THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 2862/UBND - NLN

Công văn số 2862/UBND - NLN ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/09/2020] [Hiệu lực: 15/09/2020]

Công văn 2833/UBND - NLN

Công văn số 2833/UBND - NLN ngày 12/9/2020 của UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó thiên tai các tháng cuối năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/09/2020] [Hiệu lực: 12/09/2020]

Công văn 2810/UBND - NLN

Công văn số 2810/UBND - NLN ngày 11/9/2020 của uBND tỉnh về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm lây lan diện rộng

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/09/2020] [Hiệu lực: 11/09/2020]

Công văn 2806/UBND - NLN

Công văn số 2806/UBND - NLN ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh về việc sơ kết sản xuất vụ Mùa, triển khai sản xuất vụ Đông, Đông Xuân năm 2020-2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/09/2020] [Hiệu lực: 11/09/2020]

Công văn 2800/UBND - NLN

Công văn số 2800/UBND - NLN ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 07/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/09/2020] [Hiệu lực: 10/09/2020]

Công văn 2793/UBND - NLN

Công văn số 2793/UBND - NLN ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác giám sát quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/09/2020] [Hiệu lực: 10/09/2020]

Công văn 2787/UBND - NLN

Công văn số 2787/UBND - NLN ngày 09/9/2020 của UBND tỉnh về việc tham mưu thực hiện Kế hoạch số 425-KH/TU ngày 24/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/09/2020] [Hiệu lực: 09/09/2020]

Chỉ thị 04/CT-UBND

Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh về việc tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/09/2020] [Hiệu lực: 08/09/2020]

Công văn 2744/UBND-NLN

Công văn số 2744/UBND-NLN ngày 03/9/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/09/2020] [Hiệu lực: 03/09/2020]

Kế hoạch 91/KH-UBND

Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2020-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/08/2020] [Hiệu lực: 28/08/2020]

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động, nội dung chi, mức chi, quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai; Phân cấp và giao Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/08/2020] [Hiệu lực: 10/09/2020]

Thông báo 56/TB-UBND

Thông báo số 56/TB-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh thông báo Kết luận cuộc họp về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/08/2020] [Hiệu lực: 20/08/2020]

Công văn 2585/UBND - NLN

Công văn số 2585/UBND - NLN ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó thiên tai trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/08/2020] [Hiệu lực: 18/08/2020]

Công văn 2552/UBND - NLN

Công văn số 2552/UBND - NLN ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh về việc tập trung triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/08/2020] [Hiệu lực: 14/08/2020]

Công văn 2551/UBND - NLN

Công văn số 2551/UBND - NLN ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh về việc phát triển hệ thống rừng đặc dụng, phòng hộ giai đoạn 2021-2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/08/2020] [Hiệu lực: 14/08/2020]

Công văn 2394/UBND - NLN

Công văn số 2394/UBND - NLN ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh về việc kiểm tra làm rõ trách nhiệm việc diện tích rừng phòng hộ bị thiệt hại

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/08/2020] [Hiệu lực: 03/08/2020]

Công văn 2385/UBND - NLN

Công văn số 2385/UBND - NLN ngày 01/8/2020 của UBND tỉnh về việc Báo cáo tình hình triển khai Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 12/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2020] [Hiệu lực: 01/08/2020]

Công văn 2382/UBND -NLN

Công văn số 2382/UBND -NLN ngày 01/8/2020 của UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó mưa lũ do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2020] [Hiệu lực: 01/08/2020]

Công văn 2206/UBND -NLN

Công văn số 2206/UBND -NLN ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản tỉnh Tuyên Quang trong năm 2021 và các năm tiếp theo

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/07/2020] [Hiệu lực: 20/07/2020]

Công văn 2210/UBND - NLN

Công văn số 2210/UBND - NLN ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 4673/TB-BNN-VP ngày 14/7/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/07/2020] [Hiệu lực: 20/07/2020]

Tổng số: 611 VB    Trang 1/31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.