THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 396/UBND - KGVX

Công văn số 396/UBND - KGVX ngày 20/02/2021 của UBND tỉnh về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học phòng, chống dịch COVID-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/02/2021] [Hiệu lực: 20/02/2021]

Công văn 276/UBND - KGVX

Công văn số 276/UBND - KGVX ngày 31/01/2021 của UBND tỉnh về việc cho học sinh nghỉ học, phòng chống dịch COVID-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/01/2021] [Hiệu lực: 31/01/2021]

Kế hoạch 30/KH - UBND

Kế hoạch số số 16/KH - UBND ngày 30/01/2021 của UBND tỉnh Thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/01/2021] [Hiệu lực: 30/01/2021]

Quyết định 28/QĐ-UBND

Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của UBND tỉnh Công nhận huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/01/2021] [Hiệu lực: 26/01/2021]

Kế hoạch 02/KH - UBND

Kế hoạch số 02/KH - UBND ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh Thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/01/2021] [Hiệu lực: 05/01/2021]

Kế hoạch 138/KH - UBND

Kế hoạch số 138/KH - UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2020] [Hiệu lực: 31/12/2020]

Nghị quyết 07/2020/NQ - HĐND

Nghị quyết số 07/2020/NQ - HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em nhà trẻ và mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/12/2020] [Hiệu lực: 01/01/2021]

Thông báo 96/TB - UBND

Thông báo số 96/TB - UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh kết luận cuộc họp chuyên đề giáo dục

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/12/2020] [Hiệu lực: 15/12/2020]

Quyết định 435/QĐ-UBND

Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của UBND tỉnh phê duyệt danh sách học sinh trung học phổ thông và số lượng gạo hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ học kỳ I năm học 2020 - 2021 và bổ sung năm học 2019 - 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/11/2020] [Hiệu lực: 03/11/2020]

Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/09/2020] [Hiệu lực: 23/09/2020]

Công văn 2768/UBND - KGVX

Công văn số 2768/UBND - KGVX ngày 07/9/2020 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/09/2020] [Hiệu lực: 07/09/2020]

Công văn 2755/UBND - KGVX

Công văn số 2755/UBND - KGVX ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/09/2020] [Hiệu lực: 04/09/2020]

Quyết định 1199/QĐ-UBND

Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh về việc công nhận các trường Mầmnon, phổ thông đạt chuẩn quốc gia năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/08/2020] [Hiệu lực: 31/08/2020]

Công văn 2547/UBND - KGVX

Công văn số 2547/UBND - KGVX ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 22/2020/TT-BGDĐT ngày 06/8/2020 của Bộ trưởng Bộ giáo dục Đào tao

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/08/2020] [Hiệu lực: 14/08/2020]

Quyết định 1088/QĐ-UBND

Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2020] [Hiệu lực: 10/08/2020]

Quyết định 05/QĐ-BCĐ

Quyết định số 05/QĐ-BCĐ ngày 03/8/2020 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp PTTH năm 2020 tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/08/2020] [Hiệu lực: 03/08/2020]

Công văn 2397/UBND - KGVX

Công văn số 2397/UBND - KGVX ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh về việc đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/08/2020] [Hiệu lực: 03/08/2020]

Công văn 2371/UBND - KGVX

Công văn số 2371/UBND - KGVX ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/07/2020] [Hiệu lực: 31/07/2020]

Công văn 2324/UBND - KGVX

Công văn số 2324/UBND - KGVX ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học; bảo đảm Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/07/2020] [Hiệu lực: 28/07/2020]

Công văn 2068/UBND-KGVX

Công văn số 2068/UBND-KGVX ngày 08/7/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/07/2020] [Hiệu lực: 08/07/2020]

Tổng số: 459 VB    Trang 1/23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.