Maximize

Công văn 696/UBND-NC

Công văn số 696/UBND-NC ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh V/v triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/03/2019] [Hiệu lực: 20/03/2019]

Kế hoạch 30/KH-UBND

Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/03/2019] [Hiệu lực: 20/03/2019]

Công văn 653/UBND-KGVX

Công văn số 653/UBND-KGVX ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh v/v hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2019 trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/03/2019] [Hiệu lực: 18/03/2019]

Công văn 651/UBND-THCB

Công văn số 651/UBND-THCB ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/03/2019] [Hiệu lực: 18/03/2019]

Công văn 665/UBND-NC

Công văn số 665/UBND-NC ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/03/2019] [Hiệu lực: 18/03/2019]

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND, ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh. Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài chính; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/03/2019] [Hiệu lực: 01/04/2019]

Công văn 620/UBND-KGVX

Công văn số 620/UBND-KGVX ngày 14/3/2019 của UBND tỉnh V/v tổ chức thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BVHTTDL

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/03/2019] [Hiệu lực: 14/03/2019]

Quyết định 190/QĐ-UBND

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/03/2019] [Hiệu lực: 13/03/2019]

Kế hoạch 27/KH-UBND

Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/03/2019] [Hiệu lực: 13/03/2019]

Kế hoạch 26/KH-UBND

Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tuyên Quang năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/03/2019] [Hiệu lực: 13/03/2019]

Kế hoạch 24/KH-UBND

Kế hoạch số 24/KH-UBND, ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh. Thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/03/2019] [Hiệu lực: 11/03/2019]

Quyết định 72/QĐ-UBND

Quyết định số 72/QĐ-UBND, ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang, về việc ban hành “Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, đến năm 2020”

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/03/2019] [Hiệu lực: 11/03/2019]

Quyết định 73/QĐ-UBND

Quyết định số 73/QĐ-UBND, ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang, về việc ban hành Bộ tiêu chí vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/03/2019] [Hiệu lực: 11/03/2019]

Kế hoạch 25/KH-UBND

Kế hoạch số 25/KH-UBND, ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh, về việc Phát triển hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/03/2019] [Hiệu lực: 11/03/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 279/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 279/DM từ ngày 01/3/2019 đến ngày 10/3/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/03/2019] [Hiệu lực: 10/03/2019]

Công văn 540/UBND-ĐTXD

Công văn số 540/UBND-ĐTXD ngày 07/3/2019 của UBND tỉnh V/v duy tu, bảo dưỡng các cầu thuộc Đề án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên và các cầu trên đường giao thông nông thôn

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/03/2019] [Hiệu lực: 07/03/2019]

Công văn 517/UBND-KGVX

Công văn số 517/UBND-KGVX ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh v/v triển khai Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/03/2019] [Hiệu lực: 05/03/2019]

Công văn 502/UBND-NLN

Công văn số 502/UBND-NLN, ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/03/2019] [Hiệu lực: 05/03/2019]

Quyết định 169/QĐ-UBND

Quyết định số 169/QĐ-UBND, ngày 01/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/03/2019] [Hiệu lực: 01/03/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 278/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 278/DM từ ngày 21/02/2019 đến ngày 28/02/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/02/2019] [Hiệu lực: 28/02/2019]

Tổng số: 5305 VB    Trang 1/266

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.