Maximize

Kế hoạch 112/KH-UBND

Kế hoạch số 112/KH-UBND, ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh, tổ chức thực hiện phong trào thi đua Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/12/2017] [Hiệu lực: 19/12/2017]

Kế hoạch 113 /KH-UBND

Kế hoạch số 113 /KH-UBND, ngày/19/12/2017 của UBND tỉnh. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 151-KH/TU ngày 31/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/12/2017] [Hiệu lực: 19/12/2017]

Công văn 3981/UBND-KGVX

Công văn số 3981/UBND-KGVX, ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh về việc chăm lo, trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và giáp hạt năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/12/2017] [Hiệu lực: 16/12/2017]

Công văn 3980/UBND-KGVX

Công văn số 3980/UBND-KGVX, ngày 16/12/2017 của UBNd tỉnh, về việc triển khai Phong trào năm 2018 và tổng kết 10 năm Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam"

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/12/2017] [Hiệu lực: 16/12/2017]

Quyết định 17/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND, ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy đối với người bị xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/10/2017] [Hiệu lực: 10/11/2017]

Quyết định 14/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND, ngày 19/9/2017 của UBND tỉnh về việc quy định danh mục nghề đào tạo, mức chi phí đào tạo, mức hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/09/2017] [Hiệu lực: 01/10/2017]

Quyết định 847/QĐ-UBND

Quyết định số 847/QĐ-UBND, ngày 29/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/07/2017] [Hiệu lực: 29/07/2017]

Quyết định 848/QĐ-UBND

Quyết định số 848/QĐ-UBND, ngày 29/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động; Thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/07/2017] [Hiệu lực: 29/07/2017]

Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND, ngày 26/7/2017 của HĐND tỉnh, ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/07/2017] [Hiệu lực: 10/08/2017]

Công văn 2205/UBND-KGVX

Công văn số 2205/UBND-KGVX, ngày 18/7/2017 của UBND tỉnh, về việc thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/07/2017] [Hiệu lực: 18/07/2017]

Kế hoạch 50/KH-UBND

Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh về Thực hiện Đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa -Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/06/2017] [Hiệu lực: 26/06/2017]

Công văn 1357/UBND-KGVX

Công văn số 1357/UBND-KGVX ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/05/2017] [Hiệu lực: 11/05/2017]

Kế hoạch 38/KH-UBND

Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 10/5/2017 của UBND tỉnh Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/05/2017] [Hiệu lực: 10/05/2017]

Kế hoạch 32/KH - UBND

Kế hoạch số 32/KH - UBND ngày 24/4/2017 của UBND tỉnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/04/2017] [Hiệu lực: 24/04/2017]

Quyết định 125/QĐ-UBND

Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh về đổi tên Trung tâm dạy nghề thuộc Ủy ban nhân dân huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/04/2017] [Hiệu lực: 20/04/2017]

Công văn 956/UBND-KGVX

Công văn số 956/UBND-KGVX Ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/04/2017] [Hiệu lực: 11/04/2017]

Kế hoạch 23/KH-UBND

Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh về Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/03/2017] [Hiệu lực: 30/03/2017]

Kế hoạch 16/KH-UBND

Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 22/02/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/02/2017] [Hiệu lực: 22/02/2017]

Kế hoạch 17/KH-UBND

Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 22/02/2017 của UBND tỉnh về triển khai công tác điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/02/2017] [Hiệu lực: 22/02/2017]

Quyết định 119/QĐ-UBND

Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về Điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung tại Quyết định 1096/QĐ-UBND ngày 04/10/2014 về việc thành lập Hội đồng Trọng tài lao động tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/02/2017] [Hiệu lực: 17/02/2017]

Tổng số: 112 VB    Trang 1/6

1 2 3 4 5 6

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.