Maximize

Quyết định 08/QĐ-UBND

Quyết định số 08/QĐ-UBND, ngày 12/01/2018, của UBND tỉnh Ban hành bảng giá tối thiểu tính thuế các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/01/2018] [Hiệu lực: 12/01/2018]

Quyết định 469/QĐ-UBND

Quyết định số 469/QĐ-UBND, ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh,về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/12/2017] [Hiệu lực: 28/12/2017]

Nghị quyết 12/NQ-HĐND

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND, ngày 16/12/2017, HĐND thành phố, về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/12/2017] [Hiệu lực: 26/12/2017]

Quyết định 457/QĐ-UBND

Quyết định sô 457/QĐ-UBND, ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang, về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/12/2017] [Hiệu lực: 22/12/2017]

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND, ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/12/2017] [Hiệu lực: 01/01/2018]

Nghị quyết 23/NQ-HĐND

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND, ngày 06/12/2017, của HĐND tỉnh về danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 và danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật Đất đai trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/12/2017] [Hiệu lực: 06/12/2017]

Quyết định 415/QĐ-UBND

Quyết định số 415/QĐ-UBND, ngày 21/11/2017 của UBND tỉnh, về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính hỗ trợ cho các hộ di dân tác định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn huyện Chiêm Hóa

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/11/2017] [Hiệu lực: 21/11/2017]

Quyết định 414/QĐ-UBND

Quyết định số 414/QĐ-UBND, ngày 21/11/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường đất ở Tại các điểm tái định cư trên địa bàn huyện Lâm Bình

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/11/2017] [Hiệu lực: 21/11/2017]

Quyết định 402/QĐ-UBND

Quyết định số 402/QĐ-UBND, ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường đất ở Tại các điểm tái định cư trên địa bàn huyện Yên Sơn

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/11/2017] [Hiệu lực: 17/11/2017]

Quyết định 1242/QĐ-UBND

Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 28/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Tổ công tác liên ngành kiểm tra hoạt động khoáng sản khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/10/2017] [Hiệu lực: 28/10/2017]

Quyết định 370/QĐ-UBND

Quyết định số 370/QĐ-UBND, ngày 26/10/2017 thành lập Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/10/2017] [Hiệu lực: 26/10/2017]

Quyết định 367/QĐ-UBND

Quyết định số 367/QĐ-UBND, ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh, về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình thuộc dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang, giai đoạn 2 (2017 - 2020)

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/10/2017] [Hiệu lực: 26/10/2017]

Công văn 3342/UBND-TNMT

Công văn sô 3342/UBND-TNMT, ngày 24/10/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại văn bản số 590-TB/TU ngày 14/10/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/10/2017] [Hiệu lực: 24/10/2017]

Quyết định 359/QĐ-UBND

Quyết định số 359/QĐ-UBND, ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình: Đường quản lý, vận hành (từ QL 2 vào vị trí giếng khoan và nhà trạm bảo vệ giếng khoan) thuộc công trình cấp nước sinh hoạt thôn 1, 2, 3, 4, 5, 6 Thống Nhất, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/10/2017] [Hiệu lực: 19/10/2017]

Quyết định 356/QĐ-UBND

Quyết định số 356/QĐ-UBND, ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh về việc hủy bỏ Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện quy hoạch Khu tập thể Mỏ sắt và cán thép Tuyên Quang tại thôn An Hoà 1, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/10/2017] [Hiệu lực: 16/10/2017]

Quyết định 1181/QĐ-UBND

Quyết định số 1181/QĐ-UBND, ngày 14/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc thành lập Ban chỉ đạo tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/10/2017] [Hiệu lực: 14/10/2017]

Công văn 3205/UBND-NLN

Công văn số 3205/UBND-NLN, ngày 11/10/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng tự nhiên để trồng rừng

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/10/2017] [Hiệu lực: 11/10/2017]

Quyết định 344/QĐ-UBND

Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 30/9/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/09/2017] [Hiệu lực: 30/09/2017]

Quyết định 1052/QĐ-UBND

Quyết định số 1052/QĐ-UBND, ngày 16/9/2017 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/09/2017] [Hiệu lực: 16/09/2017]

Quyết định 304/QĐ-UBND

Quyết định số 304/QĐ-UBND, ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh, về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/09/2017] [Hiệu lực: 13/09/2017]

Tổng số: 362 VB    Trang 1/19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.