THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 1108/QĐ-UBND

Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2022] [Hiệu lực: 10/08/2022]

Quyết định 1111/QĐ-UBND

Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh sách nhân sự chính thức và nhân sự dự phòng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được cử đến làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2022] [Hiệu lực: 10/08/2022]

Quyết định 1064/QĐ-UBND

Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/08/2022] [Hiệu lực: 02/08/2022]

Quyết định 1046/QĐ-UBND

Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 31/7/2022 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/07/2022] [Hiệu lực: 31/07/2022]

Quyết định 1038/QĐ-UBND

Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/07/2022] [Hiệu lực: 29/07/2022]

Công văn 2982/UBND - THCBKS

Công văn số 2982/UBND - THCBKS ngày 29.7/2022 của UBND tỉnh về việc cho ý kiến đối với đề xuất của Công an tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/07/2022] [Hiệu lực: 29/07/2022]

Quyết định 1006/QĐ-UBND

Quyết định số 1006/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp; Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/07/2022] [Hiệu lực: 22/07/2022]

Công văn 2782/UBND-THCBKS

Công văn số 2782/UBND-THCBKS ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Văn bản số 4248/VPCP-KSTT ngày 08/7/2022 của VPCP

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/07/2022] [Hiệu lực: 19/07/2022]

Quyết định 924/QĐ-UBND

Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnhVề việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc và bản đồ; lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/07/2022] [Hiệu lực: 13/07/2022]

Quyết định 898/QĐ-UBND

Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/07/2022] [Hiệu lực: 11/07/2022]

Quyết định 849/QĐ - UBND

Quyết định số 849/QĐ - UBND ngày 5-7-2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/07/2022] [Hiệu lực: 05/07/2022]

Quyết định 794/QĐ-UBND

Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2022] [Hiệu lực: 29/06/2022]

Quyết định 790/QĐ - UBND

Quyết định số 790/QĐ - UBND ngày 29/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiếp công dân và xử lý đơn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2022] [Hiệu lực: 29/06/2022]

Quyết định 19/2022/QĐ - UBND

Quyết định số 19/2022/QĐ - UBND ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh Tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hằng tuần để tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/06/2022] [Hiệu lực: 10/07/2022]

Quyết định 780/QĐ - UBND

Quyết định số 780/QĐ - UBND ngày 28/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/06/2022] [Hiệu lực: 28/06/2022]

Quyết định 733/QĐ - UBND

Quyết định số 733/QĐ - UBND ngày 22/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/06/2022] [Hiệu lực: 22/06/2022]

Quyết định 724/QĐ - UBND

Quyết định số 724/QĐ - UBND ngày 20/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/06/2022] [Hiệu lực: 20/06/2022]

Nghị quyết 707/QĐ - UBND

Quyết định số 707/QĐ - UBND ngày 17/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/06/2022] [Hiệu lực: 17/06/2022]

Quyết định 697/QĐ - UBND

Quyết định số 697/QĐ - UBND ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân và lĩnh vực xử lý đơn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/06/2022] [Hiệu lực: 16/06/2022]

Quyết định 690/QĐ - UBND

Quyết định số 690/QĐ - UBND ngày 14/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt Danh sách nhân sự của Sở Công Thương đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/06/2022] [Hiệu lực: 14/06/2022]

Tổng số: 303 VB    Trang 1/16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.