THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 3760/UBND - NLN

Công văn số 3760/UBND - NLN ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh về việc công tác phòng cháy và chữa cháy rừng giai đoạn 2021-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/11/2020] [Hiệu lực: 27/11/2020]

Công văn 1837/UBND-THCB

Công văn số 1837/UBND-THCB ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh về xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/07/2019] [Hiệu lực: 02/07/2019]

Công văn 67/VP-THCB

Công văn số 67/VP-THCB ngày 26/4/2019 của Văn phòng UBND tỉnh v/v sử dụng thử nghiệm phần mềm theo dõi nhiệm vụ do UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/04/2019] [Hiệu lực: 26/04/2019]

Công văn 3363/UBND-THCB

Công văn số 3363/UBND-THCB ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh về việc sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in cấp phát miễn phí

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/10/2018] [Hiệu lực: 30/10/2018]

Công văn 1019/UBND-THCB

Công văn số 1019/UBND-THCB ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh V/v đưa vào sử dụng chính thức phần mềm quản lý văn bản và điều hành do Viễn thông Tuyên Quang triển khai

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/04/2017] [Hiệu lực: 14/04/2017]

Thông tư 01/2017/TT-VPCP

Thông tư số 01/2017/TT-VPCP ngày 31/3/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/03/2017] [Hiệu lực: 15/05/2017]

Công văn 789/UBND-THCB

Công văn số 789/UBND-THCB ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh V/v thực hiện Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/03/2017] [Hiệu lực: 28/03/2017]

Công văn 738/UBND-THCB

Công văn số 738/UBND-THCB ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh V/v tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/03/2017] [Hiệu lực: 22/03/2017]

Công văn 726/UBND-THCB

Công văn số 726/UBND-THCB ngày 21/3/2017 của UBND tỉnh V/v kết nối, vận hành Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/03/2017] [Hiệu lực: 21/03/2017]

Quyết định 28/QĐ-UBND

Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh về việc ủy quyền quản lý thuê bao sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/01/2017] [Hiệu lực: 20/01/2017]

Quyết định 1571/QĐ-UBND

Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về Phê duyệt Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/11/2016] [Hiệu lực: 01/11/2016]

Công văn 177/UBND-THCB

Công văn số 177/UBND-THCB ngày 21/01/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống thư điện tử rác, thư điện tử giả mạo, phát tán phần mềm, thông tin độc hại

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/01/2016]

Công văn 3496/UBND-THCB

Công văn số 3496/UBND-THCB ngày 27/11/2015 của UBND tỉnh về việc kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản với Văn phòng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/11/2015]

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.