THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 122/UBND - KGVX

Công văn số 122/UBND - KGVX ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ năm 2030 trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/01/2021] [Hiệu lực: 15/01/2021]

Công văn 104/UBND - KGVX

Công văn số 104/UBND - KGVX ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/01/2021] [Hiệu lực: 14/01/2021]

Công văn 100/UBND - KGVX

Công văn số 100/UBND - KGVX ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/01/2021] [Hiệu lực: 13/01/2021]

Công văn 98/UBND - KGVX

Công văn số 98/UBND - KGVX ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/01/2021] [Hiệu lực: 13/01/2021]

Công văn 97/UBND - KGVX

Công văn số 97/UBND - KGVX ngày 13/01/2021 về việc triển khai các giải pháp để duy trì và nâng cao các kết quả của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tới

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/01/2021] [Hiệu lực: 13/01/2021]

Công văn 69/UBND - KGVX

Công văn số 69/UBND - KGVX ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai lấy mẫu bề mặt bao bì thực phẩm đông lạnh nhập khẩu để xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/01/2021] [Hiệu lực: 11/01/2021]

Công văn 47/UBND - KGVX

Công văn số 47/UBND - KGVX ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/01/2021] [Hiệu lực: 08/01/2021]

Công văn 44/UBND - KGVX

Công văn số 44/UBND - KGVX ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/01/2021] [Hiệu lực: 08/01/2021]

Công văn 4198/UBND - KGVX

Công văn số 4198/UBND - KGVX ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2020] [Hiệu lực: 31/12/2020]

Quyết định 692/QĐ-UBND

Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2020] [Hiệu lực: 31/12/2020]

Kế hoạch 03/KH-BCĐ

Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 31/12/2020 của BCĐ an toàn thực phẩm tỉnh Tuyên Quang triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2020] [Hiệu lực: 31/12/2020]

Kế hoạch 135/KH - UBND

Kế hoạch số 135/KH - UBND ngày 28/12/2020 hành động Giai đoạn 2020 - 2025 của tỉnh Tuyên Quang thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/12/2020] [Hiệu lực: 28/12/2020]

Kế hoạch 133/KH - UBND

Kế hoạch số 133/KH - UBND ngày 26/12/2020 của UBND tỉnh truyền thông Dân số đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/12/2020] [Hiệu lực: 26/12/2020]

Kế hoạch 134/KH - UBND

Kế hoạch số 134/KH - UBND ngày 26/12/2020 của UBND tỉnh hành động thực hiện Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/12/2020] [Hiệu lực: 26/12/2020]

Công văn 3867/UBND - KGVX

Công văn số 3867/UBND - KGVX ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường hiệu quả sử dụng dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/12/2020] [Hiệu lực: 07/12/2020]

Công văn 3855/UBND - KGVX

Công văn số 3855/UBND - KGVX ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/12/2020] [Hiệu lực: 07/12/2020]

Công văn 3833/UBND - KGVX

Công văn số 3833/UBND - KGVX ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/12/2020] [Hiệu lực: 03/12/2020]

Công văn 3711/UBND - KGVX

Công văn số 3711/UBND - KGVX ngày 25/11/2020 của UBND tỉnh vể việc triển khai Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) năm 2020 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/11/2020] [Hiệu lực: 25/11/2020]

Công văn 3001/UBND - KGVX

Công văn số 3001/UBND - KGVX ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/09/2020] [Hiệu lực: 25/09/2020]

Công văn 2728/UBND - KGVX

Công văn số 2728/UBND - KGVX ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa sẵn sàng phòng, chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/09/2020] [Hiệu lực: 01/09/2020]

Tổng số: 203 VB    Trang 1/11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.