THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Thông báo 87/TB-UBND

Thông báo số 87/TB-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh Kết luận phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 11 năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/11/2020] [Hiệu lực: 26/11/2020]

Quyết định 1487/QĐ-UBND

Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/10/2020] [Hiệu lực: 26/10/2020]

Thông báo 71/TB - UBND

Thông báo số 71/TB - UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh Kết luận phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 10 năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/10/2020] [Hiệu lực: 23/10/2020]

Công văn 3164/UBND - TH

Công văn số 3164/UBND - TH ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh về việc đánh giá tình hình thực hiện Chương trình công tác năm 2020 và xây dựng Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/10/2020] [Hiệu lực: 09/10/2020]

Công văn 3080/UBND - TH

Công văn số 3080/UBND - TH ngày 01/10/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 136/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/10/2020] [Hiệu lực: 01/10/2020]

Kế hoạch 99/KH-UBND

Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Thông báo số 291/TB-VPCP ngày 13/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/09/2020] [Hiệu lực: 29/09/2020]

Thông báo 64/TB-UBND

Thông báo số 64/TB-UBND ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh Kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp tháng 9 năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/09/2020] [Hiệu lực: 23/09/2020]

Công văn 2929/UBND - TH

Công văn số 2929/UBND - TH ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện công văn số 1259/TTg-KTTH ngày 17/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/09/2020] [Hiệu lực: 18/09/2020]

Quyết định 378/QĐ-UBND

Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/09/2020] [Hiệu lực: 18/09/2020]

Kế hoạch 96/KH-UBND

Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/09/2020] [Hiệu lực: 11/09/2020]

Công văn 2761/UBND -TH

Công văn số 2761/UBND -TH ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh về việc rà soát, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các kỳ tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII từ đầu nhiệm kỳ đến sau kỳ họp thứ 9

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/09/2020] [Hiệu lực: 04/09/2020]

Công văn 2598/UBND -TH

Công văn số 2598/UBND -TH ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh về việc rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện Đề xuất dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi" sử dụng vốn vay ODA

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/08/2020] [Hiệu lực: 19/08/2020]

Công văn 2556/UBND -TH

Công văn số 2556/UBND -TH ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh về việc tham mưu triển khai thực hiện Thông báo số 291/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/08/2020] [Hiệu lực: 14/08/2020]

Quyết định 1102/QĐ-UBND

Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh về việc công nhân Khu vực dự kiến thành lập thị trấn huyện lỵ Yên Sơn đạt tiêu chí đô thị loại V

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/08/2020] [Hiệu lực: 12/08/2020]

Công văn 2515/UBND - TH

Công văn số 2515/UBND - TH, ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Văn bản số 6140/VPCP-DMDN ngày 28/7/2020 của Văn phòng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/08/2020] [Hiệu lực: 11/08/2020]

Công văn 2361/UBND - TH

Công văn số 2361/UBND - TH ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/07/2020] [Hiệu lực: 30/07/2020]

Thông báo 46/TB-UBND

Thông báo số 46/TB-UBND ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh Kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp tháng 7 năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/07/2020] [Hiệu lực: 24/07/2020]

Công văn 2159/UBND - NLN

Công văn số 2159/UBND - NLN ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 972/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/07/2020] [Hiệu lực: 16/07/2020]

Công văn 2142/UBND - TH

Công văn số 2142/UBND - TH ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/07/2020] [Hiệu lực: 15/07/2020]

Thông báo 42/TB-UBND

Thông báo 42/TB-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh Kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp tháng 6 năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/06/2020] [Hiệu lực: 26/06/2020]

Tổng số: 693 VB    Trang 1/35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.