Maximize

Công văn 3615/UBND-KGVX

Công văn số 3615/UBND-KGVX ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh về việc ủy quyền trao Thiếp mừng thọ, quà tặng của Chủ tịch UBND tỉnh đến công dân tròn 90 tuổi trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/12/2019] [Hiệu lực: 09/12/2019]

Công văn 3616/UBND-KGVX

Công văn số 3616/UBND-KGVX ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh về việc chăm lo, trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và giáp hạt năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/12/2019] [Hiệu lực: 09/12/2019]

Công văn 3390/UBND-KGVX

Công văn số 3390/UBND-KGVX ngày 20/11/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" năm 2020 trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/11/2019] [Hiệu lực: 20/11/2019]

Kế hoạch 107/KH-UBND

Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/09/2019] [Hiệu lực: 20/09/2019]

Công văn 2356/UBND-KGVX

Công văn số 2356/UBND-KGVX ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND, số 12/2019/NQ-HĐND ngày 01/08/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/08/2019] [Hiệu lực: 15/08/2019]

Nghị quyết 23/NQ-HĐND

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2019] [Hiệu lực: 01/08/2019]

Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2019] [Hiệu lực: 15/08/2019]

Kế hoạch 79/KH - UBND

Kế hoạch số 79/KH - UBND ngày 29/6/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018- 2025" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2019] [Hiệu lực: 29/06/2019]

Kế hoạch 63/KH-UBND

Kế hoạch số 63/KH-UBND, ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/05/2019] [Hiệu lực: 23/05/2019]

Quyết định 277/QĐ-UBND

Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố 159 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/03/2019] [Hiệu lực: 28/03/2019]

Công văn 653/UBND-KGVX

Công văn số 653/UBND-KGVX ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh v/v hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2019 trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/03/2019] [Hiệu lực: 18/03/2019]

Kế hoạch 08/KH-UBND

Kế hoạch số 08/KH-UBND, ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh về tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/01/2019] [Hiệu lực: 18/01/2019]

Công văn 116/UBND-KGVX

Công văn số 116/UBND-KGVX ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh v/v triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/01/2019] [Hiệu lực: 14/01/2019]

Kế hoạch 121/KH-UBND

Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 31/12/2018 của UBND tỉnh về Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2018] [Hiệu lực: 31/12/2018]

Quyết định 1479/QĐ-UBND

Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Điều hành Bảo vệ trẻ em tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/12/2018] [Hiệu lực: 12/12/2018]

Quyết định 1480/QĐ-UBND

Quyết định số 1480/QĐ-UBND, ngày 12/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm hòa giải viên Lao động

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/12/2018] [Hiệu lực: 12/12/2018]

Công văn 3781/UBND-KGVX

Công văn số 3781/UBND-KGVX, ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh về việc chăm lo, trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và giáp hạt năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/12/2018] [Hiệu lực: 07/12/2018]

Kế hoạch 104/KH-UBND

Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 24/11/2018 của UBND tỉnh về triển khai Kế hoạch phối hợp liên ngành phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018-2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/11/2018] [Hiệu lực: 24/11/2018]

Kế hoạch 106/KH-UBND

Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 24/11/2018 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 03/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/11/2018] [Hiệu lực: 24/11/2018]

Công văn 3512/UBND-KGVX

Công văn số 3512/UBND-KGVX ngày 10/11/2018 của UBND tỉnh v/v triển khai Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 02/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/11/2018] [Hiệu lực: 10/11/2018]

Tổng số: 153 VB    Trang 1/8

1 2 3 4 5 6 7 8

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.