Maximize

Quyết định 118/QĐ-UBND

Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/01/2018] [Hiệu lực: 31/01/2018]

Nghị quyết 119/QĐ-UBND

Quyết định số 119/QĐ-UBND, ngày 31/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc kiện toàn Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/01/2018] [Hiệu lực: 31/01/2018]

Kế hoạch 08/KH-UBND

Kế hoạch số 08/KH-UBND, ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện quy ước thôn, tổ dân phố năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/01/2018] [Hiệu lực: 29/01/2018]

Quyết định 17/QĐ-UBND

Quyết định số 17/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/01/2018] [Hiệu lực: 25/01/2018]

Quyết định 94/QĐ-UBND

Quyết định số 94/QĐ-UBND, ngày 24/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 24 thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm và Đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/01/2018] [Hiệu lực: 24/01/2018]

Quyết định 80/QĐ-UBND

Quyết định số 80/QĐ-UBND, ngày 19/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh. Kiện toàn thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/01/2018] [Hiệu lực: 19/01/2018]

Quyết định 73/QĐ-UBND

Quyết định số 73/QĐ-UBND, ngày 17/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/01/2018] [Hiệu lực: 17/01/2018]

Quyết định 61/QĐ-UBND

Quyết định Số 61/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 Của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/01/2018] [Hiệu lực: 16/01/2018]

Quyết định 23/QĐ-UBND

Quyết định số 23/QĐ-UBND, ngày 09/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 10 thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt, phân bón, nông nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/01/2018] [Hiệu lực: 09/01/2018]

Quyết định 02/QĐ-UBND

Quyết định số 02/QĐ-UBND, ngày 05/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc công bố Danh mục 12 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/01/2018] [Hiệu lực: 05/01/2018]

Quyết định 1591/QĐ-UBND

Quyết định số 1591/QĐ-UBND, ngày 29/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2017] [Hiệu lực: 29/12/2017]

Kế hoạch 124/KH-UBND

Kế hoạch số 124/KH-UBND, ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2017] [Hiệu lực: 29/12/2017]

Quyết định 1564/QĐ-UBND

Quyết định số 1564/QĐ-UBND, ngày 28/12/2017 của Chủ tịch UBNd tỉnh về việc công bố Danh mục 23 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/12/2017] [Hiệu lực: 28/12/2017]

Kế hoạch số 119/KH-UBND

Kế hoạch số 119/KH-UBND, ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh, về cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/12/2017] [Hiệu lực: 28/12/2017]

Quyết định 466/QĐ-UBND

Quyết định số 466/QĐ-UBND, ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh, về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/12/2017] [Hiệu lực: 28/12/2017]

Nghị quyết 26/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó đơn vị thuộc và trực thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/12/2017] [Hiệu lực: 30/12/2017]

Quyết định số 1540/QĐ-UBND

Quyết định số 1540/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/12/2017] [Hiệu lực: 26/12/2017]

Công văn 3968/UBND-KSTT

Công văn số 3968/UBND-KSTT, ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh,về việc triển khai thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/12/2017] [Hiệu lực: 15/12/2017]

Quyết định 442/QĐ-UBND

Quyết định số 442/QĐ-UBND, ngày 15/12/2017, của UBND tỉnh, về việc quy định hệ thống công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/12/2017] [Hiệu lực: 15/12/2017]

Kế hoạch 111/KH-UBND

Kế hoạch số 111/KH-UBND, ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh, tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/12/2017] [Hiệu lực: 14/12/2017]

Tổng số: 1384 VB    Trang 1/70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.