THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 155/QĐ - UBND

Quyết định số 155/QĐ - UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất công trình Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư thôn 14, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn (giai đoạn 1)

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/04/2021] [Hiệu lực: 20/04/2021]

Công văn 1026/UBND - TNMT

Công văn số 1026/UBND - TNMT ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/04/2021] [Hiệu lực: 16/04/2021]

Công văn 977/UBND - TNMT

Công văn số 977/UBND - TNMT ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/04/2021] [Hiệu lực: 13/04/2021]

Thông báo 20/TB - UBND

Thông báo số 20/TB - UBND ngày 11/4/2021 Kết luận họp Ủy ban nhân dân tỉnh về quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của các huyện, thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/04/2021] [Hiệu lực: 11/04/2021]

Quyết định 122/QĐ-UBND

Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất một số công trình trên địa bàn huyện Lâm Bình

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/03/2021] [Hiệu lực: 25/03/2021]

Kế hoạch 41/KH - UBND

Kế hoạch số 41/KH - UBND ngày 17/3/2021 của UBND tỉnh về việc định giá đất cụ thể năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/03/2021] [Hiệu lực: 17/03/2021]

Quyết định 66/QĐ-UBND

Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/02/2021] [Hiệu lực: 26/02/2021]

Quyết định 64/QĐ-UBND

Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/02/2021] [Hiệu lực: 26/02/2021]

Quyết định 67/QĐ-UBND

Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/02/2021] [Hiệu lực: 26/02/2021]

Quyết định 70/QĐ-UBND

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/02/2021] [Hiệu lực: 26/02/2021]

Quyết định 68/QĐ-UBND

Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất để khai thác cát, sỏi lòng sông Lô tại các xã: Yên Phú, Yên Lâm, Minh Khương, Bạch Xa, huyện Hàm Yên

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/02/2021] [Hiệu lực: 26/02/2021]

Quyết định 69/QĐ-UBND

Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/02/2021] [Hiệu lực: 26/02/2021]

Quyết định 72/QĐ-UBND

Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/02/2021] [Hiệu lực: 26/02/2021]

Quyết định 65/QĐ-UBND

Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/02/2021] [Hiệu lực: 26/02/2021]

Quyết định 143/QĐ-UBND

Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/02/2021] [Hiệu lực: 25/02/2021]

Quyết định 40/QĐ-UBND

Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Hồ Ô Rô - Tiểu dự án 2 thuộc dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Tuyên Quang (bổ sung)

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/02/2021] [Hiệu lực: 05/02/2021]

Quyết định 41/QĐ-UBND

Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Hồ Nà Heng thuộc tiểu dự án 2, dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/02/2021] [Hiệu lực: 05/02/2021]

Công văn 209/UBND - TNMT

Công văn số 209/UBND - TNMT ngày 25/01/2021 ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh về việc chủ trương thực hiện nhiệm vụ Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu giai đoạn 2021-2025 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/01/2021] [Hiệu lực: 25/01/2021]

Quyết định 22/QĐ-UBND

Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất một số công trình trên địa bàn huyện Yên Sơn

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/01/2021] [Hiệu lực: 25/01/2021]

Công văn 181/UBND - TNMT

Công văn số 181/UBND - TNMT ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh về việc Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/01/2021] [Hiệu lực: 22/01/2021]

Tổng số: 549 VB    Trang 1/28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.