Maximize

Công văn 1356/UBND-NLN

Công văn số 1356/UBND-NLN ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/05/2019] [Hiệu lực: 21/05/2019]

Công văn 1353/UBND-TNMT

Công văn số 1353/UBND-TNMT ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 161/LĐCP ngày 25/4/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/05/2019] [Hiệu lực: 21/05/2019]

Công văn 1364/UBND-NC

Công văn số 1364/UBND-NC ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/05/2019] [Hiệu lực: 21/05/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 286/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 286/DM từ ngày 11/5/2019 đến ngày 20/5/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/05/2019] [Hiệu lực: 20/05/2019]

Quyết định 80/QĐ-UBND

Quyết định số 80/QĐ-UBND, ngày 20/5/2019 của Văn phòng UBND tỉnh, ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/05/2019] [Hiệu lực: 20/05/2019]

Công văn 1336/UBND-NC

Công văn số 1336/UBND - NC ngày 18/5/2019 của UBND tỉnh về việc gửi Văn bản điện tử đã ký số trên trục liên thông Văn bản Quốc gia, trục văn bản liên thông văn bản nội tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/05/2019] [Hiệu lực: 18/05/2019]

Công văn 1325/UBND-KSTT

Công văn số 1325/UBND-KST, ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/05/2019] [Hiệu lực: 17/05/2019]

Kế hoạch 59/KH-UBND

Kế hoạch số 59/KH-UBND, ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/05/2019] [Hiệu lực: 17/05/2019]

Quyết định 490/QĐ-UBND

Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc cho phép thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Ánh Bình Minh

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/05/2019] [Hiệu lực: 17/05/2019]

Kế hoạch 57/KH-UBND

Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/05/2019] [Hiệu lực: 16/05/2019]

Quyết định 487/QĐ-UBND

Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tim kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/05/2019] [Hiệu lực: 16/05/2019]

Kế hoạch 58/KH-UBND

Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/05/2019] [Hiệu lực: 16/05/2019]

Công văn 1269/UBND-NC

Công văn số 1269/UBND-NC ngày 14/5/2019 của UBND tỉnh v/v thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/05/2019] [Hiệu lực: 14/05/2019]

Kế hoạch 56/KH-UBND

Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 14/5/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 266-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/05/2019] [Hiệu lực: 14/05/2019]

Kế hoạch 55/KH-UBND

Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 14/5/2019 của UBND tỉnh thực hiện Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/05/2019] [Hiệu lực: 14/05/2019]

Quyết định 473/QĐ-UBND

Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 về việc công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực luật sư, trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/05/2019] [Hiệu lực: 13/05/2019]

Quyết định 157/QĐ-UBND

Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 11/5/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/05/2019] [Hiệu lực: 11/05/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 285/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 285/DM từ ngày 01/5/2019 đến ngày 10/5/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/05/2019] [Hiệu lực: 10/05/2019]

Quyết định 462/QĐ-UBND

Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/05/2019] [Hiệu lực: 10/05/2019]

Quyết định 156/QĐ-UBND

Quyết định số 156/QĐ-UBND, ngày 10/5/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường bổ sung công trình Khu dân cư Lê Lợi 2, giai đoạn 3 tại tổ 34+35, phường Tân Quang và tổ 32, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/05/2019] [Hiệu lực: 10/05/2019]

Tổng số: 5416 VB    Trang 1/271

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.