THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Nghị quyết 08/NQ-HĐND

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 10/3/2020 của HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng 02 tuyến đường dọc sông Lô đấu nối với các tuyến Quốc lộ 37, Quốc lộ 2C, đường Hồ Chí Minh liên kết với đường cao tốc nối thành phố Tuyên Quang với cao tốc Nội Bài - Lào Cai

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/03/2020]

Nghị quyết 09/NQ-HĐND

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 10/3/2020 của HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông từ trung tâm xã Vân Sơn qua các thôn Dộc Vầu, xóm Mới, nhánh vào thôn Mãn Sơn đi xã Hồng Lạc, xã Sầm Dương đến thôn Phan Lương, xã Lâm Xuyên (nay là xã Trường Sinh), huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/03/2020]

Nghị quyết 10/NQ - HĐND

Nghị quyết số 10/NQ - HĐND ngày 10/3/2020 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/03/2020]

Nghị quyết 11/NQ - HĐND

Nghị quyết số 11/NQ - HĐND ngày 10/3/2020 của HĐND tỉnh Bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/03/2020]

Nghị quyết 12/NQ- HĐND

Nghị quyết số 12/NQ- HĐND ngày 10/3/2020 của HĐND tỉnh về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2019 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/03/2020]

Nghị quyết 06/NQ-HĐND

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 03/3/2020 của Chủ tịch HĐND tỉnh xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/03/2020]

Nghị quyết 05/NQ-HĐND

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 03/3/2020 của Chủ tịch HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/03/2020]

Nghị quyết 07/NQ-HĐND

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 03/3/2020 của Chủ tịch HĐND tỉnh xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/03/2020] [Hiệu lực: 04/03/2020]

Nghị quyết 03/NQ - HĐND

Nghị quyết số 03/NQ - HĐND ngày 03/3/2020 của Chủ tịch HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/03/2020]

Nghị quyết 04/NQ-HĐND

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 03/3/2020 của Chủ tịch HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/03/2020]

Nghị quyết 54/NQ-HĐND

Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 27/12/2019 của HĐND tỉnh về chất vấn tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/12/2019] [Hiệu lực: 27/12/2019]

Nghị quyết 21/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh quy định một số nội dung chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông và mức hỗ trợ đối với lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/12/2019] [Hiệu lực: 01/01/2020]

Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua bảng giá đất năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/12/2019] [Hiệu lực: 01/01/2020]

Nghị quyết 48/NQ-HĐND

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh TUyên Quang khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/12/2019]

Nghị quyết 53/NQ-HĐND

Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương cho các dự án thuộc danh mục dự án sử dụng dự phòng chung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và khoản 10.000 tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm nguồn vốn bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia và Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2020, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/12/2019]

Nghị quyết 51/NQ-HĐND

Nghị quyết 51/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Quyết định Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/12/2019]

Nghị quyết 50/NQ-HĐND

Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 202

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/12/2019]

Nghị quyết 46/NQ-HĐND

Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND về danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/12/2019]

Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Quy định mức chí cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/12/2019] [Hiệu lực: 01/01/2020]

Nghị quyết 44/NQ-HĐND

Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐT.188 đoạn Km 48+00 -Km 86+300, huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/12/2019]

Tổng số: 457 VB    Trang 1/23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.