DANH MỤC CÔNG BÁO

  • Tháng 3
  • Tháng 2
  • Tháng 1

Maximize

Công báo số: 01Ngày xuất bản 19/01/2018


MỤC LỤC

Trang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
13/11/2017 Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND, ngày 13/11/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; trách nhiệm của lãnh đạo, quản lý tham gia giảng dạy các chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

20/11/2017 Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND, ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

19/12/2017 Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND, ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh Ban hành Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, mức thu tiền nước và công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi, tiền nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

31/10/2017 Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND, ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy đối với người bị xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

15/12/2017 Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Quy chế Giải thưởng báo chí tỉnh Tuyên Quang

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.