THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 2068/UBND-KGVX

Công văn số 2068/UBND-KGVX ngày 08/7/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/07/2020] [Hiệu lực: 08/07/2020]

Công văn 1993/UBND-KGVX

Công văn số 1993/UBND-KGVX ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/07/2020] [Hiệu lực: 02/07/2020]

Quyết định 01/QĐ-BCĐ

Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 22/6/2020 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tôt nghiệp PTTH ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/06/2020] [Hiệu lực: 22/06/2020]

Công văn 710/QĐ-UBND

Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/06/2020] [Hiệu lực: 18/06/2020]

Công văn 1774/UBND - NC

Công văn số 1774/UBND - NC ngày 13/6/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/06/2020] [Hiệu lực: 13/06/2020]

Công văn 1724/UBND - KGVX

Công văn số 1724/UBND - KGVX ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh về việc đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng phòng học theo Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 07/3/2019 và Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 12/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/06/2020] [Hiệu lực: 10/06/2020]

Công văn 1569/UBND-KGVX

Công văn số 1569/UBND-KGVX ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh, sinh viên

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/05/2020] [Hiệu lực: 28/05/2020]

Quyết định 550/QĐ-UBND

Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/05/2020] [Hiệu lực: 14/05/2020]

Kế hoạch 49/KH - UBND

Kế hoạch số 49/KH - UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/05/2020] [Hiệu lực: 11/05/2020]

Kế hoạch 50/KH - UBND

Kế hoạch số 50/KH - UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh về việc phát triển giáo dục mầm non gia đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/05/2020] [Hiệu lực: 11/05/2020]

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 26/10/2013 và Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/05/2020] [Hiệu lực: 20/05/2020]

Công văn 1295/UBND - KGVX

Công văn số 1295/UBND - KGVX ngày 05/5/2020 về việc đồng ý cho học sinh mầm non, tiểu học đi học trở lại

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/05/2020] [Hiệu lực: 05/05/2020]

Công văn 1253/UBND - KGVX

Công văn số 1253/UBND - KGVX ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2020-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/05/2020] [Hiệu lực: 04/05/2020]

Công văn 1182/UBND - KGVX

Công văn số 1182/UBND - KGVX ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh về việc đồng ý cho học sinh THCS, THPT, GDTX đi học trở lại

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/04/2020] [Hiệu lực: 24/04/2020]

Công văn 1158/UBND - KGVX

Công văn số 1158/UBND - KGVX ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/04/2020] [Hiệu lực: 22/04/2020]

Công văn 1135/UBND - KGVX

Công văn số 1135/UBND - KGVX ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện các mục tiêu của Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020" trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/04/2020] [Hiệu lực: 21/04/2020]

Thông báo 04/TB-HĐTD

Thông báo số 04/TB-HĐTD ngày 13/4/2020 của Hội đồng tuyển dụng đặc cách giáo viên tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/04/2020] [Hiệu lực: 13/04/2020]

Quyết định 87/QĐ-UBND

Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh Ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/03/2020] [Hiệu lực: 24/03/2020]

Công văn 777/UBND- KGVX

Công văn số 777/UBND- KGVX ngày 21/3/2020 của UBND tỉnh về việc cho phép học sinh lớp 12 THPT, GDTX nghỉ học phòng, chống dịch nCoV (Covid -19)

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/03/2020] [Hiệu lực: 21/03/2020]

Kế hoạch 30/KH-UBND

Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh về việc huy động trẻ em đi trẻ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/03/2020] [Hiệu lực: 12/03/2020]

Tổng số: 440 VB    Trang 1/22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.