THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 3534/UBND - TH

Công văn số 3534/UBND - TH ngày 22/9/2021 về việc thực hiện Kết luận số 299-KL/TU ngày 14/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/09/2021] [Hiệu lực: 22/09/2021]

Công văn 3495/UBND - TH

Công văn số 3495/UBND - TH ngày 18/9/2021 của UBND tỉnh về việc xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/09/2021] [Hiệu lực: 18/09/2021]

Kế hoạch 153/KH - UBND

Kế hoạch số 153/KH - UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/09/2021] [Hiệu lực: 17/09/2021]

Công văn 3476/UBND - TH

Công văn số 3476/UBND - TH ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/09/2021] [Hiệu lực: 17/09/2021]

Công văn 3424/UBND - TH

Công văn số 3424/UBND - TH ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh về việc tập trung quyết liệt lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/09/2021] [Hiệu lực: 16/09/2021]

Công văn 3369/UBND -TH

Công văn số 3369/UBND -TH ngày 11/9/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/09/2021] [Hiệu lực: 11/09/2021]

Công văn 3338/UBND - TH

Công văn số 3338/UBND - TH ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh về việc đánh giá tình hình thực hiện Chương trình công tác năm 2021 và xây dựng Chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/09/2021] [Hiệu lực: 09/09/2021]

Quyết định 555/QĐ - UBND

Quyết định số 555/QĐ - UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/09/2021] [Hiệu lực: 08/09/2021]

Công văn 3076/UBND-TH

Công văn số 3076/UBND-TH ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 219/TB-VPCP về công tác quy hoạch

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/08/2021] [Hiệu lực: 25/08/2021]

Thông báo 116/TB - UBND

Thông báo số 116/TB - UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh kết luận phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 8 năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/08/2021] [Hiệu lực: 24/08/2021]

Thông báo 117/TB - UBND

Thông báo số 117/TB - UBND ngày 24/8/2021 kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị gặp gỡ với doanh nghiệp về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-1

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/08/2021] [Hiệu lực: 24/08/2021]

Công văn 2976/UBND - TH

Công văn số 2976/UBND - TH ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/08/2021] [Hiệu lực: 18/08/2021]

Thông báo 111/TB - UBND

Thông báo số 111/TB - UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/08/2021] [Hiệu lực: 18/08/2021]

Công văn 2452/UBND - TH

Công văn số 2452/UBND - TH ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 75/NQ-CP của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/07/2021] [Hiệu lực: 20/07/2021]

Công văn 2439/UBND - TH

Công văn số 2439/UBND - TH ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/07/2021] [Hiệu lực: 19/07/2021]

Công văn 2363/UBND - TH

Công văn số 2363/UBND - TH ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Văn bản số 6211/NHCS-TDNN của Ngân hàng Chính sách xã hội

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/07/2021] [Hiệu lực: 15/07/2021]

Kế hoạch 108/KH - UBND

Kế hoạch số 108/KH - UBND ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh thực hiện Đề án phát triển nguồn thu và tăng cường quản lý Ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/07/2021] [Hiệu lực: 08/07/2021]

Thông báo 65/TB - UBND

Thông báo số 65/TB - UBND ngày 07/7/2021 Kết luận cuộc họp về dự thảo Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/07/2021] [Hiệu lực: 07/07/2021]

Công văn 2178/UBND - TH

Công văn số 2178/UBND - TH ngày 05/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/07/2021] [Hiệu lực: 05/07/2021]

Chương trình 06 /CTr-UBND

Chương trình số 06 /CTr-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ và Chương trình hành động số 08-Ctr/TU ngày 26/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/06/2021] [Hiệu lực: 28/06/2021]

Tổng số: 749 VB    Trang 1/38

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.