THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Thông báo 3238/TB-LĐTBXH

Thông báo số 3238/TB-LĐTBXH ngày 06/8/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/08/2018] [Hiệu lực: 06/08/2018]

Thông tư 05/2016/TT-BNV

Thông tư số 05/2016/TT-BNV ngày 10/6/2016 về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và xã hội

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/06/2016] [Hiệu lực: 10/06/2016]

Quyết định 1878/QĐ-BKHĐT

Quyết định số 1878/QĐ-BKHĐT ngày 24/12/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2014

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/12/2014]

Thông báo 5083/TB-BLĐTBXH

Thông báo số 5083/TB-BLĐTBXH ngày 23/12/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch và hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần vào các dịp nghỉ lễ năm 2014

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/12/2013]

Quyết định 5677/QĐ-BGDĐT

Quyết định số 5677/QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Tân Trào tổ chức hoạt động đào tạo từ năm học 2013-2014

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/11/2013]

Thông tư 01/2011/TT-BNV

Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/01/2011]

Thông tư 80/2010/TT-BTNMT

Thông tư số 80/2010/TT-BTNMT ngày 18/3/2010 của Bộ TNMT về việc Quy định việc xây dựng Báo cáo môi trường quốc gia, Báo cáo tình hình tác động môi trường của ngành, lĩnh vực và Báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/03/2010]

Quyết định 1132/QĐ-BCT

Quyết định số 1132/QĐ-BCT ngày 17/10/2007 của Bộ Công thương về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tuyên Quang" giai đoạn 2007-2010 có xét đến 2015

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/10/2007]

Thông tư 55/2005/TTLT-BNV-VPCP

Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Bộ Nội vụ - Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/05/2005]

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.