THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 3197/UBND - NC

Công văn số 3197/UBND - NC ngày 12/10/2020 về việc thực hiện Nghị định của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/10/2020] [Hiệu lực: 12/10/2020]

Kế hoạch 100/KH-UBND

Kế hoạch số 100/KH-UBND 09/10/2020 của UBND tỉnh Tổ chức ngày Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/10/2020] [Hiệu lực: 09/10/2020]

Công văn 3060/UBND - NC

Công văn số 3060/UBND - NC ngày 30/9/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác PCCC và tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân PCCC-04/10

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/09/2020] [Hiệu lực: 30/09/2020]

Công văn 3056/UBND - NC

Công văn số 3056/UBND - NC ngày 09/9/2020 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/09/2020] [Hiệu lực: 29/09/2020]

Công văn 3035/UBND - NC

Công văn số 3035/UBND - NC ngày 28/9/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/09/2020] [Hiệu lực: 28/09/2020]

Quyết định 1335/QĐ-UBND

Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/09/2020] [Hiệu lực: 25/09/2020]

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu Lữu trữ lịch sử tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/09/2020] [Hiệu lực: 05/10/2020]

Quyết định 1318/QĐ-UBND

Công văn số 1318/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thu nộp hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/09/2020] [Hiệu lực: 22/09/2020]

Quyết định 390/QĐ-UBND

Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh Giao số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức Hội năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/09/2020] [Hiệu lực: 22/09/2020]

Quyết định 16/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác sử dụng Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/09/2020] [Hiệu lực: 01/10/2020]

Công văn 2893/UBND - NC

Công văn số 2893/UBND - NC ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh thực hiện các Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/09/2020] [Hiệu lực: 17/09/2020]

Quyết định 1288/QĐ-UBND

Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/09/2020] [Hiệu lực: 15/09/2020]

Quyết định 374/QĐ-UBND

Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh về việc Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/09/2020] [Hiệu lực: 15/09/2020]

Công văn 2857/UBND - NC

Công văn số 2857/UBND - NC ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh về việc điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/09/2020] [Hiệu lực: 15/09/2020]

Nghị định 107/2020/NĐ-CP

Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/09/2020] [Hiệu lực: 25/11/2020]

Nghị định 108/2020/NĐ-CP

Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/09/2020] [Hiệu lực: 25/11/2020]

Quyết định 1258/QĐ-UBND

Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của Chủ tịch UBN D tỉnh, kiện toàn thành viên Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/09/2020] [Hiệu lực: 09/09/2020]

Quyết định 1246/QĐ-UBND

Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của UBND tỉnh về việc giải thể Hội Nuôi ong tỉnh Tuyên quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/09/2020] [Hiệu lực: 09/09/2020]

Quyết định 1230/QĐ-UBND

Quyết định số 1230/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh kiện toàn thành viên Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/09/2020] [Hiệu lực: 08/09/2020]

Quyết định 1223/QĐ-UBND

Quyết định số 1223/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng Quản lý Quý Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/09/2020] [Hiệu lực: 07/09/2020]

Tổng số: 1846 VB    Trang 1/93

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.