THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Thông báo 119/TB - UBND

Thông báo số 119/TB - UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh Kết luận cuộc họp về lĩnh vực thông tin và truyền thông

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/08/2021] [Hiệu lực: 26/08/2021]

Quyết định 1072/QĐ - UBND

Quyết định số 1072/QĐ - UBND ngày 03/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/08/2021] [Hiệu lực: 03/08/2021]

Kế hoạch 111/KH - UBND

Kế hoạch số 111/KH - UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/07/2021] [Hiệu lực: 21/07/2021]

Thông báo 71/TB - UBND

Thông báo số 71/TB - UBND ngày 10/7/2021 của UBND tỉnh kết luận cuộc họp nghe về hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/07/2021] [Hiệu lực: 10/07/2021]

Công văn 2123/UBND - KGVX

Công văn số 2123/UBND - KGVX ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh về việc tạm dừng phát sóng kênh phát thanh Tuyên Quang trên máy phát sóng FM5KW, Kênh phát thanh VOV1, VOV4 của Đài Tiếng nói Việt Nam

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/07/2021] [Hiệu lực: 01/07/2021]

Công văn 869/UBND - THCB

Công văn số 869/UBND - THCB ngày 5/4/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo kết luận 60/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/04/2021] [Hiệu lực: 06/04/2021]

Quyết định 284/QĐ-UBND

Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/04/2021] [Hiệu lực: 05/04/2021]

Quyết định 132/QĐ-UBND

Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/03/2021] [Hiệu lực: 30/03/2021]

Công văn 708/UBND - THCB

Công văn số 708/UBND - THCB ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh về việc rà soát lỗ hổng bảo mật của Microsoft Exchange

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/03/2021] [Hiệu lực: 22/03/2021]

Công văn 708/UBND - THCB

Công văn số 708/UBND - THCB ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh về việc rà soát lỗ hổng bảo mật của MicrosoftExchange

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/03/2021] [Hiệu lực: 22/03/2021]

Công văn 633/UBND - KGVX

Công văn số 633/UBND - KGVX ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh về việc phối hợp thực hiện phóng sự tuyên truyền

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/03/2021] [Hiệu lực: 15/03/2021]

Công văn 119/UBND - THCB

Công văn số 119/UBND - THCB ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh về việc Bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong thời gian Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các dịp lễ, tết năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/01/2021] [Hiệu lực: 15/01/2021]

Công văn 65/UBND - KGVX

Công văn số 65/UBND - KGVX ngày 09/01/2021 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị điều kiện sẵn sàng khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/01/2021] [Hiệu lực: 09/01/2021]

Công văn 46/UBND - KGVX

Công văn số 46/UBND - KGVX ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại trong thời gian tới

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/01/2021] [Hiệu lực: 08/01/2021]

Thông báo 102/TB - UBND

Thông báo số 102/TB - UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh về Kết luận cuộc họp với Sở Thông tin và Truyền thông

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/12/2020] [Hiệu lực: 25/12/2020]

Quyết định 22/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 19/12/2020 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/12/2020] [Hiệu lực: 01/01/2021]

Quyết định 95/TB-UBND

Thông báo số 95/TB-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh Kết luận cuộc họp chuyên đề về lĩnh vực công nghệ thông tin

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/12/2020] [Hiệu lực: 15/12/2020]

Kế hoạch 119/KH - UBND

Kế hoạch số 119/KH - UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 402-KH/TU ngày 26/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương chính sách, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/11/2020] [Hiệu lực: 27/11/2020]

Quyết định 1527/QĐ-UBND

Quyết định số 1527/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục các dịch vụ công trực tuyến thực hiện mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/11/2020] [Hiệu lực: 06/11/2020]

Công văn 2852/UBND -THCB

Công văn số 2852/UBND -THCB ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh về việc đăng ký tài khoản trên Nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng Dịch vụ công quốc gia

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/09/2020] [Hiệu lực: 15/09/2020]

Tổng số: 144 VB    Trang 1/8

1 2 3 4 5 6 7 8

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.