THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Kế hoạch 155/KH - UBND

Kế hoạch số 155/KH - UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh thực hiện "Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/09/2021] [Hiệu lực: 20/09/2021]

Công văn 3505/UBND -THVX

Công văn số 3505/UBND -THVX ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Văn bản số 3491/UBND-THVX ngày 18/9/2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/09/2021] [Hiệu lực: 20/09/2021]

Kế hoạch 154/KH - UBND

Kế hoạch số 154/KH - UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/09/2021] [Hiệu lực: 20/09/2021]

Công văn 3491/UBND -THVX

Công văn số 3491/UBND -THVX ngày 18/9/2021 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ cho người lao động tỉnh Tuyên Quang đang ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam gặp khó khăn do dịch Covid-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/09/2021] [Hiệu lực: 18/09/2021]

Công văn 3462/UBND -THVX

Công văn số 3462/UBND -THVX ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 14/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/09/2021] [Hiệu lực: 17/09/2021]

Kế hoạch 151/KH - UBND

Kế hoạch số 151/KH - UBND ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/09/2021] [Hiệu lực: 13/09/2021]

Công văn 3376/UBND - THVX

Công văn số 3376/UBND - THVX ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh triển khai hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/09/2021] [Hiệu lực: 13/09/2021]

Công văn 3351/UBND - THVX

Công văn số 3351/UBND - THVX ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 1446/QĐ-TTg ngày 30/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/09/2021] [Hiệu lực: 10/09/2021]

Công văn 3308/UBND - KGVX

Công văn số 3308/UBND - KGVX ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn tổ chức Tết Trung thu năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/09/2021] [Hiệu lực: 08/09/2021]

Công văn 3095/UBND - KGVX

Công văn số 3095/UBND - KGVX ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/08/2021] [Hiệu lực: 25/08/2021]

Kế hoạch 135/KH - UBND

Kế hoạch số 135/KH - UBND ngày 19/8/2021 ủa UBND tỉnh thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021; tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/08/2021] [Hiệu lực: 19/08/2021]

Quyết định 01/QĐ - BCĐ

Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 17/8/2021 năm 2021 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/08/2021] [Hiệu lực: 17/08/2021]

Quyết định 481/QĐ - UBND

Quyết định số 481/QĐ - UBND ngày 16/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/08/2021] [Hiệu lực: 16/08/2021]

Công văn 2903 /UBND-KGVX

Công văn số 2903 /UBND-KGVX ngày 14/8/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/08/2021] [Hiệu lực: 14/08/2021]

Kế hoạch 126/KH - UBND

Kế hoạch số 126/KH - UBND ngày 9/.8/2021 của UBND tỉnh thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/08/2021] [Hiệu lực: 09/08/2021]

Quyết định 104/TB - UBND

Thông báo số 104/TB - UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh kết luận cuộc họp về dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng lao động đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/08/2021] [Hiệu lực: 05/08/2021]

Thông báo 103/TB - UBND

Thông báo số 103/TB - UBND ngày 02/8/2021 của UBNd tỉnh kết luận cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/08/2021] [Hiệu lực: 02/08/2021]

Công văn 2650/UBND - KGVX

Công văn số 2650/UBND - KGVX ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/07/2021] [Hiệu lực: 30/07/2021]

Công văn 2646/UBND - KGVX

Công văn số 2646/UBND - KGVX ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/07/2021] [Hiệu lực: 30/07/2021]

Công văn 2651/UBND - KGVX

Công văn số 2651/UBND - KGVX ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 1260/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/07/2021] [Hiệu lực: 30/07/2021]

Tổng số: 228 VB    Trang 1/12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.