THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 08/QĐ-UBND

Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến ĐT 188 đoạn Km48+00 ÷ Km86+300 huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang (địa phận huyện Chiêm Hóa)

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/01/2021] [Hiệu lực: 14/01/2021]

Công văn 96/UBND - TNMT

Công văn số 96/UBND - TNMT ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh về việc Thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/01/2021] [Hiệu lực: 13/01/2021]

Công văn 14/UBND- TNMT

Công văn số 14/UBND- TNMT ngày 06/01/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/01/2021] [Hiệu lực: 06/01/2021]

Công văn 10/UBND - TNMT

Công văn số 10/UBND - TNMT ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/01/2021] [Hiệu lực: 05/01/2021]

Quyết định 681/QĐ-UBND

Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn huyện Chiêm Hóa

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/12/2020] [Hiệu lực: 30/12/2020]

Quyết định 672/QĐ-UBND

Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Ban hành Bảng giá tối thiểu tính thuế các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/12/2020] [Hiệu lực: 28/12/2020]

Quyết định 670/QĐ-UBND

Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình: Cải tạo, mở rộng Sân vận động huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/12/2020] [Hiệu lực: 28/12/2020]

Quyết định 669/QĐ-UBND

Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/12/2020] [Hiệu lực: 28/12/2020]

Thông báo 105/TB - UBND

Thông báo số 105/TB - UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/12/2020] [Hiệu lực: 25/12/2020]

Kế hoạch 131/KH-UBND

Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/12/2020] [Hiệu lực: 17/12/2020]

Quyết định 635/QĐ-UBND

Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh về việc thu hồi và cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kinh doanh bao bì PP Container và thiết bị ngành bao bì tại Cụm công nghiệp Phúc ứng, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/12/2020] [Hiệu lực: 17/12/2020]

Công văn 3991/UBND - TNMT

Công văn số 3991/UBND - TNMT ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh về việc Thực hiện kiến nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 162/BC-HĐND ngày 04/12/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/12/2020] [Hiệu lực: 15/12/2020]

Nghị quyết 72/NQ - HĐND

Nghị quyết số 72/NQ - HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh về danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/12/2020]

Quyết định 628/QĐ-UBND

Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn huyện Sơn Dương

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/12/2020] [Hiệu lực: 14/12/2020]

Quyết định 1701/QĐ-UBND

Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/12/2020] [Hiệu lực: 20/12/2020]

Quyết định 592/QĐ-UBND

Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn huyện Yên Sơn

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/11/2020] [Hiệu lực: 30/11/2020]

Quyết định 593/QĐ-UBND

Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Khu di tích lịch sử Trường Đại học Y khoa và Bệnh viện thực hành tại xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/11/2020] [Hiệu lực: 30/11/2020]

Quyết định 451/QĐ-UBND

Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Thủy điện Sông Lô 6 huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 3)

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/11/2020] [Hiệu lực: 11/11/2020]

Quyết định 450/QĐ-UBND

Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Hồ Ô Rô - Tiểu dự án 2 thuộc dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/11/2020] [Hiệu lực: 11/11/2020]

Quyết định 443/QĐ-UBND

Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án tạo quỹ đất sạch lô C1 tại khu công nghiệp Long Bình An, tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 3)

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/11/2020] [Hiệu lực: 06/11/2020]

Tổng số: 528 VB    Trang 1/27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.