Maximize

Kế hoạch 46/KH-UBND

Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh về việc Thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ và Kế hoạch số 172-KH/TU ngày 06/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/05/2018] [Hiệu lực: 21/05/2018]

Kế hoạch 47/KH-UBND

kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh về việc Thực hiện Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ và Kế hoạch số 173-KH/TU ngày 06/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) thực hiện Nghị Quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/05/2018] [Hiệu lực: 21/05/2018]

Kế hoạch 49/KH-UBND

Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện "Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/05/2018] [Hiệu lực: 21/05/2018]

Kế hoạch 48/KH-UBND

Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng tỉnh Tuyên Quang đến 2025, định hướng đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/05/2018] [Hiệu lực: 21/05/2018]

Quyết định 316/QĐ-UBND

Quyết định số 316/QĐ-UBND, ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh, về việc công nhận các xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/03/2018] [Hiệu lực: 30/03/2018]

Công văn 110/UBND-KGVX

Công văn số 110/UBND-KGVX, ngày 15/01/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/01/2018] [Hiệu lực: 15/01/2018]

Nghị quyết 24/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/12/2017] [Hiệu lực: 01/01/2018]

Công văn 3460/UBND - KGVX

Công văn số 3460/UBND - KGVX, ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh, về việc triển khai Tháng Hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/11/2017] [Hiệu lực: 03/11/2017]

Công văn 2435/UBND-KGVX

Công văn số 2435/UBND-KGVX ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh v/v thực hiện Công điện số 1106/CĐ-TTg ngày 27/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/08/2017] [Hiệu lực: 09/08/2017]

Quyết định 865/QĐ-UBND

Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về Phê duyệt Điều lệ Hội Đông y huyện Lâm Bình

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2017] [Hiệu lực: 01/08/2017]

Công văn 2000/UBND-KGVX

Công văn số 2000/UBND-KGVX ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh V/v tuyên truyền về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2017] [Hiệu lực: 29/06/2017]

Công văn 1259/UBND-VX

Công văn số 1259/UBND-VX ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh V/v thực hiện Văn bản số 3883/VPCP-KGVX ngày 18/4/2017 của Văn phòng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/05/2017] [Hiệu lực: 04/05/2017]

Công văn 1257/UBND-KGVX

Công văn số 1257/UBND-KGVX ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/05/2017] [Hiệu lực: 04/05/2017]

Kế hoạch 34/KH-UBND

Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 27/4/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/04/2017] [Hiệu lực: 27/04/2017]

Quyết định 126/QĐ-UBND

Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh v/v Xếp hạng Bệnh viện đa khoa huyện Hàm Yên

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/04/2017] [Hiệu lực: 20/04/2017]

Quyết định 277/QĐ-UBND

Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận các xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã năm 2016

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/04/2017] [Hiệu lực: 03/04/2017]

Công văn 643/UBND-KGVX

Công văn số 643/UBND-KGVX ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh V/v đầu tư và phát triển công tác Phục hồi chức năng

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/03/2017] [Hiệu lực: 13/03/2017]

Công văn 306/UBND-KGVX

Công văn số 306/UBND-KGVX ngày 14/02/2017 của UBND tỉnh v/v chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực y tế

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/02/2017]

Quyết định 1332/QĐ-UBND

Quyết định số 1332/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống lao

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/09/2016] [Hiệu lực: 28/09/2016]

Quyết định 1184/QĐ-UBND

Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 12 - năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/08/2016] [Hiệu lực: 17/08/2016]

Tổng số: 100 VB    Trang 1/5

1 2 3 4 5

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.