Maximize

Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/09/2019] [Hiệu lực: 17/09/2019]

Quyết định 934/QĐ-UBND

Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/09/2019] [Hiệu lực: 11/09/2019]

Công văn 2612/UBND-TH

Công văn số 2612/UBND-TH ngày 11/9/2019 của UBND tỉnh v/v đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình công tác chủ yếu năm 2019 và xây dựng Chương trình công tác chủ yếu năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/09/2019] [Hiệu lực: 11/09/2019]

Quyết định 933/QĐ-UBND

Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/09/2019] [Hiệu lực: 10/09/2019]

Quyết định 916/QĐ-UBND

Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cấm, hạn chế phương tiện giao thông hoạt động trên một số tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/09/2019] [Hiệu lực: 10/09/2019]

Chỉ thị 04/CT-UBND

Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/09/2019] [Hiệu lực: 05/09/2019]

Công văn 2534/UBND-KGVX

Công văn số 2534/UBND-KGVX ngày 03/9/2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/09/2019] [Hiệu lực: 03/09/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 296/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 296/DM từ ngày 21/08/2019 đến ngày 31/08/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/08/2019] [Hiệu lực: 31/08/2019]

Thông báo 84/TB-UBND

Thông báo số 84/TB-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh về việc công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức về Chính quyền tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/08/2019] [Hiệu lực: 30/08/2019]

Quyết định 892/QĐ-UBND

Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/08/2019] [Hiệu lực: 30/08/2019]

Quyết định 21/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh về việc Quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/08/2019] [Hiệu lực: 15/09/2019]

Quyết định 874/QĐ-UBND

Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/08/2019] [Hiệu lực: 27/08/2019]

Công văn 2461/UBND-KGVX

Công văn số 2461/UBND-KGVX ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong dịp Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Lễ hội Thành Tuyên năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/08/2019] [Hiệu lực: 27/08/2019]

Công văn 2466/UBND-NC

Công văn số 2466/UBND-NC ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/08/2019] [Hiệu lực: 27/08/2019]

Quyết định 311/QĐ-UBND

Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch Trụ sở Ủy ban nhân dân, Trạm y tế và khu dân cư Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí hóa chất 13, thị trấn Tân Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (bổ sung)

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/08/2019] [Hiệu lực: 27/08/2019]

Kế hoạch 103/KH-UBND

Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 5/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy định chi tiết một số điều của Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/08/2019] [Hiệu lực: 26/08/2019]

Quyết định 308/QĐ-UBND

Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/08/2019] [Hiệu lực: 26/08/2019]

Công văn 2435/UBND-NC

Công văn số 2435/UBND-NC ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/08/2019] [Hiệu lực: 23/08/2019]

Quyết định 858/QĐ-UBND

Quyết định số 858/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 16 thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/08/2019] [Hiệu lực: 22/08/2019]

Quyết định 859/QĐ-UBND

Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 23 thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/08/2019] [Hiệu lực: 22/08/2019]

Tổng số: 5616 VB    Trang 1/281

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.