THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 332/QĐ-UBND

Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/04/2021] [Hiệu lực: 15/04/2021]

Quyết định 269/QĐ-UBND

Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/04/2021] [Hiệu lực: 02/04/2021]

Quyết định 248/QĐ - UBND

Quyết định số 248/QĐ - UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/03/2021] [Hiệu lực: 30/03/2021]

Quyết định 233/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/03/2021] [Hiệu lực: 29/03/2021]

Quyết định 221/QĐ-UBND

Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực dược, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/03/2021] [Hiệu lực: 22/03/2021]

Công văn 677/UBND - KSTT

Công văn số 677/UBND - KSTT ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện báo cáo thông qua Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/03/2021] [Hiệu lực: 19/03/2021]

Quyết định 210/QĐ-UBND

Quyết đinh số 210/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 08 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/03/2021] [Hiệu lực: 16/03/2021]

Công văn 576/UBND - KSTT

Công văn số 576/UBND - KSTT ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/03/2021] [Hiệu lực: 10/03/2021]

Công văn 474/UBND - KSTT

Công văn số 474/UBND - KSTT ngày 01/3/23021 về việc cung cấp thông tin phục vụ xây dựng Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/03/2021] [Hiệu lực: 01/03/2021]

Quyết định 147/QĐ-UBND

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/02/2021] [Hiệu lực: 26/02/2021]

Công văn 355/UBND - KSTT

Công văn số 355/UBND - KSTT ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/02/2021] [Hiệu lực: 09/02/2021]

Công văn 371/UBND - KSTT

Công văn số 371/UBND - KSTT ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh về việc công khai TTHC, hồ sơ giải quyết TTHC

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/02/2021] [Hiệu lực: 09/02/2021]

Quyết định 50/QĐ-UBND

Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/02/2021] [Hiệu lực: 08/02/2021]

Quyết định 38/QĐ-UBND

Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/02/2021] [Hiệu lực: 03/02/2021]

Kế hoạch 22/KH - UBND

Kế hoạch số 22/KH - UBND ngày 30/01/2021 của UBND tỉnh Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/01/2021] [Hiệu lực: 30/01/2021]

Quyết định 86/QĐ-UBND

Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/01/2021] [Hiệu lực: 29/01/2021]

Quyết định 81/QĐ-UBND

Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/01/2021] [Hiệu lực: 28/01/2021]

Quyết định 83/QĐ-UBND

Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 159 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/01/2021] [Hiệu lực: 28/01/2021]

Quyết định 82/QĐ-UBND

Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố 03 quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/01/2021] [Hiệu lực: 28/01/2021]

Quyết định 81/QĐ-UBND

Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/01/2021] [Hiệu lực: 28/01/2021]

Tổng số: 176 VB    Trang 1/9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.