Maximize

Nghị quyết 38/NQ-HĐND

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 của HĐND huyện Lâm Bình về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/12/2016] [Hiệu lực: 19/12/2016]

Nghị quyết 26/NQ-HĐND

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 30/12/2015 của HĐND huyện Lâm Bình về việc phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2016; phuơng án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách các đơn vị cấp huyện và các xã năm 2016

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/12/2015]

Nghị quyết 25/NQ-HĐND

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 30/12/2015 của HĐND huyện Lâm Bình về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh năm 2016

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/12/2015]

Nghị quyết 22/NQ-HĐND

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 28/12/2015 của HĐND huyện Lâm Bình về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/12/2015]

Nghị quyết 05/NQ-HĐND

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 22/01/2015 của HĐND huyện Lâm Bình về việc phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2015; Phuơng án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách các đơn vị cấp huyện và các xã năm 2015

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/01/2015]

Nghị quyết 04/NQ-HĐND

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 22/01/2015 của HĐND huyện Lâm Bình về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2015

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/01/2015]

Nghị quyết 02/NQ-HĐND

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 20/01/2015 của HĐND huyện Lâm Bình về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2015

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/01/2015]

Nghị quyết 09/NQ-HĐND1

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND1 ngày 16/01/2013 của HĐND huyện Lâm Bình về việc phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2013; Phuơng án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách các đơn vị cấp huyện và các xã năm 2013

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/01/2013]

Nghị quyết 10/NQ-HĐND1

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND1 ngày 16/01/2013 của HĐND huyện Lâm Bình về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất đầu kỳ (2011-2015) của huyện Lâm Bình

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/01/2013]

Nghị quyết 07/NQ-HĐND

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 16/01/2013 của HĐND huyện Lâm Bình về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2013

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/01/2013]

Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày 16/01/2013 của HĐND huyện Lâm Bình về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2013

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/01/2013]

Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 10/01/2012 của HĐND huyện Lâm Bình về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2012

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/01/2012]

Nghị quyết 13/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND ngày 28/7/2011 của HĐND huyện Lâm Bình về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2011

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/07/2011]

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.