Maximize

Nghị quyết 690/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết số 690/2009/NQ-HĐND ngày 02/7/2009 của HĐND huyện Hàm Yên về chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2008.

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/07/2009]

Nghị quyết 691/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết số 691/2009/NQ-HĐND ngày 02/7/2009 của HĐND huyện Hàm Yên về việc bổ sung giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2009.

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/07/2009]

Quyết định 634/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết số 634/2009/NQ-HĐND ngày 07/01/2009 của HĐND huyện Hàm Yên về phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2009.

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/01/2009]

Nghị quyết 638/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết số 638/2009/NQ-HĐND ngày 07/01/2009 của HĐND huyện Hàm Yên về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009.

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/01/2009]

Nghị quyết 587/2008/NQ-HĐND17

Nghị quyết số 587/2008/NQ-HĐND17 ngày 07/7/2008 của HĐND huyện Hàm Yên về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/07/2008]

Nghị quyết 588/2008/NQ-HĐND17

Nghị quyết số 588/2008/NQ-HĐND17 ngày 07/7/2008 của HĐND huyện Hàm Yên về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2008

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/07/2008]

Nghị quyết 529/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 529/2008/NQ-HĐND ngày 11/01/2008 của HĐND huyện Hàm Yên về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/01/2008]

Nghị quyết 522/NQ-HĐND17

Nghị quyết số 522/NQ-HĐND17 ngày 10/01/2008 của HĐND huyện Hàm Yên về chương trình giám sát năm 2008 của HĐND huyện Hàm Yên

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/01/2008]

Nghị quyết 523/2008/NQ-HĐND17

Nghị quyết số 523/2008/NQ-HĐND17 ngày 10/01/2008 của HĐND huyện Hàm Yên về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2008

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/01/2008]

Nghị quyết 524/2008/NQ-HĐND17

Nghị quyết số 524/2008/NQ-HĐND17 ngày 10/01/2008 của HĐND huyện Hàm Yên về phân bổ ngân sách địa phương năm 2008

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/01/2008]

Nghị quyết 526/NQ-HĐND17

Nghị quyết số 526/NQ-HĐND17 ngày 10/01/2008 của HĐND huyện Hàm Yên về việc thông qua Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 thị trấn Tân Yên - huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/01/2008]

Nghị quyết 527/NQ-HĐND17

Nghị quyết số 527/NQ-HĐND17 ngày 10/01/2008 của HĐND huyện Hàm Yên về việc thông qua Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/01/2008]

Nghị quyết 466/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 466/2007/NQ-HĐND ngày 02/7/2007 của HĐND huyện Hàm Yên về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2006.

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/07/2007]

Nghị quyết 467/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 467/2007/NQ-HĐND ngày 02/7/2007 của HĐND huyện Hàm Yên về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2007.

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/07/2007]

Nghị quyết 414/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết số 414/2006/NQ-HĐND ngày 16/12/2006 của HĐND huyện Hàm Yên về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2007.

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/12/2006]

Nghị quyết 415/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết số 415/2006/NQ-HĐND ngày 16/12/2006 của HĐND huyện Hàm Yên về dự toán thu ngân tích nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2007.

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/12/2006]

Nghị quyết 416/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết số 416/2006/NQ-HĐND ngày 16/12/2006 của HĐND huyện Hàm Yên về phân bố ngân sách địa phương năm 2007.

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/12/2006]

Nghị quyết 349/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết số 349/2006/NQ-HĐND ngày 29/6/2006 của HĐND huyện Hàm Yên về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2006.

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2006]

Nghị quyết 350/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết số 350/2006/NQ-HĐND ngày 29/6/2006 của HĐND huyện Hàm Yên về nhiệm vụ thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2006.

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2006]

Nghị quyết 272/2005/NQ-HĐND

Nghị quyết số 272/2005/NQ-HĐND ngày 28/12/2005 của HĐND huyện Hàm Yên về phân bổ ngân sách địa phương năm 2006.

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/12/2005]

Tổng số: 30 VB    Trang 1/2

1 2

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.