THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Chương trình 01/CTr-HĐND

Chương trình số 01/CTr-HĐND ngày 05/01/2022 của HĐND huyện Sơn Dương về Chương trình công tác năm 2022 của HĐND huyện Sơn Dương khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/01/2022] [Hiệu lực: 05/01/2022]

Nghị quyết 85/NQ-HĐND

Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 của HDDND huyện Sơn Dương về Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện Sơn Dương

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/07/2021] [Hiệu lực: 28/07/2021]

Nghị quyết 84/NQ-HĐND

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 của HĐND huyện Sơn Dương về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/07/2021] [Hiệu lực: 28/07/2021]

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 26/5/2020 của HĐND huyện Sơn Dương về giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C trên địa bàn huyện Sơn Dương

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/05/2020] [Hiệu lực: 26/05/2020]

Nghị quyết 80/NQ-HĐND

Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND huyện Sơn Dương về Phê duyệt dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và Phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện, cấp xã năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/12/2018] [Hiệu lực: 19/12/2018]

Nghị quyết 81/NQ-HĐND

Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND huyện Sơn Dương về Phê duyệt kế hoạch sử dụng nguồn vốn chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 thuộc nguồn vốn phân cấp cho huyện

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/12/2018] [Hiệu lực: 19/12/2018]

Nghị quyết 82/NQ-HĐND

Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND huyện Sơn Dương Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/12/2018] [Hiệu lực: 19/12/2018]

Nghị quyết 62/NQ-UBND

Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND huyện Sơn Dương Khóa XX, kỳ họp thứ 4 Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Dương

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/07/2017] [Hiệu lực: 17/07/2017]

Nghị quyết 198/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết số 198/2015/NQ-HĐND ngày 31/12/2015 của HĐND huyện Sơn Dương về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2016

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2015]

Nghị quyết 199/NQ-HĐND

Nghị quyết số 199/NQ-HĐND ngày 31/12/2015 của HĐND huyện Sơn Dương về việc phê duyệt dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và Phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện, cấp xã năm 2016

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2015]

Nghị quyết 108/NQ-HĐND

Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 24/12/2013 của HĐND huyện Sơn Dương về Thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2012 - 2015 thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/12/2013]

Nghị quyết 109/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết số 109/2013/NQ-HĐND ngày 24/12/2013 của HĐND huyện Sơn Dương về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2014

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/12/2013]

Nghị quyết 107/NQ-HĐND

Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 23/12/2013 của HĐND huyện Sơn Dương về việc phê duyệt dự toán thu Ngân sách Nhà nước, chi Ngân sách địa phương và Phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện, cấp xã năm 2014

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/12/2013]

Nghị quyết 98/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết số 98/2012/NQ-HĐND ngày 26/12/2012 của HĐND huyện Sơn Dương về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/12/2012]

Nghị quyết 80/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết số 80/2011/NQ-HĐND ngày 28/7/2011 của HĐND huyện Sơn Dương về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2011

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/07/2011]

Nghị quyết 156/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết số 156/2009/NQ-HĐND ngày 25/12/2009 của HĐND huyện Sơn Dương về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2010

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/12/2009]

Nghị quyết 160/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết số 160/2009/NQ-HĐND ngày 25/12/2009 của HĐND huyện Sơn Dương về việc thông qua Quy hoạch tổng thể mạng lưới đường giao thông huyện Sơn Dương đến năm 2010, định hướng phát triển đến năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/12/2009]

Nghị quyết 148/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết số 148/2009/NQ-HĐND ngày 15/7/2009 của HĐND huyện Sơn Dương về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2009

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/07/2009]

Nghị quyết 141/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 141/2008/NQ-HĐND ngày 17/12/2008 của HĐND huyện Sơn Dương về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2009

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/12/2008]

Nghị quyết 104/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 104/2007/NQ-HĐND ngày 26/12/2007 của HĐND huyện Sơn Dương về phân bổ ngân sách địa phương năm 2008

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/12/2007]

Tổng số: 26 VB    Trang 1/2

1 2

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.