Maximize

Công văn 2520/UBND-KGVX

Công văn số 2520/UBND-KGVX, ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/08/2017] [Hiệu lực: 15/08/2017]

Quyết định 918/QĐ-UBND

Quyết định số 918/QĐ-UBND, ngày 11/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/08/2017] [Hiệu lực: 11/08/2017]

Quyết định 899/QĐ-UBND

Quyết định số 899/QĐ-UBND, ngày 10/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, thành lập Ban Chỉ đạo Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Na Hang năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2017] [Hiệu lực: 10/08/2017]

Quyết định 259/QĐ-UBND

Quyết định số 259/QĐ-UBND, ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh, về việc thành lập Đoàn thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/08/2017] [Hiệu lực: 09/08/2017]

Quyết định 886/QĐ-UBND

Quyết định số 886/QĐ-UBND,ngày 09/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/08/2017] [Hiệu lực: 09/08/2017]

Công văn 2435/UBND-KGVX

Công văn số 2435/UBND-KGVX ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh v/v thực hiện Công điện số 1106/CĐ-TTg ngày 27/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/08/2017] [Hiệu lực: 09/08/2017]

Kế hoạch 66/KH-UBND

Kế hoạch số 66/KH-UBND, ngày 05/8/2017 của UBND tỉnh, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp Văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/08/2017] [Hiệu lực: 05/08/2017]

Quyết định 869/QĐ-UBND

Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về Thành lập Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Dao lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/08/2017] [Hiệu lực: 03/08/2017]

Quyết định 863/QĐ-UBND

Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí lập điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể mạng lưới giao thông tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2017] [Hiệu lực: 01/08/2017]

Quyết định 842 /QĐ-UBND

Quyết định số 842 /QĐ-UBND, ngày 29/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/07/2017] [Hiệu lực: 29/07/2017]

Quyết định 841/QĐ-UBND

Quyết định số 841/QĐ-UBND, ngày 29/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/07/2017] [Hiệu lực: 29/07/2017]

Quyết định 843/QĐ-UBND

Quyết định số 843/QĐ-UBND, ngày 29/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc công bố thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/07/2017] [Hiệu lực: 29/07/2017]

Kế hoạch 62/KH-UBND

Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh Đăng cai tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/07/2017] [Hiệu lực: 28/07/2017]

Quyết định 10/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh về Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/07/2017] [Hiệu lực: 10/08/2017]

Kế hoạch 60/KH-UBND

Kế hoạch số 60/KH-UBND, ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh, thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 20/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/07/2017] [Hiệu lực: 25/07/2017]

Quyết định 816 /QĐ-UBND

Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/07/2017] [Hiệu lực: 25/07/2017]

Công văn 2254/UBND-TH

Công văn số 2254/UBND-TH, ngày 22/7/2017 của UBND tỉnh, về việc tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/07/2017] [Hiệu lực: 22/07/2017]

Công văn 2252/UBND-NV

Công văn số 2252/UBND-NV, ngày 22/7/2017 của UBND tỉnh, về việc thực hiện Đề án đưa cán bộ trẻ có trình độ, năng lực, triển vọng phát triển đang công tác ở các cơ quan cấp tỉnh về xã công tác giai đoạn 2017-2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/07/2017] [Hiệu lực: 22/07/2017]

Quyết định 807/QĐ-UBND

Quyết dịnh số 807/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Tổ công tác cơ động liên ngành

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/07/2017] [Hiệu lực: 21/07/2017]

Quyết định 805/QĐ-UBND

Quyết định số 805/QĐ-UBND, ngày 21/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/07/2017] [Hiệu lực: 21/07/2017]

Tổng số: 4546 VB    Trang 1/228

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.