Maximize

Kế hoạch 63/KH-UBND

Kế hoạch số 63/KH-UBND, ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2018 - 2022)

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/06/2018] [Hiệu lực: 20/06/2018]

Công văn 1670/UBND-THCB

Công văn số 1670/UBND-THCB, ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/06/2018] [Hiệu lực: 08/06/2018]

Công văn 1622/UBND-THCB

Công văn số 1622/UBND-THCB, ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/06/2018] [Hiệu lực: 06/06/2018]

Quyết định 101/QĐ-UBND

Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh, ban hành mã định danh các cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/04/2018] [Hiệu lực: 18/04/2018]

Công văn 47/UBND-THCB

Công văn số 47/UBND-THCB ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh V/v tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong dịp Tết Mậu Tuất 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/01/2018] [Hiệu lực: 09/01/2018]

Quyết định 118/KH-UBND

Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 2712/2017 của UBND tỉnh, về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/12/2017] [Hiệu lực: 27/12/2017]

Quyết định 464/QĐ-UBND

Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBNd tỉnh về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang, phiên bản 1.0

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/12/2017] [Hiệu lực: 27/12/2017]

Nghị quyết 22/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Quy chế Giải thưởng báo chí tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/12/2017] [Hiệu lực: 01/01/2018]

Kế hoạch 105 /KH-UBND

Kế hoạch số 105 /KH-UBND, ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/12/2017] [Hiệu lực: 05/12/2017]

Kế hoạch 103/KH-UBND

Kế hoạch số 103/KH-UBND, ngày 02/12/2017 của UBND tỉnh, thực hiện "Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/12/2017] [Hiệu lực: 02/12/2017]

Kế hoạch 101/KH-UBND

Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 29/11/2017 của UBND tỉnh về ứng phó sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/11/2017] [Hiệu lực: 29/11/2017]

Quyết định 345/QĐ-UBND

Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh,ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/10/2017] [Hiệu lực: 02/10/2017]

Công văn 2901/UBND-THCB

Công văn số 2901/UBND-THCB ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trước sự kiện APEC 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/09/2017] [Hiệu lực: 15/09/2017]

Công văn 2254/UBND-TH

Công văn số 2254/UBND-TH, ngày 22/7/2017 của UBND tỉnh, về việc tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/07/2017] [Hiệu lực: 22/07/2017]

Công văn 2194/UBND-KGVX

Công văn số 2194/UBND-KGVX ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh V/v xây dựng dự thảo Kế hoạch duy trì bền vững kết quả dự án "Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam"

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/07/2017] [Hiệu lực: 17/07/2017]

Công văn 1952/UBND-KGVX

Công văn số 1952/UBND-KGVX ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung về chi trả chế độ nhuận bút

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/06/2017] [Hiệu lực: 26/06/2017]

Công văn 1773/UBND-THCB

Công văn số 1773/UBND-THCB, ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh về việc đưa hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Tuyên Quang vào hoạt động chính thức

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/06/2017] [Hiệu lực: 12/06/2017]

Kế hoạch 42/KH-UBND

Kế hoạch số 42/KH-UBND, ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh, triển khai ứng dụng chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017 - 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/06/2017] [Hiệu lực: 06/06/2017]

Công văn 1661/UBND-THCB

Công văn số 1661/UBND-THCB ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh V/v triển khai các giải pháp bảo mật và an toàn thông tin

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/06/2017] [Hiệu lực: 05/06/2017]

Thông báo 37/TB-UBND

Thông báo số 37/TB-UBND, ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh, về kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi kiểm tra thử nghiệm hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/05/2017] [Hiệu lực: 26/05/2017]

Tổng số: 90 VB    Trang 1/5

1 2 3 4 5

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.