THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 3261/UBND - THVX

Công văn số 3261/UBND-THVX ngày 05/9/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/09/2021] [Hiệu lực: 05/09/2021]

Nghị quyết 02/NQ-UBBC

Nghị quyết số 02/NQ-UBBC ngày 27/5/2016 của Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh về Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/05/2016] [Hiệu lực: 27/05/2016]

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.