Maximize

Công văn 2704/UBND-KGVX

Công văn số 2704/UBND-KGVX ngày 05/9/2018 của UBND tỉnh v/v tổ chức Tết Trung thu năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/09/2018] [Hiệu lực: 05/09/2018]

Công văn 2427/UBND-KGVX

Công văn số 2427/UBND-KGVX, ngày 10/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và báo cáo kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2018] [Hiệu lực: 10/08/2018]

Thông báo 3238/TB-LĐTBXH

Thông báo số 3238/TB-LĐTBXH ngày 06/8/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/08/2018] [Hiệu lực: 06/08/2018]

Công văn 2320/UBND-KGVX

Công văn số 2320/UBND-KGVX, ngày 01/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2018] [Hiệu lực: 01/08/2018]

Công văn 2227/UBND-KGVX

Công văn số 2227/UBND-KGVX, ngày 23/7/2018 của UBND tỉnh về việc cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân khi thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/07/2018] [Hiệu lực: 23/07/2018]

Kế hoạch 66/KH-UBND

Kế hoạch số 66/KH-UBND, ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh. Tiếp tục thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2018] [Hiệu lực: 29/06/2018]

Công văn 1885/UBND-VX

Công văn số 1885/UBND-VX, ngày 23/6/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2018)

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/06/2018] [Hiệu lực: 23/06/2018]

Công văn 1617/UBND-KGVX

Công văn số 1617/UBND-KGVX, ngày 05/6/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/06/2018] [Hiệu lực: 05/06/2018]

Công văn 1422/UBND-KGVX

Công văn số 1422/UBND-KGVX, ngày 19/5/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý an toàn lao động trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/05/2018] [Hiệu lực: 19/05/2018]

Kế hoạch 41/KH-UBND

Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh về việc cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch giai đoạn 2018 - 2020 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/05/2018] [Hiệu lực: 02/05/2018]

Kế hoạch 39/KH-UBND

Kế hoạch số 39/KH-UBND, ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 148-KL/TU ngày 24/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 28/8/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/04/2018] [Hiệu lực: 24/04/2018]

Kế hoạch 34/KH-UBND

Kế hoạch số 34/KH-UBND, ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh về Phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/04/2018] [Hiệu lực: 18/04/2018]

Kế hoạch 32/KH-UBND

Kế hoạch số 32/KH-UBND, ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh, triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/04/2018] [Hiệu lực: 09/04/2018]

Kế hoạch 31/KH-UBND

Kế hoạch số 31/KH-UBND, ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh về tuyên truyền phòng, chống tội phạm phòng, chống ma túy năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/04/2018] [Hiệu lực: 09/04/2018]

Kế hoạch 29/KH-UBND

Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TU ngày 20/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/04/2018] [Hiệu lực: 03/04/2018]

Kế hoạch 17/KH-UBND

Kế hoạch số 17/KH-UBND, ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh. Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/03/2018] [Hiệu lực: 05/03/2018]

Kế hoạch 112/KH-UBND

Kế hoạch số 112/KH-UBND, ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh, tổ chức thực hiện phong trào thi đua Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/12/2017] [Hiệu lực: 19/12/2017]

Kế hoạch 113 /KH-UBND

Kế hoạch số 113 /KH-UBND, ngày/19/12/2017 của UBND tỉnh. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 151-KH/TU ngày 31/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/12/2017] [Hiệu lực: 19/12/2017]

Công văn 3981/UBND-KGVX

Công văn số 3981/UBND-KGVX, ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh về việc chăm lo, trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và giáp hạt năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/12/2017] [Hiệu lực: 16/12/2017]

Công văn 3980/UBND-KGVX

Công văn số 3980/UBND-KGVX, ngày 16/12/2017 của UBNd tỉnh, về việc triển khai Phong trào năm 2018 và tổng kết 10 năm Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam"

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/12/2017] [Hiệu lực: 16/12/2017]

Tổng số: 128 VB    Trang 1/7

1 2 3 4 5 6 7

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.