THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 1448/QĐ-UBND

Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/10/2020] [Hiệu lực: 12/10/2020]

Quyết định 02/QĐ - HĐ

Quyết định số 02/QĐ - HĐ ngày 12/10/2020 của Hội đồng cấp tỉnh xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021, về việc thành lập Tổ thư ký giúp việc Hội đồng cấp tỉnh xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/10/2020] [Hiệu lực: 12/10/2020]

Quyết định 01/QĐ - HĐ

Quyết định 01/QĐ - HĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng cấp tỉnh xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/10/2020] [Hiệu lực: 10/10/2020]

Công văn 2891/UBND - KGVX

Công văn số 2891/UBND - KGVX ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh về việc phối hợp tổ chức Lễ Mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/09/2020] [Hiệu lực: 17/09/2020]

Quyết định 01/QĐ-BCĐ

Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 15/9/2020 của Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2021 của tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/09/2020] [Hiệu lực: 15/09/2020]

Thông báo 63/TB-UBND

Thông báo số 63/TB-UBND ngày 14/9/2020 của UBND tỉnh kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/09/2020] [Hiệu lực: 14/09/2020]

Quyết định 1250/QĐ-UBND

Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/09/2020] [Hiệu lực: 09/09/2020]

Nghị quyết 33/NQ-HĐND

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của UĐND về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/09/2020]

Công văn 2610/UBND - KGVX

Công văn số 2610/UBND - KGVX ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Kết luận số 669-KL/TU ngày 06/7/2020 của BTV Tỉnh ủy

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/08/2020] [Hiệu lực: 20/08/2020]

Công văn 2522/UBND - KGVX

Công văn số 2522/UBND - KGVX ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền khánh tiết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/08/2020] [Hiệu lực: 12/08/2020]

Kế hoạch 01/KH-BCĐ

Kế hoạch số 01/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Tuyên Quang Tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/07/2020] [Hiệu lực: 13/07/2020]

Kế hoạch 02/KH-BCĐ

Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 13/7/2020 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Tuyên Quang phối hợp tổ chức Chương trình "Hành trình đỏ" năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/07/2020] [Hiệu lực: 13/07/2020]

Công văn 2103/UBND - TCD

Công văn số 2103/UBND - TCD ngày 09/7/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành đề cương tuyên truyền về di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/07/2020] [Hiệu lực: 09/07/2020]

Thông báo 43/TB-UBND

Thông báo số 43/TB-UBND ngày 07/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc Họp về tổ chức thực hiện công tác Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/07/2020] [Hiệu lực: 07/07/2020]

Công văn 2000/UBND-KGVX

Công văn số 2000/UBND-KGVX ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/07/2020] [Hiệu lực: 02/07/2020]

Công văn 2001/UBND-KGVX

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/07/2020] [Hiệu lực: 02/07/2020]

Công văn 1976/UBND - KGVX

Công văn số 1976/UBND - KGVX ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh về việc báo cáo đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/07/2020] [Hiệu lực: 01/07/2020]

Kế hoạch 72/KH-UBND

Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", giai đoạn 2000 - 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2020] [Hiệu lực: 30/06/2020]

Kế hoạch 68/KH-UBND

Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 23/6/.2020 của UBND tỉnh triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/06/2020] [Hiệu lực: 23/06/2020]

Kế hoạch 64/KH-UBND

Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 18/6/.2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/06/2020] [Hiệu lực: 18/06/2020]

Tổng số: 55 VB    Trang 1/3

1 2 3

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.