MẪU TRÌNH BÀY CÁC LOẠI VĂN BẢN

STT Mẫu loại văn bản File dữ liệu
1 Mẫu Nghị quyết HĐND cấp huyện (ban hành Quy định-Quy chế) Tải về
2 Mẫu Nghị quyết HĐND cấp huyện (Quy định trực tiếp) Tải về
3 Mẫu Nghị quyết HĐND cấp tỉnh (ban hành Quy định-Quy chế) Tải về
4 Mẫu Nghị quyết HĐND cấp tỉnh (Quy định trực tiếp) Tải về
5 Mẫu Nghị quyết HĐND cấp xã (ban hành Quy định-Quy chế) Tải về
6 Mẫu Nghị quyết HĐND cấp xã (Quy định trực tiếp) Tải về
7 Mẫu Quyết định UBND các cấp sửa đổi, bổ sung 1 số điều Tải về
8 Mẫu Quyết định UBND cấp huyện (ban hành Quy định-Quy chế) Tải về
9 Mẫu Quyết định UBND cấp huyện (Quy định trực tiếp) Tải về
10 Mẫu Nghị quyết HĐND các cấp sửa đổi, bổ sung 1 số điều Tải về
11 Mẫu Quyết định UBND cấp tỉnh (ban hành Quy định-Quy chế) Tải về
12 Mẫu Quyết định UBND cấp tỉnh (Quy định trực tiếp) Tải về
13 Mẫu Quyết định UBND cấp xã (ban hành Quy định-Quy chế) Tải về
14 Mẫu Quyết định UBND cấp xã (Quy định trực tiếp) Tải về
15 Mẫu Tờ trình đề nghị XD VBQPPL Tải về
16 Mẫu Tờ trình dự án, dự thảo VBQPPL Tải về
Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.