Maximize

Quyết định 681/QĐ-UBND

Quyết định số 681/QĐ-UBND, ngày 21/6/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Câu lạc bộ Tân Trào tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/06/2017] [Hiệu lực: 21/06/2017]

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND, ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định quy trình lập, thẩm định phương án giá, thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc lập, thẩm định phương án giá; phân cấp quản lý giá đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/06/2017] [Hiệu lực: 01/07/2017]

Quyết định 198/QĐ-UBND

Quyết định số 198/QĐ-UBND, ngày 20/6/2017, của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/06/2017] [Hiệu lực: 20/06/2017]

Công văn 1852/UBND-NV

Công văn số 1852/UBND-NV, ngày 19/6/2017, của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/06/2017] [Hiệu lực: 19/06/2017]

Quyết định 667/QĐ-UBND

Quyết định số 667/QĐ-UBND, ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/06/2017] [Hiệu lực: 16/06/2017]

Công văn 1779/UBND-TH

Công văn số 1779/UBND-TH, ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh, V/v thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/06/2017] [Hiệu lực: 13/06/2017]

Công văn 1773/UBND-THCB

Công văn số 1773/UBND-THCB, ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh về việc đưa hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Tuyên Quang vào hoạt động chính thức

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/06/2017] [Hiệu lực: 12/06/2017]

Quyết định 187/QĐ-UBND

Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh về thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/06/2017] [Hiệu lực: 12/06/2017]

Công văn 1745/UBND-KGVX

Công văn số 1745/UBND-KGVX ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh V/v chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/06/2017] [Hiệu lực: 09/06/2017]

Công văn 1716/UBND-NV

Công văn số 1716/UBND-NV ngày 08/6/2017 của UBND tỉnh V/v thực hiện các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng công chức, viên chức

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/06/2017] [Hiệu lực: 08/06/2017]

Quyết định 182/QĐ-UBND

Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 của UBND tỉnh Quy định tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/06/2017] [Hiệu lực: 08/06/2017]

Công văn 1715/UBND-NC

Công văn số 1715/UBND-NC ngày 08/6/2017 của UBND tỉnh v/v bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/06/2017] [Hiệu lực: 08/06/2017]

Kế hoạch 42/KH-UBND

Kế hoạch số 42/KH-UBND, ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh, triển khai ứng dụng chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017 - 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/06/2017] [Hiệu lực: 06/06/2017]

Công văn 1669/UBND-NC

Công văn số 1669/UBND-NC, ngày 06/6/2017 V/v triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/06/2017] [Hiệu lực: 06/06/2017]

Quyết định 175/QĐ-UBND

Quyết định số 175/QĐ-UBND, ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh về xếp loại đường bộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2017 để xác định cước vận tải đường bộ

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/06/2017] [Hiệu lực: 05/06/2017]

Quyết định 174/QĐ-UBND

Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/06/2017] [Hiệu lực: 05/06/2017]

Công văn 1661/UBND-THCB

Công văn số 1661/UBND-THCB ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh V/v triển khai các giải pháp bảo mật và an toàn thông tin

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/06/2017] [Hiệu lực: 05/06/2017]

Công văn 1647/UBND-NLN

Công văn số 1647/UBND-NLN ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/06/2017] [Hiệu lực: 02/06/2017]

Công văn 1621/UBND-NC

Công văn số 1621/UBND-NC ngày 01/6/2017 của UBND tỉnh v/v tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/06/2017] [Hiệu lực: 01/06/2017]

Quyết định 537/QĐ-UBND

Quyết định số 537/QĐ-UBND, ngày 30/5/2017 kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/05/2017] [Hiệu lực: 30/05/2017]

Tổng số: 4481 VB    Trang 1/225

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.