Maximize

Quyết định 421/QĐ-UBND

Quyết định số 421/QĐ-UBND, ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch Tổng mặt bằng xây dựng công trình Nhà máy thủy điện Sông Lô 8B, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/11/2017] [Hiệu lực: 27/11/2017]

Quyết định 15/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnhuy định cước vận tải hàng hoá bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/10/2017] [Hiệu lực: 20/10/2017]

Quyết định 346/QĐ-UBND

Quyết định số 346/QĐ-UBND Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh đường bộ đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/10/2017] [Hiệu lực: 03/10/2017]

Quyết định 1062/QĐ-UBND

Quyết định số 1062/QĐ-UBND, ngày 18/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm thị trấn huyện lỵ Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/09/2017] [Hiệu lực: 18/09/2017]

Quyết định 12/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND, ngày 8/9/2017 của UBND tỉnh, ban hành quy định tiêu chí bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/09/2017] [Hiệu lực: 19/09/2017]

Quyết định 284/QĐ-UBND

Quyết định số 284/QĐ-UBND, ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh, về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng công trình nhà máy Thủy điện Sông Lô 8A, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/08/2017] [Hiệu lực: 24/08/2017]

Công văn 2586/UBND-GT

Công văn số 2586/UBND-GT ngày 22/8/2017 của UBND tỉnh về việc Thực hiện kết luận của Thủ tướngThường trực Chính phủ tại Thông báo số 323/TB-VPCP ngày 21/7/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/08/2017] [Hiệu lực: 22/08/2017]

Quyết định 919/QĐ-UBND

Quyết định số 919/QĐ-UBND, ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/08/2017] [Hiệu lực: 11/08/2017]

Quyết định 863/QĐ-UBND

Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí lập điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể mạng lưới giao thông tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2017] [Hiệu lực: 01/08/2017]

Công văn 1985/UBND-QHĐTXD

Công văn số 1985/UBND-QHĐTXD ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh V/v thực hiện Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/06/2017] [Hiệu lực: 28/06/2017]

Quyết định 313/QĐ-UBND

Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của UBND thành phố Tuyên Quang về Ban hành quy định trách nhiệm của người đứng đầu, công chức thực hiện nhiệm vụ về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/06/2017] [Hiệu lực: 01/07/2017]

Quyết định 175/QĐ-UBND

Quyết định số 175/QĐ-UBND, ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh về xếp loại đường bộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2017 để xác định cước vận tải đường bộ

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/06/2017] [Hiệu lực: 05/06/2017]

Quyết định 174/QĐ-UBND

Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/06/2017] [Hiệu lực: 05/06/2017]

Quyết định 04/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/04/2017] [Hiệu lực: 05/05/2017]

Công văn 1051/UBND-GT

Công văn số 1051/UBND-GT ngày 17/4/2017 của UBND tỉnh V/v Thực hiện Công điện của Thủ Tướng Chính phủ về phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự ATGT dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/04/2017] [Hiệu lực: 17/04/2017]

Công văn 1006/UBND-QHĐTXD

Công văn số 1006/UBND-QHĐTXD ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh V/v thực hiện Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 07/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/04/2017] [Hiệu lực: 14/04/2017]

Kế hoạch 15/KH-UBND

Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh về triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/02/2017] [Hiệu lực: 21/02/2017]

Kế hoạch 105/KH-UBND

Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/12/2016]

Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của Hội dồng nhân dân thành phố Tuyên Quang , ngày 24/12/2016 Quy định mức hỗ trợ làm nhà văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2016-2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/12/2016] [Hiệu lực: 01/01/2017]

Quyết định 1764/QĐ-UBND

Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/12/2016] [Hiệu lực: 19/12/2016]

Tổng số: 276 VB    Trang 1/14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.