Maximize

Kế hoạch 118/KH-UBND

Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 30/10/2019 của UBND tỉnh về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/10/2019] [Hiệu lực: 30/10/2019]

Quyết định 297/QĐ-UBND

Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử trong cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/08/2019] [Hiệu lực: 13/08/2019]

Kế hoạch 04/KH-BCĐ

Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 09/7/2019 của Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử về hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/07/2019] [Hiệu lực: 09/07/2019]

Quyết định 246/QĐ-UBND

Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/07/2019] [Hiệu lực: 09/07/2019]

Công văn 1838/UBND-THCB

Công văn số 1838/UBND-THCB ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh về việc cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/07/2019] [Hiệu lực: 02/07/2019]

Công văn 1838/UBND-THCB

Công văn số 1838/UBND-THCB ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh về cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/07/2019] [Hiệu lực: 02/07/2019]

Công văn 86/VP-THCB

Công văn số 86/VP-THCB ngày 29/5/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc sử dụng chính thức phần mềm theo dõi nhiệm vụ do UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/05/2019] [Hiệu lực: 29/05/2019]

Kế hoạch 55/KH-UBND

Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 14/5/2019 của UBND tỉnh thực hiện Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/05/2019] [Hiệu lực: 14/05/2019]

Kế hoạch 46/KH-UBND

Kế hoạch số 46/KH-UBND, ngày 11/4/2019 của UBND tỉnh, triển khai thi hành Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/04/2019] [Hiệu lực: 11/04/2019]

Kế hoạch 44/KH-UBND

Kế hoạch số 44/KH-UBND, ngày 08/4/2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang, thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/04/2019] [Hiệu lực: 08/04/2019]

Công văn 651/UBND-THCB

Công văn số 651/UBND-THCB ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/03/2019] [Hiệu lực: 18/03/2019]

Công văn 406/UBND-THCB

Công văn số 406/UBND-THCB ngày 25/02/2019 của UBND tỉnh v/v tăng cường bảo đảm an toàn thông tin

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/02/2019] [Hiệu lực: 25/02/2019]

Quyết định 87/QĐ-UBND

Quyết định số 87/QĐ-UBND. ngày 21/01/2019 của Chủ tịch UBNd tỉnh, về việc kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/01/2019] [Hiệu lực: 21/01/2019]

Công văn 144/UBND-KGVX

Công văn số 144/UBND-KGVX ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh v/v phối hợp triển khai thu thập dữ liệu Bản đồ số cho Đề án "Phát triển tri thức Việt số hóa"

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/01/2019] [Hiệu lực: 16/01/2019]

Quyết định 01/QĐ-BCĐ

Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 14/01/2019 của Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh về ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/01/2019] [Hiệu lực: 14/01/2019]

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND, ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh. Ban hành Quy chế Tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/12/2018] [Hiệu lực: 30/06/2019]

Kế hoạch 107/KH-UBND

Kế hoạch số 107/KH-UBND, ngày 26/11/2018, triển khai Quyết định số 1045/QĐ-TTg ngày 17/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình truyền thông về phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/11/2018] [Hiệu lực: 26/11/2018]

Quyết định 10/2018/QĐ - UBND

Quyết định số 10/2018/QĐ- UBND, ngày 20/11/2018 của UBND tỉnh. Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/11/2018] [Hiệu lực: 01/12/2018]

Công văn 2569/UBND-THCB

Công văn số 2569/UBND-THCB ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh v/v tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong dịp Kỷ niệm 19/8 và Lễ Quốc khánh 02/9

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/08/2018] [Hiệu lực: 23/08/2018]

Kế hoạch 63/KH-UBND

Kế hoạch số 63/KH-UBND, ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2018 - 2022)

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/06/2018] [Hiệu lực: 20/06/2018]

Tổng số: 109 VB    Trang 1/6

1 2 3 4 5 6

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.