THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 3043/UBND - THVX

Công văn số 3043/UBND - THVX ngày 3/8/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/08/2022] [Hiệu lực: 03/08/2022]

Công văn 2956/UBND-THVX

Công văn số 2956/UBND-THVX ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh về việc kiểm tra, rà soát giải quyết, trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/07/2022] [Hiệu lực: 28/07/2022]

Công văn 2832/UBND-THVX

Công văn số 2832/UBND-THVX ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông tư số 11/2022/TTBLĐTBXH ngày 30/6/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/07/2022] [Hiệu lực: 21/07/2022]

Công văn 2804/UBND-THVX

Công văn số 2804/UBND-THVX ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông tư số 11/2022/TTBLĐTBXH ngày 30/6/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/07/2022] [Hiệu lực: 20/07/2022]

Công văn 2801/UBND-THVX

Công văn số 2801/UBND-THVX ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ Xây dựng

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/07/2022] [Hiệu lực: 20/07/2022]

Công văn 2751/UBND-THVX

Công văn số 2751/UBND-THVX ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh về việc rà soát, chủ động phương án trợ giúp xã hội; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/07/2022] [Hiệu lực: 18/07/2022]

Quyết định 944/QĐ-UBND

Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày 16/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thành lập Ban Chỉ đạo phòng ngừa và giải quyết đình công không đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/07/2022] [Hiệu lực: 16/07/2022]

Quyết định 22/2022/QĐ-UBND

Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 10/7/2022 của UBND tỉnh Quy định phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội; mức chi phí chi trả thông qua tổ chức dịch vụ chi trả áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/07/2022] [Hiệu lực: 20/07/2022]

Công văn 2586/UBND - THVX

Công văn số 2586/UBND - THVX ngày 07/7/2022 của UBND tỉnh về việc kiểm tra, rà soát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/07/2022] [Hiệu lực: 07/07/2022]

Nghị quyết 10/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh Quy định đối tượng, mức chi thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2022] [Hiệu lực: 15/07/2022]

Nghị quyết 09/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 01/7/2022 của HĐND tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/07/2022] [Hiệu lực: 11/07/2022]

Nghị quyết 11/NQ-HĐND

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 01/7/2022 của HĐNG tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 và năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/07/2022] [Hiệu lực: 01/07/2022]

Công văn 2444/UBND - THVX

Công văn số 2444/UBND - THVX ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 06/6/2022 của UBND tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2022] [Hiệu lực: 29/06/2022]

Quyết định 377/QĐ - UBND

Quyết định số 377/QĐ - UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh Phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/06/2022] [Hiệu lực: 20/06/2022]

Kế hoạch 111/KH - UBND

Kế hoạch số 111/KH - UBNDT của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/06/2022] [Hiệu lực: 06/06/2022]

Kế hoạch 107/KH - UBND

Kế hoạch số 107/KH - UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 160/NQ-CP của Chính phủ, Kế hoạch số 127-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/05/2022] [Hiệu lực: 31/05/2022]

Kế hoạch 101/KH - UBND

Kế hoạch số 101/KH - UBND ngày 31/5/2022 triển khai thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/05/2022] [Hiệu lực: 31/05/2022]

Kế hoạch 105/KH - UBND

Kế hoạch số 105/KH - UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022 - 2027”

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/05/2022] [Hiệu lực: 31/05/2022]

Kế hoạch 97/KH - UBND

Kế hoạch số 97/KH - UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/05/2022] [Hiệu lực: 30/05/2022]

Công văn 1930/UBND-THVX

Công văn số 1930/UBND-THVX ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 1194-CV/TU ngày 25/4/2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/05/2022] [Hiệu lực: 30/05/2022]

Tổng số: 289 VB    Trang 1/15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.