THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Kế hoạch 106KH - UBND

Kế hoạch số 106KH - UBND ngày 17/10/2020 của UBND tỉnh Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 18/9/2019 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/10/2020] [Hiệu lực: 17/10/2020]

Quyết định 417/QĐ-UBND

Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/10/2020] [Hiệu lực: 14/10/2020]

Quyết định 415/QĐ-UBND

Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/10/2020] [Hiệu lực: 12/10/2020]

Quyết định 410/QĐ-UBND

Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Quy hoạch chi tiết xây dựng Trạm Y tế và Khu dân cư xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/10/2020] [Hiệu lực: 08/10/2020]

Công văn 3051/UBND - TNMT

Công văn số 3051/UBND - TNMT ngày 29/9/2020 của UBNd tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 23/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khai thác cát, sỏi và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/09/2020] [Hiệu lực: 29/09/2020]

Quyết định 399/QĐ-UBND

Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Kè chống sạt lở bờ suối và cầu vượt suối tại thôn Bản Khiển, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/09/2020] [Hiệu lực: 29/09/2020]

Quyết định 394/QĐ-UBND

Công văn số 394/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn huyện Na Hang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/09/2020] [Hiệu lực: 25/09/2020]

Quyết định 395/QĐ-UBND

Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn huyện Chiêm Hóa

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/09/2020] [Hiệu lực: 25/09/2020]

Quyết định 392/QĐ-UBND

Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình: Khu tái định cư để giải phóng mặt bằng dự án Quy hoạch mở rộng khu cát táng nghĩa trang nhân Km 8, đường Tuyên Quang - Hà Giang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/09/2020] [Hiệu lực: 25/09/2020]

Quyết định 393/QĐ-UBND

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình: Khu tái định cư để giải phóng mặt bằng dự án Quy hoạch mở rộng khu cát táng nghĩa trang nhân Km 8, đường Tuyên Quang – Hà Giang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/09/2020] [Hiệu lực: 25/09/2020]

Quyết định 391/QĐ-UBND

Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Sắp xếp ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn Nà Đứa, xã Đà Vị, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/09/2020] [Hiệu lực: 22/09/2020]

Quyết định 386/QĐ-UBND

Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hình thức hợp đồng BOT trên địa bàn huyện Yên Sơn

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/09/2020] [Hiệu lực: 22/09/2020]

Quyết định 385/QĐ-UBND

Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Xây dựng đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hình thức hợp đồng BOT trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/09/2020] [Hiệu lực: 22/09/2020]

Quyết định 389/QĐ-UBND

Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án trên địa bàn huyện Sơn Dương

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/09/2020] [Hiệu lực: 22/09/2020]

Quyết định 383/QĐ-UBND

Công văn số 383/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Điểm dân cư thôn Đóng, xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/09/2020] [Hiệu lực: 21/09/2020]

Quyết định 377/QĐ-UBND

Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 các huyện, thành phố

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/09/2020] [Hiệu lực: 18/09/2020]

Công văn 2921/UBND -TNMT

Công văn số 2921/UBND - TNMT ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh về việc chủ trương, địa điểm quy hoạch xây dựng Cơ sở làm việc Công an phường: Mỹ Lâm, An Tường, Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/09/2020] [Hiệu lực: 18/09/2020]

Công văn 2916/UBND - TNMT

Công văn số 2916/UBND - TNMT ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Văn bản số 1231/TTg- CN ngày 11/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/09/2020] [Hiệu lực: 17/09/2020]

Nghị quyết 37/NQ-HĐND

Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của HĐND tỉnh về bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/09/2020]

Quyết định 358/QĐ-UBND

Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 03/9/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn huyện Lâm Bình

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/09/2020] [Hiệu lực: 03/09/2020]

Tổng số: 502 VB    Trang 1/26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.