Maximize

Quyết định 16/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh về Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/07/2019] [Hiệu lực: 16/07/2019]

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh về Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/07/2019] [Hiệu lực: 15/07/2019]

Quyết định 18/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh về Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Dân tộc; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/07/2019] [Hiệu lực: 15/07/2019]

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh về Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố thuộc tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/07/2019] [Hiệu lực: 15/07/2019]

Quyết định 14/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh về Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/07/2019] [Hiệu lực: 15/07/2019]

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh về Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/07/2019] [Hiệu lực: 15/07/2019]

Quyết định 695/QĐ-UBND

Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, "Thầy thuốc Ưu tú lần th 13 - năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/07/2019] [Hiệu lực: 15/07/2019]

Công văn 1966/UBND-KGVX

1966/UBND-KGVX ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/07/2019] [Hiệu lực: 11/07/2019]

Quyết định 687/QĐ-UBND

Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/07/2019] [Hiệu lực: 10/07/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 291/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 291/DM từ ngày 01/7/2019 đến ngày 10/7/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/07/2019] [Hiệu lực: 10/07/2019]

Công văn 1954/UBND -TH

Công văn số 1954/UBND -TH ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/07/2019] [Hiệu lực: 10/07/2019]

Nghị quyết 13/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tinh về Quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/07/2019] [Hiệu lực: 01/08/2019]

Công văn 1950/UBND-TNMT

Công văn số 1950/UBND-TNMT ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư, xây dựng, đất đai đối với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước tại tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/07/2019] [Hiệu lực: 10/07/2019]

Quyết định 251/QĐ-UBND

Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh xếp hạng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/07/2019] [Hiệu lực: 10/07/2019]

Quyết định 254/QĐ-UBND

Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đơn giá thực hiện các sản phẩm dịch vụ công ích, công cộng năm 2019 trên địa bàn huyện Hàm Yên

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/07/2019] [Hiệu lực: 10/07/2019]

Công văn 1953/UBND-NC

Công văn số 1953/UBND-NC ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/07/2019] [Hiệu lực: 10/07/2019]

Quyết định 253/QĐ-UBND

Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đơn giá thực hiện các sản phẩm dịch vụ công ích, công cộng năm 2019 trên địa bàn huyện Yên Sơn

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/07/2019] [Hiệu lực: 10/07/2019]

Quyết định 246/QĐ-UBND

Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/07/2019] [Hiệu lực: 09/07/2019]

Công văn 1941/UBND-NC

Công văn số 1941/UBND-NC ngày 09/7/2019 của UBND tỉnh về chỉ đạo thực hiện kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/07/2019] [Hiệu lực: 09/07/2019]

Quyết định 677/QĐ-UBND

Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/07/2019] [Hiệu lực: 09/07/2019]

Tổng số: 5508 VB    Trang 1/276

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.