THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 11/QĐ-UBND

Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Bệnh viện y dược cổ truyền tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/01/2021] [Hiệu lực: 18/01/2021]

Quyết định 10/QĐ-UBND

Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/01/2021] [Hiệu lực: 18/01/2021]

Quyết định 68/QĐ-UBND

Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/01/2021] [Hiệu lực: 18/01/2021]

Quyết định 42/QĐ-UBND

Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh kiện toàn Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/01/2021] [Hiệu lực: 14/01/2021]

Quyết định 18/QĐ-UBND

Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh về việc kiện toàn và đổi tên "Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; phòng chống AIDS; phòng chống tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" thành "Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang"

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/01/2021] [Hiệu lực: 11/01/2021]

Công văn 56/UBND - NC

Công văn số 56/UBND - NC ngày 9/01/2021 của UBND tỉnh về việc công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/01/2021] [Hiệu lực: 09/01/2021]

Kế hoạch 139/KH-UBND

Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2020] [Hiệu lực: 31/12/2020]

Kế hoạch 142/KH - UBND

Kế hoạch số 142/KH - UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2020] [Hiệu lực: 31/12/2020]

Kế hoạch 141/KH -UBND

Kế hoạch số 141/KH - UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Triển khai thi hành Luật Thanh niên

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2020] [Hiệu lực: 31/12/2020]

Kế hoạch 140/KH -UBND

Kế hoạch số 140/KH -UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2020] [Hiệu lực: 31/12/2020]

Quyết định 685/QĐ-UBND

Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Giao biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/12/2020] [Hiệu lực: 30/12/2020]

Quyết định 684/QĐ-UBND

Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Giao số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội của tỉnh Tuyên Quang năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/12/2020] [Hiệu lực: 30/12/2020]

Quyết định 2064/QĐ-UBND

Quyết định số 2064/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng sáng kiến tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2020] [Hiệu lực: 29/12/2020]

Kế hoạch 136/KH - UBND

Kế hoạch số 136/KH - UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/12/2020] [Hiệu lực: 28/12/2020]

Nghị quyết 70/NQ- HĐND

Nghị quyết số 70/NQ- HĐND ngày 25/12/.2020 của HĐND huyện Sơn Dương về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/12/2020] [Hiệu lực: 25/12/2020]

Nghị quyết 71/NQ- HĐND

Nghị quyết số 71/NQ- HĐND ngày 25/12/.2020 của HĐND huyện Sơn Dương về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh 5 năm 2021 - 2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/12/2020] [Hiệu lực: 25/12/2020]

Nghị quyết 86/NQ - HĐND

Nghị quyết số 86/NQ - HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND tỉnh về việc tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình và thành lập thị trấn Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình; điều chỉnh địa giới hành chính các xã: Thắng Quân, Lang Quán, Tứ Quận để thành lập thị trấn Yên Sơn thuộc huyện Yên Sơn

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/12/2020]

Thông báo 98/TB - UBND

Thông báo số 98/TB - UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh kết luận cuộc họp ngày 15/12/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/12/2020] [Hiệu lực: 18/12/2020]

Thông báo 97/TB - UBND

Thông báo số 97/TB - UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo điều chỉnh địa giới hành chính năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/12/2020] [Hiệu lực: 17/12/2020]

Công văn 4028/UBND-NC

Công văn số 4028/UBND-NC ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh về việc báo cáo thực hiện chế độ họp của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/12/2020] [Hiệu lực: 17/12/2020]

Tổng số: 1909 VB    Trang 1/96

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.