THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 386/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 386/DM ngày 11/3/2022 đến ngày 20/3/2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/03/2022] [Hiệu lực: 20/03/2022]

Quyết định 104/QĐ-UBND

Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của uBND tỉnh về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/04/2020] [Hiệu lực: 01/04/2020]

Công văn 744/UBND - TH

Công văn số 744/UBND - TH ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/03/2020] [Hiệu lực: 19/03/2020]

Công văn 86/VP-THCB

Công văn số 86/VP-THCB ngày 29/5/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc sử dụng chính thức phần mềm theo dõi nhiệm vụ do UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/05/2019] [Hiệu lực: 29/05/2019]

Quyết định 80/QĐ-UBND

Quyết định số 80/QĐ-UBND, ngày 20/5/2019 của Văn phòng UBND tỉnh, ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/05/2019] [Hiệu lực: 20/05/2019]

Công văn 67/VP-THCB

Công văn số 67/VP-THCB ngày 26/4/2019 của Văn phòng UBND tỉnh v/v sử dụng thử nghiệm phần mềm theo dõi nhiệm vụ do UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/04/2019] [Hiệu lực: 26/04/2019]

Quyết định 294/QĐ-UBND

Quyết định số 294/QĐ-UBND, ngày 20/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Xây dựng

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/10/2018] [Hiệu lực: 20/10/2018]

Thông báo Số: 08/TB-VP

Thông báo số 08/TB-VP, ngày 11/12/2017 của Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang, về việc chuyển Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/12/2017] [Hiệu lực: 11/12/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 225/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 225/DM từ ngày 01/9/2017 đến ngày 10/9/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/09/2017] [Hiệu lực: 10/09/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 224/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 224/DM từ ngày 21/8/2017 đến ngày 31/8/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/08/2017] [Hiệu lực: 31/08/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 214/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 214/DM từ ngày 22/5/2017 đến 26/5/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/05/2017] [Hiệu lực: 26/05/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 213/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 213/DM từ ngày 15/5/2017 đến 19/5/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/05/2017] [Hiệu lực: 19/05/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 212/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 212/DM từ ngày 08/5/2017 đến 12/5/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/05/2017] [Hiệu lực: 12/05/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 211/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 211/DM từ ngày 01/5/2017 đến 05/5/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/05/2017] [Hiệu lực: 05/05/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 210/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 210/DM từ ngày 24/4/2017 đến 28/4/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/04/2017] [Hiệu lực: 28/04/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 209/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 209/DM từ ngày 17/4/2017 đến 21/4/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/04/2017] [Hiệu lực: 21/04/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 208/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 208/DM từ ngày 10/4/2017 đến 14/4/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/04/2017] [Hiệu lực: 14/04/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 207/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 207/DM từ ngày 03/4/2017 đến 07/4/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/04/2017] [Hiệu lực: 07/04/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 206/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 206/DM từ ngày 27/3/2017 đến 31/3/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/03/2017] [Hiệu lực: 31/03/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 205/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 205/DM từ ngày 20/3/2017 đến 24/3/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/03/2017] [Hiệu lực: 24/03/2017]

Tổng số: 227 VB    Trang 1/12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.