Maximize

Quyết định 385/QĐ-UBND

Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án trên địa bàn huyện Sơn Dương và huyện Yên Sơn

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/11/2019] [Hiệu lực: 13/11/2019]

Quyết định 386/QĐ-UBND

Quyết dịnh số 386/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 cuat UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Trung Môn

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/11/2019] [Hiệu lực: 13/11/2019]

Kế hoạch 121/KH-UBND

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt nam (22/12/1944-22/12/2019)

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/11/2019] [Hiệu lực: 13/11/2019]

Quyết định 384/QĐ-UBND

Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/11/2019] [Hiệu lực: 13/11/2019]

Kế hoạch 119/KH-UBND

Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 12/11/2019 thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/11/2019] [Hiệu lực: 12/11/2019]

Quyết định 29/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 bãi bỏ Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 30/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/11/2019] [Hiệu lực: 01/12/2019]

Quyết định 383/QĐ-UBND

Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Khu du lịch – Điều dưỡng suối khoáng Mỹ Lâm

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/11/2019] [Hiệu lực: 12/11/2019]

Quyết định 378/QĐ-UBND

Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án trên địa bàn tỉnhTuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/11/2019] [Hiệu lực: 11/11/2019]

Quyết định 1273/QĐ-UBND

Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/11/2019] [Hiệu lực: 11/11/2019]

Quyết định 377/QĐ-UBND

Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 09/11/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Bến xe khách Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/11/2019] [Hiệu lực: 09/11/2019]

Quyết định 1268/QĐ-UBND

Quyết định số 1268/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/11/2019] [Hiệu lực: 08/11/2019]

Kế hoạch 118/KH-UBND

Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 30/10/2019 của UBND tỉnh về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/10/2019] [Hiệu lực: 30/10/2019]

Quyết định 369/QĐ-UBND

Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND tỉnh về Quy định cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Di dân, tác định cư Thủy điện Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/10/2019] [Hiệu lực: 28/10/2019]

Quyết định 370/QĐ-UBND

Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND tỉnh về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/10/2019] [Hiệu lực: 28/10/2019]

Quyết định 1172/QĐ-UBND

Quyết định số 1172/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư lập Đề án đề nghị công nhận Trung tâm huyện Lâm Bình đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/10/2019] [Hiệu lực: 28/10/2019]

Quyết định 368/QĐ-UBND

Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND tỉnh về việc giải thể Trung tâm Hành chính công thành phố Tuyên Quang và Trung tâm Hành chính công huyện Chiêm Hóa

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/10/2019] [Hiệu lực: 28/10/2019]

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND huyện Chiêm Hóa về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của Ủy ban nhân dân huyện

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/10/2019] [Hiệu lực: 01/11/2019]

Quyết định 1164/QĐ-UBND

Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/10/2019] [Hiệu lực: 24/10/2019]

Quyết định 1161/QĐ-UBND

Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động; lao động, tiền lương, quan hệ lao động; quản lý lao động ngoài nước; việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/10/2019] [Hiệu lực: 23/10/2019]

Kế hoạch 117/KH-UBND

Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 23/10/2019 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/10/2019] [Hiệu lực: 23/10/2019]

Tổng số: 5679 VB    Trang 1/284

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.