Maximize

Công văn 2313/UBND-TC

Công văn số 2313/UBND-TC ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh về việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/08/2019] [Hiệu lực: 12/08/2019]

Thông tư 01/2017/TT-VPCP

Thông tư số 01/2017/TT-VPCP ngày 31/3/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/03/2017] [Hiệu lực: 15/05/2017]

Thông tư 01/2015/TTLT-VPCP-BNV

Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23/10/2015 của Văn phòng Chính phủ - Bộ Nội vụ về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/10/2015]

Thông tư 03/2011/TT-VPCP

Thông tư số 03/2011/TT-VPCP ngày 25/4/2011 của Văn phòng Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/04/2011]

Công văn 7735/VPCP-HC

Công văn số 7735/VPCP-HC ngày 27/10/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức triển khai Nghị định số 100/2010/NĐ-CP

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/10/2010]

Thông tư 03/2006/TT-VPCP

Thông tư số 03/2006/TT-VPCP ngày 17/02/2006 của Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn thi hành Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với tổ chức và hoạt động của Công báo cấp tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/02/2006]

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.