THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Thông báo 42/TB-UBND

Thông báo 42/TB-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh Kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp tháng 6 năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/06/2020] [Hiệu lực: 26/06/2020]

Thông báo 31/TB-UBND

Thông báo số 31/TB-UBND ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh về kết luận của UBND tỉnh tại kỳ họp tháng 5 năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/05/2020] [Hiệu lực: 22/05/2020]

Thông báo 23/TB-UBND

Thông báo số 23/TB-UBND ngày 25/4/2020 của UBND tỉnh về kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp tháng 4 năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/04/2020] [Hiệu lực: 25/04/2020]

Công văn 1189/UBND- TH

Công văn số 1189/UBND- TH ngày 25/4/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/04/2020] [Hiệu lực: 25/04/2020]

Thông báo 22/TB-UBND

Thông báo số 22/TB-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh thông báo Kết luận cuộc họp về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/04/2020] [Hiệu lực: 17/04/2020]

Công văn 1056/UBND - TH

Công văn số 1056/UBND - TH ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông báo số 154/TB-VPCP ngày 12/4/2020 của Văn phòng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/04/2020] [Hiệu lực: 14/04/2020]

Thông báo 17/TB - UBND

Thông báo số 17/TB - UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh về Kế luận của Ủy ban nhân dân tỉnh kỳ họp tháng 3 năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/03/2020] [Hiệu lực: 24/03/2020]

Công văn 744/UBND - TH

Công văn số 744/UBND - TH ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/03/2020] [Hiệu lực: 19/03/2020]

Quyết định 78/QĐ-UBND

Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh về việc giải thể Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/03/2020] [Hiệu lực: 19/03/2020]

Chương trình 03/CTr-UBND

Chương trình số 03/CTr-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh chương trình đầu tư tỉnh TUyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/03/2020] [Hiệu lực: 12/03/2020]

Công văn 637/UBND -TH

Công văn số 637/UBND -TH ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh về viêc triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/03/2020] [Hiệu lực: 11/03/2020]

Kế hoạch 28/KH-UBND

Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 04/3/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/03/2020] [Hiệu lực: 04/03/2020]

Công văn 474/UBND- TH

Công văn số 474/UBND- TH ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/02/2020] [Hiệu lực: 28/02/2020]

Công văn 87/UBND-KGVX

Công văn số 87/UBND-KGVX ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị và tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/01/2020] [Hiệu lực: 13/01/2020]

Công văn 74/UBND-TH

Công văn số 74/UBND-TH ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/01/2020] [Hiệu lực: 10/01/2020]

Chương trình 02/CTr-UBND

Chương trình số 02/CTr-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh, công tác chủ yếu năm 2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/01/2020] [Hiệu lực: 08/01/2020]

Kế hoạch 02/KH-UBND

Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh thực hiện Đề án triển khai “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025”

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/01/2020] [Hiệu lực: 08/01/2020]

Công văn 3878/UBND-TH

Công văn số 3878/UBND-TH ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 19/12/2019 của Thủ tướng Chính Phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2019] [Hiệu lực: 31/12/2019]

Nghị quyết 54/NQ-HĐND

Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 27/12/2019 của HĐND tỉnh về chất vấn tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/12/2019] [Hiệu lực: 27/12/2019]

Công văn 3805/UBND-TH

Công văn số 3805/UBND-TH ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh v/v đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/12/2019] [Hiệu lực: 25/12/2019]

Tổng số: 675 VB    Trang 1/34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.