Maximize

Nghị quyết 122/QĐ-UBND

Quyết định số 122/QĐ-UBND, ngày 02/02/2018, của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội động cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” "Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 9- năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/02/2018] [Hiệu lực: 02/02/2018]

Quyết định 118/QĐ-UBND

Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/01/2018] [Hiệu lực: 31/01/2018]

Nghị quyết 119/QĐ-UBND

Quyết định số 119/QĐ-UBND, ngày 31/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc kiện toàn Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/01/2018] [Hiệu lực: 31/01/2018]

Kế hoạch 04/KH-UBND

Kế hoạch số 04/KH-UBND, ngày 29/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, ttriển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/01/2018] [Hiệu lực: 29/01/2018]

Kế hoạch 08/KH-UBND

Kế hoạch số 08/KH-UBND, ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện quy ước thôn, tổ dân phố năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/01/2018] [Hiệu lực: 29/01/2018]

Công văn 265/UBND-TC

Công văn số 265/UBND-TC, ngày 27/01/2018 của UBND tỉnh, về việc thực hiện QĐ số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/01/2018]

Quyết định 17/QĐ-UBND

Quyết định số 17/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/01/2018] [Hiệu lực: 25/01/2018]

Quyết định 94/QĐ-UBND

Quyết định số 94/QĐ-UBND, ngày 24/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 24 thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm và Đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/01/2018] [Hiệu lực: 24/01/2018]

Công văn 183/UBND-KGVX

Công văn số 183/UBND-KGVX, ngày 20/01/2018 của UBND tỉnh về việc đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/01/2018] [Hiệu lực: 20/01/2018]

Quyết định 80/QĐ-UBND

Quyết định số 80/QĐ-UBND, ngày 19/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh. Kiện toàn thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/01/2018] [Hiệu lực: 19/01/2018]

Quyết định 74/QĐ-UBND

Quyến định số 74/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới giao thông tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/01/2018] [Hiệu lực: 18/01/2018]

Công văn 136/UBND-KGVX

Công văn Số 136/UBND-KGVX, ngày 17/01/018, của UBND tỉnh về việc đôn đốc, chỉ đạo triển khai hiệu quả các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/01/2018] [Hiệu lực: 17/01/2018]

Quyết định 73/QĐ-UBND

Quyết định số 73/QĐ-UBND, ngày 17/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/01/2018] [Hiệu lực: 17/01/2018]

Công văn 133/UBND-NLN

Công văn số 133/UBND-NLN, ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh, về việc tổ chức và thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/01/2018] [Hiệu lực: 16/01/2018]

Quyết định 61/QĐ-UBND

Quyết định Số 61/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 Của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/01/2018] [Hiệu lực: 16/01/2018]

Công văn 110/UBND-KGVX

Công văn số 110/UBND-KGVX, ngày 15/01/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/01/2018] [Hiệu lực: 15/01/2018]

Quyết định 08/QĐ-UBND

Quyết định số 08/QĐ-UBND, ngày 12/01/2018, của UBND tỉnh Ban hành bảng giá tối thiểu tính thuế các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/01/2018] [Hiệu lực: 12/01/2018]

Quyết định 05/QĐ-UBND

Quyết định số 05/QĐ-UBND, ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh. Công nhận huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/01/2018] [Hiệu lực: 10/01/2018]

Quyết định 23/QĐ-UBND

Quyết định số 23/QĐ-UBND, ngày 09/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 10 thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt, phân bón, nông nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/01/2018] [Hiệu lực: 09/01/2018]

Công văn 47/UBND-THCB

Công văn số 47/UBND-THCB ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh V/v tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong dịp Tết Mậu Tuất 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/01/2018] [Hiệu lực: 09/01/2018]

Tổng số: 3727 VB    Trang 1/187

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.