Maximize

Nghị quyết 37/NQ - HĐND

Nghị quyết số 37/NQ - HĐND ngày 09/12/2019 của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa VXIII, nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/12/2019]

Nghị quyết 41/NQ-HĐND

Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/12/2019]

Nghị quyết 42/NQ-HĐND

Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/12/2019]

Nghị quyết 38/NQ-HĐND

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/12/2019]

Nghị quyết 39/NQ-HĐND

Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 -2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/12/2019]

Nghị quyết 40/NQ-HĐND

Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/12/2019]

Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2019] [Hiệu lực: 15/08/2019]

Nghị quyết 24/NQ-HĐND

Nghị Quyết số 24/NQ-HĐND ngày 01/8/ 2019 của HĐND tỉnh Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa nền, mặt đường và công trình trên tuyến đường ĐT.186 đoạn Km 0+00 ÷ Km 58+900, thuộc địa phận huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2019] [Hiệu lực: 01/08/2019]

Nghị quyết 29/NQ-HĐND

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh về việc miễn chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2019]

Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2019] [Hiệu lực: 15/08/2019]

Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2019] [Hiệu lực: 15/08/2019]

Nghị quyết 28/NQ-HĐND

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2019, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2019] [Hiệu lực: 01/08/2019]

Nghị quyết 22/NQ-HĐND

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2019] [Hiệu lực: 01/08/2019]

Nghị quyết 23/NQ-HĐND

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2019] [Hiệu lực: 01/08/2019]

Nghị định 32/NQ-HĐND

Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh về bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2019]

Nghị quyết 01/2019/NĐ-HĐND

Nghị quyết số 01/2019/NĐ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh Quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2019] [Hiệu lực: 15/08/2019]

Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2019] [Hiệu lực: 15/08/2019]

Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh Ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2019] [Hiệu lực: 15/08/2019]

Nghị quyết 07/2019/NĐ-HĐND

Nghị quyết số 07/2019/NĐ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2019] [Hiệu lực: 15/08/2019]

Nghị quyết 25/NQ-HĐND

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND, ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến ĐT.188 đoạn Km48+00 - Km86+300, huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2019] [Hiệu lực: 01/08/2019]

Tổng số: 436 VB    Trang 1/22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.