THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 3148/UBND - NC

Công văn số 3148/UBND - NC ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/08/2022] [Hiệu lực: 11/08/2022]

Công văn 3157/UBND-THVX

Công văn số 3157/UBND-THVX ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 08/7/2022 của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/08/2022] [Hiệu lực: 11/08/2022]

Công văn 3152/UBND - KT

Công văn số 3152/UBND - KT ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả ảnh hưởng của hoàn lưu Bão số 2 trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/08/2022] [Hiệu lực: 11/08/2022]

Công văn 3146/UBND-THCBKS

Công báo số 3146/UBND-THCBKS ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh về việc phổ cập kỹ năng số cộng đồng đến thành viên của Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2022] [Hiệu lực: 10/08/2022]

Quyết định 1106/QĐ-UBND

Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Điều chỉnh, bổ sung Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2022] [Hiệu lực: 10/08/2022]

Kế hoạch 151/KH - UBND

Kế hoạch số 151/KH - UBND ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh triển khai Đề án“Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn2022 - 2026

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2022] [Hiệu lực: 10/08/2022]

Quyết định 1109/QĐ-UBND

Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực một số vị trí việc làm của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang; phê duyệt Danh mục vị trí việc làm của Trung tâm lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2022] [Hiệu lực: 10/08/2022]

Quyết định 1108/QĐ-UBND

Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2022] [Hiệu lực: 10/08/2022]

Công văn 3144/UBND -THVX

Công văn số 3144/UBND -THVX ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch, đề xuất kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2022] [Hiệu lực: 10/08/2022]

Quyết định 1111/QĐ-UBND

Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh sách nhân sự chính thức và nhân sự dự phòng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được cử đến làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2022] [Hiệu lực: 10/08/2022]

Quyết định 1099/QĐ-UBND

Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án bảo đảm an toàn thông tin mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II do Viễn thông Tuyên Quang triển khai trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/08/2022] [Hiệu lực: 09/08/2022]

Công văn 3127/UBND - KT

Công văn số 3127/UBND - KT ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh về việc giải quyết đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện: Hàm Yên, Chiêm Hóa

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/08/2022] [Hiệu lực: 09/08/2022]

Quyết định 1101/QĐ-UBND

Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án bảo đảm an toàn thông tin mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II do Viettel triển khai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/08/2022] [Hiệu lực: 09/08/2022]

Quyết định 1089/QĐ-UBND

Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng Giải thưởng Báo chí để xét, tặng Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/08/2022] [Hiệu lực: 08/08/2022]

Công văn 3111/UBND-TH

Công văn số 3111/UBND-TH ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh về việc dự thảo Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/08/2022] [Hiệu lực: 08/08/2022]

Quyết định 483/QĐ-UBND

Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/08/2022] [Hiệu lực: 08/08/2022]

Quyết định 1088/QĐ-UBND

Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quy định số lượng cấp phó của phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/08/2022] [Hiệu lực: 15/08/2022]

Thông báo 73/TB - UBND

Thông báo số 73/TB -UBND ngày 08/8/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chỉ huy Trưởng Thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp về đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/08/2022] [Hiệu lực: 08/08/2022]

Công văn 3112/UBND-THVX

Công văn số 3112/UBND-THVX ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh về việc kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/08/2022] [Hiệu lực: 08/08/2022]

Kế hoạch 150/KH-UBND

Kêa hoạch số 150/KH-UBND ngày 08/8/2022 của uBND tỉnh Kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/08/2022] [Hiệu lực: 08/08/2022]

Tổng số: 8620 VB    Trang 1/431

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.