Maximize

Kế hoạch 20/KH-UBND

Kế hoạch số 20/KH-UBND, ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh về xây dựng phát triển thành phố Tuyên Quang đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/03/2018] [Hiệu lực: 14/03/2018]

Kế hoạch 04/KH-UBND

Kế hoạch số 04/KH-UBND, ngày 29/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, ttriển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/01/2018] [Hiệu lực: 29/01/2018]

Quyết định 74/QĐ-UBND

Quyến định số 74/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới giao thông tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/01/2018] [Hiệu lực: 18/01/2018]

Công văn 50/UBND-ĐTXD

Công văn số 50/UBND-ĐTXD ngày 09/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/01/2018] [Hiệu lực: 09/01/2018]

Quyết định 473/QĐ-UBND

Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh, về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2017] [Hiệu lực: 29/12/2017]

Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND, ngày 27/12/2017 của HĐND thành phố. Quy định mức hỗ trợ xây dựng đường bê tông xi măng ngõ thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/12/2017] [Hiệu lực: 03/01/2018]

Công văn 3966/UBND-GT

Công văn số 3966/UBND-GT, ngày 125/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân 2018.

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/12/2017] [Hiệu lực: 15/12/2017]

Quyết định 20/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND, ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh, về việc ban hành Quy định về quản lý và bảo trì đường bộ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/12/2017] [Hiệu lực: 01/01/2018]

Quyết định 421/QĐ-UBND

Quyết định số 421/QĐ-UBND, ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch Tổng mặt bằng xây dựng công trình Nhà máy thủy điện Sông Lô 8B, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/11/2017] [Hiệu lực: 27/11/2017]

Quyết định 15/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định cước vận tải hàng hoá bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/10/2017] [Hiệu lực: 20/10/2017]

Quyết định 346/QĐ-UBND

Quyết định số 346/QĐ-UBND Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh đường bộ đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/10/2017] [Hiệu lực: 03/10/2017]

Quyết định 1062/QĐ-UBND

Quyết định số 1062/QĐ-UBND, ngày 18/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm thị trấn huyện lỵ Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/09/2017] [Hiệu lực: 18/09/2017]

Quyết định 12/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND, ngày 8/9/2017 của UBND tỉnh, ban hành quy định tiêu chí bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/09/2017] [Hiệu lực: 19/09/2017]

Quyết định 284/QĐ-UBND

Quyết định số 284/QĐ-UBND, ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh, về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng công trình nhà máy Thủy điện Sông Lô 8A, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/08/2017] [Hiệu lực: 24/08/2017]

Công văn 2586/UBND-GT

Công văn số 2586/UBND-GT ngày 22/8/2017 của UBND tỉnh về việc Thực hiện kết luận của Thủ tướngThường trực Chính phủ tại Thông báo số 323/TB-VPCP ngày 21/7/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/08/2017] [Hiệu lực: 22/08/2017]

Quyết định 919/QĐ-UBND

Quyết định số 919/QĐ-UBND, ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/08/2017] [Hiệu lực: 11/08/2017]

Quyết định 863/QĐ-UBND

Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí lập điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể mạng lưới giao thông tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2017] [Hiệu lực: 01/08/2017]

Công văn 1985/UBND-QHĐTXD

Công văn số 1985/UBND-QHĐTXD ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh V/v thực hiện Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/06/2017] [Hiệu lực: 28/06/2017]

Quyết định 313/QĐ-UBND

Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của UBND thành phố Tuyên Quang về Ban hành quy định trách nhiệm của người đứng đầu, công chức thực hiện nhiệm vụ về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/06/2017] [Hiệu lực: 01/07/2017]

Quyết định 175/QĐ-UBND

Quyết định số 175/QĐ-UBND, ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh về xếp loại đường bộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2017 để xác định cước vận tải đường bộ

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/06/2017] [Hiệu lực: 05/06/2017]

Tổng số: 284 VB    Trang 1/15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.