THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 823/UBND - NC

Công văn số 823/UBND - NC ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh về việc xây dựng Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ một số nghị quyết QPPL do HĐND tỉnh ban hành

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/03/2020] [Hiệu lực: 25/03/2020]

Công văn 815/UBND - NC

Công văn số 815/UBND - NC ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/03/2020] [Hiệu lực: 24/03/2020]

Quyết định 249/QĐ-UBND

Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh Phê duyệt bổ sung vị trí việc làm, hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu, số lượng người làm việc của Trường Đại Tân Trào

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/03/2020] [Hiệu lực: 23/03/2020]

Công văn 763/UBND - NC

Công văn số 763/UBND - NC ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/03/2020] [Hiệu lực: 20/03/2020]

Quyết định 81/QĐ - UBND

Quyết định số 81/QĐ - UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Phó Trưởng ban, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống Covid -19

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/03/2020] [Hiệu lực: 20/03/2020]

Công văn 745/UBND- NC

Công văn số 745/UBND- NC ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/03/2020] [Hiệu lực: 19/03/2020]

Quyết định 230/QĐ-UBND

Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, hạn chức danh nghề nghiệp tối thiểu, số lượng người làm việc của Ban Quản lý các khu du lịch Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/03/2020] [Hiệu lực: 19/03/2020]

Quyết định 691/UBND -NC

Công văn số 691/UBND -NC Ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022" năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/03/2020] [Hiệu lực: 16/03/2020]

Kế hoạch 31/KH-UBND

Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tuyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/03/2020] [Hiệu lực: 12/03/2020]

Quyết định 202/QĐ-UBND

Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng trường,Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/03/2020] [Hiệu lực: 12/03/2020]

Quyết định 58/QĐ-UBND

Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn và Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang sau điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/03/2020] [Hiệu lực: 10/03/2020]

Công văn 623/UBND - NC

Công văn số 623/UBND - NC Ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh số lượng hợp đồng lao động làm giáo viên mầm non theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/03/2020] [Hiệu lực: 10/03/2020]

Quyết định 188/QĐ-UBND

Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/03/2020] [Hiệu lực: 06/03/2020]

Nghị định 30/2020/NĐ-CP

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/03/2020] [Hiệu lực: 05/03/2020]

Nghị quyết 05/NQ-HĐND

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 03/3/2020 của Chủ tịch HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/03/2020]

Nghị quyết 07/NQ-HĐND

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 03/3/2020 của Chủ tịch HĐND tỉnh xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/03/2020] [Hiệu lực: 04/03/2020]

Nghị quyết 06/NQ-HĐND

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 03/3/2020 của Chủ tịch HĐND tỉnh xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/03/2020]

Nghị quyết 03/NQ - HĐND

Nghị quyết số 03/NQ - HĐND ngày 03/3/2020 của Chủ tịch HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/03/2020]

Nghị quyết 04/NQ-HĐND

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 03/3/2020 của Chủ tịch HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/03/2020]

Quyết định 162/QĐ-UBND

Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh về công nhận cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/03/2020] [Hiệu lực: 02/03/2020]

Tổng số: 1756 VB    Trang 1/88

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.