THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Kế hoạch 145/KH-UBND

Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/07/2022] [Hiệu lực: 29/07/2022]

Nghị quyết 09/NQ-HĐND

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 01/7/2022 của HĐND tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/07/2022] [Hiệu lực: 01/07/2022]

Quyết định 18/2022/QĐ - UBND

Quyết định số 18/2022/QĐ - UBND ngày 02/6/2022 của UBND tỉnh Quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ vốn đầu tư công thuộc ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện quản lý; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết định quyết toán theo niên độ vốn đầu tư công thuộc ngân sách cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/06/2022] [Hiệu lực: 12/06/2022]

Công văn 880/UBND - ĐTXD

Công văn số 880/UBND - ĐTXD ngày 19/3/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Văn bản số 1684/VPCP-KTTH ngày 17/3/2022 của Văn phòng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/03/2022] [Hiệu lực: 19/03/2022]

Nghị quyết 06/NQ - HĐND

Nghị quyết số 06/NQ - HĐND ngày 14/3/2022 của HĐND tỉnh về việc bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/03/2022] [Hiệu lực: 14/03/2022]

Nghị quyết 78/NQ - HĐND

Nghị quyết số 78/NQ - HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh về danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/12/2021]

Nghị quyết 89/NQ - HĐND

Nghị quyết số 89/NQ - HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường trên địa phận huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, thuộc Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/12/2021]

Nghị quyết 87/NQ - HĐND

Nghị quyết số 87/NQ - HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng đường kết nối liên vùng Tuyên Quang - Hà Giang với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/12/2021]

Nghị quyết 90/NQ - HĐND

Nghị quyết số 90/NQ - HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học Phổ thông huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/12/2021]

Nghị quyết 91/NQ - HĐND

Nghị quyết số 91/NQ - HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê Văn Hiến, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/12/2021]

Nghị quyết 77/NQ - HĐND

Nghị quyết số 77/NQ - HĐND ngày 21/12/2021 Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang tại địa điểm mới

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/12/2021]

Nghị quyết 72/NQ - HĐND

Nghị quyết số 72/NQ - HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh phê duyệt Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/12/2021]

Nghị quyết 68/NQ - HĐND

Nghị Quyết số 68/NQ - HĐND ngày 20/12/2021 của UDDND tỉnh phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/12/2021]

Nghị quyết 67/NQ - HĐND

Nghị quyết số 67/NQ - HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/12/2021]

Quyết định 3483/UBND - ĐTXD

Công văn số 3483/UBND - ĐTXD ngày 18/9/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Văn bản số 6547/VPCP-KTTH ngày 16/9/2021 của Văn phòng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/09/2021] [Hiệu lực: 18/09/2021]

Thông báo 124/TB - UBND

Thông báo số 124/TB - UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh kết luận cuộc họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/09/2021] [Hiệu lực: 14/09/2021]

Công văn 2957/UBND - ĐTXD

Công văn số 2957/UBND - ĐTXD ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Công điện số 1082/CĐ-TTg ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/08/2021] [Hiệu lực: 17/08/2021]

Công văn 2502/UBND - ĐTXD

Công văn số 2502/UBND - ĐTXD ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai thực hiện công tác bố trí ổn định dân cư

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/07/2021] [Hiệu lực: 23/07/2021]

Nghị quyết 60/NQ - HĐND

Nghị quyết số 60/NQ - HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh về việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình thủy lợi hồ Cao Ngỗi, xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/07/2021] [Hiệu lực: 16/07/2021]

Công văn 2114/UBND - ĐTXD

Công văn số 2114/UBND - ĐTXD ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh đôn đốc tiến độ thực hiện các hạng mục, công trình thuộc Đề án tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/07/2021] [Hiệu lực: 01/07/2021]

Tổng số: 56 VB    Trang 1/3

1 2 3

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.