THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 3148/UBND - NC

Công văn số 3148/UBND - NC ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/08/2022] [Hiệu lực: 11/08/2022]

Quyết định 1106/QĐ-UBND

Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Điều chỉnh, bổ sung Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2022] [Hiệu lực: 10/08/2022]

Kế hoạch 151/KH - UBND

Kế hoạch số 151/KH - UBND ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh triển khai Đề án“Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn2022 - 2026

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2022] [Hiệu lực: 10/08/2022]

Quyết định 1109/QĐ-UBND

Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực một số vị trí việc làm của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang; phê duyệt Danh mục vị trí việc làm của Trung tâm lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2022] [Hiệu lực: 10/08/2022]

Quyết định 1088/QĐ-UBND

Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quy định số lượng cấp phó của phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/08/2022] [Hiệu lực: 15/08/2022]

Kế hoạch 150/KH-UBND

Kêa hoạch số 150/KH-UBND ngày 08/8/2022 của uBND tỉnh Kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/08/2022] [Hiệu lực: 08/08/2022]

Quyết định 481/QĐ-UBND

Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/08/2022] [Hiệu lực: 15/08/2022]

Quyết định 25/2022/QĐ-UBND

Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/08/2022] [Hiệu lực: 15/08/2022]

Công văn 3085/UBND-NC

Công văn số 3085/UBND-NC ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh về việc đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện việc xây dựng, trình ban hành quyết định QPPL của UBND tỉnh năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/08/2022] [Hiệu lực: 05/08/2022]

Công văn 3055/UBND - NC

Công văn số 3055/UBND - NC ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/08/2022] [Hiệu lực: 04/08/2022]

Công văn 3021/UBND - NC

Công văn số 3021/UBND - NC ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại Công điện số 683/CĐ-TTg ngày 01/8/2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/08/2022] [Hiệu lực: 02/08/2022]

Công văn 2949/UBND- NC

Công văn số 2949/UBND- NC ngày 28/7/2022 của UBNd tỉnh về việc chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ việc giám sát

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/07/2022] [Hiệu lực: 28/07/2022]

Công văn 2950/UBND - NC

Công văn số 2950/UBND - NC ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện nội dung trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/07/2022] [Hiệu lực: 28/07/2022]

Công văn 2951/UBND - NC

Công văn số 2951/UBND - NC ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/07/2022] [Hiệu lực: 28/07/2022]

Công văn 2914/UBND-NC

Công văn số 2914/UBND-NC ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh vè việc thực hiện thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về tổ chức kỳ họp thứ tư và xây dựng nghị quyết tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIX

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/07/2022] [Hiệu lực: 26/07/2022]

Kế hoạch 142/KH - UBND

Kế hoạch số 142/KH - UBND ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/07/2022] [Hiệu lực: 26/07/2022]

Công văn 2895/UBND-NC

Công văn số 2895/UBND-NC ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh về việc tham mưu thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/07/2022] [Hiệu lực: 26/07/2022]

Công văn 2889/UBND-NC

Công văn số 2889/UBND-NC ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh quán triệt, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/07/2022] [Hiệu lực: 26/07/2022]

Công văn 2862/UBND - NC

Công văn số 2862/UBND - NC ngày 23/7/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/07/2022] [Hiệu lực: 23/07/2022]

Quyết định 1003/QĐ-UBND

Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/07/2022] [Hiệu lực: 20/07/2022]

Tổng số: 2363 VB    Trang 1/119

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.