THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 1747/UBND - KGVX

Công văn số 1747/UBND - KGVX ngày 05/6/2021 về việc thực hiện giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/06/2021] [Hiệu lực: 05/06/2021]

Công văn 922/UBND-KGVX

Công văn số 922/UBND-KGVX ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thu hồi nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/04/2021] [Hiệu lực: 08/04/2021]

Quyết định 280/QĐ-UBND

Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/04/2021] [Hiệu lực: 05/04/2021]

Công văn 2747/UBND - KGVX

Công văn số 2747/UBND - KGVX ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện chính sách BHYT HSSV năm học 2020-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/09/2020] [Hiệu lực: 04/09/2020]

2502/UBND - KGVX

Công văn số 2502/UBND - KGVX ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Văn bản số 835/BHXH-BTngày 20/3/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2020] [Hiệu lực: 10/08/2020]

Công văn 1121/UBND - KGVX

Công văn số 1121/UBND - KGVX ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh về việc xử lý việc thu gm, mua bán sổ Bảo hiểm xã hội nhằm trục lọi

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/04/2020] [Hiệu lực: 20/04/2020]

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.