THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công điện 1068/CĐ - TTg

Công điện số 1068/CĐ - TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/08/2021] [Hiệu lực: 05/08/2021]

Quyết định 161/QĐ-TTg

Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 02/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/02/2021] [Hiệu lực: 02/02/2021]

Quyết định 2287/QĐ-TTg

Quyết định số 2287/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2020] [Hiệu lực: 31/12/2020]

Quyết định 960/QĐ-TTg

Quyết định số 960/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Nội vụ

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/07/2020] [Hiệu lực: 07/07/2020]

Quyết định 45/2018/QĐ-TTg

Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/11/2018] [Hiệu lực: 25/12/2018]

Chỉ thị 13/CT-TTg

Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/05/2018] [Hiệu lực: 24/05/2018]

Quyết định 2426/QĐ-TTg

Quyết định số 2426/QĐ-TTg ngày 28/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/12/2015]

Quyết định 1049/QĐ-TTg

Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/06/2014]

Quyết định 848/QĐ-TTg

Quyết định số 848/QĐ-TTg ngày 11/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà trong mùa lũ hàng năm, ban hành kèm theo Quyết định số 80/2007/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/06/2010]

Quyết định 32/2010/QĐ-TTg

Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/03/2010]

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.