Maximize

Kế hoạch 103/KH-UBND

Kế hoạch số 103/KH-UBND, ngày 02/12/2017 của UBND tỉnh, thực hiện "Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/12/2017] [Hiệu lực: 02/12/2017]

Kế hoạch 101/KH-UBND

Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 29/11/2017 của UBND tỉnh về ứng phó sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/11/2017] [Hiệu lực: 29/11/2017]

Quyết định 345/QĐ-UBND

Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh,ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/10/2017] [Hiệu lực: 02/10/2017]

Công văn 2901/UBND-THCB

Công văn số 2901/UBND-THCB ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trước sự kiện APEC 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/09/2017] [Hiệu lực: 15/09/2017]

Công văn 2254/UBND-TH

Công văn số 2254/UBND-TH, ngày 22/7/2017 của UBND tỉnh, về việc tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/07/2017] [Hiệu lực: 22/07/2017]

Công văn 2194/UBND-KGVX

Công văn số 2194/UBND-KGVX ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh V/v xây dựng dự thảo Kế hoạch duy trì bền vững kết quả dự án "Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam"

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/07/2017] [Hiệu lực: 17/07/2017]

Công văn 1952/UBND-KGVX

Công văn số 1952/UBND-KGVX ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung về chi trả chế độ nhuận bút

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/06/2017] [Hiệu lực: 26/06/2017]

Công văn 1773/UBND-THCB

Công văn số 1773/UBND-THCB, ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh về việc đưa hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Tuyên Quang vào hoạt động chính thức

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/06/2017] [Hiệu lực: 12/06/2017]

Kế hoạch 42/KH-UBND

Kế hoạch số 42/KH-UBND, ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh, triển khai ứng dụng chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017 - 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/06/2017] [Hiệu lực: 06/06/2017]

Công văn 1661/UBND-THCB

Công văn số 1661/UBND-THCB ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh V/v triển khai các giải pháp bảo mật và an toàn thông tin

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/06/2017] [Hiệu lực: 05/06/2017]

Thông báo 37/TB-UBND

Thông báo số 37/TB-UBND, ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh, về kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi kiểm tra thử nghiệm hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/05/2017] [Hiệu lực: 26/05/2017]

Kế hoạch 93/KH-UBND

Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 15/11/2016 của UBND tỉnh về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/11/2016]

Công văn 3036 /UBND-THCB

Công văn số 3036 /UBND-THCB ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh về việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành của Viễn thông Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/10/2016] [Hiệu lực: 31/10/2016]

Công văn 2930/UBND-THCB

Công văn số 2930/UBND-THCB ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh về việc phối hợp đánh giá an toàn thông tin cho Cổng/Trang thông tin điện tử

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/10/2016] [Hiệu lực: 21/10/2016]

Công văn 2696/UBND-THCB

Công văn số 2696/UBND-THCB ngà 28/9/2016 của UBND tỉnh về việc đánh giá, đề xuất triển khai phần mềm Quản lý Văn bản và Điều hành

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/09/2016] [Hiệu lực: 28/09/2016]

Quyết định 964/QĐ-UBND

Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/07/2016] [Hiệu lực: 04/07/2016]

Quyết định 156/QĐ-UBND

Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Lộ trình thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2015 - 2016 định hướng đến năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/05/2016] [Hiệu lực: 24/05/2016]

Kế hoạch 20/KH-UBND

Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 01/3/2016 của UBND tỉnh về Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/03/2016]

Công văn 2924/UBND-THCB

Công văn số 2924/UBND-THCB ngày 07/10/2015 của UBND tỉnh về việc kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/10/2015]

Quyết định 256/QĐ-UBND

Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/09/2015]

Tổng số: 80 VB    Trang 1/4

1 2 3 4

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.