THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 4725/UBND -THVX

Công văn số 4725/UBND -THVX ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Văn bản số 1477/VPCP-KGVX ngày 09/3/2021 của Văn phòng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/12/2021] [Hiệu lực: 01/12/2021]

Công văn 4697/UBND -THVX

Công văn số 4697/UBND -THVX ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/11/2021] [Hiệu lực: 30/11/2021]

Công văn 4714/UBND- THVX

Công văn số 4714/UBND- THVX ngày 30/11/2021 của uBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 268-QĐ/TU ngày 28/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/11/2021] [Hiệu lực: 30/11/2021]

Quyết định 1885/QĐ - UBND

Quyết định số 1885/QĐ - UBND ngày 27/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh sách nhân sự bổ sung được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/11/2021] [Hiệu lực: 29/11/2021]

Công văn 4664/UBND - NC

Công văn số 4664/UBND - NC ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/11/2021] [Hiệu lực: 29/11/2021]

Công văn 4681/UBND - THVX

Công văn số 4681/UBND - THVX ngày 29/11/2021 cuart UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 29/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/11/2021] [Hiệu lực: 29/11/2021]

Công văn 4692/UBND - ĐTXD

Công văn số 4692/UBND - ĐTXD ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện dự án Cấp nước sinh hoạt xã Phúc Sơn, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/11/2021] [Hiệu lực: 29/11/2021]

Quyết định 734/QĐ - UBND

Quyết định số 734/QĐ - UBND ngày 27/11/2021 của UBND tỉnh giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/11/2021] [Hiệu lực: 27/11/2021]

Kế hoạch 212/KH - UBND

Kế hoạch số 212/KH - UBND ngày 27/11/2021 của UBND tỉnh tổ chức thực hiện Quyết định số 1848/QĐ-TTg ngày 19/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/11/2021] [Hiệu lực: 27/11/2021]

Kế hoạch 213/KH - UBND

Quyết định số 213/KH - UBND ngày 27/11/2021 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/11/2021] [Hiệu lực: 27/11/2021]

Kế hoạch 211/KH - UBND

Kế hoạch số 211/KH - UBND ngày 27/11/2021 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 1999/QĐ-TTg ngày 07/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/11/2021] [Hiệu lực: 27/11/2021]

Kế hoạch 210/KH - UBND

Quyết định số 210/KH - UBND ngày 27/11/2021 của UBND tỉnh thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân, giai đoạn 2021-2027”

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/11/2021] [Hiệu lực: 27/11/2021]

Kế hoạch 207/KH - UBND

Kế hoạch số 207/KH - UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh tổ chức thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/11/2021] [Hiệu lực: 26/11/2021]

Kế hoạch 206/KH - UBND

Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/11/2021] [Hiệu lực: 26/11/2021]

Quyết định 01/QĐ - BCĐ

Quyết định số 01/QĐ - BCĐ ngày 26/11/2021 của BCĐ thực hiện chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-20205 Ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/11/2021] [Hiệu lực: 26/11/2021]

Quyết định 727/QĐ - UBND

Quyết định số 727/QĐ - UBND ngày 25/11/2021 của UBND tỉnh phê duyệt giá sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý và bảo trì đường bộ năm 2021 trên các tuyến đường đô thị huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/11/2021] [Hiệu lực: 25/11/2021]

Kế hoạch 204/KH - UBND

Kế hoạch số 204/KH - UBND ngày 25/11/2021 vủa UBND tỉnh phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Tuyên Quang năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/11/2021] [Hiệu lực: 25/11/2021]

Thông báo 08/TB - TTHCC

Thông báo số 08/TB - TTHCC ngày 25/11/2021của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/11/2021] [Hiệu lực: 25/11/2021]

Kế hoạch 205/KH - UBND

Kế hoạch số 205/KH - UBND ngày 25/11/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/11/2021] [Hiệu lực: 25/11/2021]

Công văn 4608/UBND - NC

Công văn số 4608/UBND - NC ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục duy trì, nâng cao Chỉ số PAPI tỉnh Tuyên Quang năm 2021 và các năm tiếp theo

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/11/2021] [Hiệu lực: 24/11/2021]

Tổng số: 7732 VB    Trang 1/387

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.