Maximize

Quyết định 17/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND, ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy đối với người bị xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/10/2017] [Hiệu lực: 10/11/2017]

Quyết định 14/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND, ngày 19/9/2017 của UBND tỉnh về việc quy định danh mục nghề đào tạo, mức chi phí đào tạo, mức hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/09/2017] [Hiệu lực: 01/10/2017]

Quyết định 847/QĐ-UBND

Quyết định số 847/QĐ-UBND, ngày 29/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/07/2017] [Hiệu lực: 29/07/2017]

Quyết định 848/QĐ-UBND

Quyết định số 848/QĐ-UBND, ngày 29/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động; Thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/07/2017] [Hiệu lực: 29/07/2017]

Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND, ngày 26/7/2017 của HĐND tỉnh, ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/07/2017] [Hiệu lực: 10/08/2017]

Công văn 2205/UBND-KGVX

Công văn số 2205/UBND-KGVX, ngày 18/7/2017 của UBND tỉnh, về việc thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/07/2017] [Hiệu lực: 18/07/2017]

Kế hoạch 50/KH-UBND

Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh về Thực hiện Đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa -Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/06/2017] [Hiệu lực: 26/06/2017]

Công văn 1357/UBND-KGVX

Công văn số 1357/UBND-KGVX ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/05/2017] [Hiệu lực: 11/05/2017]

Kế hoạch 38/KH-UBND

Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 10/5/2017 của UBND tỉnh Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/05/2017] [Hiệu lực: 10/05/2017]

Kế hoạch 32/KH - UBND

Kế hoạch số 32/KH - UBND ngày 24/4/2017 của UBND tỉnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/04/2017] [Hiệu lực: 24/04/2017]

Quyết định 125/QĐ-UBND

Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh về đổi tên Trung tâm dạy nghề thuộc Ủy ban nhân dân huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/04/2017] [Hiệu lực: 20/04/2017]

Công văn 956/UBND-KGVX

Công văn số 956/UBND-KGVX Ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/04/2017] [Hiệu lực: 11/04/2017]

Kế hoạch 23/KH-UBND

Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh về Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/03/2017] [Hiệu lực: 30/03/2017]

Kế hoạch 16/KH-UBND

Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 22/02/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/02/2017] [Hiệu lực: 22/02/2017]

Kế hoạch 17/KH-UBND

Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 22/02/2017 của UBND tỉnh về triển khai công tác điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/02/2017] [Hiệu lực: 22/02/2017]

Quyết định 119/QĐ-UBND

Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về Điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung tại Quyết định 1096/QĐ-UBND ngày 04/10/2014 về việc thành lập Hội đồng Trọng tài lao động tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/02/2017] [Hiệu lực: 17/02/2017]

Công văn 282/UBND-KGVX

Công văn số 282/UBND-KGVX ngày 10/02/2017 của UBND tỉnh v/v khám sàng lọc cho trẻ em bị khuyết tật về mắt, môi, hàm ếch, vận động, tim bẩm sinh, khiếm thính trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/02/2017] [Hiệu lực: 10/02/2017]

Quyết định 1787/QĐ-UBND

Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 1056/QĐ-CT ngày 16/8/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mức trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/12/2016] [Hiệu lực: 22/12/2016]

Công văn 3593/UBND-KGVX

Công văn số 3593/UBND-KGVX ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh v/v thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg đối với người dân thuộc hộ nghèo năm 2016

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/12/2016]

Quyết định 10/2016/QĐ-UBND

Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định các khoản đóng góp, chế độ hỗ trợ, miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/12/2016] [Hiệu lực: 01/01/2017]

Tổng số: 108 VB    Trang 1/6

1 2 3 4 5 6

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.