THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 3127/UBND - KT

Công văn số 3127/UBND - KT ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh về việc giải quyết đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện: Hàm Yên, Chiêm Hóa

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/08/2022] [Hiệu lực: 09/08/2022]

Quyết định 1101/QĐ-UBND

Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án bảo đảm an toàn thông tin mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II do Viettel triển khai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/08/2022] [Hiệu lực: 09/08/2022]

Quyết định 1099/QĐ-UBND

Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án bảo đảm an toàn thông tin mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II do Viễn thông Tuyên Quang triển khai trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/08/2022] [Hiệu lực: 09/08/2022]

Thông báo 73/UBND-TB

Thông báo số 73/UBND-TB ngày 08/8/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chỉ huy Trưởng Thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp về đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/08/2022] [Hiệu lực: 08/08/2022]

Công văn 3112/UBND-THVX

Công văn số 3112/UBND-THVX ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh về việc kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/08/2022] [Hiệu lực: 08/08/2022]

Công văn 3111/UBND-TH

Công văn số 3111/UBND-TH ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh về việc dự thảo Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/08/2022] [Hiệu lực: 08/08/2022]

Quyết định 483/QĐ-UBND

Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/08/2022] [Hiệu lực: 08/08/2022]

Quyết định 1088/QĐ-UBND

Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quy định số lượng cấp phó của phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/08/2022] [Hiệu lực: 15/08/2022]

Công văn 3103/UBND-TH

Công văn số 3103/UBND-TH ngày 07/8/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Công điện số 698/CĐ-TTg ngày 04/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/08/2022] [Hiệu lực: 07/08/2022]

Công văn 3103/QĐ-UBND

Quyết định số 3103/QĐ-UBND ngày .07/8/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Công điện số 698/CĐ-TTg ngày 04/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/08/2022] [Hiệu lực: 07/08/2022]

Quyết định 25/2022/QĐ-UBND

Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/08/2022] [Hiệu lực: 15/08/2022]

Quyết định 26/2022/QĐ-UBND

Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và bảo trì đường bộ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/08/2022] [Hiệu lực: 20/08/2022]

Quyết định 24/2022/QĐ-UBND

Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/08/2022] [Hiệu lực: 16/08/2022]

Công văn 3085/UBND-NC

Công văn số 3085/UBND-NC ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh về việc đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện việc xây dựng, trình ban hành quyết định QPPL của UBND tỉnh năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/08/2022] [Hiệu lực: 05/08/2022]

Công văn 3055/UBND - NC

Công văn số 3055/UBND - NC ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/08/2022] [Hiệu lực: 04/08/2022]

Quyết định 480/QĐ - UBND

Quyết định số 480/QĐ - UBND ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh Ban hành Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/08/2022] [Hiệu lực: 04/08/2022]

Quyết định 479/QĐ-UBND

Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh Ban hành Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/08/2022] [Hiệu lực: 04/08/2022]

Công văn 3040/UBND - THVX

Công ván số 3040/UBND - THVX ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết giám sát chuyên đề số 51/2022/QH15 của Quốc hội

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/08/2022] [Hiệu lực: 03/08/2022]

Kế hoạch 148/KH - UBND

Kế hoạch số 148/KH - UBND ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh truyền thông thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/08/2022] [Hiệu lực: 03/08/2022]

Công văn 3043/UBND - THVX

Công văn số 3043/UBND - THVX ngày 3/8/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/08/2022] [Hiệu lực: 03/08/2022]

Tổng số: 6992 VB    Trang 1/350

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.