THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Nghị quyết 48/NQ - HĐND

Nghị quyết số 48/NQ - HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND huyện Lâm BÌnh Quyết định Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện, cấp xã năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/12/2021]

Nghị quyết 68/NQ-HĐND

Nghị quyết số 68/NQ-HĐND, ngày 15/.12/2017 của HĐND huyện Lâm Bình Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách các đơn vị cấp huyện và cấp xã năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/12/2017] [Hiệu lực: 15/12/2017]

Nghị quyết 38/NQ-HĐND

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 của HĐND huyện Lâm Bình về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/12/2016] [Hiệu lực: 19/12/2016]

Nghị quyết 26/NQ-HĐND

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 30/12/2015 của HĐND huyện Lâm Bình về việc phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2016; phuơng án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách các đơn vị cấp huyện và các xã năm 2016

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/12/2015]

Nghị quyết 25/NQ-HĐND

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 30/12/2015 của HĐND huyện Lâm Bình về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh năm 2016

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/12/2015]

Nghị quyết 22/NQ-HĐND

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 28/12/2015 của HĐND huyện Lâm Bình về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/12/2015]

Nghị quyết 05/NQ-HĐND

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 22/01/2015 của HĐND huyện Lâm Bình về việc phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2015; Phuơng án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách các đơn vị cấp huyện và các xã năm 2015

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/01/2015]

Nghị quyết 04/NQ-HĐND

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 22/01/2015 của HĐND huyện Lâm Bình về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2015

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/01/2015]

Nghị quyết 02/NQ-HĐND

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 20/01/2015 của HĐND huyện Lâm Bình về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2015

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/01/2015]

Nghị quyết 09/NQ-HĐND1

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND1 ngày 16/01/2013 của HĐND huyện Lâm Bình về việc phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2013; Phuơng án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách các đơn vị cấp huyện và các xã năm 2013

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/01/2013]

Nghị quyết 10/NQ-HĐND1

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND1 ngày 16/01/2013 của HĐND huyện Lâm Bình về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất đầu kỳ (2011-2015) của huyện Lâm Bình

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/01/2013]

Nghị quyết 07/NQ-HĐND

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 16/01/2013 của HĐND huyện Lâm Bình về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2013

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/01/2013]

Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày 16/01/2013 của HĐND huyện Lâm Bình về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2013

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/01/2013]

Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 10/01/2012 của HĐND huyện Lâm Bình về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2012

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/01/2012]

Nghị quyết 13/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND ngày 28/7/2011 của HĐND huyện Lâm Bình về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2011

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/07/2011]

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.