MẪU TRÌNH BÀY CÁC LOẠI VĂN BẢN

STT Mẫu loại văn bản File dữ liệu
1 Mẫu Nghị quyết (cá biệt) Tải về
2 Mẫu Quyết định (cá biệt) quy định trực tiếp Tải về
3 Mẫu Quyết định (quy định gián tiếp) Tải về
4 Mẫu văn bản (được ban hành, phê duyệt kèm theo quyết định) đối với văn bản giấy Tải về
5 Mẫu Công văn Tải về
6 Mẫu văn bản có tên loại Tải về
7 Mẫu Công điện Tải về
8 Mẫu Giấy mời Tải về
9 Mẫu Giấy giới thiệu Tải về
10 Mẫu Biên bản Tải về
11 Mẫu văn bản (được ban hành, phê duyệt kèm theo quyết định) đối với văn bản điện tử Tải về
12 Mẫu Giấy nghỉ phép Tải về
13 Mẫu Phụ lục văn bản hành chính giấy Tải về
14 Mẫu Phụ lục văn bản hành chính điện tử Tải về
15 Mẫu Bản sao sang định dạng giấy Tải về
16 Mẫu Bản sao sang định dạng điện tử Tải về
Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.