THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 03/QĐ-BCĐ

Quyết định số 03/QĐ-BCĐ ngày 03/8/2020 của Ban Chỉ đạo PCTP,PC AIDS; PC tệ nạn XH và XD phòng trào toàn dân BVANTQ tỉnh Tuyên Quang Công nhận địa bàn đã thực hiện chuyển hóa đạt các tiêu chí về trật tự, an toàn xã hội

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/08/2020] [Hiệu lực: 03/08/2020]

Công văn 2375/UBND - NC

2375/UBND - NC ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện CCHC, cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC của tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/07/2020] [Hiệu lực: 31/07/2020]

Công văn 2337/UBND - NC

Công văn số 2337/UBND - NC ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo Kết luận số 175-KL/TW ngày 19/6/2020 của Bộ Chính trị

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/07/2020] [Hiệu lực: 30/07/2020]

Công văn 2332/UBND -NC

Công văn số 2332/UBND -NC ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kết luận số 74-KL/TW ngày 22/5/202 của Bộ Chính trị

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/07/2020] [Hiệu lực: 29/07/2020]

Kế hoạch 88/KH-UBND

Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 29/7/2020 triển khai công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/07/2020] [Hiệu lực: 29/07/2020]

Kế hoạch 87/KH-UBND

Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/07/2020] [Hiệu lực: 27/07/2020]

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang; Phó Trưởng Ban Di dân, tái định cư thuộc Ủy ban nhân dân huyện

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/07/2020] [Hiệu lực: 10/08/2020]

Quyết định 297/QĐ-UBND

Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/07/2020] [Hiệu lực: 27/07/2020]

Quyết định 298/QĐ-UBND

Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/07/2020] [Hiệu lực: 27/07/2020]

Quyết định 11/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/07/2020] [Hiệu lực: 10/08/2020]

Quyết định 294/QĐ-UBND

294/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/07/2020] [Hiệu lực: 24/07/2020]

Kế hoạch 79/KH-UBND

Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh tổng kết Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/07/2020] [Hiệu lực: 16/07/2020]

Công văn 2133/UBND - NC

Công văn số 2133/UBND - NC ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh về việc quản lý, sử dụng, thực hiện chế độ, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, ở thôn, tổ dân phố

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/07/2020] [Hiệu lực: 15/07/2020]

Công văn 2119/UBND - NC

Công văn số 2119/UBND - NC ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh về việc báo cáo số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục Mần non, phổ thông công lập

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/07/2020] [Hiệu lực: 14/07/2020]

Quyết định 960/QĐ-TTg

Quyết định số 960/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Nội vụ

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/07/2020] [Hiệu lực: 07/07/2020]

Kế hoạch 74/KH - UBND

Kế hoạch số 74/KH - UBND ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/07/2020] [Hiệu lực: 07/07/2020]

Quyết định 255/QĐ-UBND

Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/07/2020] [Hiệu lực: 01/07/2020]

Quyết định 08/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh về bãi bỏ Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định nhiệm vụ, tiêu chuẩn, bố trí và quản lý đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2020] [Hiệu lực: 10/07/2020]

Quyết định 244/QĐ-UBND

Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 của UBND tỉnh, công bố chỉ CCHC năm 2019 của các cơ quan chuyên môn, cơ quan QLNN thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/06/2020] [Hiệu lực: 23/06/2020]

Công văn 1791/UBND - NC

Công văn số 1791/UBND - NC ngày 16/6/2020 của UBND tỉnh về việc sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/06/2020] [Hiệu lực: 16/06/2020]

Tổng số: 1805 VB    Trang 1/91

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.