THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 3112/UBND-THVX

Công văn số 3112/UBND-THVX ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh về việc kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/08/2022] [Hiệu lực: 08/08/2022]

Quyết định 477/QĐ-UBND

Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 của UBND tỉnh Bổ sung nội dung quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2022] [Hiệu lực: 01/08/2022]

Công văn 2802/UBND-THVX

Công văn số 2802/UBND-THVX ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/07/2022] [Hiệu lực: 20/07/2022]

Công văn 2745/UBND-THVX

Công văn số 2745/UBND-THVX ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/07/2022] [Hiệu lực: 18/07/2022]

Công văn 2562/UBND - THVX

Công văn số 2562/UBND - THVX ngày 06/7/2022 của UBND tỉnh về viêch chuẩn bị nội dung, chương trình và làm việc với Đoàn kiểm tra của BCĐ cấp quốc gia Kỳ thi TNTHPT

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/07/2022] [Hiệu lực: 06/07/2022]

Công văn 2534/UBND - THVX

Công văn số 2534/UBND - THVX ngày 05/7/2022 của UBND tỉnh về việc rà soát, hoàn thiện công tác chuẩn bị và các phương án xử lý tình hống tại các Điểm thi

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/07/2022] [Hiệu lực: 05/07/2022]

Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập; tiêu chí xác định địa bàn không đủ trƣờng công lập có cấp tiểu học; quy định mức chi trả cho đối tƣợng miễn, giảm học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tại các cơ sở giáo dục dân lập, tƣ thục trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm học 2022-2023

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2022] [Hiệu lực: 12/07/2022]

Nghị quyết 14/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh Quy định các khoản thu., mức thu và cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2022] [Hiệu lực: 12/07/2022]

Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 02/7/2022 của HĐND tỉnh Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/07/2022] [Hiệu lực: 12/07/2022]

Chỉ thị 02/CT -UBND

Chỉ thị số 02/CT -UBND ngày 23/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/06/2022] [Hiệu lực: 23/06/2022]

Kế hoạch 108/KH - UBND

Kế hoạch số 108/KH - UBND ngày 03/6/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” và Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/06/2022] [Hiệu lực: 03/06/2022]

Công văn 1977/UBND - THVX

Công văn số 1977/UBND - THVX ngày 02/6/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực GDĐT năm học 2022-2023

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/06/2022] [Hiệu lực: 02/06/2022]

Công văn 1976/UBND - THVX

Công văn số 1976/UBND - THVX ngày 02/6/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/06/2022] [Hiệu lực: 02/06/2022]

Quyết định 01/QĐ - BCĐ

Quyết định số 01/QĐ - BCĐ ngày 27/5/2022 của Ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 Ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/05/2022] [Hiệu lực: 27/05/2022]

Kế hoạch 94/KH - UBND

Kế hoạch số 94/KH - UBND ngày 27/5/2022 Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/05/2022] [Hiệu lực: 27/05/2022]

Công văn 1801/UBND - THVX

Công văn số 1801/UBND - THVX ngày 24/54/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 05/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/05/2022] [Hiệu lực: 24/05/2022]

Kế hoạch 80/KH - UBND

Kế hoạch số 80/KH - UBND ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/05/2022] [Hiệu lực: 18/05/2022]

Quyết định 520/QĐ - UBND

Quyết định số 520/QĐ - UBND ngày 11/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/05/2022] [Hiệu lực: 11/05/2022]

Quyết định 277/QĐ - UBND

Quyết định số 277/QĐ - UBND ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh thí điểm lớp 8, lớp 9 trung học cơ sở trong Trường trung học phổ thông Chuyên năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/05/2022] [Hiệu lực: 09/05/2022]

Quyết định 257/QĐ - UBND

Quyết định số 257/QĐ - UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 6, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm học 2022-2023

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/04/2022] [Hiệu lực: 26/04/2022]

Tổng số: 553 VB    Trang 1/28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.