THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Nghị quyết 20/NQ - HĐND

Nghị quyết số 20/NQ - HĐND ngày 02/7/2020 của HĐND tỉnh Về việc cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới bên bờ sông Lô, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/07/2020]

Nghị quyết 19/NQ-HĐND

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 02/7/2020 của HĐND tỉnh về việc cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị sinh thái và dịch vụ thương mại Tình Húc, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang (Khu 1 - phường An Tường, thành phố Tuyên Quang)

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/07/2020]

Nghị quyết 18/NQ-HĐND

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 02/7/2020 Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/07/2020]

Nghị quyết 16/NQ - HĐND

Nghị quyết số 16/NQ - HĐND ngày 04/5/2020 của HĐND tỉnh bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/05/2020]

Nghị quyết 14/NQ - HĐND

Nghị Quyết số 14/NQ - HĐND ngày 29/4/2020 của HĐND tỉnh Bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/04/2020]

Nghị quyết 15/NQ - HĐND

Nghị quyết số 15/NQ - HĐND ngày 29/4/2020 của HĐND tỉnh về việc cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/04/2020]

Nghị quyết 13/NQ - HĐND

Nghị quyết số 13/NQ - HĐND ngày 29/4/2020 của HĐND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/04/2020]

Nghị quyết 08/NQ-HĐND

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 10/3/2020 của HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng 02 tuyến đường dọc sông Lô đấu nối với các tuyến Quốc lộ 37, Quốc lộ 2C, đường Hồ Chí Minh liên kết với đường cao tốc nối thành phố Tuyên Quang với cao tốc Nội Bài - Lào Cai

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/03/2020]

Nghị quyết 09/NQ-HĐND

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 10/3/2020 của HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông từ trung tâm xã Vân Sơn qua các thôn Dộc Vầu, xóm Mới, nhánh vào thôn Mãn Sơn đi xã Hồng Lạc, xã Sầm Dương đến thôn Phan Lương, xã Lâm Xuyên (nay là xã Trường Sinh), huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/03/2020]

Nghị quyết 10/NQ - HĐND

Nghị quyết số 10/NQ - HĐND ngày 10/3/2020 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/03/2020]

Nghị quyết 11/NQ - HĐND

Nghị quyết số 11/NQ - HĐND ngày 10/3/2020 của HĐND tỉnh Bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/03/2020]

Nghị quyết 12/NQ- HĐND

Nghị quyết số 12/NQ- HĐND ngày 10/3/2020 của HĐND tỉnh về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2019 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/03/2020]

Nghị quyết 06/NQ-HĐND

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 03/3/2020 của Chủ tịch HĐND tỉnh xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/03/2020]

Nghị quyết 05/NQ-HĐND

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 03/3/2020 của Chủ tịch HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/03/2020]

Nghị quyết 07/NQ-HĐND

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 03/3/2020 của Chủ tịch HĐND tỉnh xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/03/2020] [Hiệu lực: 04/03/2020]

Nghị quyết 03/NQ - HĐND

Nghị quyết số 03/NQ - HĐND ngày 03/3/2020 của Chủ tịch HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/03/2020]

Nghị quyết 04/NQ-HĐND

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 03/3/2020 của Chủ tịch HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/03/2020]

Nghị quyết 54/NQ-HĐND

Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 27/12/2019 của HĐND tỉnh về chất vấn tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/12/2019] [Hiệu lực: 27/12/2019]

Nghị quyết 21/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh quy định một số nội dung chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông và mức hỗ trợ đối với lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/12/2019] [Hiệu lực: 01/01/2020]

Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua bảng giá đất năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/12/2019] [Hiệu lực: 01/01/2020]

Tổng số: 461 VB    Trang 1/24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.