THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 3483/UBND - ĐTXD

Công văn số 3483/UBND - ĐTXD ngày 18/9/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Văn bản số 6547/VPCP-KTTH ngày 16/9/2021 của Văn phòng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/09/2021] [Hiệu lực: 18/09/2021]

Thông báo 124/TB - UBND

Thông báo số 124/TB - UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh kết luận cuộc họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/09/2021] [Hiệu lực: 14/09/2021]

Công văn 2957/UBND - ĐTXD

Công văn số 2957/UBND - ĐTXD ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Công điện số 1082/CĐ-TTg ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/08/2021] [Hiệu lực: 17/08/2021]

Công văn 2502/UBND - ĐTXD

Công văn số 2502/UBND - ĐTXD ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai thực hiện công tác bố trí ổn định dân cư

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/07/2021] [Hiệu lực: 23/07/2021]

Nghị quyết 60/NQ - HĐND

Nghị quyết số 60/NQ - HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh về việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình thủy lợi hồ Cao Ngỗi, xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/07/2021] [Hiệu lực: 16/07/2021]

Công văn 2114/UBND - ĐTXD

Công văn số 2114/UBND - ĐTXD ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh đôn đốc tiến độ thực hiện các hạng mục, công trình thuộc Đề án tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/07/2021] [Hiệu lực: 01/07/2021]

Công văn 2100/UBND - ĐTXD

Công văn số 2100/UBND - ĐTXD ngày 30/.6/2021 của UBND tỉnh về việc đôn đốc giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2021] [Hiệu lực: 30/06/2021]

Công văn 2053/UBND - ĐTXD

Công văn số 2053/UBND - ĐTXD ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh về việc rà soát Đề án tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/06/2021] [Hiệu lực: 28/06/2021]

Nghị quyết 19/NQ - HĐND

Nghị quyết số 19/NQ - HĐND ngày 12/5/2021 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/05/2021] [Hiệu lực: 12/05/2021]

Thông báo 28/TB - UBND

Thông báo số 28/TB - UBND ngày 30/4/2021 của UBND tỉnh Kết luận cuộc họp về việc Kiểm tra tình hình thực hiện tiến độ đầu tư xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 tại thành phố Tuyên Quang tính đến ngày 30/4/2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/04/2021] [Hiệu lực: 30/04/2021]

Nghị quyết 18/NQ - HĐND

Nghị quyết số 18/NQ - HĐND ngày 27/4/2021 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/04/2021] [Hiệu lực: 27/04/2021]

Nghị quyết 12/NQ - HĐND

Nghị quyết số 12/NQ - HĐND ngày 30/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư và xây dựng vốn ngân sách địa phương năm 2021, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/03/2021] [Hiệu lực: 30/03/2021]

Nghị quyết 09/NQ - HĐND

Nghị quyết số 09/NQ - HĐND ngày 26/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang tại địa điểm mới

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/03/2021] [Hiệu lực: 26/03/2021]

Nghị quyết 11/NQ - HĐND

Nghị quyết số 11/NQ - HĐND ngày 26/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/03/2021] [Hiệu lực: 26/03/2021]

Nghị định 90/NQ - HĐND

Nghị quyết số 90/NQ - HĐND ngày 29/12/2020 của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn Km14 QL2 Tuyên Quang - Hà Giang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2020]

Nghị quyết 89/NQ - HĐND

Nghị quyết số 89/NQ - HĐND ngày 29/12/2020 của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án khẩn cấp di dân ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm, đặc biệt khó khăn thôn Bản Bung, xã Thanh Tương, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2020]

Nghị quyết 92/NQ - HĐND

Nghị quyết số 92/NQ - HĐND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2020]

Nghị quyết 91/NQ - HĐND

Nghị quyết số 91/NQ - HĐND ngày 29/12/2020 của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa, nâng cấp tuyến đường đi các khu di tích Bộ Tài chính và các bộ, ngành tại xã Tú Thịnh, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (ĐH.07 và ĐH.18 huyện Sơn Dương)

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2020]

Nghị quyết 88/NQ - HĐND

Nghị quyết số 88/NQ - HĐND ngày 29/12/2020 của HĐND tỉnh phê duyệt Kế hoạch đầu tư và xây dựng vốn ngân sách địa phương năm 2021, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2020]

Công văn 4151/UBND - CN

Công văn số 4151/UBND - CN ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác dự án/công trình thủy điện

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2020] [Hiệu lực: 29/12/2020]

Tổng số: 42 VB    Trang 1/3

1 2 3

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.