Maximize

Quyết định 1124/QĐ-UBND

Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục, số lượng thiết bị, đồ dùng trang cấp cho các trường năm 2018 thuộc Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/10/2019] [Hiệu lực: 16/10/2019]

Quyết định 1001/QĐ-UBND

Quyết định số 1001/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng tuyển chọn đào tạo nhân lực trình độ đại học theo nhu cầu tỉnh Tuyên Quang, năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/10/2019] [Hiệu lực: 10/10/2019]

Quyết định 1056/QĐ-UBND

Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Tuyên Quang lần thứ X năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/10/2019] [Hiệu lực: 04/10/2019]

Kế hoạch 107/KH-UBND

Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/09/2019] [Hiệu lực: 20/09/2019]

Chỉ thị 04/CT-UBND

Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/09/2019] [Hiệu lực: 05/09/2019]

Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2019] [Hiệu lực: 15/08/2019]

Quyết định 16/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh về Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/07/2019] [Hiệu lực: 01/08/2019]

Quyết định 677/QĐ-UBND

Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/07/2019] [Hiệu lực: 09/07/2019]

Quyết định 227/QĐ-UBND

Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 29/6/2019 của UBND tỉnh về việc bổ sung danh mục nhóm ngành có nhu cầu thu hút giảng viên trình độ cao cho Trường Đại học Tân Trào giai đoạn 2015-2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2019] [Hiệu lực: 29/06/2019]

Kế hoạch 78/KH-UBND

Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 29/6/2019Triển khai Đề án "Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện của trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2019] [Hiệu lực: 29/06/2019]

Quyết định 490/QĐ-UBND

Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc cho phép thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Ánh Bình Minh

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/05/2019] [Hiệu lực: 17/05/2019]

Kế hoạch 58/KH-UBND

Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/05/2019] [Hiệu lực: 16/05/2019]

Quyết định 462/QĐ-UBND

Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/05/2019] [Hiệu lực: 10/05/2019]

Quyết định 445/QĐ-UBND

Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh về Công nhận các trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/05/2019] [Hiệu lực: 08/05/2019]

Công văn 1111/UBND-KGVX

Công văn số 1111/UBND-KGVX ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh V/v phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/04/2019] [Hiệu lực: 26/04/2019]

Quyết định 291/QĐ-UBND

Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh về việc Về việc công bố 117 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/03/2019] [Hiệu lực: 29/03/2019]

Công văn 517/UBND-KGVX

Công văn số 517/UBND-KGVX ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh v/v triển khai Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/03/2019] [Hiệu lực: 05/03/2019]

Công văn 407/UBND-KGVX

Công văn số 407/UBND-KGVX ngày 25/02/2019 của UBND tỉnh v/v thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/02/2019] [Hiệu lực: 25/02/2019]

Kế hoạch 21/KH-UBND

Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 21/02/2019 của UBND tỉnh về Triển khai Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/02/2019] [Hiệu lực: 21/02/2019]

Kế hoạch 19/KH-UBND

Kế hoạch số 19/KH-UBND, ngày 20/02/2019 của UBND tỉnh, củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/02/2019] [Hiệu lực: 20/02/2019]

Tổng số: 419 VB    Trang 1/21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.