THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Kế hoạch 32/KH-UBND

Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/02/2021] [Hiệu lực: 25/02/2021]

Công văn 45/UBND - KGVX

Công văn số 45/UBND - KGVX ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/01/2021] [Hiệu lực: 08/01/2021]

Thông báo 103/TB - UBND

Thông báo số 103/TB - UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Kết luận cuộc họp với ngành lao động - thương binh và xã hội

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2020] [Hiệu lực: 29/12/2020]

Công văn 4077/UBND - KGVX

Công văn số 4077/UBND - KGVX ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh về việc lập kế hoạch triển khai Chương trình MTQG Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/12/2020] [Hiệu lực: 23/12/2020]

Kế hoạch 130/KH - UBND

Kế hoạch số số 130/KH - UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 08/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thịsố 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/12/2020] [Hiệu lực: 14/12/2020]

Công văn 3957/UBND - KGVX

Công văn số 3957/UBND - KGVX ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/12/2020] [Hiệu lực: 14/12/2020]

Kế hoạch 129/ KH - UBND

Kế hoạch số 129/ KH - UBND ngày 09/12/23020 của UBND tỉnh thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/12/2020] [Hiệu lực: 09/12/2020]

Thông báo 93/TB-UBND

Thông báo số 93/TB-UBND ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/12/2020] [Hiệu lực: 04/12/2020]

Quyết định 1517/QĐ-UBND

Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo của tỉnh Tuyên Quang về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/11/2020] [Hiệu lực: 03/11/2020]

Công văn 3292/UBND - KGVX

Công văn số 3292/UBND - KGVX ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh về việc rà soát, nắm thông tin tình hình các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/10/2020] [Hiệu lực: 21/10/2020]

Công văn 2960/UBND - KGVX

Công văn số 2960/UBND - KGVX ngày 22/.9/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức Tết trung thu năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/09/2020] [Hiệu lực: 22/09/2020]

Công văn 2643/UBND - KGVX

Công văn số 2643/UBND - KGVX ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh về việc cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân khi thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/08/2020] [Hiệu lực: 24/08/2020]

Công văn 2406/UBND - KGVX

Công văn số 2406/UBND - KGVX ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/08/2020] [Hiệu lực: 04/08/2020]

Công văn 2399/UBND - KGVX

Công văn số 2399/UBND - KGVX ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 08/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/08/2020] [Hiệu lực: 03/08/2020]

Kế hoạch 84/KH-UBND

Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 12/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX)

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/07/2020] [Hiệu lực: 24/07/2020]

Kế hoạch 82/KH-UBND

Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch số 389-KH/TU ngày 12/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/07/2020] [Hiệu lực: 20/07/2020]

Công văn 2125/UBND - KGVX

Công văn số 2125/UBND - KGVX ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/07/2020] [Hiệu lực: 14/07/2020]

Công văn 1941/UBND - KGVX

Công văn số 1941/UBND - KGVX ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Công điện số 05/CĐ-LĐTBXH ngày 23/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2020] [Hiệu lực: 29/06/2020]

Công văn 1899/UBND - KGVX

Công văn số 1899/UBND - KGVX ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020)

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/06/2020] [Hiệu lực: 24/06/2020]

Công văn 1583/UBND - KGVX

Công văn số 1583/UBND - KGVX ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/05/2020] [Hiệu lực: 28/05/2020]

Tổng số: 187 VB    Trang 1/10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.