THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Kế hoạch 01/KH - BCĐ

Kế hoạch số 01/KH - BCĐ ngày 13/7/2022 của BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Tuyên Quang Phối hợp tổ chức Chương trình “Hành trình Đỏ” năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/07/2022] [Hiệu lực: 13/07/2022]

Kế hoạch 116/KH - UBND

Kế hoạch số 116/KH - UBND ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh Tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/06/2022] [Hiệu lực: 10/06/2022]

Công văn 1965/UBND -THVX

Công văn số 1965/UBND -THVX ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/06/2022] [Hiệu lực: 01/06/2022]

Quyết định 02/QĐ - BCĐ

Quyết định 02/QĐ - BCĐ ngày 26/3/2022 của Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn Điện tử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/03/2022] [Hiệu lực: 26/03/2022]

Quyết định 01/KH - BCĐ

Kế hoạch sô 01/KH - BCĐ ngày 26/3/2022 của Ban chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử triển khai áp dụng hóa đơn Điện tử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/03/2022] [Hiệu lực: 26/03/2022]

Công văn 4398/UBND-TCD

Công văn số 4398/UBND-TCD ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện kiến nghị sau giám sát

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/11/2021] [Hiệu lực: 12/11/2021]

Kế hoạch 150/KH - UBND

Kế hoạch số 150/KH - UBND ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực công tác dân tộc năm 2022; giai đoạn 2022-2024 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/09/2021] [Hiệu lực: 13/09/2021]

Thông báo 122/TB - UBND

Thông báo số 122/TB - UBND ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp về rà soát Đề án tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/09/2021] [Hiệu lực: 07/09/2021]

Nghị quyết 85/NQ-HĐND

Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 của HDDND huyện Sơn Dương về Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện Sơn Dương

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/07/2021] [Hiệu lực: 28/07/2021]

Quyết định 290/QĐ-UBND

Công ăn số 290/QĐ-UBND ngày 07/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/04/2021] [Hiệu lực: 07/04/2021]

Kế hoạch 46/KH - UBND

Kế hoạch số 46/KH - UBND ngày 01/4/2021 của UBND tỉnh Nâng cao năng lực quan trắc khí tượng, thuỷ văn chuyên dùng trong lĩnh vực thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/04/2021] [Hiệu lực: 01/04/2021]

Quyết định 161/QĐ-TTg

Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 02/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/02/2021] [Hiệu lực: 02/02/2021]

Công văn 3801/UBND - KGVX

Công văn số 3801/UBND - KGVX ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/11/2020] [Hiệu lực: 30/11/2020]

Kế hoạch 90/KH-UBND

Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/08/2020] [Hiệu lực: 12/08/2020]

Công văn 1021/UBND - KGVX

Công văn số 1021/UBND - KGVX ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện "Năm Dân vận khéo" 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/04/2020] [Hiệu lực: 10/04/2020]

Công văn 975/UBND - KGVX

Công văn số 975/UBND - KGVX ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 375-KH/TU ngày 06/3/2020 của BTV Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/04/2020] [Hiệu lực: 08/04/2020]

Công văn 662/UBND - CN

Công văn số 662/UBND - CN ngày 12/3/2020 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/03/2020] [Hiệu lực: 12/03/2020]

Quyết định 46/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/12/2019] [Hiệu lực: 05/01/2020]

Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2019] [Hiệu lực: 15/08/2019]

Quyết định 387/QĐ-UBND

Quyết định số 387/QĐ-UBND, ngày 26/4/2019 của ubnd tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/04/2019] [Hiệu lực: 26/04/2019]

Tổng số: 74 VB    Trang 1/4

1 2 3 4

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.