Maximize

Nghị quyết 03/NQ-HĐND

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND, ngày 03/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về kết quả giám sát việc thực hiện điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân,tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2018] [Hiệu lực: 03/07/2018]

Kế hoạch 42/KH-UBND

Kế hoạch số 42/KH-UBND, ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh triển khai thực hiện chiến lược Quốc gia phát triển ngành dược tỉnh Tuyên Quang giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/05/2018] [Hiệu lực: 07/05/2018]

Kế hoạch 117/KH-UBND

Kế hoạch số 117/KH-UBND, ngày 21/12/2017, của UBND tỉnh, thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 31/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/12/2017] [Hiệu lực: 21/12/2017]

Kế hoạch 98/KH-UBND

kế hoạch số 98/KH-UBND, ngày 22/11/2017, của UBND tỉnh, tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/11/2017] [Hiệu lực: 22/11/2017]

Công văn 2628/UBND-NLN

Công văn số 2628/UBND-NLN, ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh, về việc thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 22/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2016-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/08/2017] [Hiệu lực: 25/08/2017]

Nghị quyết 04/NQ-HĐND

Nghị quyết số 04/NQ-HĐNDN ngày 23/7/2017 của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/07/2017] [Hiệu lực: 23/07/2017]

Công văn 2131/UBND-KGVX

Công văn số 2131/UBND-KGVX ngày 12/7/2017 của UBND tỉnh V/v vận động ủng hộ xây dựng công trình nhân đạo năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/07/2017] [Hiệu lực: 12/07/2017]

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.