THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 140/QĐ-UBND

Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/04/2021] [Hiệu lực: 14/04/2021]

Công văn 896/UBND - NC

Công văn số 896/UBND - NC ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/04/2021] [Hiệu lực: 06/04/2021]

Kế hoạch 03/KH-BCĐ

Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 30/3/2021 của BCĐ phòng không nhân dân khai thực hiện Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủvề thiết lập khu vực cấm bay đối với tàu bay không người láivà các phương tiệnbay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/03/2021] [Hiệu lực: 30/03/2021]

Nghị quyết 10/NQ-HĐND

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/03/2021] [Hiệu lực: 26/03/2021]

Nghị quyết 07/NQ-HĐND

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 23/3/2021 của HĐND tỉnh xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quanh Nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/03/2021] [Hiệu lực: 23/03/2021]

Nghị quyết 06/NQ - HĐND

Nghị quyết số 06/NQ - HĐND ngày 23/3/2021 của HĐND tỉnh xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quanh Nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/03/2021] [Hiệu lực: 23/03/2021]

Nghị quyết 03/NQ - HĐND

Nghị quyết số 03/NQ - HĐND ngày 23/3/2021 của HĐND tỉnh xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quanh Nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/03/2021] [Hiệu lực: 23/03/2021]

Nghị quyết 05/NQ - HĐND

Nghị quyết số 05/NQ - HĐND ngày 23/3/2021 của HĐND tỉnh xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quanh Nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/03/2021] [Hiệu lực: 23/03/2021]

Nghị quyết 01/NQ - HĐND

Nghị quyết số 01/NQ - HĐND Miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/03/2021] [Hiệu lực: 23/03/2021]

Nghị quyết 02/NQ - HĐND

Nghị quyết số 02/NQ - HĐND ngày 23/3/2021 xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/03/2021] [Hiệu lực: 23/03/2021]

Nghị quyết 04/NQ - HĐND

Nghị quyết số 04/NQ - HĐND về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/03/2021] [Hiệu lực: 23/03/2021]

Nghị quyết 08/NQ - HĐND

Nghị quyết số 08/NQ - HĐND ngày 23/3/2021 xác nhận kết quả bầu Trưởng ban KTNS HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/03/2021] [Hiệu lực: 23/03/2021]

Công văn 707/UBND - NC

Công văn số 707/UBND - NC ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/03/2021] [Hiệu lực: 22/03/2021]

Công văn 669/UBND - NC

Công văn số 669/UBND - NC ngày 18/3/2021 của UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của hội, quỹ và tăng cường công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/03/2021] [Hiệu lực: 18/03/2021]

Công văn 617/UBND - NC

Công văn số 617/UBND - NC ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh về kiểm soát tài sản, thu nhập

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/03/2021] [Hiệu lực: 15/03/2021]

Quyết định 92/QĐ-UBND

Quyết định số 92/QĐ - UBND ngày 13/3/2021 của UBND tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 ở đơn vị bầu cử số 03

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/03/2021] [Hiệu lực: 13/03/2021]

Quyết định 91/QĐ-UBND

Quyết định số 91/QĐ - UBND ngày 13/3/2021 của UBND tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 ở đơn vị bầu cử số 02

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/03/2021] [Hiệu lực: 13/03/2021]

Quyết định 90/QĐ-UBND

Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 13/3/2021 của UBND tỉnh Thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 ở đơn vị bầu cử số 3 thuộc tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/03/2021] [Hiệu lực: 13/03/2021]

Quyết định 88/QĐ-UBND

Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 13/3/2021 của UBND tỉnh Thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 ở đơn vị bầu cử số 1 thuộc tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/03/2021] [Hiệu lực: 13/03/2021]

Quyết định 89/QĐ-UBND

Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 13/3/2021 của UBND tỉnh Thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 ở đơn vị bầu cử số 2 thuộc tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/03/2021] [Hiệu lực: 13/03/2021]

Tổng số: 1977 VB    Trang 1/99

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.