THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 3111/UBND-TH

Công văn số 3111/UBND-TH ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh về việc dự thảo Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/08/2022] [Hiệu lực: 08/08/2022]

Công văn 3103/QĐ-UBND

Quyết định số 3103/QĐ-UBND ngày .07/8/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Công điện số 698/CĐ-TTg ngày 04/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/08/2022] [Hiệu lực: 07/08/2022]

Công văn 3103/UBND-TH

Công văn số 3103/UBND-TH ngày 07/8/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Công điện số 698/CĐ-TTg ngày 04/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/08/2022] [Hiệu lực: 07/08/2022]

Công văn 3015/UBND - THVX

Công văn số 3015/UBND - THVX ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh về việc xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/08/2022] [Hiệu lực: 02/08/2022]

Công văn 3017/UBND -THVX

Công văn số 3017/UBND -THVX ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Công điện số 04/CĐ-BTC ngày 28/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/08/2022] [Hiệu lực: 02/08/2022]

Công văn 3019/UBND -THVX

Công văn số 3019/UBND -THVX ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/08/2022] [Hiệu lực: 02/08/2022]

Công văn 3020/UBND -THVX

Công văn số 3020/UBND -THVX ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/08/2022] [Hiệu lực: 02/08/2022]

Công văn 2889/UBND - NC

Công văn số 2889/UBND - NC ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/07/2022] [Hiệu lực: 26/07/2022]

Thông báo 70/TB - UBND

Thông báo số 70/TB - UBND ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh Kết luận phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/07/2022] [Hiệu lực: 21/07/2022]

Công văn 2789/UBND-TH

Công văn số 2789/UBND-TH ngày 20/7/2022 về việc thực hiện Nghị quyết số 85/NQ-CP ngày 09/7/2022 của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/07/2022] [Hiệu lực: 20/07/2022]

Công văn 2786/UBND-THVX

Công văn số 2786/UBND-THVX ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/07/2022] [Hiệu lực: 19/07/2022]

Thông báo 40/TB-TTHCC

Thông báo số 40/TB-TTHCC ngày 13/7/2022 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ Bảy hằng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/07/2022] [Hiệu lực: 13/07/2022]

Công văn 2645/UBND-THVX

Công văn số 2645/UBND-THVX ngày 12/7/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 687/QĐ-TTg ngày 07/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/07/2022] [Hiệu lực: 12/07/2022]

Kế hoạch 134/KH-UBND

Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Tuyên Quang năm 2022 và những năm tiếp theo

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/07/2022] [Hiệu lực: 11/07/2022]

Kế hoạch 132/KH-UBND

Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 07/7/2022 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 1983/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XI một số vấn đề về chính sách xã hội, giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/07/2022] [Hiệu lực: 07/07/2022]

Công văn 2527/UBND - THVX

Công văn số 2527/UBND - THVX ngày 05/7/2022 của UBND tỉnh về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả việc giải quyết, trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/07/2022] [Hiệu lực: 05/07/2022]

Công văn 2368/UBND - TH

Công vắn số 2368/UBND - TH ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh về việc tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/06/2022] [Hiệu lực: 24/06/2022]

Thông báo 63/TB -UBND

Thông báo số 63/TB -UBND ngày 23/6/2022 của UBND tỉnh Kết luận phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/06/2022] [Hiệu lực: 23/06/2022]

Công văn 2229/QĐ - UBND

Công văn số 2229/QĐ - UBND/ ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 08/6/2022 của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/06/2022] [Hiệu lực: 16/06/2022]

Công văn 2134/UBND -TH

Công văn số 2134/UBND -TH ngày 11/6/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Công điện số 501/CĐ-TTg ngày 10/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/06/2022] [Hiệu lực: 11/06/2022]

Tổng số: 833 VB    Trang 1/42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.