THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 1101/QĐ-UBND

Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án bảo đảm an toàn thông tin mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II do Viettel triển khai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/08/2022] [Hiệu lực: 09/08/2022]

Quyết định 1099/QĐ-UBND

Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án bảo đảm an toàn thông tin mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II do Viễn thông Tuyên Quang triển khai trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/08/2022] [Hiệu lực: 09/08/2022]

Quyết định 469/QĐ-UBND

Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang, phiên bản 2.0

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/07/2022] [Hiệu lực: 25/07/2022]

Quyết định 438/QĐ - UBND

Quyết định số 438/QĐ - UBND ngày 07/7/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/07/2022] [Hiệu lực: 07/07/2022]

Công văn 2597/UBND - THCBKS

Công báo số 2597/UBND - THCBKS ngày 7/7/2022 đôn đốc triển khai cấp mã định danh điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/07/2022] [Hiệu lực: 07/07/2022]

Quyết định 742/QĐ - UBND

Quyết định số 742/QĐ - UBND ngày 24/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/06/2022] [Hiệu lực: 24/06/2022]

Kế hoạch 119/KH - UBND

Kế hoạch số 119/KH - UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh Triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/06/2022] [Hiệu lực: 20/06/2022]

Thông báo 59/TB - UBND

Thông báo số 59/TB - UBND ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tại phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh ngày 03/6/2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/06/2022] [Hiệu lực: 16/06/2022]

Quyết định 641/QĐ - UBND

Quyết định số 641/QĐ - UBND ngày 06/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/06/2022] [Hiệu lực: 06/06/2022]

Công văn 1912/UBND-THCBKS

Công văn số 1912/UBND-THCBKS ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh vể việc đăng ký chứng thư số chuyên dùng Chính phủ theo Chỉ thị 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/05/2022] [Hiệu lực: 27/05/2022]

Kế hoạch 92/KH - UBND

Kế hoạch số 92/KH - UBND ngày 26/5/2022 Chuyển đổi IPv6 trong cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022 - 2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/05/2022] [Hiệu lực: 26/05/2022]

Kế hoạch 84/KH - UBND

Kế hoạch số 84/KH - UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/05/2022] [Hiệu lực: 19/05/2022]

Kế hoạch 83/KH - UBND

Kế hoạch số 83/KH - UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/05/2022] [Hiệu lực: 19/05/2022]

Kế hoạch 02/KH - BCĐ

Kế hoạch số 02/KH - BCĐ ngày 13/5/2022 của UBND tỉnh tổ chức triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện, thành phố tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/05/2022] [Hiệu lực: 13/05/2022]

Công văn 1510/UBND - THCBKS

Công văn số 1510/UBND - THCBKS ngày 05/5/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai cấp mã định danh điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/05/2022] [Hiệu lực: 05/05/2022]

Kế hoạch 69/KH-UBND

Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh về hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/04/2022] [Hiệu lực: 27/04/2022]

Kế hoạch 01/QĐ - BCĐ

Kế hoạch số 01/QĐ - BCĐ ngày 21/4/2022 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang về Hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/04/2022] [Hiệu lực: 21/04/2022]

Quyết định 219/QĐ - UBND

Quyết định số 219/QĐ - UBND ngày 19/4/2022 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế hoạt động của Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/04/2022] [Hiệu lực: 19/04/2022]

Công văn 1295/UBND-THCBKS

Công văn số 1295/UBND-THCBKS ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Văn bản số 1194/BTTTT-CATTT

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/04/2022] [Hiệu lực: 18/04/2022]

Quyết định 193/QĐ - UBND

Quyết định số 193/QĐ - UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/04/2022] [Hiệu lực: 18/04/2022]

Tổng số: 182 VB    Trang 1/10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.