Maximize

Công văn 3283/UBND-NC

Công văn số 3283/UBND-NC ngày 17/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường quản lý tàu bay không người lái, các phương tiện bay siêu nhẹ

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/10/2017] [Hiệu lực: 17/10/2017]

Quyết định 1161/QĐ-UBND

Quyết định số 1161/QĐ-UBND, ngày 10/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, thành lập Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/10/2017] [Hiệu lực: 10/10/2017]

Quyết định 1144/QĐ-UBND

Quyết định số 1144/QĐ-UBND, ngày 9/10/2017 Thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ VIII, năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/10/2017] [Hiệu lực: 09/10/2017]

Quyết định 1140/QĐ-UBND

Quyết định số 1140/QĐ-UBND, ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh về việc kiện toàn nhân sự Ban An toàn giao thông tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/10/2017] [Hiệu lực: 06/10/2017]

Công văn 3136/UBND-NC

Công văn số 3136/UBND-NC ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh, về việc tăng cường thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/10/2017] [Hiệu lực: 06/10/2017]

Công văn 3047/UBND-NC

Công văn số 3047/UBND-NC, ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/09/2017] [Hiệu lực: 27/09/2017]

Quyết định 13/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND, ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh, ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/09/2017] [Hiệu lực: 01/10/2017]

Công văn 2877/UBND-NC

Công văn số 2877/UBND-NC ngày 14/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc thực hiện xây dựng Đề án thành lập phường An Tường thuộc thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/09/2017] [Hiệu lực: 14/09/2017]

Kế hoạch 77/KH-UBND

Kế hoạch số 77/KH-UBND, ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh, triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/09/2017] [Hiệu lực: 13/09/2017]

Công văn 2817/UBND-NC

Công văn số 2817/UBND-NC, ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/09/2017] [Hiệu lực: 11/09/2017]

Quyết định 293/QĐ-UBND

Quyết đinh số 293/QĐ-UBND, ngày 5/9/2017 của UBND tỉnh, thành lập Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/09/2017] [Hiệu lực: 05/09/2017]

Quyết định 980/QĐ-UBND

Quyết định số 980/QĐ-UBND, ngày 30/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/08/2017] [Hiệu lực: 30/08/2017]

Quyết định 979/QĐ-UBND

Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/08/2017] [Hiệu lực: 30/08/2017]

Quyết định 975/QĐ-UBND

Quyết định số 975/QĐ-UBND, ngày 30/8/2017 của Chủ tịch UBND tinh,thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức vào làm công chức không qua thi tuyển năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/08/2017] [Hiệu lực: 30/08/2017]

Quyết định 977/QĐ-UBND

Quyết định số 977/QĐ-UBND, ngày 30/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/08/2017] [Hiệu lực: 30/08/2017]

Quyết định 982/QĐ-UBND

Quyết định số 982/QĐ-UBND, ngày 30/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/08/2017] [Hiệu lực: 30/08/2017]

Quyết định 978/QĐ-UBND

Quyết định số 978/QĐ-UBND, ngày 30/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnhTuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/08/2017] [Hiệu lực: 30/08/2017]

Quyết định 976/QĐ-UBND

Quyết định số 976/QĐ-UBND, ngày 30/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, bổ nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/08/2017] [Hiệu lực: 30/08/2017]

Kế hoạch 73/KH-UBND

Kế hoạch số 73/KH-UBND, ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh, triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/08/2017] [Hiệu lực: 28/08/2017]

Quyết định 11/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND, ngày 22/8/2017 của UBND tỉnh, quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/08/2017] [Hiệu lực: 01/09/2017]

Tổng số: 1329 VB    Trang 1/67

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.