THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 3543/UBND-THVX

Công văn số 3543/UBND-THVX ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Công điện số1190/CĐ-TTg ngày 20/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/09/2021] [Hiệu lực: 22/09/2021]

Công văn 3488/UBND-THVX

Công văn số 3488/UBND-THVX ngày 18/9/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Công điện số 905/CĐ-BGDĐT ngày 10/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/09/2021] [Hiệu lực: 18/09/2021]

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND

Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy định Chế độ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đạt thành tích trong các kỳ thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và kỳ thi cấp tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/09/2021] [Hiệu lực: 01/10/2021]

Công văn 3261/UBND - THVX

Công văn số 3261/UBND-THVX ngày 05/9/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/09/2021] [Hiệu lực: 05/09/2021]

Công văn 3259/UBND - THVX

Công văn số 3259/UBND - THVX ngày 5/9/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/09/2021] [Hiệu lực: 05/09/2021]

Công văn 3263/UBND - THVX

Công văn số 3263/UBND - THVX ngày 05/9/2021 của UBNd tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/09/2021] [Hiệu lực: 05/09/2021]

Chỉ thị 01 /CT-UBND

Chỉ thị số 01 /CT-UBND ngày 05/9/2021 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/09/2021] [Hiệu lực: 05/09/2021]

Quyết định 506/QĐ - UBND

Quyết định số 506/QĐ - UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh Ban hành Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại trà tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-202

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/08/2021] [Hiệu lực: 26/08/2021]

Kế hoạch 141/KH - UBND

Kế hoạch số 141/KH - UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/08/2021] [Hiệu lực: 24/08/2021]

Công văn 2906/UBND-KGVX

Công văn số 2906/UBND-KGVX ngày 15/8/2021 của UBND tỉnh V/v cho phép các cơ sở GDMN, trung tâm ngoại ngữ, tin học, trung tâm hỗ trợ trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh hoạt động trở lại

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/08/2021] [Hiệu lực: 15/08/2021]

Quyết định 474/QĐ - UBND

Quyết định số 474/QĐ - UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Ban hành Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/08/2021] [Hiệu lực: 12/08/2021]

Quyết định 1158/QĐ - UBND

Quyết định số 1158/QĐ - UBND ngày 10/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2021] [Hiệu lực: 10/08/2021]

Kế hoạch 129/KH - UBND

Kế hoạch số 129/KH - UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh phát triển giáo dục mầm non năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2021] [Hiệu lực: 10/08/2021]

Kế hoạch 128/KH - UBND

Kế hoạch số 128/KH - UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh xây dựng trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2021] [Hiệu lực: 10/08/2021]

Kế hoạch 119/KH - UBND

Kế hoạch số 119/KH - UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh sắp xếp lại trường, điểm trường, lớp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/07/2021] [Hiệu lực: 30/07/2021]

Công văn 2573/UBND - KGVX

Công văn số 2573/UBND - KGVX ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh về việc tạm dừng hoạt động của các cơ sở GDMN, trung tâm ngoại ngữ, tin học, trung tâm hỗ trợ trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/07/2021] [Hiệu lực: 27/07/2021]

Thông báo 03/TB - BCĐ

Thông báo số 03/TB - BCĐ ngày 03/7/2021 của BCĐ thi cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2021] [Hiệu lực: 03/07/2021]

Công văn 1978/UBND - KGVX

Công văn số 1978/UBND - KGVX ngày 23/6/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức kỳ thi tôt nghiệp THPT năm 2021 trong bối cảnh dịch COVID -19

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/06/2021] [Hiệu lực: 23/06/2021]

Công văn 1942/UBND - KGVX

Công văn số 1942/UBND - KGVX ngày 21/6/2021 của UBND tỉnh về việc cho phép các cơ sở giáo dục hoạt động trở lại

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/06/2021] [Hiệu lực: 21/06/2021]

Kế hoạch 94/KH - UBND

Kế hoạch số 94/KH - UBND ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/06/2021] [Hiệu lực: 03/06/2021]

Tổng số: 495 VB    Trang 1/25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.