Maximize

Kế hoạch 61/QĐ-UBND

Kế hoạch số 61/KH-UBND, ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/06/2018] [Hiệu lực: 13/06/2018]

Quyết định 155/QĐ-UBND

Quyết định số 155/QĐ-UBND, ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh, về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình: Đường nội bộ từ tuyến đường AB đến Trạm biến áp Điện lực Yên Sơn, khu Trung tâm huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/06/2018] [Hiệu lực: 11/06/2018]

Kế hoạch 56/KH-UBND

Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh về việc định giá đất cụ thể năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/06/2018] [Hiệu lực: 01/06/2018]

Quyết định 137/QĐ-UBND

Quyết định số 137/QĐ-UBND., ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình: Kho chứa nguyên liệu và thành phẩm của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Tuyên Quang tại Khu công nghiệp Long Bình An, xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/05/2018] [Hiệu lực: 30/05/2018]

Quyết định 77/QĐ-UBND

Quyết định số 77/QĐ-UBND, ngày 23/3/2018 của UBNd tỉnh về việc ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/03/2018] [Hiệu lực: 23/03/2018]

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND, ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh, ban hành Quy định về trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quản lý đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/03/2018] [Hiệu lực: 01/04/2018]

Quyết định 61/QĐ-UBND

Quyết định số 61/QĐ-UBND, ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Quy hoạch chi tiết nhóm nhà ở tổ 1 + 2 (phía sau dãy 80 gian và phía trước cổng Bệnh viện đa khoa Tuyên Quang) tiểu khu dân cư thuộc phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/03/2018] [Hiệu lực: 09/03/2018]

Công văn 450/UBND-TNMT

Công văn số 450/UBND-TNMT, ngày 27/02/2018 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/02/2018] [Hiệu lực: 27/02/2018]

Quyết định 08/QĐ-UBND

Quyết định số 08/QĐ-UBND, ngày 12/01/2018, của UBND tỉnh Ban hành bảng giá tối thiểu tính thuế các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/01/2018] [Hiệu lực: 12/01/2018]

Quyết định 513/QĐ-UBND

Quyết định số 513/QĐ-UBND, ngày 31/12/2017 của UBND tỉnh, về việc phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2017] [Hiệu lực: 31/12/2017]

Quyết định 514/QĐ-UBND

Quyết định số 514/QĐ-UBND, ngày 31/12/2017 của UBND tỉnh, về việc Phê duyệt Báo cáo điều chỉnh, bổ sung “Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2017] [Hiệu lực: 31/12/2017]

Quyết định 469/QĐ-UBND

Quyết định số 469/QĐ-UBND, ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh,về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/12/2017] [Hiệu lực: 28/12/2017]

Nghị quyết 12/NQ-HĐND

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND, ngày 16/12/2017, HĐND thành phố, về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/12/2017] [Hiệu lực: 26/12/2017]

Quyết định 457/QĐ-UBND

Quyết định sô 457/QĐ-UBND, ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang, về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/12/2017] [Hiệu lực: 22/12/2017]

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND, ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/12/2017] [Hiệu lực: 01/01/2018]

Nghị quyết 23/NQ-HĐND

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND, ngày 06/12/2017, của HĐND tỉnh về danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 và danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật Đất đai trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/12/2017] [Hiệu lực: 06/12/2017]

Quyết định 415/QĐ-UBND

Quyết định số 415/QĐ-UBND, ngày 21/11/2017 của UBND tỉnh, về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính hỗ trợ cho các hộ di dân tác định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn huyện Chiêm Hóa

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/11/2017] [Hiệu lực: 21/11/2017]

Quyết định 414/QĐ-UBND

Quyết định số 414/QĐ-UBND, ngày 21/11/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường đất ở Tại các điểm tái định cư trên địa bàn huyện Lâm Bình

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/11/2017] [Hiệu lực: 21/11/2017]

Quyết định 402/QĐ-UBND

Quyết định số 402/QĐ-UBND, ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường đất ở Tại các điểm tái định cư trên địa bàn huyện Yên Sơn

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/11/2017] [Hiệu lực: 17/11/2017]

Quyết định 1242/QĐ-UBND

Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 28/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Tổ công tác liên ngành kiểm tra hoạt động khoáng sản khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/10/2017] [Hiệu lực: 28/10/2017]

Tổng số: 372 VB    Trang 1/19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.