Maximize

Quyết định 676/QĐ-UBND

Quyết định số 676/QĐ-UBND, ngày 20/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc thu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/06/2018] [Hiệu lực: 20/06/2018]

Công văn 1740/UBND-NC

Công văn số 1740/UBND-NC, ngày 13/6/2018 về việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg về triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/06/2018] [Hiệu lực: 13/06/2018]

Quyết định 631/QĐ-UBND

Quyết định số 631/QĐ-UBND, ngày 11/6/.2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc thành lập Hội đồng sáng kiến tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/06/2018] [Hiệu lực: 11/06/2018]

Quyết định 57/KH-UBND

Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 05-6-2018 của UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công tỉnh Tuyên Quang năm 2018 và các năm tiếp theo

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/06/2018] [Hiệu lực: 05/06/2018]

Quyết định 583/QĐ-UBND

Quyết định số 583/QĐ-UBND, ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh về kiện toàn Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/06/2018] [Hiệu lực: 04/06/2018]

Kế hoạch 54/KH-UBND

Kế hoạch số 54/KH- UBND, ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện năm dân vận chính quyền

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/05/2018] [Hiệu lực: 28/05/2018]

Chỉ thị 03/CT-UBND

Chỉ thi số 03/CT-UBND, ngày 28-5-2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/05/2018] [Hiệu lực: 28/05/2018]

Kế hoạch 52/KH-UBND

Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/05/2018] [Hiệu lực: 24/05/2018]

Kế hoạch 51/KH-UBND

Kế hoạch số 51/KH-UBND, ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh, tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 - 2015” đến năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/05/2018] [Hiệu lực: 21/05/2018]

Kế hoạch 50/KH-UBND

Kế hoạch số 50/KH-UBND, ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/05/2018] [Hiệu lực: 21/05/2018]

Công văn 1411/UBND- NC

Công văn số 1411/UBND- NC, ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/05/2018] [Hiệu lực: 18/05/2018]

Quyết định 490/QĐ-UBND

Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của Chủ tịch UBNd tỉnh về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/05/2018] [Hiệu lực: 17/05/2018]

Công văn 1391/UBND-KSTTHC

Công văn số 1391/UBND-KSTTHC, ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/05/2018] [Hiệu lực: 17/05/2018]

Quyết định 476/QĐ-UBND

Quyết định số 476/QĐ-UBND, ngày 15/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hội Cựu giáo chức thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/05/2018] [Hiệu lực: 15/05/2018]

Quyết định 122/QĐ-UBND

Quyết định số 122/QĐ-UBND, ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh về việc Ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/05/2018] [Hiệu lực: 10/05/2018]

Quyết định 465/QĐ-UBND

Quyết định số 465/QĐ-UBND, ngày 10/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc công bố Danh mục 25 thủ tục hành chính lĩnh vực đấu giá tài sản, hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/05/2018] [Hiệu lực: 10/05/2018]

Công văn 1264/UBND-NC

Công văn số 1264/UBND-NC, ngày 08/5/2018 của UBNd tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg về đẩy mạnh chủ trương tinh giản biên chế

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/05/2018] [Hiệu lực: 08/05/2018]

Công văn 1195/UBND- NC

Công văn số 1195/UBND- NC ngày 03/5/2018 của UBND tỉnh về việc xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/05/2018] [Hiệu lực: 03/05/2018]

Công văn 1152/UBND- NC

Công văn số 1152/UBND- NC ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/04/2018] [Hiệu lực: 27/04/2018]

Kế hoạch 38/KH-UBND

Kế hoạch số 38/KH-UBND, ngày 23/4/2018 của UBND tỉnh. Triển khai Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/04/2018] [Hiệu lực: 23/04/2018]

Tổng số: 1431 VB    Trang 1/72

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.