THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Nghị quyết 69/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết số 69/2012/NQ-HĐND ngày 25/12/2012 của HĐND huyện Yên Sơn về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2013

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/12/2012]

Nghị quyết 80/2008/NQ-HĐND17

Nghị quyết số 80/2008/NQ-HĐND17 ngày 11/7/2008 của HĐND huyện Yên Sơn về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2008

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/07/2008]

Nghị quyết 55/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 55/2007/NQ-HĐND ngày 02/7/2007 của HĐND huyện Yên Sơn về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2007.

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/07/2007]

Nghị quyết 45/2006/NQ-HĐND17

Nghị quyết số 45/2006/NQ-HĐND17 ngày 25/12/2006 của HĐND huyện Yên Sơn về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2007.

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/12/2006]

Nghị quyết 39/2006/NQ-HĐND17

Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND17 ngày 29/6/2006 của HĐND huyện Yên Sơn về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh- quốc phòng 6 tháng cuối năm 2006.

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2006]

Nghị quyết 29/2005/NQ-HĐND

Nghị quyết số 29/2005/NQ-HĐND ngày 20/12/2005 của HĐND huyện Yên Sơn về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2006.

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/12/2005]

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.