THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 405/UBND - TH

Công văn số 405/UBND - TH ngày 20/02/2021 về việc cung cấp thông tin phục vụ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/02/2021] [Hiệu lực: 20/02/2021]

Thông báo 06/TB-UBND

Thông báo số 06/TB-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh Kết luận phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 01 và tháng 02 năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/02/2021] [Hiệu lực: 04/02/2021]

Quyết định 30/QĐ-UBND

Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 30/01/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/01/2021] [Hiệu lực: 30/01/2021]

Công văn 240/UBND - TH

Công văn số 240/UBND - TH ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về việc báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/01/2021] [Hiệu lực: 27/01/2021]

Công văn 162/UBND - TH

Công văn số 162/UBND - TH ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/01/2021] [Hiệu lực: 21/01/2021]

Kế hoạch 05/KH-UBND

Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/01/2021] [Hiệu lực: 13/01/2021]

Kế hoạch 06/KH - UBND

Kế hoạch số 06/KH - UBND ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/01/2021] [Hiệu lực: 13/01/2021]

Quyết định 688/QĐ-UBND

Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2020] [Hiệu lực: 31/12/2020]

Công văn 4129/UBND -TH

Công văn số 4129/UBND -TH ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi lành mạnh an toàn, tiết kiệm

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/12/2020] [Hiệu lực: 25/12/2020]

Công văn 4125/UBND -TH

Công văn số 4125/UBND -TH ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/12/2020] [Hiệu lực: 25/12/2020]

Thông báo 101/TB - UBND

Thông báo số 101/TB - UBND ngày 19/12/2020 của UBND tỉnh kết luận phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 12/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/12/2020] [Hiệu lực: 19/12/2020]

Thông báo 87/TB-UBND

Thông báo số 87/TB-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh Kết luận phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 11 năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/11/2020] [Hiệu lực: 26/11/2020]

Quyết định 1487/QĐ-UBND

Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/10/2020] [Hiệu lực: 26/10/2020]

Thông báo 71/TB - UBND

Thông báo số 71/TB - UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh Kết luận phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 10 năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/10/2020] [Hiệu lực: 23/10/2020]

Công văn 3164/UBND - TH

Công văn số 3164/UBND - TH ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh về việc đánh giá tình hình thực hiện Chương trình công tác năm 2020 và xây dựng Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/10/2020] [Hiệu lực: 09/10/2020]

Công văn 3080/UBND - TH

Công văn số 3080/UBND - TH ngày 01/10/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 136/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/10/2020] [Hiệu lực: 01/10/2020]

Kế hoạch 99/KH-UBND

Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Thông báo số 291/TB-VPCP ngày 13/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/09/2020] [Hiệu lực: 29/09/2020]

Thông báo 64/TB-UBND

Thông báo số 64/TB-UBND ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh Kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp tháng 9 năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/09/2020] [Hiệu lực: 23/09/2020]

Công văn 2929/UBND - TH

Công văn số 2929/UBND - TH ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện công văn số 1259/TTg-KTTH ngày 17/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/09/2020] [Hiệu lực: 18/09/2020]

Quyết định 378/QĐ-UBND

Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/09/2020] [Hiệu lực: 18/09/2020]

Tổng số: 704 VB    Trang 1/36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.