Maximize

Công văn 2482/UBND-NLN

Công văn số 2482/UBND-NLN, ngày 15/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ động ứng phó mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 4

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/08/2018] [Hiệu lực: 15/08/2018]

Công văn 2427/UBND-KGVX

Công văn số 2427/UBND-KGVX, ngày 10/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và báo cáo kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2018] [Hiệu lực: 10/08/2018]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 258/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 258/DM từ ngày 01/8/2018 đến ngày 10/8/2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2018] [Hiệu lực: 10/08/2018]

Quyết định

Quyết định số 881/QĐ-UBND, ngày 10/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. Thành lập Ban chỉ đạo diễn tập Ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Hàm Yên năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2018] [Hiệu lực: 10/08/2018]

Quyết định 883/QĐ-UBND

Quyết định số 883/QĐ-UBND, ngày 10/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2018] [Hiệu lực: 10/08/2018]

Kế hoạch 75/KH-UBND

Kế hoạch số 75/KH-UBND, ngày 09/8/2018 của Ủy ban nhân dan tỉnh, triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/08/2018] [Hiệu lực: 09/08/2018]

Công văn 2385/UBND-TC

Công văn số 2385/UBND-TC, ngày 07/8/2018 của UBND tỉnh, về việc thực hiện Văn bản số 9127/BTC-HCSN của Bộ Tài chính

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/08/2018] [Hiệu lực: 07/08/2018]

Công văn 2392/UBND-TH

Công văn số 2392/UBND-TH, ngày 07/8/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh kỳ 6 khóa XVIII

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/08/2018] [Hiệu lực: 07/08/2018]

Quyết định 211/QĐ-UBND

Quyết định số 211/QĐ-UBND, ngày 07/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 các huyện, thành phố

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/08/2018] [Hiệu lực: 07/08/2018]

Công văn 2382/UBND-TH

Công văn số 2382/UBND-TH, ngày 06/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc triển khai thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/08/2018] [Hiệu lực: 06/08/2018]

Quyết định 875/QĐ-UBND

Quyết định số 875/QĐ-UBND, ngày 06/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/08/2018] [Hiệu lực: 06/08/2018]

Công văn 2362/UBND-TNMT

Công văn số 2362/UBND-TNMT, ngày 03/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản; tham mưu chính sách khuyến khích gắn với công nghệ chế biến sâu

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/08/2018] [Hiệu lực: 03/08/2018]

Công văn 2348/UBND-VX

Công văn số 2348/UBND-VX, ngày 03/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc tăng cường công tác tiêm chủng trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/08/2018] [Hiệu lực: 03/08/2018]

Kế hoạch 74/KH-UBND

Kế hoạch số 74/KH-UBND, ngày 02/8/2018 của Ủy bạn nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Thông báo số 150/TB-VPCP ngày 21/3/2017 và thực hiện Thông báo số 197/TB-VPCP ngày 30/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/08/2018] [Hiệu lực: 02/08/2018]

Quyết định 207/QĐ-UBND

Quyết định số 207/QĐ-UBND, ngày 02/8/.2018 của UBND tỉnh, phê duyệt đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý và bảo trì đường bộ năm 2018 trên tuyến đường nội bộ Khu công nghiệp Long Bình An và đường nội bộ Khu tái định cư xóm Khe cua và xóm Cây khế, xã Đội cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/08/2018] [Hiệu lực: 02/08/2018]

Quyết định 851/QĐ-UBND

Quyết định số 851/QĐ-UBND, ngày 02/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Điều lệ Hội Nông nghiệp hữu cơ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/08/2018] [Hiệu lực: 02/08/2018]

Công văn 2318/UBND-KGVX

Công văn số 2318/UBND-KGVX, ngày 01/8/2018 của Ủy ban nhân dân tinht về việc rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội thuộc các tổ chức tôn giáo

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2018] [Hiệu lực: 01/08/2018]

Công văn 2320/UBND-KGVX

Công văn số 2320/UBND-KGVX, ngày 01/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2018] [Hiệu lực: 01/08/2018]

Công văn 2322/UBND-TC

Công văn số 2322/UBND-TC ngày 01/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2018] [Hiệu lực: 01/08/2018]

Quyết định 201/QĐ-UBND

Quyêt định số 201/QĐ-UBND, ngày 31/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc phê duyệt đơn giá thực hiện các sản phẩm dịch vụ công ích, công cộng năm 2018 trên địa bàn huyện Na Hang và huyện Chiêm Hóa

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/07/2018] [Hiệu lực: 31/07/2018]

Tổng số: 5009 VB    Trang 1/251

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.