THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của UBND thành phố Tuyên Quang về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/12/2019] [Hiệu lực: 14/12/2019]

Quyết định 313/QĐ-UBND

Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của UBND thành phố Tuyên Quang về Ban hành quy định trách nhiệm của người đứng đầu, công chức thực hiện nhiệm vụ về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/06/2017] [Hiệu lực: 01/07/2017]

Quyết định 01/2014/QĐ-UBND

Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của UBND thành phố về Ban hành Quy chế hoạt động của nhà văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố; nhà văn hóa liên thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/09/2014]

Quyết định 01/2013/QĐ-UBND

Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 04/7/2013 của UBND thành phố Tuyên Quang về việc thực hiện hỗ trợ xi măng, ống cống làm cống, rãnh thoát nước tại khu dân cư trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/07/2013]

Quyết định 02/2013/QĐ-UBND

Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 04/7/2013 của UBND thành phố Tuyên Quang về việc thực hiện hỗ trợ vì kèo, xà gồ và tôn lợp mái làm mới và sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/07/2013]

Quyết định 03/2013/QĐ-UBND

Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 04/7/2013 của UBND thành phố Tuyên Quang về việc thực hiện hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất cây trồng, vật nuôi trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/07/2013]

Quyết định 03/2009/QĐ-UBND

Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 24/4/2009 của UBND thị xã Tuyên Quang về việc ban hành Quy định về Quản lý đô thị trên địa bàn thị xã Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/04/2009]

Quyết định 01/2009/QĐ-UBND

Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 24/3/2009 của UBND thị xã Tuyên Quang về quy định bậc thuế đối với từng vị trí đất của từng loại đường phố theo Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của Uỷ ban nhân tỉnh Tuyên Quang để làm căn cứ tính thuế nhà, đất

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/03/2009]

Quyết định 02/2009/QĐ-UBND

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 24/3/2009 của UBND thị xã Tuyên Quang Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/03/2009]

Quyết định 03/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 20/11/2008 của UBND thị xã Tuyên Quang về việc thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/11/2008]

Quyết định 02/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 09/10/2008 của UBND thị xã Tuyên Quang về việc Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn thỉ xã Tuyên Quang.

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/10/2008]

Quyết định 01/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 27/8/2008 của UBND thị xã Tuyên Quang về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND thị xã Tuyên Quang, khoá XIX, nhiệm kỳ 2004-2009.

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/08/2008]

Quyết định 04/2007/QĐ-UBND

Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 13/12/2005 của UBND thị xã Tuyên Quang về việc Ban hành Quy định về quản lý đô thị trên địa bàn Thị xã Tuyên Quang.

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/12/2007]

Quyết định 01/2007/QĐ-UBND

Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 29/3/2007 của UBND thị xã Tuyên Quang Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn thị xã Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/03/2007]

Quyết định 10/2006/QĐ-UB

Quyết định số 10/2006/QĐ-UB ngày 28/12/2006 của UBND thị xã về việc bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2006 cho việc thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/12/2006]

Quyết định 09/2006/QĐ-UBND

Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND ngày 23/12/2006 của UBND thị xã về việc bổ ung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2006 cho việc thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/12/2006]

Quyết định 08/2006/QĐ-UB

Quyết định số 08/2006/QĐ-UB ngày 13/12/2006 của UBND thị xã Tuyên Quang về việc giao bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2006

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/12/2006]

Quyết định 05/2006/QĐ-UB

Quyết định số 05/2006/QĐ-UB ngày 18/8/2006 của UBND thị xã Tuyên Quang ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân thị xã Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/08/2006]

Quyết định 04/2006/QĐ-UB

Quyết định số 04/2006/QĐ-UB ngày 29/5/2006 của UBND thị xã Tuyên Quang về việc cấp bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2006 bằng nguồn chi sự nghiệp giáo dục năm 2006

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/05/2006]

Quyết định 03/2006/QĐ-UB

Quyết định số 03/2006/QĐ-UB ngày 26/5/2006 của UBND thị xã Tuyên Quang về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2006 để thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức xã, phường theo Nghị định số: 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003; Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004, Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/05/2006]

Tổng số: 28 VB    Trang 1/2

1 2

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.