THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 1941/UBND - KGVX

Công văn số 1941/UBND - KGVX ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Công điện số 05/CĐ-LĐTBXH ngày 23/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2020] [Hiệu lực: 29/06/2020]

Công văn 1899/UBND - KGVX

Công văn số 1899/UBND - KGVX ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020)

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/06/2020] [Hiệu lực: 24/06/2020]

Công văn 1583/UBND - KGVX

Công văn số 1583/UBND - KGVX ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/05/2020] [Hiệu lực: 28/05/2020]

Kế hoạch 58/KH - UBND

Kế hoạch số 58/KH - UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/05/2020] [Hiệu lực: 26/05/2020]

Công văn 1478/UBND - KGVX

Công văn số 1478/UBND - KGVX ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 389-KH/TU ngày 12/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/05/2020] [Hiệu lực: 20/05/2020]

Công văn 1219/UBND - KGVX

Công văn số 1219/UBND - KGVX ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/04/2020] [Hiệu lực: 28/04/2020]

Công văn 1214/UBND - KGVX

Công văn số 1214/UBND - KGVX ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/04/2020] [Hiệu lực: 28/04/2020]

Kế hoạch 39/KH - UBND

Kế hoạch số 39/KH - UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/04/2020] [Hiệu lực: 14/04/2020]

Công văn 958/UBND - KGVX

Công văn số 958/UBND - KGVX ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/04/2020] [Hiệu lực: 07/04/2020]

Công văn 959/UBND - KGVX

Công văn số 959/UBND - KGVX ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/04/2020] [Hiệu lực: 07/04/2020]

Công văn 761/UBND - KGVX

Công văn số 761/UBND - KGVX ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/03/2020] [Hiệu lực: 23/03/2020]

Nghị quyết 10/NQ - HĐND

Nghị quyết số 10/NQ - HĐND ngày 10/3/2020 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/03/2020]

Công văn 521/UBND-KGVX

Công văn số 521/UBND-KGVX ngày 03/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/03/2020] [Hiệu lực: 03/03/2020]

Công văn 520/UBND-KGVX

Công văn số 520/UBND-KGVX ngày 03/3/2020 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2020 trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/03/2020] [Hiệu lực: 03/03/2020]

Kế hoạch 23/KH-UBND

Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý cai nghiện sau ma túy năm 2020 trên đia bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/02/2020] [Hiệu lực: 24/02/2020]

Kế hoạch 12/KH-UBND

Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/02/2020] [Hiệu lực: 03/02/2020]

Kế hoạch 128/KH-UBND

Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh về việc Tổ chức Tháng hành động An toàn, vệ sinh Lao động 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/12/2019] [Hiệu lực: 16/12/2019]

Công văn 3644/UBND - KGVX

công văn số 3644/UBND - KGVX ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/12/2019] [Hiệu lực: 11/12/2019]

Công văn 3643/UBND-KGVX

Công văn số 3643/UBND-KGVX ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện Đề án tổ chức quản lý, cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/12/2019] [Hiệu lực: 11/12/2019]

Công văn 3615/UBND-KGVX

Công văn số 3615/UBND-KGVX ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh về việc ủy quyền trao Thiếp mừng thọ, quà tặng của Chủ tịch UBND tỉnh đến công dân tròn 90 tuổi trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/12/2019] [Hiệu lực: 09/12/2019]

Tổng số: 170 VB    Trang 1/9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.