THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 355/QĐ-UBND

Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh phê duyệt Phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước công trình thủy điện Sông Lô 8A, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/08/2020] [Hiệu lực: 28/08/2020]

Quyết định 344/QĐ-UBND

Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình vận hành công trình Thủy điện Sông lô 8A, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/08/2020] [Hiệu lực: 18/08/2020]

Quyết định 345/QĐ-UBND

Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình vận hành công trình Thủy điện Sông lô 8B, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/08/2020] [Hiệu lực: 18/08/2020]

Công văn 2005/UBND-CN

Công văn số 2005/UBND-CN ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1296-TB/TU ngày 17/6/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/07/2020] [Hiệu lực: 02/07/2020]

Quyết định 36/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/12/2019] [Hiệu lực: 20/12/2019]

Công văn 2647/UBND-KGVX

Công văn số 2647/UBND-KGVX, ngày 26/8/2017 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an toàn thực phẩm

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/08/2017] [Hiệu lực: 26/08/2017]

Quyết định 743/QĐ-UBND

Quyết định số 743/QĐ-UBND, ngày 5/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030, định hướng đến năm 2035

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/07/2017] [Hiệu lực: 05/07/2017]

Kế hoạch 41/KH-UBND

Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh về phát triển Thương mại điện tử tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/05/2017] [Hiệu lực: 19/05/2017]

Quyết định 1779/QĐ-UBND

Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/12/2016] [Hiệu lực: 22/12/2016]

Quyết định 312/QĐ-UBND

Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 18/2/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/09/2016] [Hiệu lực: 20/09/2016]

Kế hoạch 60/KH-UBND

Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh về đẩy mạnh công nghiệp chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng và công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2016-2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/07/2016]

Quyết định 191/QĐ-UBND

Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/06/2016] [Hiệu lực: 14/06/2016]

Quyết định 07/2016/QĐ-UBND

Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của UBND tỉnh về việc quy định một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/06/2016] [Hiệu lực: 20/06/2016]

Quyết định 123/QĐ-UBND

Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 09/4/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/04/2016]

Quyết định 108/QĐ-UBND

Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của UBND tỉnh về việc Thành lập Đội Quản lý thị trường cơ động Chống hàng giả trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/04/2016]

Quyết định 35/QĐ-UBND

Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 18/2/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/02/2016]

Quyết định 414/QĐ-UBND

Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp An Thịnh, Xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/12/2015]

Quyết định 415/QĐ-UBND

Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/12/2015]

Công văn 3739/UBND-NV

Công văn số 3739/UBND-NV ngày 19/12/2015 của UBND tỉnh về chủ trương thành lập Đội Quản lý thị trường cơ động Chống hàng giả

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/12/2015]

Quyết định 316/QĐ-UBND

Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh Về việc thành lập Cụm công nghiệp Khuôn Phươn, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/10/2015]

Tổng số: 67 VB    Trang 1/4

1 2 3 4

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.