THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Nghị quyết 21/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh Quy định mức thu tính lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2022] [Hiệu lực: 01/08/2022]

Nghị quyết 20/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2022] [Hiệu lực: 12/07/2022]

Nghị quyết 14/NQ-HĐND

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án cơ sở sản xuất chế tạo các cấu kiện kim loại, sửa chữa, bảo dưỡng xe cơ giới, máy công trình

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2022] [Hiệu lực: 03/07/2022]

Nghị quyết 18/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/20223 của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ pháp lý và mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2022] [Hiệu lực: 01/08/2022]

Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh Quy định phân cấp thẩm quyền khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2022] [Hiệu lực: 15/07/2022]

Nghị quyết 16/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2022] [Hiệu lực: 15/07/2022]

Nghị quyết 03/NQ-HĐND

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2022] [Hiệu lực: 03/07/2022]

Nghị quyết 15/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2022] [Hiệu lực: 15/07/2022]

Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập; tiêu chí xác định địa bàn không đủ trƣờng công lập có cấp tiểu học; quy định mức chi trả cho đối tƣợng miễn, giảm học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tại các cơ sở giáo dục dân lập, tƣ thục trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm học 2022-2023

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2022] [Hiệu lực: 12/07/2022]

Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh Quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng đối với cộng tác viên dân số thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2022] [Hiệu lực: 12/07/2022]

Nghị quyết 11/20221/NQ-HĐND

Nghị quyết số 11/20221/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đang tập trung tập huấn, thi đấu của tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2022] [Hiệu lực: 12/07/2022]

Nghị quyết 20/NQ-HĐND

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2022] [Hiệu lực: 03/07/2022]

Nghị quyết 19/NQ-HĐND

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách huyện năm 2021 sang năm 2022, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2022] [Hiệu lực: 03/07/2022]

Nghị quyết 22/NQ-HĐND

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh Về phát triển thanh niên tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022- 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2022] [Hiệu lực: 03/07/2022]

Nghị quyết 21/NQ-HĐND

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh Phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho Dân quân tự vệ tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2022] [Hiệu lực: 03/07/2022]

Nghị quyết 10/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh Quy định đối tượng, mức chi thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2022] [Hiệu lực: 15/07/2022]

Nghị quyết 18/NQ-HĐND

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh Điều chỉnh, bổ sung biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2022] [Hiệu lực: 03/07/2022]

Nghị quyết 16/NQ-HĐND

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2022] [Hiệu lực: 03/07/2022]

Nghị quyết 15/NQ-HĐND

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh Bổ sung danh mục công trình, dự án thực hiện thu hồi đất năm 2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2022] [Hiệu lực: 03/07/2022]

Nghị quyết 14/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh Quy định các khoản thu., mức thu và cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2022] [Hiệu lực: 12/07/2022]

Tổng số: 668 VB    Trang 1/34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.