THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Thông báo 93/TB-UBND

Thông báo số 93/TB-UBND ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/12/2020] [Hiệu lực: 04/12/2020]

Quyết định 1517/QĐ-UBND

Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo của tỉnh Tuyên Quang về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/11/2020] [Hiệu lực: 03/11/2020]

Công văn 3292/UBND - KGVX

Công văn số 3292/UBND - KGVX ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh về việc rà soát, nắm thông tin tình hình các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/10/2020] [Hiệu lực: 21/10/2020]

Công văn 2960/UBND - KGVX

Công văn số 2960/UBND - KGVX ngày 22/.9/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức Tết trung thu năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/09/2020] [Hiệu lực: 22/09/2020]

Công văn 2643/UBND - KGVX

Công văn số 2643/UBND - KGVX ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh về việc cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân khi thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/08/2020] [Hiệu lực: 24/08/2020]

Công văn 2406/UBND - KGVX

Công văn số 2406/UBND - KGVX ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/08/2020] [Hiệu lực: 04/08/2020]

Công văn 2399/UBND - KGVX

Công văn số 2399/UBND - KGVX ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 08/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/08/2020] [Hiệu lực: 03/08/2020]

Kế hoạch 84/KH-UBND

Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 12/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX)

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/07/2020] [Hiệu lực: 24/07/2020]

Kế hoạch 82/KH-UBND

Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch số 389-KH/TU ngày 12/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/07/2020] [Hiệu lực: 20/07/2020]

Công văn 2125/UBND - KGVX

Công văn số 2125/UBND - KGVX ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/07/2020] [Hiệu lực: 14/07/2020]

Công văn 1941/UBND - KGVX

Công văn số 1941/UBND - KGVX ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Công điện số 05/CĐ-LĐTBXH ngày 23/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2020] [Hiệu lực: 29/06/2020]

Công văn 1899/UBND - KGVX

Công văn số 1899/UBND - KGVX ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020)

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/06/2020] [Hiệu lực: 24/06/2020]

Công văn 1583/UBND - KGVX

Công văn số 1583/UBND - KGVX ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/05/2020] [Hiệu lực: 28/05/2020]

Kế hoạch 58/KH - UBND

Kế hoạch số 58/KH - UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/05/2020] [Hiệu lực: 26/05/2020]

Công văn 1478/UBND - KGVX

Công văn số 1478/UBND - KGVX ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 389-KH/TU ngày 12/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/05/2020] [Hiệu lực: 20/05/2020]

Công văn 1219/UBND - KGVX

Công văn số 1219/UBND - KGVX ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/04/2020] [Hiệu lực: 28/04/2020]

Công văn 1214/UBND - KGVX

Công văn số 1214/UBND - KGVX ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/04/2020] [Hiệu lực: 28/04/2020]

Kế hoạch 39/KH - UBND

Kế hoạch số 39/KH - UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/04/2020] [Hiệu lực: 14/04/2020]

Công văn 958/UBND - KGVX

Công văn số 958/UBND - KGVX ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/04/2020] [Hiệu lực: 07/04/2020]

Công văn 959/UBND - KGVX

Công văn số 959/UBND - KGVX ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/04/2020] [Hiệu lực: 07/04/2020]

Tổng số: 180 VB    Trang 1/9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.