THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 24/2022/QĐ-UBND

Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/08/2022] [Hiệu lực: 16/08/2022]

Quyết định 03/QĐ-HĐKHCN

Quyết định số 03/QĐ-HĐKHCN ngày 19/7/2022 của UBMD tỉnh về việc thành lập Hội đồng chuyên ngành thuộc Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/07/2022] [Hiệu lực: 19/07/2022]

Kế hoạch 136/KH - UBND

Kế hoạch số 136/KH - UBND ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh Tổ chức Hội chợ Thương mại – Du lịch Tuyên Quang năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/07/2022] [Hiệu lực: 18/07/2022]

Kế hoạch 102/KH - UBND

Kế hoạch số 102/KH - UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnhTuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/05/2022] [Hiệu lực: 31/05/2022]

Kế hoạch 99/KH - UBND

Kế hoạch số 99/KH - UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/05/2022] [Hiệu lực: 30/05/2022]

Kế hoạch 98/KH - UBND

Kế hoạch số 98/KH - UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/05/2022] [Hiệu lực: 30/05/2022]

Kế hoạch 64/KH - UBND

Kế hoạch số 64/KH - UBND ngày 23/4/2022 của UBND tỉnh thực hiên Đề án phát triển thị trường trong nước và cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam" giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/04/2022] [Hiệu lực: 23/04/2022]

Kế hoạch 60/KH - UBND

Kế hoạch số 60/KH - UBND ngày 19/4/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/04/2022] [Hiệu lực: 19/04/2022]

Công văn 172/QĐ - UBND

Quyết định số 172/QĐ - UBND ngày 01/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/03/2022] [Hiệu lực: 01/03/2022]

Kế hoạch 223/KH - UBND

Kế hoạch số 223/KH - UBND ngày 18/12/2021 của UBND tỉnh phát triển công nghiệp tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/12/2021] [Hiệu lực: 18/12/2021]

Công văn 4911/UBND - KT

Công văn số 4911/UBND - KT ngày 13/12/2021 của UBND tỉnh về việc dừng tổ chức Hội chợ Thương mại - Du lịch Tuyên Quang năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/12/2021] [Hiệu lực: 13/12/2021]

Kế hoạch 02/KH - BCĐ

Kế hoạch số 02/KH - BCĐ ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về việc cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/12/2021] [Hiệu lực: 10/12/2021]

Quyết định 696/QĐ - UBND

Quyết định số 696/QĐ - UBND ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/11/2021] [Hiệu lực: 12/11/2021]

Quyết định 677/QĐ - UBND

Quyết định số 677/QĐ-UBND, ngày 08/11/2021 về việc thành lập Cụm công nghiệp Ninh Lai - Thiện Kế, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/11/2021] [Hiệu lực: 08/11/2021]

Kế hoạch 175/KH - UBND

Kế hoạch số 175/KH - UBND ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh Phát triển Thương mại điện tử tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/10/2021] [Hiệu lực: 13/10/2021]

Công văn 3827/UBND - CN

Công Văn số 3827/UBND - CN ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 03/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/10/2021] [Hiệu lực: 08/10/2021]

Thông báo 93/TB - UBND

Thông báo số 93/TB - UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn tại Cuộc họp Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/07/2021] [Hiệu lực: 20/07/2021]

Công văn 1524/UBND - CN

Công văn số 1524/UBND - CN ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/05/2021] [Hiệu lực: 24/05/2021]

Công văn 1451/UBND - CN

Công văn số 1451/UBND - CN ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/05/2021] [Hiệu lực: 18/05/2021]

Công văn 562/UBND - CT

Công văn số 562/UBND - CT ngày 09/3/2021 của uBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 19/02/2021 của Bộ Công Thương

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/03/2021] [Hiệu lực: 09/03/2021]

Tổng số: 94 VB    Trang 1/5

1 2 3 4 5

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.