THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 90/QĐ-UBND

Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn huyện Chiêm Hóa

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/03/2020] [Hiệu lực: 25/03/2020]

Quyết định 85/QĐ-UBND

Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Giai đoạn 2A đầu tư xây dựng cầu Bến Nước tại Km 263+820, cầu Suối Cóc tại Km 269+860 và 1,2 km đường dẫn 02 đầu cầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Mới – Ngã ba Trung Sơn, tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/03/2020] [Hiệu lực: 23/03/2020]

Quyết định 62/QĐ-UBND

Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tối thiểu thuế các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/03/2020] [Hiệu lực: 19/03/2020]

Quyết định 69/QĐ-UBND

Quyết đinh số 69/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/03/2020] [Hiệu lực: 16/03/2020]

Quyết định 205/QĐ-UBND

Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án số hóa bản đồ quy hoạch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 1)

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/03/2020] [Hiệu lực: 12/03/2020]

Quyết định 62/QĐ - UBND

Công văn số 62/QĐ - UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh Ban hành Bảng giá tối thiểu tính thuế các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/03/2020] [Hiệu lực: 11/03/2020]

Quyết định 64/QĐ - UBND

Quyết định số 64/QĐ - UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/03/2020] [Hiệu lực: 11/03/2020]

Quyết định 60/QĐ-UBND

Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/03/2020] [Hiệu lực: 11/03/2020]

Quyết định 61/QĐ-UBND

Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/03/2020] [Hiệu lực: 11/03/2020]

Kế hoạch 26/KH-UBND

Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 04/3/2020 của UBND tỉnh về việc xác định giá đất cụ thể năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/03/2020] [Hiệu lực: 04/03/2020]

Quyết định 49/QĐ-UBND

Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 04/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/03/2020] [Hiệu lực: 04/03/2020]

Quyết định 50/QĐ-UBND

Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 04/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Đường trục chính từ Quốc lộ 2C qua khu quy hoạch Ủy ban nhân dânxã Kim Quan giao với đường ĐT 185 xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 1)

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/03/2020] [Hiệu lực: 04/03/2020]

Quyết định 45/QĐ-UBND

Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/03/2020] [Hiệu lực: 02/03/2020]

Quyết định 47/QĐ-UBND

Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/03/2020] [Hiệu lực: 02/03/2020]

Quyết định 40/QĐ-UBND

Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/02/2020] [Hiệu lực: 27/02/2020]

Quyết định 329/QĐ-UBND

Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Quặng chì – kẽm khu vực Lũng Mơ – Đồng Chang, xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/02/2020] [Hiệu lực: 04/02/2020]

Quyết định 244/QĐ-BTNMT

Quyết định số 244/QĐ-BTNMT ngày 30/01/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Quặng chì – kẽm khu vực Sơn Đô, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/01/2020] [Hiệu lực: 30/01/2020]

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/01/2020] [Hiệu lực: 26/01/2020]

Quyết định 502/QĐ-UBND

Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về ban hành bảng giá tối thiểu tính thuế các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2019] [Hiệu lực: 31/12/2019]

Quyết định 480/QĐ-UBND

Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình, dự ántrên địa bànhuyện Hàm Yên

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2019] [Hiệu lực: 31/12/2019]

Tổng số: 435 VB    Trang 1/22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.