Maximize

Quyết định 967/QĐ-UBND

Quyết định số 967/QĐ-UBND, ngày 31/8/2018 của Chủ tịch Ủy bạn nhân dân tỉnh về việc thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/08/2018] [Hiệu lực: 31/08/2018]

Công văn 2672/UBND-NC

Công văn số 2672/UBND-NC, ngày 31/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh về công tác CCHC

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/08/2018] [Hiệu lực: 31/08/2018]

Quyết định 236/QĐ-UBND

Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 1945 - 2011

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/08/2018] [Hiệu lực: 28/08/2018]

Quyết định 237/QĐ-UBND

Quyết định số 237/QĐ-UBND, ngày 28/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/08/2018] [Hiệu lực: 28/08/2018]

Kế hoạch 80/KH-UBND

Kế hoạch số 80/KH-UBND, ngày 24/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018-2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/08/2018] [Hiệu lực: 24/08/2018]

Quyết định 226/QĐ-UBND

Quyết định số 226/QĐ-UBND, ngày 18/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Nam Sách

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/08/2018] [Hiệu lực: 18/08/2018]

Quyết định 910/QĐ-UBND

Quyết định số 910/QĐ-UBND. ngày 16/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, hạng chức danh nghề nghiệp tối thiểu, số lượng người làm việc của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tuyên Quang, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/08/2018] [Hiệu lực: 16/08/2018]

Quyết định 875/QĐ-UBND

Quyết định số 875/QĐ-UBND, ngày 06/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/08/2018] [Hiệu lực: 06/08/2018]

Quyết định 851/QĐ-UBND

Quyết định số 851/QĐ-UBND, ngày 02/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Điều lệ Hội Nông nghiệp hữu cơ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/08/2018] [Hiệu lực: 02/08/2018]

Quyết định 845/QĐ-UBND

Quyết định số 845/QĐ-UBND, ngày 31/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang, Năm 2018 - 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/07/2018] [Hiệu lực: 31/07/2018]

Công văn 2239/UBND-NC

Công văn số 2239/UBND-NC, ngày 23/7/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg và bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện quy ước

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/07/2018] [Hiệu lực: 23/07/2018]

Công văn 2236/UBND-NC

Công văn số 2236/UBND-NC, ngày 23/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/07/2018] [Hiệu lực: 23/07/2018]

Quyết định 800/QĐ-UBND

Quyết định số 800/QĐ-UBND, ngày 19/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/07/2018] [Hiệu lực: 19/07/2018]

Công văn 2198/UBND-NC

Công văn số 2198/UBND-NC, ngày 18/7/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện cải cách hành chính

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/07/2018] [Hiệu lực: 18/07/2018]

Công văn 2145/UBND-NC

Công văn số 2145/UBND-NC, ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh, về việc triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/07/2018] [Hiệu lực: 16/07/2018]

Thông báo 56/TB-UBND

Thông báo số 56/TB-UBND, ngày 12/7/2018 của UBND tỉnh về Danh sách thí sinh dự tuyển công chức năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/07/2018] [Hiệu lực: 12/07/2018]

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/07/2018] [Hiệu lực: 10/07/2018]

Nghị quyết 04/NQ-HĐND

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND, ngày 03/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, giao biên chế công chức và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2018] [Hiệu lực: 03/07/2018]

Nghị quyết 05/NQ-HĐND

Nghị Quyết số 05/NQ-HĐND, ngày 03/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, phê duyệt tổng số lượng người làm việc, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội tỉnh Tuyên Quang năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2018] [Hiệu lực: 03/07/2018]

Kế hoạch 67/KH-UBND

Kế hoạch số 67/KH-UBND, ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết của Chính phủ,Chương trình hành động của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh khóa XVI về tiếptục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quảhoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/07/2018] [Hiệu lực: 02/07/2018]

Tổng số: 1456 VB    Trang 1/73

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.