Maximize

Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND thành phố Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân thành phố ban hành

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/07/2019] [Hiệu lực: 18/07/2019]

Công văn 3369/UBND-KGVX

Công văn số 3369/UBND-KGVX, ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh về việc tham mưu, đề xuất thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/10/2018] [Hiệu lực: 31/10/2018]

Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND, ngày 27/12/2017 của HĐND thành phố. Quy định mức hỗ trợ xây dựng đường bê tông xi măng ngõ thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/12/2017] [Hiệu lực: 03/01/2018]

Nghị quyết 12/NQ-HĐND

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND, ngày 16/12/2017, HĐND thành phố, về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/12/2017] [Hiệu lực: 26/12/2017]

Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của Hội dồng nhân dân thành phố Tuyên Quang , ngày 24/12/2016 Quy định mức hỗ trợ làm nhà văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2016-2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/12/2016] [Hiệu lực: 01/01/2017]

Nghị quyết 92/NQ-HĐND

Nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 16/5/2009 của Hội đồng nhân dân Thị xã Tuyên Quang về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đạt tiêu chuẩn đô thị loại III.

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/05/2009]

Nghị quyết 84/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 84/2008/NQ-HĐND ngày 26/12/2008 của Hội đồng nhân dân Thị xã Tuyên Quang về Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng năm 2009.

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/12/2008]

Nghị quyết 85/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 85/2008/NQ-HĐND ngày 26/12/2008 của Hội đồng nhân dân Thị xã Tuyên Quang về việc phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách thị xã Tuyên Quang năm 2009.

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/12/2008]

Nghị quyết 86/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 86/2008/NQ-HĐND ngày 26/12/2008 của Hội đồng nhân dân Thị xã Tuyên Quang về việc phê duyệt phân bổ dự toán thu, chi ngân sách các đơn vị cấp thị và ngân sách các xã, phường năm 2009.

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/12/2008]

Nghị quyết 87/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 87/2008/NQ-HĐND ngày 26/12/2008 của Hội đồng nhân dân Thị xã Tuyên Quang về kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2009 bằng nguồn vốn xây dựng cơ bản thị xã Tuyên Quang.

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/12/2008]

Nghị quyết 80/NQ-HĐND

Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 25/12/2008 của Hội đồng nhân dân Thị xã Tuyên Quang về chương trình giám sát của HĐNĐ thị xã năm 2009.

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/12/2008]

Nghị quyết 78/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 78/2008/NQ-HĐND ngày 26/6/2008 của Hội đồng nhân dân Thị xã Tuyên Quang về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngàn sách thị xã Tuyên Quang năm 2007.

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/06/2008]

Nghị quyết 77/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 77/2008/NQ-HĐND ngày 26/6/2008 của HĐND thị xã Tuyên Quang về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2008

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/06/2008]

Nghị quyết 76/NQ-HĐND

Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 25/6/2008 của Hội đồng nhân dân Thị xã Tuyên Quang về thông qua Tờ trình về điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2008.

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/06/2008]

Nghị quyết 75/NQ-HĐND

Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 18/3/2008 của Hội đồng nhân dân Thị xã Tuyên Quang về việc điều chỉnh địa giới hành chính, mở rộng thị xã Tuyên Quang và thành lập một số phường thuộc thị xã Tuyên Quang.

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/03/2008]

Nghị quyết 70/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 70/2008/NQ-HĐND ngày 09/01/2008 của Hội đồng nhân dân Thị xã Tuyên Quang về việc phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách thị xã Tuyên Quang năm 2008.

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/01/2008]

Nghị quyết 69/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 69/2008/NQ-HĐND ngày 09/01/2008 của HĐND thị xã Tuyên Quang về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng năm 2008

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/01/2008]

Nghị quyết 67/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 67/2008/NQ-HĐND ngày 08/01/2008 của HĐND thị xã Tuyên Quang về việc thông qua nội dung điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất của phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 thị xã Tuyên Quang và 7 xã, phường

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/01/2008]

Nghị quyết 65/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 65/2008/NQ-HĐND ngày 08/01/2008 của Hội đồng nhân dân Thị xã Tuyên Quang về kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2008 bằng nguồn vốn xây dựng cơ bản của thị xã Tuyên Quang.

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/01/2008]

Nghị quyết 66/NQ-HĐND

Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 08/01/2008 của Hội đồng nhân dân Thị xã Tuyên Quang về chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2008.

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/01/2008]

Tổng số: 50 VB    Trang 1/3

1 2 3

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.