THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 2074/UBND-NLN

Công văn số 2074/UBND-NLN ngày 08/7/2020 của UBND tỉnh về việc Tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp và Cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/07/2020] [Hiệu lực: 08/07/2020]

Quyết định 267/QĐ-UBND

Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh Ban hành Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/07/2020] [Hiệu lực: 07/07/2020]

Quyết định 847/QĐ-UBND

Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án xử lý tài sản là động vật rừng do cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/07/2020] [Hiệu lực: 06/07/2020]

Công văn 2048/UBND - NLN

Công văn số 2048/UBND - NLN ngày 06/7/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/07/2020] [Hiệu lực: 06/07/2020]

Công văn 1997/UBND-NLN

Công văn số 1997/UBND-NLN ngày 02/7/2020 về việc rà soát diện tích đất trồng mới, trồng lại chè của Công ty cổ phần chè Sông Lô

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/07/2020] [Hiệu lực: 02/07/2020]

Công văn 1779/UBND - NLN

Công văn số 1779/UBND - NLN ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh về việc tập trung phòng, chống bệnh DTLCP phát sinh, lân lan diện rộng

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/06/2020] [Hiệu lực: 15/06/2020]

Quyết định 215/QĐ-UBND

Quyết định số 215/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác quản lý hoạt động về lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thú y, khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/06/2020] [Hiệu lực: 08/06/2020]

Công văn 1682/UBND - NLN

Công văn số 1682/UBND - NLN ngày 06/6/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/06/2020] [Hiệu lực: 06/06/2020]

Công văn 1620/UBND - NLN

Công văn số 1620/UBND - NLN ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông báo số 190/TB-VPCP ngày 27/5/2020 của Văn phòng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/06/2020] [Hiệu lực: 02/06/2020]

Công văn 1581/UBND - NLN

Công văn số 1581/UBND - NLN ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh về việc tập trung thực hiện kiểm soát bệnh DTLCP tái phát, lây lan diện rộng

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/05/2020] [Hiệu lực: 28/05/2020]

Công văn 1578/UBND - NLN

Công văn số 1578/UBND - NLN ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh về việc cài đặt sử dụng và đẩy mạnh cập nhật thông tin địa phương lên ứng dụng "PCTT" trên điện thoại thông minh

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/05/2020] [Hiệu lực: 28/05/2020]

Công văn 1529/UBND - NLN

Công văn số 1529/UBND - NLN ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh về việc tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 và Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/05/2020] [Hiệu lực: 26/05/2020]

Công văn 1510/UBND - NLN

Công văn số 1510/UBND - NLN ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp vụ mùa, vụ đông năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/05/2020] [Hiệu lực: 25/05/2020]

Công văn 1476/UBND - NLN

Công văn số 1476/UBND - NLN ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện đề nghị của Tạp chí Xây dựng Đảng

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/05/2020] [Hiệu lực: 20/05/2020]

Quyết định 538/QĐ-UBND

Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/05/2020] [Hiệu lực: 12/05/2020]

Công văn 1361/UBND-NLN

Công văn số 1361/UBND-NLN ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh về việc tập trung phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/05/2020] [Hiệu lực: 11/05/2020]

Quyết định 497/QĐ-UBND

Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/05/2020] [Hiệu lực: 06/05/2020]

Quyết định 496/QĐ-UBND

Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/05/2020] [Hiệu lực: 06/05/2020]

Quyết định 04/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt danh mục, quy mô các ngành hàng, sản phẩm khuyến khích, ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; quy định phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/05/2020] [Hiệu lực: 15/05/2020]

Công văn 1296/UBND - NLN

Công văn số 1296/UBND - NLN ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp nhận, quản lý, cấp phát, sử dụng thuốc khử trùng được hỗ trợ từ Quỹ dự trữ quốc gia

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/05/2020] [Hiệu lực: 05/05/2020]

Tổng số: 586 VB    Trang 1/30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.