THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 435/QĐ-UBND

Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của UBND tỉnh phê duyệt danh sách học sinh trung học phổ thông và số lượng gạo hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ học kỳ I năm học 2020 - 2021 và bổ sung năm học 2019 - 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/11/2020] [Hiệu lực: 03/11/2020]

Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/09/2020] [Hiệu lực: 23/09/2020]

Công văn 2768/UBND - KGVX

Công văn số 2768/UBND - KGVX ngày 07/9/2020 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/09/2020] [Hiệu lực: 07/09/2020]

Công văn 2755/UBND - KGVX

Công văn số 2755/UBND - KGVX ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/09/2020] [Hiệu lực: 04/09/2020]

Quyết định 1199/QĐ-UBND

Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh về việc công nhận các trường Mầmnon, phổ thông đạt chuẩn quốc gia năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/08/2020] [Hiệu lực: 31/08/2020]

Công văn 2547/UBND - KGVX

Công văn số 2547/UBND - KGVX ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 22/2020/TT-BGDĐT ngày 06/8/2020 của Bộ trưởng Bộ giáo dục Đào tao

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/08/2020] [Hiệu lực: 14/08/2020]

Quyết định 1088/QĐ-UBND

Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2020] [Hiệu lực: 10/08/2020]

Quyết định 05/QĐ-BCĐ

Quyết định số 05/QĐ-BCĐ ngày 03/8/2020 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp PTTH năm 2020 tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/08/2020] [Hiệu lực: 03/08/2020]

Công văn 2397/UBND - KGVX

Công văn số 2397/UBND - KGVX ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh về việc đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/08/2020] [Hiệu lực: 03/08/2020]

Công văn 2371/UBND - KGVX

Công văn số 2371/UBND - KGVX ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/07/2020] [Hiệu lực: 31/07/2020]

Công văn 2324/UBND - KGVX

Công văn số 2324/UBND - KGVX ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học; bảo đảm Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/07/2020] [Hiệu lực: 28/07/2020]

Công văn 2068/UBND-KGVX

Công văn số 2068/UBND-KGVX ngày 08/7/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/07/2020] [Hiệu lực: 08/07/2020]

Công văn 1993/UBND-KGVX

Công văn số 1993/UBND-KGVX ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/07/2020] [Hiệu lực: 02/07/2020]

Quyết định 01/QĐ-BCĐ

Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 22/6/2020 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tôt nghiệp PTTH ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/06/2020] [Hiệu lực: 22/06/2020]

Công văn 710/QĐ-UBND

Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/06/2020] [Hiệu lực: 18/06/2020]

Công văn 1774/UBND - NC

Công văn số 1774/UBND - NC ngày 13/6/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/06/2020] [Hiệu lực: 13/06/2020]

Công văn 1724/UBND - KGVX

Công văn số 1724/UBND - KGVX ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh về việc đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng phòng học theo Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 07/3/2019 và Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 12/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/06/2020] [Hiệu lực: 10/06/2020]

Công văn 1569/UBND-KGVX

Công văn số 1569/UBND-KGVX ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh, sinh viên

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/05/2020] [Hiệu lực: 28/05/2020]

Quyết định 550/QĐ-UBND

Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/05/2020] [Hiệu lực: 14/05/2020]

Kế hoạch 49/KH - UBND

Kế hoạch số 49/KH - UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/05/2020] [Hiệu lực: 11/05/2020]

Tổng số: 451 VB    Trang 1/23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.