Maximize

Quyết định 356/QĐ-UBND

Quyết định số 356/QĐ-UBND, ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh về việc hủy bỏ Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện quy hoạch Khu tập thể Mỏ sắt và cán thép Tuyên Quang tại thôn An Hoà 1, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/10/2017] [Hiệu lực: 16/10/2017]

Quyết định 1181/QĐ-UBND

Quyết định số 1181/QĐ-UBND, ngày 14/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc thành lập Ban chỉ đạo tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/10/2017] [Hiệu lực: 14/10/2017]

Công văn 3205/UBND-NLN

Công văn số 3205/UBND-NLN, ngày 11/10/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng tự nhiên để trồng rừng

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/10/2017] [Hiệu lực: 11/10/2017]

Quyết định 344/QĐ-UBND

Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 30/9/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/09/2017] [Hiệu lực: 30/09/2017]

Quyết định 1052/QĐ-UBND

Quyết định số 1052/QĐ-UBND, ngày 16/9/2017 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/09/2017] [Hiệu lực: 16/09/2017]

Quyết định 304/QĐ-UBND

Quyết định số 304/QĐ-UBND, ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh, về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/09/2017] [Hiệu lực: 13/09/2017]

Quyết định 1026/QĐ-UBND

Quyết định số 1026/QĐ-UBND, ngày 09/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, về phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Quy hoạch sử dụng đất vùng trồng cam huyện Hàm Yên và huyện Chiêm Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/09/2017] [Hiệu lực: 09/09/2017]

Quyết định 271/QĐ-UBND

Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án trên địa bàn huyện Hàm Yên và huyện Na Hang

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/08/2017] [Hiệu lực: 17/08/2017]

Nghị quyết 12/NQ-HĐND

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND, ngày 26/7/2017 của HĐND tỉnh về Quy hoạch Tài nguyên nước tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/07/2017] [Hiệu lực: 26/07/2017]

Nghị quyết 14/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND, ngày 26/7/2017 của HĐND tỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy hoạch điều tra, đánh giá, thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010, có xét đến năm 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 97/2006/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/07/2017] [Hiệu lực: 10/08/2017]

Nghị quyết 11/NQ-HĐND

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND, ngày 26/7/2017, của HĐND tỉnh về bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/07/2017] [Hiệu lực: 26/07/2017]

Nghị quyết 62/NQ-UBND

Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND huyện Sơn Dương Khóa XX, kỳ họp thứ 4 Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Dương

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/07/2017] [Hiệu lực: 17/07/2017]

Quyết định 07/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh về Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về Ban hành Bảng giá đất 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/07/2017] [Hiệu lực: 20/07/2017]

Quyết định 198/QĐ-UBND

Quyết định số 198/QĐ-UBND, ngày 20/6/2017, của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/06/2017] [Hiệu lực: 20/06/2017]

Công văn 1589/UBND -TNMT

Công văn số 1589/UBND -TNMT ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh V/v tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động khai thác cát, sỏi sông Lô

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/05/2017] [Hiệu lực: 30/05/2017]

Quyết định 460/QĐ-UBND

Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/05/2017] [Hiệu lực: 10/05/2017]

Quyết định 05/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh Ban hành Đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản (vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi) gắn liền với đất bị thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/04/2017] [Hiệu lực: 05/05/2017]

Công văn 913/UBND-TNMT

Công văn số 913/UBND-TNMT ngày 07/4/2017 của UBND tỉnh V/v thực hiện Văn bản số 1462/BTNMT-ĐCKS ngày 28/3/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/04/2017] [Hiệu lực: 07/04/2017]

Kế hoạch 101/KH-UBND

Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh về việc Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/12/2016] [Hiệu lực: 26/12/2016]

Nghị quyết 39/NQ-HĐND

Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/12/2016] [Hiệu lực: 07/12/2016]

Tổng số: 348 VB    Trang 1/18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.