THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Kế hoạch 96/KH-UBND

Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/09/2020] [Hiệu lực: 11/09/2020]

Công văn 2761/UBND -TH

Công văn số 2761/UBND -TH ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh về việc rà soát, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các kỳ tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII từ đầu nhiệm kỳ đến sau kỳ họp thứ 9

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/09/2020] [Hiệu lực: 04/09/2020]

Công văn 2598/UBND -TH

Công văn số 2598/UBND -TH ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh về việc rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện Đề xuất dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi" sử dụng vốn vay ODA

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/08/2020] [Hiệu lực: 19/08/2020]

Công văn 2556/UBND -TH

Công văn số 2556/UBND -TH ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh về việc tham mưu triển khai thực hiện Thông báo số 291/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/08/2020] [Hiệu lực: 14/08/2020]

Quyết định 1102/QĐ-UBND

Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh về việc công nhân Khu vực dự kiến thành lập thị trấn huyện lỵ Yên Sơn đạt tiêu chí đô thị loại V

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/08/2020] [Hiệu lực: 12/08/2020]

Công văn 2515/UBND - TH

Công văn số 2515/UBND - TH, ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Văn bản số 6140/VPCP-DMDN ngày 28/7/2020 của Văn phòng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/08/2020] [Hiệu lực: 11/08/2020]

Công văn 2361/UBND - TH

Công văn số 2361/UBND - TH ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/07/2020] [Hiệu lực: 30/07/2020]

Thông báo 46/TB-UBND

Thông báo số 46/TB-UBND ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh Kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp tháng 7 năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/07/2020] [Hiệu lực: 24/07/2020]

Công văn 2159/UBND - NLN

Công văn số 2159/UBND - NLN ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 972/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/07/2020] [Hiệu lực: 16/07/2020]

Công văn 2142/UBND - TH

Công văn số 2142/UBND - TH ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/07/2020] [Hiệu lực: 15/07/2020]

Thông báo 42/TB-UBND

Thông báo 42/TB-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh Kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp tháng 6 năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/06/2020] [Hiệu lực: 26/06/2020]

Thông báo 31/TB-UBND

Thông báo số 31/TB-UBND ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh về kết luận của UBND tỉnh tại kỳ họp tháng 5 năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/05/2020] [Hiệu lực: 22/05/2020]

Thông báo 23/TB-UBND

Thông báo số 23/TB-UBND ngày 25/4/2020 của UBND tỉnh về kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp tháng 4 năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/04/2020] [Hiệu lực: 25/04/2020]

Công văn 1189/UBND- TH

Công văn số 1189/UBND- TH ngày 25/4/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/04/2020] [Hiệu lực: 25/04/2020]

Thông báo 22/TB-UBND

Thông báo số 22/TB-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh thông báo Kết luận cuộc họp về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/04/2020] [Hiệu lực: 17/04/2020]

Công văn 1056/UBND - TH

Công văn số 1056/UBND - TH ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông báo số 154/TB-VPCP ngày 12/4/2020 của Văn phòng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/04/2020] [Hiệu lực: 14/04/2020]

Thông báo 17/TB - UBND

Thông báo số 17/TB - UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh về Kế luận của Ủy ban nhân dân tỉnh kỳ họp tháng 3 năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/03/2020] [Hiệu lực: 24/03/2020]

Công văn 744/UBND - TH

Công văn số 744/UBND - TH ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/03/2020] [Hiệu lực: 19/03/2020]

Quyết định 78/QĐ-UBND

Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh về việc giải thể Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/03/2020] [Hiệu lực: 19/03/2020]

Chương trình 03/CTr-UBND

Chương trình số 03/CTr-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh chương trình đầu tư tỉnh TUyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/03/2020] [Hiệu lực: 12/03/2020]

Tổng số: 684 VB    Trang 1/35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.