THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 377/QĐ-UBND

Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 các huyện, thành phố

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/09/2020] [Hiệu lực: 18/09/2020]

Công văn 2922/UBND - ĐTXD

Công văn số 2922/UBND - ĐTXD ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện một số nội dung thuộc Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/09/2020] [Hiệu lực: 18/09/2020]

Quyết định 1306/QĐ-UBND

Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh Ban hành quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán Dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/09/2020] [Hiệu lực: 17/09/2020]

Công văn 2893/UBND - NC

Công văn số 2893/UBND - NC ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh thực hiện các Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/09/2020] [Hiệu lực: 17/09/2020]

Công văn 2862/UBND - NLN

Công văn số 2862/UBND - NLN ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/09/2020] [Hiệu lực: 15/09/2020]

Công văn 2852/UBND -THCB

Công văn số 2852/UBND -THCB ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh về việc đăng ký tài khoản trên Nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng Dịch vụ công quốc gia

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/09/2020] [Hiệu lực: 15/09/2020]

Quyết định 374/QĐ-UBND

Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh về việc Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/09/2020] [Hiệu lực: 15/09/2020]

Công văn 2857/UBND - NC

Công văn số 2857/UBND - NC ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh về việc điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/09/2020] [Hiệu lực: 15/09/2020]

Quyết định 01/QĐ-BCĐ

Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 15/9/2020 của Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2021 của tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/09/2020] [Hiệu lực: 15/09/2020]

Thông báo 63/TB-UBND

Thông báo số 63/TB-UBND ngày 14/9/2020 của UBND tỉnh kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/09/2020] [Hiệu lực: 14/09/2020]

Thông báo 62/TB-UBND

Thông báo số 62/TB-UBND ngày 14/9/2020 kết luận cuộc họp về tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/09/2020] [Hiệu lực: 14/09/2020]

Quyết định 1282/QĐ-UBND

Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thông qua Phương án đơn giản hóa 08 thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tuyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/09/2020] [Hiệu lực: 14/09/2020]

Công văn 2821/UBND - KGVX

Công văn số 2821/UBND - KGVX ngày 12/9/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai thực hiện Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/09/2020] [Hiệu lực: 12/09/2020]

Công văn 2833/UBND - NLN

Công văn số 2833/UBND - NLN ngày 12/9/2020 của UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó thiên tai các tháng cuối năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/09/2020] [Hiệu lực: 12/09/2020]

Công văn 2810/UBND - NLN

Công văn số 2810/UBND - NLN ngày 11/9/2020 của uBND tỉnh về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm lây lan diện rộng

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/09/2020] [Hiệu lực: 11/09/2020]

Kế hoạch 96/KH-UBND

Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/09/2020] [Hiệu lực: 11/09/2020]

Công văn 2806/UBND - NLN

Công văn số 2806/UBND - NLN ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh về việc sơ kết sản xuất vụ Mùa, triển khai sản xuất vụ Đông, Đông Xuân năm 2020-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/09/2020] [Hiệu lực: 11/09/2020]

Công văn 2800/UBND - NLN

Công văn số 2800/UBND - NLN ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 07/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/09/2020] [Hiệu lực: 10/09/2020]

Công văn 2793/UBND - NLN

Công văn số 2793/UBND - NLN ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác giám sát quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/09/2020] [Hiệu lực: 10/09/2020]

Công văn 2787/UBND - NLN

Công văn số 2787/UBND - NLN ngày 09/9/2020 của UBND tỉnh về việc tham mưu thực hiện Kế hoạch số 425-KH/TU ngày 24/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/09/2020] [Hiệu lực: 09/09/2020]

Tổng số: 6382 VB    Trang 1/320

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.