Maximize

Công văn 2079/UBND - KGVX

Công văn số 2079/UBND - KGVX, ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/07/2018] [Hiệu lực: 09/07/2018]

Công văn 2025/UBND- KGVX

Công văn 2025/UBND- KGVX, ngày 05/7/2018 của UBND tỉnh, về việc tăng cường quản lý đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/07/2018] [Hiệu lực: 05/07/2018]

Kế hoạch 40/KH-UBND

Kế hoạch số 40/KH-UBND, ngày 03/5/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/05/2018] [Hiệu lực: 03/05/2018]

Công văn 1186/UBND-KGVX

Công văn số 1186/UBND-KGVX, ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/05/2018] [Hiệu lực: 02/05/2018]

Kế hoạch 28/QĐ-UBND

Kế hoạch số 28/QĐ-UBND, ngày 03///2018 của UBND tỉnh về củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/04/2018] [Hiệu lực: 03/04/2018]

Quyết định 681/UBND-KGVX

Công văn số 681/UBND-KGVX, ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình hành động Phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/03/2018] [Hiệu lực: 20/03/2018]

Công văn 183/UBND-KGVX

Công văn số 183/UBND-KGVX, ngày 20/01/2018 của UBND tỉnh về việc đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/01/2018] [Hiệu lực: 20/01/2018]

Quyết định 05/QĐ-UBND

Quyết định số 05/QĐ-UBND, ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh. Công nhận huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/01/2018] [Hiệu lực: 10/01/2018]

Kế hoạch 121/KH-UBND

Kế hoạch số 121/KH-UBND, ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2017] [Hiệu lực: 29/12/2017]

Kế hoạch 94/KH-UBND

Kế hoạch số 94/KH-UBND, ngày 08/11/2017 của UBND tỉnh, tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/11/2017] [Hiệu lực: 08/11/2017]

Công văn 3459/UBND-KGVX

Công văn số 3459/UBND-KGVX ngày 02/11/2011 của UBND tỉnh, về việc bảo đảm an ninh trật tự trong trường học

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/11/2017] [Hiệu lực: 02/11/2017]

Công văn 3045/UBND-KGVX

Công văn số 3045/UBND-KGVX ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh, về việc kiểm tra, chấn chỉnh các khoản thu đầu năm học trong các cơ sở giáo dục

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/09/2017] [Hiệu lực: 27/09/2017]

Công văn 2919/UBND-KGVX

Công văn số 2919/UBND-KGVX, ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh, về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10 - CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/09/2017] [Hiệu lực: 18/09/2017]

Quyết định 291/QĐ-UBND

Quyết định số 291/QĐ-UBND, ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh, ban hành Đề án sắp xếp lại điểm trường, lớp học gắn với bố trí số lượng người làm việc đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/08/2017] [Hiệu lực: 31/08/2017]

Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh, về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/08/2017] [Hiệu lực: 31/08/2017]

Công văn 2520/UBND-KGVX

Công văn số 2520/UBND-KGVX, ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/08/2017] [Hiệu lực: 15/08/2017]

Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND, ngày 24/7/2017 của HĐND tỉnh, Quy định chính sách ưu đãi đối với học sinh trường Trung học phổ thông Chuyên tỉnh Tuyên Quang và học sinh tham gia đội tuyển của tỉnh dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/07/2017] [Hiệu lực: 01/09/2017]

Quyết định 805/QĐ-UBND

Quyết định số 805/QĐ-UBND, ngày 21/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/07/2017] [Hiệu lực: 21/07/2017]

Quyết định 217/QĐ-UBND

Quyết định số 217/QĐ-UBND, ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh Chuyển giao các trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo về Ủy ban nhân dân huyện quản lý

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2017] [Hiệu lực: 30/06/2017]

Quyết định 723/QĐ-UBND

Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về Công nhận các trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia năm 2016

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2017] [Hiệu lực: 29/06/2017]

Tổng số: 387 VB    Trang 1/20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.