THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 583/QĐ - UBND

Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng Khu phụ trợ thuộc dự án khai thác cát sỏi lòng sông Phó Đáy tại địa bàn thôn Hội Tân, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/09/2021] [Hiệu lực: 23/09/2021]

Công văn 3539/UBND-TNMT

Công văn số 3539/UBND-TNMT ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/09/2021] [Hiệu lực: 22/09/2021]

Quyết định 578/QĐ - UBND

Quyết định số 578/QĐ - UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất Dự án đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn Km 14 Quốc lộ 2 Tuyên Quang – Hà Giang, địa phận huyện Yên Sơn (lần 1)

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/09/2021] [Hiệu lực: 22/09/2021]

Quyết định 574/QĐ - UBND

Quyết định số 574/QĐ - UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất công trình Thủy điện Sông Lô 8B, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/09/2021] [Hiệu lực: 17/09/2021]

Quyết định 539/QĐ - UBND

Quyết định số 539/QĐ - UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứtính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất công trình Bố trí, sắp xếp di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ quét, lũ ống, sạt lở đất và rừng phòng hộ đầu nguồn tại xóm Dùm, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/09/2021] [Hiệu lực: 08/09/2021]

Quyết định 541/QĐ - UBND

Quyết định số 541/QĐ - UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất một số công trình trên địa bàn huyện Chiêm Hóa

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/09/2021] [Hiệu lực: 08/09/2021]

Quyết định 520/QĐ - UBND

Quyết định số 520/QĐ - UBND ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất công trình Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng, Bảo tàng Tân Trào và phòng chiếu phim thuộc Dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/08/2021] [Hiệu lực: 31/08/2021]

Quyết định 509/QĐ - UBND

Quyết định số 509/QĐ - UBND ngày 28/8/2021 về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất công trình Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ Km170+600, Quốc lộ 2C đến thôn Đồng Khẩn, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/08/2021] [Hiệu lực: 30/08/2021]

Quyết định 513/QĐ - UBND

Quyết định số 513/QĐ - UBND ngày 28/8/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Đường giao thông nông thôn vào vùng sản xuất nông nghiệp tập trung kết hợp phát triển du lịch sinh thái thôn Bản Bung, xã Thanh Tương, huyện Na Hang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/08/2021] [Hiệu lực: 28/08/2021]

Công văn 3034/UBND -TNMT

Công văn số 3034/UBND -TNMT ngày 21/8/2021 của UBND tỉnh về việc công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/08/2021] [Hiệu lực: 21/08/2021]

Kế hoạch 134/KH - UBND

Kế hoạch số 134/KH - UBND ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn Km 14 Quốc lộ 2 Tuyên Quang – Hà Giang

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/08/2021] [Hiệu lực: 17/08/2021]

Kế hoạch 124/KH - UBND

Kế hoạch số 124/KH - UBND ngày 06/8/2021 soát sửa đổi, bổ sung quy định phân loại đường phố, phân khu vực, phân vị trí đất và điều chỉnh Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/08/2021] [Hiệu lực: 06/08/2021]

Quyết định 427/QĐ - UBND

Quyết định số 427/QĐ - UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 các huyện, thành phố

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/08/2021] [Hiệu lực: 02/08/2021]

Công văn 2663/UBND - KGVX

Công văn số 2663/UBND - KGVX ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/07/2021] [Hiệu lực: 30/07/2021]

Quyết định 424/QĐ - UBND

Quyết định số 424/QĐ - UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông từ cầu Ta Tè, thôn Nặm Đíp, xã Lăng Can đến chân đèo Kéo Nàng, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/07/2021] [Hiệu lực: 30/07/2021]

Thông báo 101/TB - UBND

Thông báo số 101/TB - UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh kết luận Hội nghị sơ kết thực hiện Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/07/2021] [Hiệu lực: 29/07/2021]

Công văn 2583/UBND - TNMT

Công văn số 2583/UBND - TNMT ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh Covid-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/07/2021] [Hiệu lực: 28/07/2021]

Công văn 415/QĐ - UBND

Quyết định số 415/QĐ - UBND ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất công trình Xây dựng Nhà máy sản xuất, kinh doanh các loại bao bì PP Container tại xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/07/2021] [Hiệu lực: 26/07/2021]

Quyết định 413/QĐ - UBND

Quyết định số 413/QĐ - UBND ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất một số công trình trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/07/2021] [Hiệu lực: 26/07/2021]

Quyết định 414/QĐ - UBND

Quyết định số 414/QĐ - UBND ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đấtlàm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất mộtsố công trình trên địa bàn huyện Yên Sơn

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/07/2021] [Hiệu lực: 26/07/2021]

Tổng số: 586 VB    Trang 1/30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.