tin và Truyền thông
Tổng hợp
Lĩnh vực khác
Ngoại vụ
Tin học Công báo
Từ khóa     Cụm từ chính xác.    Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
30/NQ-HĐND 14/05/2015

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 14/5/2015 của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016

29/NQ-HĐND 14/05/2015

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 14/5/2015 của HĐND tỉnh về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016

28/NQ-HĐND 14/05/2015

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 14/5/2015 của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016

27/NQ-HĐND 14/05/2015

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 14/5/2015 của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

26/NQ-HĐND 14/05/2015

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 14/5/2015 của HĐND tỉnh về việc bầu bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

25/NQ-HĐND 14/05/2015

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 14/5/2015 của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

24/NQ-HĐND 14/05/2015

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 14/5/2015 của HĐND tỉnh về việc bầu bổ sung Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

23/NQ-HĐND 14/05/2015

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 14/5/2015 của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

22/NQ-HĐND 14/05/2015

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 14/5/2015 của HĐND tỉnh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

05/NQ-HĐND 22/01/2015

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 22/01/2015 của HĐND huyện Lâm Bình về việc phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2015; Phuơng án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách các đơn vị cấp huyện và các xã năm 2015

Tổng số: 454 VB    Trang 1/46

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Năm Số Công báo

CƠ QUAN BAN HÀNH

Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897
Email: ubndtq@gmail.com

Free Directory Submission - vietnam travel blog