Maximize

Kế hoạch 94/KH-UBND

Kế hoạch số 94/KH-UBND, ngày 08/11/2017 của UBND tỉnh, tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/11/2017] [Hiệu lực: 08/11/2017]

Công văn 3459/UBND-KGVX

Công văn số 3459/UBND-KGVX ngày 02/11/2011 của UBND tỉnh, về việc bảo đảm an ninh trật tự trong trường học

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/11/2017] [Hiệu lực: 02/11/2017]

Công văn 3045/UBND-KGVX

Công văn số 3045/UBND-KGVX ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh, về việc kiểm tra, chấn chỉnh các khoản thu đầu năm học trong các cơ sở giáo dục

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/09/2017] [Hiệu lực: 27/09/2017]

Công văn 2919/UBND-KGVX

Công văn số 2919/UBND-KGVX, ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh, về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10 - CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/09/2017] [Hiệu lực: 18/09/2017]

Quyết định 291/QĐ-UBND

Quyết định số 291/QĐ-UBND, ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh, ban hành Đề án sắp xếp lại điểm trường, lớp học gắn với bố trí số lượng người làm việc đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/08/2017] [Hiệu lực: 31/08/2017]

Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh, về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/08/2017] [Hiệu lực: 31/08/2017]

Công văn 2520/UBND-KGVX

Công văn số 2520/UBND-KGVX, ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/08/2017] [Hiệu lực: 15/08/2017]

Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND, ngày 24/7/2017 của HĐND tỉnh, Quy định chính sách ưu đãi đối với học sinh trường Trung học phổ thông Chuyên tỉnh Tuyên Quang và học sinh tham gia đội tuyển của tỉnh dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/07/2017] [Hiệu lực: 01/09/2017]

Quyết định 805/QĐ-UBND

Quyết định số 805/QĐ-UBND, ngày 21/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/07/2017] [Hiệu lực: 21/07/2017]

Quyết định 217/QĐ-UBND

Quyết định số 217/QĐ-UBND, ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh Chuyển giao các trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo về Ủy ban nhân dân huyện quản lý

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2017] [Hiệu lực: 30/06/2017]

Quyết định 723/QĐ-UBND

Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về Công nhận các trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia năm 2016

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2017] [Hiệu lực: 29/06/2017]

Công văn 1745/UBND-KGVX

Công văn số 1745/UBND-KGVX ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh V/v chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/06/2017] [Hiệu lực: 09/06/2017]

Công văn 1520/UBND-VX

Công văn số 1520/UBND-VX ngày 20/5/2017 của UBND tỉnh v/v thực hiện Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/05/2017] [Hiệu lực: 20/05/2017]

Công văn 1139/UBND-KGVX

Công văn số 1139/UBND-KGVX ngày 24/4/2017 của UBND tỉnh, về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/04/2017] [Hiệu lực: 24/04/2017]

Kế hoạch 27/KH-UBND

Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/04/2017] [Hiệu lực: 11/04/2017]

Quyết định 295/QĐ-UBND

Quyết định số 295/QĐ - UBND ngày 07/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/04/2017] [Hiệu lực: 07/04/2017]

Công văn 897/UBND-VX

Công văn số 897/UBND-VX ngày 04/4/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/04/2017] [Hiệu lực: 04/04/2017]

Quyết định 140/QĐ-UBND

Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 14 năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/03/2017] [Hiệu lực: 01/03/2017]

Kế hoạch 103/KH-UBND

Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh về Thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025”

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2016]

Kế hoạch 99/KH-UBND

Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 51-KL/TU ngày 17/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 13/5/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/12/2016] [Hiệu lực: 22/12/2016]

Tổng số: 378 VB    Trang 1/19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.