Maximize

Quyết định 15/QĐ-UBND

Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục đập, hồ nước thủy lợi lớn vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/01/2020] [Hiệu lực: 20/01/2020]

Công văn 153/UBND-NLN

Công văn số 153/UBND-NLN ngày 20/01/2020 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trước, trong và sau TếtNguyên đán Canh Tý năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/01/2020] [Hiệu lực: 20/01/2020]

Quyết định 05/KH-UBND

Kế hoạch số 05/KH-UBND Thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/01/2020] [Hiệu lực: 17/01/2020]

Kế hoạch 03/KH-UBND

Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh về công tác pháp chế tỉnh Tuyên Quang 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/01/2020] [Hiệu lực: 16/01/2020]

Kế hoạch 04/KH-UBND

Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh/ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/01/2020] [Hiệu lực: 16/01/2020]

Công văn 110/UBND-NLN

Công văn số 110/UBND-NLN ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Canh Tý năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/01/2020] [Hiệu lực: 15/01/2020]

Quyết định 37/QĐ-UBND

Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh phê duyệt đưa ra khỏi và bổ sung danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/01/2020] [Hiệu lực: 14/01/2020]

Quyết định 10/QĐ-UBND

Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Điểm dừng chân Quốc lộ 2, trung tâm huyện Yên Sơn thuộc quỹ đất dự kiến thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện Hợp đồng BT

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/01/2020] [Hiệu lực: 14/01/2020]

Công văn 87/UBND-KGVX

Công văn số 87/UBND-KGVX ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị và tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/01/2020] [Hiệu lực: 13/01/2020]

Công văn 81/UBND-TTATGT

Công văn số 81/UBND-TTATGT ngày 11/01/2020 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 04/TB-VPCP ngày 06/01/2020 của Văn phòng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/01/2020] [Hiệu lực: 11/01/2020]

Công văn 79/UBND-NLN

Công văn số 79/UBND-NLN ngày 11/01/2020 về việc tổ chức triển khai thực hiện và tổng kết Chương trình Quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/01/2020] [Hiệu lực: 11/01/2020]

Quyết định 31/QĐ-UBND

Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/01/2020] [Hiệu lực: 10/01/2020]

Công văn 74/UBND-TH

Công văn số 74/UBND-TH ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/01/2020] [Hiệu lực: 10/01/2020]

Công văn 73/UBND-NLN

Công văn số 73/UBND-NLN ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 117/CT-BNN-BVTV ngày 07/01/2020 về tăng cường phát triển và sửa dụng phân bón hữu cơ

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/01/2020] [Hiệu lực: 10/01/2020]

Công văn 68/UBND - KGVX

Công văn số 68/UBND - KGVX ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước vè thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/01/2020] [Hiệu lực: 10/01/2020]

Quyết định 33/QĐ-UBND

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/01/2020] [Hiệu lực: 10/01/2020]

Quyết định 32/QĐ-UBND

Công văn số 32/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/01/2020] [Hiệu lực: 10/01/2020]

Thông báo 04/TB-UBND

Thông báo số 04/TB-UBND ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng công chức năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/01/2020] [Hiệu lực: 10/01/2020]

Công văn 64/UBND-THCB

Công văn số 64/UBND-THCB ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong dịp Tết Canh Tý 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/01/2020] [Hiệu lực: 09/01/2020]

Quyết định 22/QĐ-UBND

Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu, số lượng người làm việc của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/01/2020] [Hiệu lực: 09/01/2020]

Tổng số: 5851 VB    Trang 1/293

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.