Maximize

Công văn 2800/UBND-NLN

Công văn số 2800/UBND-NLN ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh v/v chủ động ứng phó mưa lũ do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và siêu bão Mangkhut

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/09/2018] [Hiệu lực: 14/09/2018]

Kế hoạch 85/KH-UBND

Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh thực hiện Nghị Quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ về công tác phòng chống thiên tai

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/09/2018] [Hiệu lực: 07/09/2018]

Công văn 2708/UBND-NLN

Công văn số 2708/UBND-NLN ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/09/2018] [Hiệu lực: 06/09/2018]

Kế hoạch 84/KH-UBND

Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 4/9/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/09/2018] [Hiệu lực: 04/09/2018]

Công văn 2482/UBND-NLN

Công văn số 2482/UBND-NLN, ngày 15/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ động ứng phó mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 4

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/08/2018] [Hiệu lực: 15/08/2018]

Quyết định

Quyết định số 881/QĐ-UBND, ngày 10/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. Thành lập Ban chỉ đạo diễn tập Ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Hàm Yên năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2018] [Hiệu lực: 10/08/2018]

Kế hoạch 75/KH-UBND

Kế hoạch số 75/KH-UBND, ngày 09/8/2018 của Ủy ban nhân dan tỉnh, triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/08/2018] [Hiệu lực: 09/08/2018]

Công văn 2221/UBND-NLN

Công văn số 2221/UBND-NLN, ngày 20/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/07/2018] [Hiệu lực: 20/07/2018]

Công văn 2191/UBND-NLN

Công văn số 2191/UBND-NLN ngày 18/7/2018 của chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó mưa lũ thiên tai

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/07/2018] [Hiệu lực: 18/07/2018]

Nghị quyết 07/NQ-HĐND

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND, ngày 04/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, về phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016 - 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/07/2018] [Hiệu lực: 04/07/2018]

Quyết định 737/QĐ-UBND

Quyết định số 737/QĐ-UBND, ngày 03/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2018] [Hiệu lực: 03/07/2018]

Công văn 1818/UBND-NLN

Công văn số 1818/UBND-NLN, ngày 20-6-2018 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về giống cây trồng trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/06/2018] [Hiệu lực: 20/06/2018]

Quyết định 675/QĐ-UBND

Quyết định số 675/QĐ-UBND, ngày 20/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Danh mục loài cây trồng thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/06/2018] [Hiệu lực: 20/06/2018]

Công văn 1524/UBND-NLN

Công văn số 1524/UBND-NLN, ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp vụ mùa, vụ đông năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/05/2018] [Hiệu lực: 28/05/2018]

Công văn 1469/UBND-NLN

Công văn số 1469/UBND-NLN, ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng trái pháp luật

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/05/2018] [Hiệu lực: 24/05/2018]

Chỉ thị 01/CT-UBND

Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh, về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn đến năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/04/2018] [Hiệu lực: 02/04/2018]

Kế hoạch 24/KH-UBND

Kế hoạch số 24/KH-UBND, ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh, thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/03/2018] [Hiệu lực: 27/03/2018]

Quyết định 235/QĐ-UBND

Quyết định số 235/QĐ-UBND, ngày 15/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc công nhận xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/03/2018] [Hiệu lực: 15/03/2018]

Quyết định 232/QĐ-UBND

Quyết định số 232/QĐ-UBND, ngày 15/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/03/2018] [Hiệu lực: 15/03/2018]

Quyết định 233/QĐ-UBND

Quyết định số 233/QĐ-UBND, ngày 15/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/03/2018] [Hiệu lực: 15/03/2018]

Tổng số: 478 VB    Trang 1/24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.