THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Thông báo 84/TB-UBND

Thông báo số 84/TB-UBND ngày 29/8/2016 của UBND huyện Sơn Dương về việc điều chỉnh chỉ tiêu thi tuyển công chức cấp xã

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/08/2016]

Thông báo 122/TB-UBND

Thông báo số 122/TB-UBND ngày 26/10/2015 của UBND huyện Sơn Dương về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/10/2015]

Thông báo 118/TB-UBND

Thông báo số 118/TB-UBND ngày 19/10/2015 của UBND huyện Sơn Dương về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/10/2015]

Quyết định 03/2014/QĐ-UBND

Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 18/9/2014 của UBND huyện Sơn Dương ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước huyện Sơn Dương

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/09/2014]

Quyết định 02/2014/QĐ-UBND

Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 04/7/2014 của UBND huyện Sơn Dương về việc ban hành Quy chế công tác Văn thư và Lưu trữ

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/07/2014]

Quyết định 01/2014/QĐ-UBND

Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của Ủy ban nhân huyện Sơn Dương ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/04/2014]

Quyết định 03/2011/QĐ-UBND

Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 10/10/2011 của UBND huyện Sơn Dương về việc ban hành Quy định về công tác Văn thư và Lưu trữ

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/10/2011]

Quyết định 02/2011/QĐ-UBND

Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 14/9/2011 của UBND huyện Sơn Dương về việc ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Sơn Dương khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/09/2011]

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 21/5/2008 của UBND huyện Sơn Dương về việc bổ sung, sửa đổi nội dung một số điều của Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND ngày 09/6/2006 của UBND huyện Sơn Dương về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Sơn Dương Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2004 - 2009

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/05/2008]

Chỉ thị 06/2008/CT-UBND

Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND ngày 16/5/2008 của UBND huyện Sơn Dương về việc phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/05/2008]

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.