Maximize

Quyết định 1479/QĐ-UBND

Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Điều hành Bảo vệ trẻ em tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/12/2018] [Hiệu lực: 12/12/2018]

Quyết định 1480/QĐ-UBND

Quyết định số 1480/QĐ-UBND, ngày 12/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm hòa giải viên Lao động

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/12/2018] [Hiệu lực: 12/12/2018]

Quyết định 1473/QĐ-UBND

Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập Ban Chủ nhiệm Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người”

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/12/2018] [Hiệu lực: 11/12/2018]

Công văn 3784/UBND-KSTT

Công văn số 3784/UBND-KSTT, ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn thực thi Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/12/2018] [Hiệu lực: 07/12/2018]

Công văn 3781/UBND-KGVX

Công văn số 3781/UBND-KGVX, ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh về việc chăm lo, trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và giáp hạt năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/12/2018] [Hiệu lực: 07/12/2018]

Công văn 3772/UBND-NLN

Công văn số 3772/UBND-CV ngày 06/12/2018 của UBND tỉnh về việc xử lý dứt điểm các hợp tác xã nông nghiệp hoạt động yếu kém, ngừng hoạt động

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/12/2018] [Hiệu lực: 06/12/2018]

Công văn 3769/UBND-KSTT

Công văn số 3769/UBND-KSTT ngày 06/12/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/12/2018] [Hiệu lực: 06/12/2018]

Kế hoạch 110/KH-UBND

Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh về Triển khai thi hành Luật Quốc phòng năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/12/2018] [Hiệu lực: 05/12/2018]

Quyết định 375/QĐ-UBND

Quyết định số 375/QĐ-UBND, ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh, về việc kiện toàn Tổ công tác liên ngành lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ giai đoạn 2014 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/12/2018] [Hiệu lực: 05/12/2018]

Công văn 3752/UBND-TH

Công văn số 3752/UBND-TH ngày 04/12/2018 của UBND tỉnh v/v thực hiện Thông báo số 441/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/12/2018] [Hiệu lực: 04/12/2018]

Công văn 3742/UBND-NC

Công văn số 3742/UBND-NC ngày 04/12/2018 của UBND tỉnh v/v tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/12/2018] [Hiệu lực: 04/12/2018]

Công văn 3751/UBND-NC

Công văn số 3751/UBND-NC ngày 04/12/2018 của UBND tỉnh v/v lập đề nghị xây dựng quyết định QPPL năm 2019 của UBND tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/12/2018] [Hiệu lực: 04/12/2018]

Quyết định 370/QĐ-UBND

Quyết định số 370/QĐ-UBND, ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh, về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình: Đường Kiên Đài - Khun Miềng, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/12/2018] [Hiệu lực: 03/12/2018]

Quyết định 369/QĐ-UBND

Quyết định số 369/QĐ-UBND, ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất một số công trình, dự án trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/12/2018] [Hiệu lực: 03/12/2018]

Công văn 3740/UBND-TH

Công văn số 3740/UBND-TH ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh v/v báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/12/2018] [Hiệu lực: 03/12/2018]

Công văn 3723/UBND-NLN

Công văn số 3723/UBND - NLN ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về Phát triển ngành nghề nông thôn

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/11/2018] [Hiệu lực: 30/11/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 269/DM từ ngày 21/11/2018 đến ngày 30/11/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/11/2018] [Hiệu lực: 30/11/2018]

Quyết định 1438/QĐ-UBND

Quyết định số 1438/QĐ-UBND, ngày 30/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. Kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/11/2018] [Hiệu lực: 30/11/2018]

Quyết định 363/QĐ-UBND

Quyết định số 363/QĐ-UBND, ngày 28/11/2018 của UBND tỉnh, đổi tên và tổ chức lại Trung tâm Bảo trợ xã hội thành Trung tâm Công tác xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/11/2018] [Hiệu lực: 28/11/2018]

Kế hoạch 109/KH-UBND

Kế hoạch số 109/KH-UBND, ngày 28/11/2018 của UBND tỉnh, triển khai thực hiện Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người”

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/11/2018] [Hiệu lực: 28/11/2018]

Tổng số: 5172 VB    Trang 1/259

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.