THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 15/2021/QĐ - UBND

Quyết định số 15/2021/QĐ - UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/09/2021] [Hiệu lực: 10/10/2021]

Quyết định 579/QĐ - UBND

Quyết định số 579/QĐ - UBND ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh thành lập Thanh tra thuộc Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/09/2021] [Hiệu lực: 23/09/2021]

Quyết định 583/QĐ - UBND

Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng Khu phụ trợ thuộc dự án khai thác cát sỏi lòng sông Phó Đáy tại địa bàn thôn Hội Tân, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/09/2021] [Hiệu lực: 23/09/2021]

Công văn 3534/UBND - TH

Công văn số 3534/UBND - TH ngày 22/9/2021 về việc thực hiện Kết luận số 299-KL/TU ngày 14/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/09/2021] [Hiệu lực: 22/09/2021]

Công văn 3539/UBND-TNMT

Công văn số 3539/UBND-TNMT ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/09/2021] [Hiệu lực: 22/09/2021]

Quyết định 578/QĐ - UBND

Quyết định số 578/QĐ - UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất Dự án đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn Km 14 Quốc lộ 2 Tuyên Quang – Hà Giang, địa phận huyện Yên Sơn (lần 1)

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/09/2021] [Hiệu lực: 22/09/2021]

Công văn 3556/UBND-KGVX

Công văn số 3556/UBND-KGVX ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh về việc kiểm soát người vào tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/09/2021] [Hiệu lực: 22/09/2021]

Công văn 3558/UBND - NC

Công văn số 3558/UBND - NC ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện việc đột phá, đổi mới

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/09/2021] [Hiệu lực: 22/09/2021]

Quyết định 577/QĐ - UBND

Quyết định số 577/QĐ - UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh công nhận Nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm học 2020 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/09/2021] [Hiệu lực: 22/09/2021]

Công văn 3543/UBND-THVX

Công văn số 3543/UBND-THVX ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Công điện số1190/CĐ-TTg ngày 20/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/09/2021] [Hiệu lực: 22/09/2021]

Kế hoạch 157/KH - UBND

Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 21/9/2021 của UBND tỉnh triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/09/2021] [Hiệu lực: 21/09/2021]

Kế hoạch 155/KH - UBND

Kế hoạch số 155/KH - UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh thực hiện "Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/09/2021] [Hiệu lực: 20/09/2021]

Quyết định 1142/QĐ - UBND

Quyết định số 1442 /QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/09/2021] [Hiệu lực: 20/09/2021]

Kế hoạch 156/KH - UBND

Kế hoạch số 156/KH - UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/09/2021] [Hiệu lực: 20/09/2021]

Công văn 3505/UBND -THVX

Công văn số 3505/UBND -THVX ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Văn bản số 3491/UBND-THVX ngày 18/9/2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/09/2021] [Hiệu lực: 20/09/2021]

Kế hoạch 154/KH - UBND

Kế hoạch số 154/KH - UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/09/2021] [Hiệu lực: 20/09/2021]

Công văn 3491/UBND -THVX

Công văn số 3491/UBND -THVX ngày 18/9/2021 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ cho người lao động tỉnh Tuyên Quang đang ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam gặp khó khăn do dịch Covid-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/09/2021] [Hiệu lực: 18/09/2021]

Công văn 3495/UBND - TH

Công văn số 3495/UBND - TH ngày 18/9/2021 của UBND tỉnh về việc xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/09/2021] [Hiệu lực: 18/09/2021]

Công văn 3488/UBND-THVX

Công văn số 3488/UBND-THVX ngày 18/9/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Công điện số 905/CĐ-BGDĐT ngày 10/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/09/2021] [Hiệu lực: 18/09/2021]

Quyết định 3483/UBND - ĐTXD

Công văn số 3483/UBND - ĐTXD ngày 18/9/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Văn bản số 6547/VPCP-KTTH ngày 16/9/2021 của Văn phòng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/09/2021] [Hiệu lực: 18/09/2021]

Tổng số: 7503 VB    Trang 1/376

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.