Maximize

Công văn 2800/UBND-NLN

Công văn số 2800/UBND-NLN ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh v/v chủ động ứng phó mưa lũ do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và siêu bão Mangkhut

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/09/2018] [Hiệu lực: 14/09/2018]

Công văn 2780/UBND-KGVX

Công văn số 2780/UBND-KGVX ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh v/v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/09/2018] [Hiệu lực: 12/09/2018]

Công văn 2768/UBND-KGVX

Công văn số 2768/UBND-KGVX ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh v/v tăng cường công tác quản lý nhà nước trong dịp Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/09/2018] [Hiệu lực: 10/09/2018]

Kế hoạch 85/KH-UBND

Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh thực hiện Nghị Quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ về công tác phòng chống thiên tai

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/09/2018] [Hiệu lực: 07/09/2018]

Kế hoạch 86/KH-UBND

Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh về Triển khai thi hành Luật Thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/09/2018] [Hiệu lực: 07/09/2018]

Công văn 2708/UBND-NLN

Công văn số 2708/UBND-NLN ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/09/2018] [Hiệu lực: 06/09/2018]

Công văn 2704/UBND-KGVX

Công văn số 2704/UBND-KGVX ngày 05/9/2018 của UBND tỉnh v/v tổ chức Tết Trung thu năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/09/2018] [Hiệu lực: 05/09/2018]

Kế hoạch 84/KH-UBND

Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 4/9/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/09/2018] [Hiệu lực: 04/09/2018]

Quyết định 966/QĐ-UBND

Quyết định số 966/QĐ-UBND, ngày 31/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 118 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/08/2018] [Hiệu lực: 31/08/2018]

Quyết định 967/QĐ-UBND

Quyết định số 967/QĐ-UBND, ngày 31/8/2018 của Chủ tịch Ủy bạn nhân dân tỉnh về việc thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/08/2018] [Hiệu lực: 31/08/2018]

Công văn 2672/UBND-NC

Công văn số 2672/UBND-NC, ngày 31/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh về công tác CCHC

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/08/2018] [Hiệu lực: 31/08/2018]

Kế hoạch 82/KH-UBND

Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 30/8/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/08/2018] [Hiệu lực: 30/08/2018]

Công văn 2634/UBND-ĐTXD

Công văn số 2634/UBND-ĐTXD, ngày 29/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/08/2018] [Hiệu lực: 29/08/2018]

Quyết định 236/QĐ-UBND

Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 1945 - 2011

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/08/2018] [Hiệu lực: 28/08/2018]

Quyết định 237/QĐ-UBND

Quyết định số 237/QĐ-UBND, ngày 28/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/08/2018] [Hiệu lực: 28/08/2018]

Công văn 2629/UBND-TH

Công văn số 2629/UBND-TH, ngày 28/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/08/2018] [Hiệu lực: 28/08/2018]

Công văn 2631/UBND-TC

Công văn số 2631/UBND-TC ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh v/v thực hiện Văn bản số 225/HĐND-KTNS của Hội đồng nhân dân

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/08/2018] [Hiệu lực: 28/08/2018]

Kế hoạch 80/KH-UBND

Kế hoạch số 80/KH-UBND, ngày 24/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018-2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/08/2018] [Hiệu lực: 24/08/2018]

Công văn 2581/UBND-ĐTXD

Công văn số 2581/UBND-ĐTXD ngày 24/8/2018 của Ủy bạn nhân dân tỉnh, về việc triển khai thực hiện Thông báo số 242/TB-VPCP ngày 12/7/2018 của Văn phòng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/08/2018] [Hiệu lực: 24/08/2018]

Công văn 2593/UBND - KGVX

Công văn số 2593/UBND-KGVX, ngày 24/8/2018 của Ủy bạn nhân dân tỉnh, về việc chuẩn bị nội dung, công việc phục vụ giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá Liên hoan và Lễ hội

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/08/2018] [Hiệu lực: 24/08/2018]

Tổng số: 3924 VB    Trang 1/197

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.