THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 1472/QĐ - UBND

Quyết định số 1472/QĐ - UBND bfatf 27/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/09/2021] [Hiệu lực: 27/09/2021]

Công văn 3592/UBND - NC

Công văn số 3592/UBND - NC ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh về việc kiện toàn, nâng cao chất lượng công chức Tư pháp-Hộ tịch cấp xã

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/09/2021] [Hiệu lực: 24/09/2021]

Quyết định 579/QĐ - UBND

Quyết định số 579/QĐ - UBND ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh thành lập Thanh tra thuộc Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/09/2021] [Hiệu lực: 23/09/2021]

Công văn 3558/UBND - NC

Công văn số 3558/UBND - NC ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện việc đột phá, đổi mới

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/09/2021] [Hiệu lực: 22/09/2021]

Quyết định 577/QĐ - UBND

Quyết định số 577/QĐ - UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh công nhận Nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm học 2020 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/09/2021] [Hiệu lực: 22/09/2021]

Kế hoạch 157/KH - UBND

Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 21/9/2021 của UBND tỉnh triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/09/2021] [Hiệu lực: 21/09/2021]

Kế hoạch 149/KH - UBND

Kế hoạch số 149/KH - UBND ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 30/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/09/2021] [Hiệu lực: 13/09/2021]

Công văn 3333/UBND - NC

Công ăn số 3333/UBND - NC ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện quy định đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống Covid-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/09/2021] [Hiệu lực: 09/09/2021]

Quyết định 1367/QĐ - UBND

Quyết định số 1367/QĐ - UBND ngày 08/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Điều chỉnh, bổ sung vị trí việc làm, phân loại vị trí việc làm, hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu và số lượng người làm việc theo từng vị trí việc làm của Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/09/2021] [Hiệu lực: 08/09/2021]

Quyết định 1368/QĐ - UBND

Quyết định số 1368/QĐ - UBND ngày 08/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh nội dung bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm; phân loại vị trí việc làm; ngạch công chức tối thiểu, biên chế, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo từng vị trí việc làm của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/09/2021] [Hiệu lực: 08/09/2021]

Quyết định 1369/QĐ - UBND

Quyết định số 1369/QĐ - UBND ngày 08/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/09/2021] [Hiệu lực: 08/09/2021]

Quyết định 537/QĐ - UBND

Quyết định số 537/QĐ - UBND ngày 07/9/ 2021 của UBND tỉnh cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/09/2021] [Hiệu lực: 07/09/2021]

Công văn 3280/UBND - NC

Công văn số 3280/UBND - NC ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh về việc đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/09/2021] [Hiệu lực: 06/09/2021]

Quyết định 526/QĐ - UBND

Quyết định số 526/QĐ - UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/09/2021] [Hiệu lực: 01/09/2021]

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND

Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ban hành kèm theo Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/08/2021] [Hiệu lực: 10/09/2021]

Quyết định 1314/QĐ - UBND

Quyết định số 1314/QĐ - UBND ngày 31/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Na Hang trên cơ sở Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Na Hang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/08/2021] [Hiệu lực: 31/08/2021]

Công văn 3199/UBND - NC

Công văn số 3199/UBND - NC ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/08/2021] [Hiệu lực: 31/08/2021]

Quyết định 1318/QĐ - UBND

Quyết định số 1318/QĐ - UBND ngày 31/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hợp nhất Trường Trung học cơ sở Kháng Nhật và Trường Trung học phổ thông Kháng Nhật, huyện Sơn Dương thành Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Kháng Nhật

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/08/2021] [Hiệu lực: 31/08/2021]

Quyết định 1317/QĐ - UBND

Quyết định số 1317/QĐ - UBND ngày 31/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh hợp nhất Trường THCS Thượng Lâm và Trường THPT Thượng Lâm thành Trường THCS và THPT Thượng Lâm

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/08/2021] [Hiệu lực: 31/08/2021]

Quyết định 1316/QĐ - UBND

Quyết định số 1316/QĐ - UBND ngày 31/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Hàm Yên trên cơ sở Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Hàm Yên

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/08/2021] [Hiệu lực: 31/08/2021]

Tổng số: 2135 VB    Trang 1/107

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.