THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Nghị quyết 67/NQ-HĐND18

Nghị quyết số 67/NQ-HĐND18 ngày 06/01/2009 của HĐND huyện Na Hang về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2009

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/01/2009]

Nghị quyết 60/2008/NQ-HĐND18

Nghị quyết số 60/2008/NQ-HĐND18 ngày 02/7/2008 của HĐND huyện Na Hang về nhiệm vụ phát triển kinh tế - Xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2008

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/07/2008]

Nghị quyết 45/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 45/2007/NQ-HĐND ngày 10/07/2007 của HĐND huyện Na Hang về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2007

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/07/2007]

Nghị quyết 38/2007/NQ-HĐND18

Nghị quyết số 38/2007/NQ-HĐND18 ngày 05/01/2007 của HĐND huyện Na Hang về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2007

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/01/2007]

Nghị quyết 39/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 39/2007/NQ-HĐND ngày 05/01/2007 của HĐND huyện Na Hang về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/01/2007]

Nghị quyết 25/2005/NQ-HĐND18

Nghị quyết số 25/2005/NQ-HĐND18 ngày 25/12/2005 của HĐND huyện Na Hang về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng an ninh năm 2006

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/12/2005]

Nghị quyết 19/2005/NQ-HĐND18

Nghị quyết số 19/2005/NQ-HĐND18 ngày 29/6/2005 của HĐND huyện Na Hang về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2005

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2005]

Nghị quyết 18/2005/NQ-HĐND18

Nghị quyết số 18/2005/NQ-HĐND18 ngày 17/01/2005 của HĐND huyện Na Hang về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2005

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/01/2005]

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.