THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Nghị quyết 70/NQ- HĐND

Nghị quyết số 70/NQ- HĐND ngày 25/12/.2020 của HĐND huyện Sơn Dương về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/12/2020] [Hiệu lực: 25/12/2020]

Nghị quyết 71/NQ- HĐND

Nghị quyết số 71/NQ- HĐND ngày 25/12/.2020 của HĐND huyện Sơn Dương về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh 5 năm 2021 - 2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/12/2020] [Hiệu lực: 25/12/2020]

Nghị quyết 69/NQ- HĐND

Nghị quyết số 69/NQ- HĐND ngày 25/12/.2020 của HĐND huyện Sơn Dương phê duyệt dự án thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp xã năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/12/2020] [Hiệu lực: 25/12/2020]

Nghị quyết 66/NQ - HĐND

Nghị quyết số 66/NQ - HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện Sơn Dương về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2021 trên địa bàn huyện Sơn Dương

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/12/2020] [Hiệu lực: 25/12/2020]

Nghị quyết 69/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết số 69/2012/NQ-HĐND ngày 25/12/2012 của HĐND huyện Yên Sơn về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2013

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/12/2012]

Nghị quyết 80/2008/NQ-HĐND17

Nghị quyết số 80/2008/NQ-HĐND17 ngày 11/7/2008 của HĐND huyện Yên Sơn về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2008

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/07/2008]

Nghị quyết 55/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 55/2007/NQ-HĐND ngày 02/7/2007 của HĐND huyện Yên Sơn về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2007.

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/07/2007]

Nghị quyết 45/2006/NQ-HĐND17

Nghị quyết số 45/2006/NQ-HĐND17 ngày 25/12/2006 của HĐND huyện Yên Sơn về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2007.

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/12/2006]

Nghị quyết 39/2006/NQ-HĐND17

Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND17 ngày 29/6/2006 của HĐND huyện Yên Sơn về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh- quốc phòng 6 tháng cuối năm 2006.

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2006]

Nghị quyết 29/2005/NQ-HĐND

Nghị quyết số 29/2005/NQ-HĐND ngày 20/12/2005 của HĐND huyện Yên Sơn về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2006.

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/12/2005]

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.