DANH MỤC CÔNG BÁO

Maximize

Công báo số: 12Ngày xuất bản 10/11/2020


MỤC LỤC

Trang
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
05/09/2020 Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của HĐND tỉnh Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

05/09/2020 Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của HĐND tỉnh quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

05/09/2020 Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
18/09/2020Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác sử dụng Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Tuyên Quang

01/10/2020Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 của UBND tỉnh ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

26/10/2020Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của UBND tỉnh Quy định định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình thuộc dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

24/09/2020Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu Lữu trữ lịch sử tỉnh Tuyên Quang

22/10/2020Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của UBND tỉnh quy định mật độ chăn nuôi của tỉnh Tuyên Quang

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.