Maximize

Công văn 1818/UBND-NLN

Công văn số 1818/UBND-NLN, ngày 20-6-2018 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về giống cây trồng trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/06/2018] [Hiệu lực: 20/06/2018]

Quyết định 675/QĐ-UBND

Quyết định số 675/QĐ-UBND, ngày 20/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Danh mục loài cây trồng thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/06/2018] [Hiệu lực: 20/06/2018]

Kế hoạch 63/KH-UBND

Kế hoạch số 63/KH-UBND, ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2018 - 2022)

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/06/2018] [Hiệu lực: 20/06/2018]

Quyết định 676/QĐ-UBND

Quyết định số 676/QĐ-UBND, ngày 20/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc thu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/06/2018] [Hiệu lực: 20/06/2018]

Kế hoạch 61/QĐ-UBND

Kế hoạch số 61/KH-UBND, ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/06/2018] [Hiệu lực: 13/06/2018]

Công văn 1740/UBND-NC

Công văn số 1740/UBND-NC, ngày 13/6/2018 về việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg về triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/06/2018] [Hiệu lực: 13/06/2018]

Quyết định 155/QĐ-UBND

Quyết định số 155/QĐ-UBND, ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh, về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình: Đường nội bộ từ tuyến đường AB đến Trạm biến áp Điện lực Yên Sơn, khu Trung tâm huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/06/2018] [Hiệu lực: 11/06/2018]

Quyết định 631/QĐ-UBND

Quyết định số 631/QĐ-UBND, ngày 11/6/.2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc thành lập Hội đồng sáng kiến tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/06/2018] [Hiệu lực: 11/06/2018]

Quyết định 152/QĐ-UBND

Quyết định số 152/QĐ-UBND, ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh, về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025 và định hướng phát triển đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/06/2018] [Hiệu lực: 08/06/2018]

Công văn 1670/UBND-THCB

Công văn số 1670/UBND-THCB, ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/06/2018] [Hiệu lực: 08/06/2018]

Công văn 1622/UBND-THCB

Công văn số 1622/UBND-THCB, ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/06/2018] [Hiệu lực: 06/06/2018]

Quyết định 593/QĐ-UBND

Quyết định số 593/QĐ-UBND, ngày 05/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc công bố Danh mục 28 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/06/2018] [Hiệu lực: 05/06/2018]

Quyết định 57/KH-UBND

Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 05-6-2018 của UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công tỉnh Tuyên Quang năm 2018 và các năm tiếp theo

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/06/2018] [Hiệu lực: 05/06/2018]

Quyết định 583/QĐ-UBND

Quyết định số 583/QĐ-UBND, ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh về kiện toàn Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/06/2018] [Hiệu lực: 04/06/2018]

Quyết định 571/QĐ-UBND

Quyết định số 571/QĐ-UBND, ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/06/2018] [Hiệu lực: 01/06/2018]

Kế hoạch 56/KH-UBND

Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh về việc định giá đất cụ thể năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/06/2018] [Hiệu lực: 01/06/2018]

Quyết định 137/QĐ-UBND

Quyết định số 137/QĐ-UBND., ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình: Kho chứa nguyên liệu và thành phẩm của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Tuyên Quang tại Khu công nghiệp Long Bình An, xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/05/2018] [Hiệu lực: 30/05/2018]

Công văn 1524/UBND-NLN

Công văn số 1524/UBND-NLN, ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp vụ mùa, vụ đông năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/05/2018] [Hiệu lực: 28/05/2018]

Kế hoạch 54/KH-UBND

Kế hoạch số 54/KH- UBND, ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện năm dân vận chính quyền

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/05/2018] [Hiệu lực: 28/05/2018]

Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thi số 03/CT-UBND, ngày 28-5-2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/05/2018] [Hiệu lực: 28/05/2018]

Tổng số: 3840 VB    Trang 1/192

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.