THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 2383/UBND - TNMT

Công văn số 2383/UBND - TNMT ngày 01/8/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý, xử lý chất thải trên các lưu vực sông, hồ và các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2020] [Hiệu lực: 01/08/2020]

Công văn 2342/UBND - TNMT

Công văn số 2342/UBND - TNMT ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh về việc phối hợp chỉ đạo xử lý kết quả kiểm tra hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/07/2020] [Hiệu lực: 30/07/2020]

Công văn 2312/UBND - TNMT

Công văn số 2312/UBND - TNMT ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/07/2020] [Hiệu lực: 28/07/2020]

Quyết định 283/QĐ-UBND

Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án trên địa bàn huyện Sơn Dương

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/07/2020] [Hiệu lực: 20/07/2020]

Công văn 2205/UBND - TNMT

Công văn số 2205/UBND - TNMT ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh về việc quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, cung ứng, sản xuất, kinh doanh các dịch vụ sử dụng nước khoáng Mỹ Lâm

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/07/2020] [Hiệu lực: 20/07/2020]

Công văn 1990/UBND-TNMT

Công văn số 1990/UBND-TNMT ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh về việc đề nghị của Sở TNMT tại văn bản số 947/STNMT-KS ngày 29/6/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/07/2020] [Hiệu lực: 02/07/2020]

Quyết định 253/QĐ-UBND

Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Đường điện 110Kv đấu nối cụm nhà máy thủy điện Sông Lô 8A, 8B

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/07/2020] [Hiệu lực: 01/07/2020]

Quyết định 254/QĐ-UBND

Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình: Quy hoạch chi tiết mở rộng khu cát táng nghĩa trang nhân dân Km8, đường Tuyên Quang - Hà Giang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/07/2020] [Hiệu lực: 01/07/2020]

Kế hoạch 73/KH-UBND

Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh về Tài chính ngân sách nhà nước năm 2020 và 03 năm (2021-2023) từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/07/2020] [Hiệu lực: 01/07/2020]

Công văn 1873/UBND - ĐTXD

Công văn số 1873/UBND - ĐTXD ngày 23/6/2020 của UBND tỉnh về việc tham mưu ban hành Kế hoạch nâng cao năng lực quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng trong lĩnh vực thủy lợi trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/06/2020] [Hiệu lực: 23/06/2020]

Công văn 1874/UBND -TNMT

Công văn số 1874/UBND -TNMT ngày 23/6/2020 của UBND tỉnh về việc xử lý vấn đề phát sinh tại khu vực chôn lấp rác thải xã Như Khê, huyện Yên Sơn

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/06/2020] [Hiệu lực: 23/06/2020]

Quyết định 238/QĐ-UBND

Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình đã được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước phục vụ mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/06/2020] [Hiệu lực: 18/06/2020]

Công văn 1792/UBND - TNMT

Công văn số 1792/UBND - TNMT ngày 16/6/2020 của UBND tỉnh về việc khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/06/2020] [Hiệu lực: 16/06/2020]

Quyết định 230/QĐ-UBND

Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn huyện Yên Sơn

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/06/2020] [Hiệu lực: 12/06/2020]

Quyết định 231/QĐ-UBND

Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn thành phố

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/06/2020] [Hiệu lực: 12/06/2020]

Công văn 1769/UBND - TNMT

Công văn số 1769/UBND - TNMT ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện phương án kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/06/2020] [Hiệu lực: 12/06/2020]

Quyết định 209/QĐ-UBND

Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/05/2020] [Hiệu lực: 29/05/2020]

Quyết định 203/QĐ-UBND

Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng dự án xây dựng khu phát triển nhà ở đô thị Tuyên Quang tại phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/05/2020] [Hiệu lực: 29/05/2020]

Quyết định 207/QĐ-UBND

Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Thủy điện Sông lô 8A, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 3)

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/05/2020] [Hiệu lực: 29/05/2020]

Quyết định 194/QĐ-UBND

Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thườnggiải phóng mặt bằng một số công trình, dự án trên địa bàn huyện Na Hang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/05/2020] [Hiệu lực: 25/05/2020]

Tổng số: 467 VB    Trang 1/24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.