Maximize

Công văn 2392/UBND-TH

Công văn số 2392/UBND-TH, ngày 07/8/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh kỳ 6 khóa XVIII

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/08/2018] [Hiệu lực: 07/08/2018]

Công văn 2382/UBND-TH

Công văn số 2382/UBND-TH, ngày 06/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc triển khai thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/08/2018] [Hiệu lực: 06/08/2018]

Kế hoạch 74/KH-UBND

Kế hoạch số 74/KH-UBND, ngày 02/8/2018 của Ủy bạn nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Thông báo số 150/TB-VPCP ngày 21/3/2017 và thực hiện Thông báo số 197/TB-VPCP ngày 30/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/08/2018] [Hiệu lực: 02/08/2018]

Công văn 2197/UBND-TH

Công văn số 2197/UBND-TH, ngày 18/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-CP của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/07/2018] [Hiệu lực: 18/07/2018]

Công văn 1973/UBND-TH

Công văn số 1973/UBND-TH ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh, về việc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/07/2018] [Hiệu lực: 02/07/2018]

Nghị quyết 02/NQ-HĐND

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND, ngày 02/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, về Chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/07/2018] [Hiệu lực: 02/07/2018]

Chỉ thị 04/CT-UBND

Chỉ thị số 04/CT-UBND, ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh, về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng ngân sách nhà nước năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/06/2018] [Hiệu lực: 22/06/2018]

Kế hoạch 55/KH-UBND

Kế hoạch số 55/KH-UBND, ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/05/2018] [Hiệu lực: 30/05/2018]

Quyết định 172/QĐ-UBND

Quyết định số 172/QĐ-UBND, ngày 28/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/02/2018] [Hiệu lực: 28/02/2018]

Công văn 428/UBND-TH

Công văn số 428/UBND-TH, ngày 24/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/02/2018] [Hiệu lực: 24/02/2018]

Chương trình 02/CTr-UBND

Chương trình số 02/CTr-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang về Công tác chủ yếu năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/01/2018] [Hiệu lực: 08/01/2018]

Công văn 4180/UBND-TH

Công văn số 4180/UBND-TH, ngày 29/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và tổ chức Tết năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2017] [Hiệu lực: 29/12/2017]

Kế hoạch 110/KH - UBND

Kế hoạch số 110/KH - UBND, ngày 14/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh. Thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 31/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/12/2017] [Hiệu lực: 14/12/2017]

Nghị quyết 26/NQ-HĐND

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh, về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/12/2017] [Hiệu lực: 07/12/2017]

Kế hoạch 102/KH-UBND

Kế hoạch số 102/KH-UBND, ngày 01/12/2017 của UBND tỉnh Thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/12/2017] [Hiệu lực: 01/12/2017]

Quyết định 1389/QĐ-UBND

Quyết định số 1389/QĐ-UBND, ngày 30/11/2017 của UBND tỉnh, về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/11/2017] [Hiệu lực: 30/11/2017]

Quyết định 399/QĐ-UBND

Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 củ UBND tỉnh phê duyệt Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/11/2017] [Hiệu lực: 16/11/2017]

Quyết định 1218/QĐ-UBND

Quyết định số 1218/QĐ-UBND, ngày 24/10/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phân công trách nhiệm thu thập, tổng hợp và báo cáo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/10/2017] [Hiệu lực: 24/10/2017]

Công văn 3168 /UBND-TH

Công văn số 3168/UBND-TH ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XVIII kỳ họp thứ 4

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/10/2017] [Hiệu lực: 10/10/2017]

Kế hoạch 80/KH-UBND

Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 25/9/2017 của UBND tỉnh, thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/09/2017] [Hiệu lực: 25/09/2017]

Tổng số: 646 VB    Trang 1/33

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.