THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Thông báo 73/TB - UBND

Thông báo số 73/TB -UBND ngày 08/8/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chỉ huy Trưởng Thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp về đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/08/2022] [Hiệu lực: 08/08/2022]

Công văn 3100/UBND-THVX

Công văn số 3100/UBND-THVX ngày 06/8/2022 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/08/2022] [Hiệu lực: 06/08/2022]

Công văn 3057/UBND -THVX

Công văn số 3057/UBND -THVX ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/08/2022] [Hiệu lực: 04/08/2022]

Công văn 3040/UBND - THVX

Công ván số 3040/UBND - THVX ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết giám sát chuyên đề số 51/2022/QH15 của Quốc hội

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/08/2022] [Hiệu lực: 03/08/2022]

Công điện 03/CĐ - UBND

Công điênj số 03/CĐ - UBND ngày 06/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/07/2022] [Hiệu lực: 26/07/2022]

Công văn 2913/UBND-THVX

Công văn số 2913/UBND-THVX ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/07/2022] [Hiệu lực: 26/07/2022]

Công văn 2744/UBND-THVX

Công văn số 2744/UBND-THVX ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/07/2022] [Hiệu lực: 18/07/2022]

Công văn 2700/UBND-THVX

Công văn số 2700/UBND-THVX ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và sốt xuất huyết

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/07/2022] [Hiệu lực: 15/07/2022]

Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh Quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng đối với cộng tác viên dân số thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2022] [Hiệu lực: 12/07/2022]

Công văn 2413/UBND - KGVX

Công văn số 2413/UBND - KGVX ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác tiêm chủng và sử dụng vắc xin phòng COVID-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/06/2022] [Hiệu lực: 27/06/2022]

Kế hoạch 121/KH -UBND

Kế hoạch số 121/KH -UBND ngày 25/6/2022 của UBND tỉnh triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/06/2022] [Hiệu lực: 25/06/2022]

Quyết định 02/QĐ - BCĐ

Quyết định số 02/QĐ - BCĐ ngày 23/6/2022 của Ban chỉ đạo ATTP ngày 23/6/2022 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/06/2022] [Hiệu lực: 23/06/2022]

Quyết định 736/QĐ - UBND

Quyết định số 736/QĐ - UBND ngày 23/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiện toàn Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/06/2022] [Hiệu lực: 23/06/2022]

Công văn 1928/UBND-THVX

Công văn số 1928/UBND-THVX ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác giám sát, phòng, chống dịch bệnh đậu mùa khỉ

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/05/2022] [Hiệu lực: 30/05/2022]

Công văn 1928/UBND-THVX

Công văn số 1928/UBND-THVX ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác giám sát, phòng, chống dịch bệnh đậu mùa khỉ

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/05/2022] [Hiệu lực: 30/05/2022]

Công văn 1858/UBND - THVX

Công văn số 1858/UBND - THVX ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/05/2022] [Hiệu lực: 26/05/2022]

Công văn 1832/UBND - THVX

Công văn số 1832/UBND - THVX ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/05/2022] [Hiệu lực: 25/05/2022]

Công văn 1835/UBND - THVX

Công văn sô 1835/UBND - THVX ngày 25 5/2022 về viêc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/05/2022] [Hiệu lực: 25/05/2022]

Công văn 1754/UBND -THVX

Công văn số 1754/UBND -THVX/ ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/05/2022] [Hiệu lực: 20/05/2022]

Quyết định 537/QĐ - UBND

Quyết định số 537/QĐ - UBND ngày 13/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/05/2022] [Hiệu lực: 13/05/2022]

Tổng số: 395 VB    Trang 1/20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.