THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 66/QĐ-UBND

Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/02/2021] [Hiệu lực: 26/02/2021]

Quyết định 64/QĐ-UBND

Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/02/2021] [Hiệu lực: 26/02/2021]

Quyết định 67/QĐ-UBND

Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/02/2021] [Hiệu lực: 26/02/2021]

Quyết định 70/QĐ-UBND

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/02/2021] [Hiệu lực: 26/02/2021]

Quyết định 68/QĐ-UBND

Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất để khai thác cát, sỏi lòng sông Lô tại các xã: Yên Phú, Yên Lâm, Minh Khương, Bạch Xa, huyện Hàm Yên

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/02/2021] [Hiệu lực: 26/02/2021]

Quyết định 69/QĐ-UBND

Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/02/2021] [Hiệu lực: 26/02/2021]

Quyết định 72/QĐ-UBND

Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/02/2021] [Hiệu lực: 26/02/2021]

Quyết định 65/QĐ-UBND

Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/02/2021] [Hiệu lực: 26/02/2021]

Quyết định 147/QĐ-UBND

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/02/2021] [Hiệu lực: 26/02/2021]

Kế hoạch 32/KH-UBND

Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/02/2021] [Hiệu lực: 25/02/2021]

Công văn 426/UBND - NLN

Công văn số 426/UBND - NLN ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/02/2021] [Hiệu lực: 25/02/2021]

Quyết định 143/QĐ-UBND

Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/02/2021] [Hiệu lực: 25/02/2021]

Công văn 442/UBND - CT

Công ăn số 442/UBND - CT ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/02/2021] [Hiệu lực: 25/02/2021]

Công văn 420/UBND - KGVX

Công văn số 420/UBND - KGVX ngày 24/02/2021 của UBND tỉnh về việc hoàn thiện các dự thảo văn bản

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/02/2021] [Hiệu lực: 24/02/2021]

Quyết định 60/QĐ-UBND

Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/02/2021] [Hiệu lực: 22/02/2021]

Công văn 403/UBND - KGVX

Công văn số 403/UBND - KGV ngày 20/02/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/02/2021] [Hiệu lực: 20/02/2021]

Công văn 405/UBND - TH

Công văn số 405/UBND - TH ngày 20/02/2021 về việc cung cấp thông tin phục vụ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/02/2021] [Hiệu lực: 20/02/2021]

Công văn 404/UBND - NC

Công văn số 404/UBND - NC ngày 20/02/2021của UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo sau Tết nguyên đán Tân Sửu 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/02/2021] [Hiệu lực: 20/02/2021]

Quyết định 124/QĐ-UBND

Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 20/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/02/2021] [Hiệu lực: 20/02/2021]

Công văn 396/UBND - KGVX

Công văn số 396/UBND - KGVX ngày 20/02/2021 của UBND tỉnh về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học phòng, chống dịch COVID-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/02/2021] [Hiệu lực: 20/02/2021]

Tổng số: 5403 VB    Trang 1/271

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.