THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Kế hoạch 90/KH-UBND

Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/08/2020] [Hiệu lực: 12/08/2020]

Công văn 1021/UBND - KGVX

Công văn số 1021/UBND - KGVX ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện "Năm Dân vận khéo" 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/04/2020] [Hiệu lực: 10/04/2020]

Công văn 975/UBND - KGVX

Công văn số 975/UBND - KGVX ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 375-KH/TU ngày 06/3/2020 của BTV Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/04/2020] [Hiệu lực: 08/04/2020]

Công văn 662/UBND - CN

Công văn số 662/UBND - CN ngày 12/3/2020 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/03/2020] [Hiệu lực: 12/03/2020]

Quyết định 46/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/12/2019] [Hiệu lực: 05/01/2020]

Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2019] [Hiệu lực: 15/08/2019]

Quyết định 387/QĐ-UBND

Quyết định số 387/QĐ-UBND, ngày 26/4/2019 của ubnd tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/04/2019] [Hiệu lực: 26/04/2019]

Công văn 2629/UBND-TH

Công văn số 2629/UBND-TH, ngày 28/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/08/2018] [Hiệu lực: 28/08/2018]

Công văn 2318/UBND-KGVX

Công văn số 2318/UBND-KGVX, ngày 01/8/2018 của Ủy ban nhân dân tinht về việc rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội thuộc các tổ chức tôn giáo

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2018] [Hiệu lực: 01/08/2018]

Quyết định 390/QĐ-UBND

Quyết định số 390/QĐ-UBND, ngày 23-4-2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/04/2018] [Hiệu lực: 23/04/2018]

Kế hoạch 22/KH-UBND

Kế hoạch số 22/KH-UBND, ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh về Thông tin đối ngoại tỉnh Tuyên Quang năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/03/2018] [Hiệu lực: 15/03/2018]

Công văn 136/UBND-KGVX

Công văn Số 136/UBND-KGVX, ngày 17/01/018, của UBND tỉnh về việc đôn đốc, chỉ đạo triển khai hiệu quả các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/01/2018] [Hiệu lực: 17/01/2018]

Quyết định 1373/QĐ-UBND

Quyết định số 1373/QĐ-UBND, ngày 29/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc công bố đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/11/2017] [Hiệu lực: 29/11/2017]

Kế hoạch 78/KH-UBND

Kế hoạch số 78/KH-UBND, ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh về thực hiện tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/09/2017] [Hiệu lực: 18/09/2017]

Quyết định 298/QĐ-UBND

Quyết định số 298/QĐ-UBND, ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/09/2017] [Hiệu lực: 11/09/2017]

Công văn 2677/UBND-TCD

Công văn số 2677/UBND-TCD, ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh,về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/08/2017] [Hiệu lực: 29/08/2017]

Kế hoạch 72/KH-UBND

Kế hoạch số 72/KH-UBND, ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh, triển khai thi hành Luật Thống kê năm 2015 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/08/2017] [Hiệu lực: 25/08/2017]

Quyết định 1434/QĐ-UBND

Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/10/2016] [Hiệu lực: 11/10/2016]

Kế hoạch 67/KH-UBND

Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 04/8/2016 của UBND tỉnh về việc tổng kết đánh giá 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/08/2016] [Hiệu lực: 04/08/2016]

Công văn 31/UBND-CN

Công văn số 31/UBND-CN ngày 06/01/2016 của UBND tỉnh về việc bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/01/2016]

Tổng số: 61 VB    Trang 1/4

1 2 3 4

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.