THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Kế hoạch 156/KH - UBND

Kế hoạch số 156/KH - UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/09/2021] [Hiệu lực: 20/09/2021]

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND

Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 18/9/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định về canh tác trên vùng canh tác hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/09/2021] [Hiệu lực: 01/10/2021]

Công văn 3477/UBND - NLN

Công văn số 3477/UBND - NLN ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó với mưa lớn gây lũ, lũ quét, sạt lở đất

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/09/2021] [Hiệu lực: 17/09/2021]

Thông báo 126/TB - UBND

Thông báo số 126/TB - UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh kết luận cuộc họp về Kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/09/2021] [Hiệu lực: 17/09/2021]

Kế hoạch 152/KH - UBND

Kế hoạch số 152/KH - UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/09/2021] [Hiệu lực: 15/09/2021]

Công văn 3382/UBND - NLN

Công văn số 3382/UBND - NLN ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 101-KH/TU, ngày 06/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/09/2021] [Hiệu lực: 13/09/2021]

Quyết định 01/QĐ - BCĐ

Quyết định số 01/QĐ - BCĐ ngày 11/9/2021 của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về việc phân công các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia phụ trách các xã đăng ký hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/09/2021] [Hiệu lực: 11/09/2021]

Công văn 3343/UBND - NLN

Công văn số 3343/UBND - NLN ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 5

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/09/2021] [Hiệu lực: 10/09/2021]

Kế hoạch 147/KH - UBND

Kế hoạch số 147/KH - UBND ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/09/2021] [Hiệu lực: 06/09/2021]

Kế hoạch 142/KH - UBND

Kế hoạch số 142/KH - UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ tiêu thụ một số sản phẩm nông sản của tỉnh trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/08/2021] [Hiệu lực: 30/08/2021]

Công văn 3132/UBND-NLN

Công văn số 3132/UBND-NLN ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó khắc phục thiệt hại do thiên tai, mưa lũ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/08/2021] [Hiệu lực: 27/08/2021]

Công văn 3105/UBND-NLN

Công văn số 3105/UBND-NLN ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kết luận số 265-KL/TU ngày 02/8/2021 của Tỉnh ủy

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/08/2021] [Hiệu lực: 26/08/2021]

Quyết định 1284/QĐ - UBND

Quyết định số 1284/QĐ - UBND ngày 24/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ khẩn cấp cho hộ gia đình ông Phùng Văn Giờ, thôn Khau Phiêng, xã Khâu Tinh, huyện Na Hang, để khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/08/2021] [Hiệu lực: 24/08/2021]

Công văn 3065/UBND-NLN

Công văn số 3065/UBND-NLN ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh về việc khắc phục thiệt hại do thiên tai trên địa bàn huyện Na Hang

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/08/2021] [Hiệu lực: 24/08/2021]

Kế hoạch 140/KH - UBND

Kế hoạch số 140/KH - UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 429/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/08/2021] [Hiệu lực: 24/08/2021]

Kế hoạch 133/KH - UBND

Kế hoạch số 133/KH - UBND ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/08/2021] [Hiệu lực: 17/08/2021]

Thông báo 107/TB - UBND

Thông báo số 107/TB - UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh Kết luận cuộc họp về phương án tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/08/2021] [Hiệu lực: 17/08/2021]

Quyết định 1217/QĐ - UBND

Quyết định số 1217/QĐ - UBND ngày 14/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban quản lý Dự án “Tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững (SNRM2)” tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/08/2021] [Hiệu lực: 14/08/2021]

Kế hoạch 127/KH - UBND

Kế hoạch số 127/KH - UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030”

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2021] [Hiệu lực: 10/08/2021]

Quyết định 461/QĐ - UBND

Quyết định số 461/QĐ - UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2035

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/08/2021] [Hiệu lực: 09/08/2021]

Tổng số: 751 VB    Trang 1/38

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.