THỂ LOẠI
Nghị quyết
Nghị định
Quyết định
Chỉ thị
Thông tư
Công văn
Kế hoạch
Chương trình hành động
Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến
Công điện
Thông báo
Hướng dẫn
LĨNH VỰC
Nội chính - Tổ chức
Giao thông - Xây dựng
Tài nguyên và Môi trường
Công thương
Nông nghiệp & PTNT
Văn hoá - TT - Du lịch
Khoa học và Công nghệ
Tài chính - Ngân sách
Y tế
Giáo dục - Đào tạo
Lao động - TB & XH
Thông tin và Truyền thông
Tổng hợp
Lĩnh vực khác
Ngoại vụ
Từ khóa     Cụm từ chính xác.    Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
14/NQ-HĐND 23/07/2014

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 23/7/2014 của HĐND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết bãi bỏ toàn bộ và một phần một số nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành

15/2014/NQ-HĐND 23/07/2014

Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 23/7/2014 của HĐND tỉnh Ban hành Quy định một số mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

13/2014/NQ-HĐND 22/07/2014

Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của HĐND tỉnh Quy định mức thu học phí đào tạo đại học năm học 2014 - 2015 của Trường Đại học Tân Trào

12/2014/NQ-HĐND 22/07/2014

Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hoá đối với một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

11/2014/NQ-HĐND 22/07/2014

Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của HĐND tỉnh về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

10/2014/NQ-HĐND 22/07/2014

Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

09/2014/NQ-HĐND 22/07/2014

Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung nội dung chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2009/NQ-HĐND ngày 17/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh

08/NQ-HĐND 20/07/2014

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 20/7/2014 của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII (nhiệm kỳ 2011-2016)

07/NQ-HĐND 20/07/2014

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20/7/2014 của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII (nhiệm kỳ 2011-2016)

06/NQ-HĐND 20/07/2014

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 20/7/2014 của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII (nhiệm kỳ 2011-2016)

Tổng số: 429 VB    Trang 1/43

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Năm Số Công báo

CƠ QUAN BAN HÀNH

Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897
Email: ubndtq@gmail.com

Free Directory Submission - vietnam travel blog