THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 2000/UBND-KGVX

Công văn số 2000/UBND-KGVX ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/07/2020] [Hiệu lực: 02/07/2020]

Công văn 2001/UBND-KGVX

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/07/2020] [Hiệu lực: 02/07/2020]

Công văn 1976/UBND - KGVX

Công văn số 1976/UBND - KGVX ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh về việc báo cáo đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/07/2020] [Hiệu lực: 01/07/2020]

Kế hoạch 72/KH-UBND

Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", giai đoạn 2000 - 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2020] [Hiệu lực: 30/06/2020]

Kế hoạch 68/KH-UBND

Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 23/6/.2020 của UBND tỉnh triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/06/2020] [Hiệu lực: 23/06/2020]

Kế hoạch 64/KH-UBND

Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 18/6/.2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/06/2020] [Hiệu lực: 18/06/2020]

Kế hoạch 01/KH-BCĐ

Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 16/6/2020 của Ban chỉ đạo 896 UBND tỉn, triển khai, thực hiện Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/06/2020] [Hiệu lực: 16/06/2020]

Công văn 1773/UBND - KGVX

Công văn số 1773/UBND - KGVX ngày 13/6/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy du lịch hậu COVID-19 trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/06/2020] [Hiệu lực: 13/06/2020]

Công văn 1753/UBND - KGVX

Công văn số 1753/UBND - KGVX ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị báo cáo phiên chất vấn của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135)

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/06/2020] [Hiệu lực: 12/06/2020]

Công văn 1716/UBND - KGVX

Công văn số 1716/UBND - KGVX ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông báo số 1271-TB/TU ngày 11/5/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/06/2020] [Hiệu lực: 10/06/2020]

Kế hoạch 59/KH - UBND

Kế hoạch số 59/KH - UBND ngày 29/05/2020 của UBND tỉnh về việc Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước tỉnh Tuyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/05/2020] [Hiệu lực: 29/05/2020]

Công văn 1518/UBND - KGVX

Công văn số 1518/UBND - KGVX ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2020, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/05/2020] [Hiệu lực: 25/05/2020]

Kế hoạch 48/KH - UBND

Kế hoạch số 48/KH - UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh, Sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/04/2020] [Hiệu lực: 29/04/2020]

Nghị quyết 15/NQ - HĐND

Nghị quyết số 15/NQ - HĐND ngày 29/4/2020 của HĐND tỉnh về việc cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/04/2020]

Công văn 1068/UBND - KGVX

Công văn số 1068/UBND - KGVX ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 499/QĐ-TTg ngày 10/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/04/2020] [Hiệu lực: 15/04/2020]

Kế hoạch 01/KH - BCĐ

Kế hoạch số 01/KH - BCĐ ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/04/2020] [Hiệu lực: 14/04/2020]

Quyết định 02/QĐ-HĐKHCN

Quyết định số 02/QĐ-HĐKHCN ngày 30/3/2020 của Hội đồng khoa học và công nghệ Về việc thành lập Hội đồng tư vấn chuyên ngành đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/03/2020] [Hiệu lực: 30/03/2020]

Công văn 778/UBND - KGVX

Công văn số 778/UBND - KGVX ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh về việc bố trí các chốt kiểm soát liên ngành để kiểm tra, giám sát y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/03/2020] [Hiệu lực: 22/03/2020]

Quyết định 77/QĐ-UBND

Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh Ban hành Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/03/2020] [Hiệu lực: 19/03/2020]

Công văn 689/UBND - KGVX

Công văn số 689/UBND - KGVX ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/03/2020] [Hiệu lực: 16/03/2020]

Tổng số: 41 VB    Trang 1/3

1 2 3

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.