THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 01/2016/QĐ-UBND

Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND huyện Na Hang Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Na Hang, nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/11/2016] [Hiệu lực: 28/11/2016]

Quyết định 403/QĐ-UBND

Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của UBND huyện Na Hang về việc xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã Côn Lôn, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/07/2008]

Quyết định 404/QĐ-UBND

Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của UBND huyện Na Hang về việc xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã Lăng Can, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/07/2008]

Quyết định 405/QĐ-UBND

Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của UBND huyện Na Hang về việc xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã Xuân Lập, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/07/2008]

Quyết định 406/QĐ-UBND

Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của UBND huyện Na Hang về việc xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã Khuôn Hà, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/07/2008]

Quyết định 407/QĐ-UBND

Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của UBND huyện Na Hang về việc xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã Phúc Yên, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/07/2008]

Quyết định 408/QĐ-UBND

Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của UBND huyện Na Hang về việc xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã Thượng Lâm, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/07/2008]

Quyết định 409/QĐ-UBND

Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của UBND huyện Na Hang về việc xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã Khau Tinh, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/07/2008]

Quyết định 410/QĐ-UBND

Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của UBND huyện Na Hang về việc xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã Thanh Tương, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/07/2008]

Quyết định 411/QĐ-UBND

Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của UBND huyện Na Hang về việc xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã Thanh Sơn Phú, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/07/2008]

Quyết định 412/QĐ-UBND

Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của UBND huyện Na Hang về việc xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã Thanh Năng Khả, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/07/2008]

Quyết định 413/QĐ-UBND

Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của UBND huyện Na Hang về việc xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã Thanh Đà Vị, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/07/2008]

Quyết định 414/QĐ-UBND

Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của UBND huyện Na Hang về việc xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã Thanh Sinh Long, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/07/2008]

Quyết định 415/QĐ-UBND

Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của UBND huyện Na Hang về việc xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã Thanh Yên Hoa, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/07/2008]

Quyết định 416/QĐ-UBND

Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của UBND huyện Na Hang về việc xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã Thanh Hồng Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/07/2008]

Quyết định 417/QĐ-UBND

Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của UBND huyện Na Hang về việc xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã Thanh Thượng Giáp, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/07/2008]

Quyết định 418/QĐ-UBND

Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của UBND huyện Na Hang về việc xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 xã Thanh Thượng Nông, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/07/2008]

Quyết định 340/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 340/2008/QĐ-UBND ngày 22/6/2008 của UBND huyện Na Hang phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của UBND xã Yên Hoa

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/06/2008]

Quyết định 342/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 342/2008/QĐ-UBND ngày 22/6/2008 của UBND huyện Na Hang phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của UBND thị trấn Na Hang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/06/2008]

Quyết định 343/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 343/2008/QĐ-UBND ngày 22/6/2008 của UBND huyện Na Hang phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của UBND xã Xuân Lập

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/06/2008]

Tổng số: 45 VB    Trang 1/3

1 2 3

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.