THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 1487/QĐ - UBND

Quyết định số 1487 /QĐ-UBND. ngày 28/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/09/2021] [Hiệu lực: 28/09/2021]

Quyết định 1470/QĐ - UBND

Quyết định số 1470/QĐ - UBND ngày 27/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh sách nhân sự của các cơ quan, đơn vị được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/09/2021] [Hiệu lực: 27/09/2021]

Công văn 3595/UBND - KSTT

Công văn số 3595/UBND - KSTT ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục “Đổi giấy phép lái xe”

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/09/2021] [Hiệu lực: 24/09/2021]

Quyết định 1142/QĐ - UBND

Quyết định số 1442 /QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/09/2021] [Hiệu lực: 20/09/2021]

Công văn 3452/UBND - KSTT

Công văn số 3452/UBND - KSTT ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, dịch vụ bưu chính công ích

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/09/2021] [Hiệu lực: 17/09/2021]

Quyết định 1403/QĐ - UBND

Quyết định số 1403/QĐ - UBND ngày 15/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/09/2021] [Hiệu lực: 15/09/2021]

Quyết định 1397/QĐ-UBND

Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh về việc thông qua Phương án đơn giản hóa 09 thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tuyên Quang năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/09/2021] [Hiệu lực: 14/09/2021]

Công văn 3226/UBND - KSTT

Công văn số 3226/UBND - KSTT ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh về việc nâng cao tỷ lệ hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/09/2021] [Hiệu lực: 01/09/2021]

Quyết định 1218/QĐ - UBND

Quyết định số 1218/QĐ - UBND ngày 14/8/2021 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 10 thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/08/2021] [Hiệu lực: 14/08/2021]

Quyết định 1178/QĐ - UBND

Quyết định số 1178/QĐ - UBND ngày 12/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 136 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/08/2021] [Hiệu lực: 12/08/2021]

Quyết định 1193/QĐ - UBND

Quyết định số 1193/QĐ - UBND ngày 12/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/08/2021] [Hiệu lực: 12/08/2021]

Quyết định 1194/QĐ - UBND

Quyết định số 1194/QĐ - UBND ngày 12/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/08/2021] [Hiệu lực: 12/08/2021]

Quyết định 1169/QĐ - UBND

Quyết định số 1169/QĐ - UBND ngày 11/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/08/2021] [Hiệu lực: 11/08/2021]

Quyết định 1159/QĐ - UBND

Quyết định số 1159/QĐ - UBND ngày 10/8/2021 của Chủ ticjk UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2021] [Hiệu lực: 10/08/2021]

Quyết định 1155 /QĐ-UBND

Quyết định số 1155 /QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2021] [Hiệu lực: 10/08/2021]

Công văn 2839/UBND - KSTT

Công văn số 2839/UBND - KSTT ngày 10/8/2021 của UBND tinh về việc xử lý hồ sơ DVC hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2021] [Hiệu lực: 10/08/2021]

Quyết định 1149/QĐ - UBND

Quyết định số 1149/QĐ - UBND ngày 9/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/08/2021] [Hiệu lực: 09/08/2021]

Quyết định 1148/QĐ - UBND

Quyết định số 1148/QĐ - UBND ngày 9/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 59 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/08/2021] [Hiệu lực: 09/08/2021]

Quyết định 1133/QĐ - UBND

Quyết định số 1133/QĐ - UBND ngày 06/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 156 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/08/2021] [Hiệu lực: 06/08/2021]

Quyết định 1101/QĐ - UBND

Quyết định số 1101/QĐ - UBND ngày 04/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/08/2021] [Hiệu lực: 04/08/2021]

Tổng số: 224 VB    Trang 1/12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.