DANH MỤC CÔNG BÁO

Maximize

Công báo số: 07+08Ngày xuất bản 17/06/2022


MỤC LỤC

Trang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
26/04/2022Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải

27/04/2022 Quyết định số 11/2022/QĐ - UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang

04/05/2022Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh về Quy định tiêu chí xác định đối tượng, hồ sơ, thủ tục hỗ trợ đối với hộ kinh doanh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và những người bán quà vặt, buôn 12/2022/QĐ - UBND chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (năm 2021) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

12/05/2022 Quyết định số 13/2022/QĐ - UBND ngày 12/5/2022 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Sở Lao động -Thương binh vàXãhộitỉnh Tuyên Quang

30/05/2022 Quyết định số 16/2022/QĐ - UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chế độ báo cáo công tác định kỳ ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

20/05/2022 Quyết định số 14/2022/QĐ - UBND ngày của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

25/05/2022 Quyết định số 15/2022/QĐ - UBND ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.