THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 1049/QĐ-UBND

Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục nghề ghiệp; lĩnh vực Người có công; lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/08/2020] [Hiệu lực: 03/08/2020]

Quyết định 893/QĐ-UBND

Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/07/2020] [Hiệu lực: 16/07/2020]

Quyết định 878/QĐ-UBND

Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực chứng thực; lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/07/2020] [Hiệu lực: 13/07/2020]

Quyết định 804/QĐ-UBND

Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành; lĩnh vực Bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2020] [Hiệu lực: 29/06/2020]

Quyết định 803/QĐ-UBND

Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2020] [Hiệu lực: 29/06/2020]

Quyết định 724/QĐ-UBND

Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/06/2020] [Hiệu lực: 22/06/2020]

Quyết định 709/QĐ-UBND

Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/06/2020] [Hiệu lực: 18/06/2020]

Quyết định 714/QĐ-UBND

Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/06/2020] [Hiệu lực: 18/06/2020]

Quyết định 676/QĐ-UBND

Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 11/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/06/2020] [Hiệu lực: 11/06/2020]

Quyết định 677/QĐ-UBND

Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 11/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục ban hành mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/06/2020] [Hiệu lực: 11/06/2020]

Công văn 1705/UBND - KSTT

Công văn số 1705/UBND - KSTT ngày 09/6/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doang giai đoạn 2020-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/06/2020] [Hiệu lực: 09/06/2020]

Quyết định 661/QĐ-UBND

Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/06/2020] [Hiệu lực: 08/06/2020]

Quyết định 665/QĐ-UBND

Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/06/2020] [Hiệu lực: 08/06/2020]

Công văn 1565/UBND-KSTT

Công văn số 1565/UBND-KSTT ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/05/2020] [Hiệu lực: 28/05/2020]

Công văn 1554/UBND-KSTT

Công văn số 1554/UBND-KSTT ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh về chấn chỉnh việc công khai TTHC, hồ sơ giải quyết TTHC

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/05/2020] [Hiệu lực: 27/05/2020]

Công văn 1465/UBND-KSTT

Công văn số 1465/UBND-KSTT ngày 19/5/2020 của UBND tỉnh về việc cập nhật CSDLQG về TTHC và xử lý PAKN của người dân, doanh nghiệp

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/05/2020] [Hiệu lực: 19/05/2020]

Công văn 1420/UBND-KSTT

Công văn số 1420/UBND-KSTT ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai TTHC liên quan đến thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/05/2020] [Hiệu lực: 14/05/2020]

Quyết định 545/QĐ-UBND

Quyến định số 545/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 09 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/05/2020] [Hiệu lực: 13/05/2020]

Quyết định 501/QĐ-UBND

Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh về việc công bố 04 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/05/2020] [Hiệu lực: 07/05/2020]

Quyết định 483/QĐ-UBND

Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính, quy trình nội bộ của thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang.

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/05/2020] [Hiệu lực: 05/05/2020]

Tổng số: 127 VB    Trang 1/7

1 2 3 4 5 6 7

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.