THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Kế hoạch 126/KH -UBND

Kế hoạch số 126/KH -UBND ngày 28/6/2022 xủa UBND tỉnh thực hiện chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022 -2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/06/2022] [Hiệu lực: 28/06/2022]

Công văn 2031/UBND -THVX

Công văn số 2031/UBND -THVX ngày 06/6/2022 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/06/2022] [Hiệu lực: 06/06/2022]

Công văn 1847/UBND - THVX

Công văn số 1847/UBND - THVX ngày 26/5/2022 cuaur UBND tỉnh về việc quản lý, sử dụng hiệu quả, đảm bảo dự toán chi KCB BHYT năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/05/2022] [Hiệu lực: 26/05/2022]

Kế hoạch 10/KH - UBND

Kế hoạch số 10/KH - UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/01/2022] [Hiệu lực: 18/01/2022]

Công văn 191/UBND - THVX

Công văn số 191/UBND - THVX ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh về việc đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Văn bản số 4242/BHXH-STS ngày 21/12/2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/01/2022] [Hiệu lực: 18/01/2022]

Công văn 4222/UBND-THVX

Công văn số 4222/UBND-THVX ngày 02/11/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/11/2021] [Hiệu lực: 02/11/2021]

Quyết định 01/QĐ-BCĐ

Quyết định số 01/QĐ - BCĐ ngày 25/10/2021 của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/10/2021] [Hiệu lực: 25/10/2021]

Công văn 3964/UBND -THVX

Công văn số 3964/UBND -THVX ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/10/2021] [Hiệu lực: 15/10/2021]

Công văn 3962 /UBND-THVX

Công văn số 3962 /UBND-THVX ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện chính sách BHYT HSSV năm học 2021-2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/10/2021] [Hiệu lực: 15/10/2021]

Công văn 3802 /UBND-THVX

Công văn số 3802 /UBND-THVX ngày 07/10/2021 của UBND tỉnh về việc quản lý, sử dụng hiệu quả, đảm bảo dự toán chi KCB BHYT năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/10/2021] [Hiệu lực: 07/10/2021]

Công văn 1747/UBND - KGVX

Công văn số 1747/UBND - KGVX ngày 05/6/2021 về việc thực hiện giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/06/2021] [Hiệu lực: 05/06/2021]

Công văn 922/UBND-KGVX

Công văn số 922/UBND-KGVX ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thu hồi nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/04/2021] [Hiệu lực: 08/04/2021]

Quyết định 280/QĐ-UBND

Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/04/2021] [Hiệu lực: 05/04/2021]

Công văn 2747/UBND - KGVX

Công văn số 2747/UBND - KGVX ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện chính sách BHYT HSSV năm học 2020-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/09/2020] [Hiệu lực: 04/09/2020]

2502/UBND - KGVX

Công văn số 2502/UBND - KGVX ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Văn bản số 835/BHXH-BTngày 20/3/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2020] [Hiệu lực: 10/08/2020]

Công văn 1121/UBND - KGVX

Công văn số 1121/UBND - KGVX ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh về việc xử lý việc thu gm, mua bán sổ Bảo hiểm xã hội nhằm trục lọi

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/04/2020] [Hiệu lực: 20/04/2020]

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.