THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 968/UBND - KGVX

Công văn số 968/UBND - KGVX ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/04/2021] [Hiệu lực: 12/04/2021]

Công văn 966/UBND - KGVX

Công văn số 966/UBND - KGVX ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha) trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/04/2021] [Hiệu lực: 12/04/2021]

Công văn 789/UBND - KGVX

Công văn số 789/UBND - KGVX ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong điều kiện bình thường mới, bảo đảm an sinh xã hội

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/03/2021] [Hiệu lực: 29/03/2021]

Công văn 532/UBND - KGVX

Công văn số 532/UBND - KGVX ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng,chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/03/2021] [Hiệu lực: 05/03/2021]

Công văn 403/UBND - KGVX

Công văn số 403/UBND - KGV ngày 20/02/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/02/2021] [Hiệu lực: 20/02/2021]

Công văn 278/UBND - KGVX

Công văn số 278/UBND - KGVX ngày 31/01/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/01/2021] [Hiệu lực: 31/01/2021]

Công văn 275/UBND - KGVX

Công văn số 275/UBND - KGVX ngày 30/01/2021 của UBND tỉnh về việc đôn đốc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/01/2021] [Hiệu lực: 30/01/2021]

Thông báo 01/TB - BCĐ

Thông báo số 01/TB - BCĐ ngày 29/01/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Tuyên Quang Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/01/2021] [Hiệu lực: 29/01/2021]

Công văn 254/UBND - KGVX

Công văn số 254/UBND - KGVX ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/01/2021] [Hiệu lực: 28/01/2021]

Công văn 191/UBND- KGVX

Công văn số 191/UBND- KGVX ngày 23/01/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/01/2021] [Hiệu lực: 23/01/2021]

Công văn 122/UBND - KGVX

Công văn số 122/UBND - KGVX ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ năm 2030 trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/01/2021] [Hiệu lực: 15/01/2021]

Công văn 104/UBND - KGVX

Công văn số 104/UBND - KGVX ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/01/2021] [Hiệu lực: 14/01/2021]

Công văn 100/UBND - KGVX

Công văn số 100/UBND - KGVX ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/01/2021] [Hiệu lực: 13/01/2021]

Công văn 98/UBND - KGVX

Công văn số 98/UBND - KGVX ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/01/2021] [Hiệu lực: 13/01/2021]

Công văn 97/UBND - KGVX

Công văn số 97/UBND - KGVX ngày 13/01/2021 về việc triển khai các giải pháp để duy trì và nâng cao các kết quả của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tới

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/01/2021] [Hiệu lực: 13/01/2021]

Công văn 69/UBND - KGVX

Công văn số 69/UBND - KGVX ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai lấy mẫu bề mặt bao bì thực phẩm đông lạnh nhập khẩu để xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/01/2021] [Hiệu lực: 11/01/2021]

Công văn 44/UBND - KGVX

Công văn số 44/UBND - KGVX ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/01/2021] [Hiệu lực: 08/01/2021]

Công văn 47/UBND - KGVX

Công văn số 47/UBND - KGVX ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/01/2021] [Hiệu lực: 08/01/2021]

Công văn 4198/UBND - KGVX

Công văn số 4198/UBND - KGVX ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2020] [Hiệu lực: 31/12/2020]

Quyết định 692/QĐ-UBND

Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2020] [Hiệu lực: 31/12/2020]

Tổng số: 213 VB    Trang 1/11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.