THỂ LOẠI
Nghị quyết
Nghị định
Quyết định
Chỉ thị
Thông tư
Công văn
Kế hoạch
Chương trình hành động
Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến
Công điện
Thông báo
Hướng dẫn
LĨNH VỰC
Nội chính - Tổ chức
Giao thông - Xây dựng
Tài nguyên và Môi trường
Công thương
Nông nghiệp & PTNT
Văn hoá - TT - Du lịch
Khoa học và Công nghệ
Tài chính - Ngân sách
Y tế
Giáo dục - Đào tạo
Lao động - TB & XH
Thông tin và Truyền thông
Tổng hợp
Lĩnh vực khác
Ngoại vụ
Tin học Công báo
Từ khóa     Cụm từ chính xác.    Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
18/2016/NQ-HĐND 11/04/2016

Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 11/4/2016 của HĐND huyện Chiêm Hóa về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020

198/2015/NQ-HĐND 31/12/2015

Nghị quyết số 198/2015/NQ-HĐND ngày 31/12/2015 của HĐND huyện Sơn Dương về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2016

199/NQ-HĐND 31/12/2015

Nghị quyết số 199/NQ-HĐND ngày 31/12/2015 của HĐND huyện Sơn Dương về việc phê duyệt dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và Phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện, cấp xã năm 2016

26/NQ-HĐND 30/12/2015

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 30/12/2015 của HĐND huyện Lâm Bình về việc phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2016; phuơng án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách các đơn vị cấp huyện và các xã năm 2016

25/NQ-HĐND 30/12/2015

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 30/12/2015 của HĐND huyện Lâm Bình về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh năm 2016

22/NQ-HĐND 28/12/2015

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 28/12/2015 của HĐND huyện Lâm Bình về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016

48/NQ-HĐND 23/12/2015

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 23/12/2015 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2016

47/NQ-HĐND 23/12/2015

Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 23/12/2015 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

45/2015/NQ-HĐND 23/12/2015

Nghị quyết số 45/2015/NQ-HĐND ngày 23/12/2015 của HĐND tỉnh về Ban hành giá dịch vụ khám lâm sàng chung, khám chuyên khoa, giá ngày giường điều trị nội trú và dịch vụ kỹ thuật đối với bệnh viện hạng I trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

46/NQ-HĐND 23/12/2015

Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 23/12/2015 của HĐND tỉnh về danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 và danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật Đất đai trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Tổng số: 463 VB    Trang 1/47

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Năm Số Công báo

CƠ QUAN BAN HÀNH

Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897
Email: ubndtq@gmail.com

Free Directory Submission - vietnam travel blog