THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 151/QĐ-UBND

Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về Phê duyệt Danh mục xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/02/2020] [Hiệu lực: 24/02/2020]

Quyết định 1501/QĐ-UBND

Quyết định số 1501/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/12/2019] [Hiệu lực: 20/12/2019]

Quyết định 934/QĐ-UBND

Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/09/2019] [Hiệu lực: 11/09/2019]

Quyết định 933/QĐ-UBND

Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/09/2019] [Hiệu lực: 10/09/2019]

Quyết định 462/QĐ-UBND

Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/05/2019] [Hiệu lực: 10/05/2019]

Quyết định 445/QĐ-UBND

Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh về Công nhận các trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/05/2019] [Hiệu lực: 08/05/2019]

Quyết định 353/QĐ-UBND

Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/04/2019] [Hiệu lực: 16/04/2019]

Quyết định 287/QĐ-UBND

Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/03/2019] [Hiệu lực: 29/03/2019]

Quyết định 190/QĐ-UBND

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/03/2019] [Hiệu lực: 13/03/2019]

Quyết định 168/QĐ-UBND

Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/02/2019] [Hiệu lực: 28/02/2019]

Quyết định 164/QĐ-UBND

Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/02/2019] [Hiệu lực: 28/02/2019]

Quyết định 139/QĐ-UBND

Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập Ban Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã Tiền Phong tỉnh Tuyên Quang năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/02/2019] [Hiệu lực: 20/02/2019]

Quyết định 102/QĐ-UBND

Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/01/2019] [Hiệu lực: 28/01/2019]

Quyết định 09/QĐ-UBND

Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về Phê duyệt chủ trương và nhiệm vụ lập dự án xây dựng Bảng giá các loại đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/01/2019] [Hiệu lực: 05/01/2019]

Quyết định 1611/QĐ-UBND

Quyết định số 1611/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/12/2018] [Hiệu lực: 28/12/2018]

Quyết định 1606/QĐ-UBND

Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/12/2018] [Hiệu lực: 27/12/2018]

Quyết định 1604/QĐ-UBND

Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/12/2018] [Hiệu lực: 27/12/2018]

Quyết định 1599/QĐ-UBND

Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/12/2018] [Hiệu lực: 27/12/2018]

Quyết định 1608/QĐ-UBND

Quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/12/2018] [Hiệu lực: 27/12/2018]

Quyết định 1594/QĐ-UBND

Quyết định số 1594/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh thuộc phạm vi chức năngquản lý nhà nước của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/12/2018] [Hiệu lực: 27/12/2018]

Tổng số: 158 VB    Trang 1/8

1 2 3 4 5 6 7 8

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.