Maximize

Công văn 50/UBND-ĐTXD

Công văn số 50/UBND-ĐTXD ngày 09/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/01/2018] [Hiệu lực: 09/01/2018]

Quyết định 1386/QĐ-UBND

Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Cho phép thành lập Hội Nông nghiệp hữu cơ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/11/2017] [Hiệu lực: 30/11/2017]

Quyết định 1333/QĐ-UBND,

Quyết định số 1333/QĐ-UBND, ngày 21/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Kiện toàn Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/11/2017] [Hiệu lực: 21/11/2017]

Quyết định 938/QĐ-UBND

Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc phê duyệt văn kiện Dự án Hỗ trợ phát triển giáo dục, y tế và vệ sinh tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/08/2017] [Hiệu lực: 18/08/2017]

Quyết định 869/QĐ-UBND

Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về Thành lập Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Dao lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/08/2017] [Hiệu lực: 03/08/2017]

Quyết định 865/QĐ-UBND

Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về Phê duyệt Điều lệ Hội Đông y huyện Lâm Bình

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2017] [Hiệu lực: 01/08/2017]

Quyết định 863/QĐ-UBND

Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí lập điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể mạng lưới giao thông tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2017] [Hiệu lực: 01/08/2017]

Quyết định 841/QĐ-UBND

Quyết định số 841/QĐ-UBND, ngày 29/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/07/2017] [Hiệu lực: 29/07/2017]

Quyết định 843/QĐ-UBND

Quyết định số 843/QĐ-UBND, ngày 29/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc công bố thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/07/2017] [Hiệu lực: 29/07/2017]

Quyết định 842 /QĐ-UBND

Quyết định số 842 /QĐ-UBND, ngày 29/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/07/2017] [Hiệu lực: 29/07/2017]

Quyết định 816 /QĐ-UBND

Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/07/2017] [Hiệu lực: 25/07/2017]

Quyết định 805/QĐ-UBND

Quyết định số 805/QĐ-UBND, ngày 21/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/07/2017] [Hiệu lực: 21/07/2017]

Quyết định 807/QĐ-UBND

Quyết dịnh số 807/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Tổ công tác cơ động liên ngành

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/07/2017] [Hiệu lực: 21/07/2017]

Công văn 2208/UBND-TC

Công văn số 2208/UBND-TC, ngày 18/7/2017 của UBND tỉnh, về việc thực hiện Văn bản số 5358/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/07/2017] [Hiệu lực: 18/07/2017]

Quyết định 785/QĐ-UBND

Quyết định số 785/QĐ-UBND, ngày 17/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi "Thiết kế sản phẩm lưu niệm du lịch" và "Sáng tác biểu trưng (logo), khẩu hiệu (slogan) du lịch" tỉnh Tuyên Quang năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/07/2017] [Hiệu lực: 17/07/2017]

Quyết định 787/QĐ-UBND

Quyết định số 787/QĐ-UBND, ngày 17/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/07/2017] [Hiệu lực: 17/07/2017]

Quyết định 788/QĐ-UBND

Quyết định số 788/QĐ-UBND, ngày 17/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ VIII, năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/07/2017] [Hiệu lực: 17/07/2017]

Quyết định 788/QĐ-UBND

Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Về Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ VIII, năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/07/2017] [Hiệu lực: 17/07/2017]

Quyết định 743/QĐ-UBND

Quyết định số 743/QĐ-UBND, ngày 5/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030, định hướng đến năm 2035

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/07/2017] [Hiệu lực: 05/07/2017]

Quyết định 723/QĐ-UBND

Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về Công nhận các trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia năm 2016

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2017] [Hiệu lực: 29/06/2017]

Tổng số: 130 VB    Trang 1/7

1 2 3 4 5 6 7

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.