THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 363/QĐ-UBND

Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 của UBND tỉnh Phê duyệt bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/09/2020] [Hiệu lực: 07/09/2020]

Nghị quyết 38/NQ-HĐND

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của HĐND tỉnh về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/09/2020]

Nghị quyết 36/NQ-HĐND

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của HĐND tỉnh Bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/09/2020]

Công văn 2730/UBND - ĐTXD

Công văn số 2730/UBND - ĐTXD ngày 03/9/2020 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/09/2020] [Hiệu lực: 03/09/2020]

Công văn 2239/UBND - ĐTXD

Công văn số 2239/UBND - ĐTXD ngày 22/7/2020 của UBND tỉnh về việc Chỉ đạo thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/07/2020] [Hiệu lực: 22/07/2020]

Công văn 1681/UBND - ĐTXD

Công văn số 1681/UBND - ĐTXD ngày 06/6/2020 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/06/2020] [Hiệu lực: 06/06/2020]

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 26/5/2020 của HĐND huyện Sơn Dương về giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C trên địa bàn huyện Sơn Dương

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/05/2020] [Hiệu lực: 26/05/2020]

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.