Maximize

Quyết định 1429/QĐ-UBND

Quyết định số 1429/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/12/2019] [Hiệu lực: 10/12/2019]

Quyết định 1420/QĐ-UBND

Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 09/11/2019 của UBND tỉnh về việ phê duyệt danh mục và phương thức thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/12/2019] [Hiệu lực: 09/12/2019]

Công văn 3615/UBND-KGVX

Công văn số 3615/UBND-KGVX ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh về việc ủy quyền trao Thiếp mừng thọ, quà tặng của Chủ tịch UBND tỉnh đến công dân tròn 90 tuổi trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/12/2019] [Hiệu lực: 09/12/2019]

Công văn 3616/UBND-KGVX

Công văn số 3616/UBND-KGVX ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh về việc chăm lo, trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và giáp hạt năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/12/2019] [Hiệu lực: 09/12/2019]

Quyết định 35/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND Quy định tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/12/2019] [Hiệu lực: 15/12/2019]

Quyết định 431/QĐ-UBND

Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Sản xuất nông nghiệp, trồng rừng tạo cảnh quan dịch vụ du lịch sinh thái tại xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/12/2019] [Hiệu lực: 06/12/2019]

Công văn 3576/UBND-VX

Công văn số 3576/UBND-VX ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác tiêm chủng trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/12/2019] [Hiệu lực: 06/12/2019]

Công văn 3577/UBND-NC

Công văn số 3577/UBND-NC ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh về việc đánh giá xếp loại chính quyền địa phương ở cấp xã năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/12/2019] [Hiệu lực: 06/12/2019]

Kế hoạch 126/KHĐ-UBND

Kế hoạch số 126/KHĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 339-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/12/2019] [Hiệu lực: 06/12/2019]

Kế hoạch 02/KH-BCĐ

Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 04/12/2019 của Ban chỉ đạo ATTP tỉnh Tuyên Quang về triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/12/2019] [Hiệu lực: 04/12/2019]

Kế hoạch 125/KH-UBND

Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 04/12/2019 của UBND tỉnh về phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2019-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/12/2019] [Hiệu lực: 04/12/2019]

Công văn 3558/UBND-NC

Công văn số 3558/UBND-NC ngày 04/12/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai điều tra xã hội học xã định chỉ số CCHC năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/12/2019] [Hiệu lực: 04/12/2019]

Công văn 3540/UBND-NC

Công văn số 3540/UBND-NC ngày 04/12/2019 của UBND tỉnh về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, phát động thi đua năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/12/2019] [Hiệu lực: 04/12/2019]

Quyết định 417/QĐ-UBND

Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của UBND tỉnh Phê duyệt Kế hoạch thi nâng ngạch công chức và thi thăng hạng viên chức hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/11/2019] [Hiệu lực: 29/11/2019]

Công văn 3514/UBND-NLN

Công văn số 3514/UBND-NLN ngày 29/11/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ và Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND, ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/11/2019] [Hiệu lực: 29/11/2019]

Quyết định 1386/QĐ-UBND

Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức và thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/11/2019] [Hiệu lực: 29/11/2019]

Quyết định 1371/QĐ-UBND

Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Chủ tịch UBNd tỉnh về việc thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/11/2019] [Hiệu lực: 28/11/2019]

Công văn 3474/UBND-NLN

Công văn số 3474/UBND-NLN ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 399/TB-VPCP ngày 19/11/2019 của Văn phòng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/11/2019] [Hiệu lực: 27/11/2019]

Kế hoạch 124/KH-UBND

Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 26/11/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/11/2019] [Hiệu lực: 26/11/2019]

Quyết định 412/QĐ-UBND

Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Quảng trường Trung tâm hành chính thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/11/2019] [Hiệu lực: 26/11/2019]

Tổng số: 4465 VB    Trang 1/224

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.