Maximize

Kế hoạch 107/KH-UBND

Kế hoạch số 107/KH-UBND, ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh, triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/12/2017] [Hiệu lực: 08/12/2017]

Kế hoạch 104/KH-UBND

Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 02/12/2017, thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 – 2016” đến năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/12/2017] [Hiệu lực: 02/12/2017]

Công văn 3816/UBND-NC

Công văn số 3816/UBND-NC, ngày 02/12/2017 của UBND tỉnh, về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, phát động thi đua năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/12/2017] [Hiệu lực: 02/12/2017]

Quyết định 1400/QĐ-UBND

Quyết định số 1400/QĐ-UBND, ngày 02/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc cho phép sáp nhập Hội Châm cứu tỉnh Tuyên Quang vào Hội Đông y tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/12/2017] [Hiệu lực: 02/12/2017]

Quyết định 987/QĐ-UBND

Quyết định số 987/QĐ-UBND, ngày 30/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/11/2017] [Hiệu lực: 30/11/2017]

Quyết định 1357/QĐ-UBND

Quyết định số 1357/QĐ-UBND, ngày 23/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/11/2017] [Hiệu lực: 23/11/2017]

Quyết định 1356/QĐ-UBND

Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/11/2017] [Hiệu lực: 23/11/2017]

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND, ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/11/2017] [Hiệu lực: 01/12/2017]

Quyết định 18/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND, ngày 13/11/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; trách nhiệm của lãnh đạo, quản lý tham gia giảng dạy các chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/11/2017] [Hiệu lực: 24/11/2017]

Quyết định Số 1245/QĐ-UBND

Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/10/2017] [Hiệu lực: 30/10/2017]

Quyết định 1246/QĐ-UBND

Quyết định số 1246/QĐ-UBND, ngày 30/10/ 2017 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lao động tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/10/2017] [Hiệu lực: 30/10/2017]

Quyết định 1247/QĐ-UBND

Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/10/2017] [Hiệu lực: 30/10/2017]

Công văn 3283/UBND-NC

Công văn số 3283/UBND-NC ngày 17/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường quản lý tàu bay không người lái, các phương tiện bay siêu nhẹ

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/10/2017] [Hiệu lực: 17/10/2017]

Quyết định 1161/QĐ-UBND

Quyết định số 1161/QĐ-UBND, ngày 10/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, thành lập Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/10/2017] [Hiệu lực: 10/10/2017]

Quyết định 1144/QĐ-UBND

Quyết định số 1144/QĐ-UBND, ngày 9/10/2017 Thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ VIII, năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/10/2017] [Hiệu lực: 09/10/2017]

Quyết định 1140/QĐ-UBND

Quyết định số 1140/QĐ-UBND, ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh về việc kiện toàn nhân sự Ban An toàn giao thông tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/10/2017] [Hiệu lực: 06/10/2017]

Công văn 3136/UBND-NC

Công văn số 3136/UBND-NC ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh, về việc tăng cường thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/10/2017] [Hiệu lực: 06/10/2017]

Công văn 3047/UBND-NC

Công văn số 3047/UBND-NC, ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/09/2017] [Hiệu lực: 27/09/2017]

Quyết định 1080/QĐ-UBND

Quyết định 1080/QĐ-UBND, ngày 25/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/09/2017] [Hiệu lực: 25/09/2017]

Quyết định 13/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND, ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh, ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/09/2017] [Hiệu lực: 01/10/2017]

Tổng số: 1345 VB    Trang 1/68

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.