Maximize

Kế hoạch 60/KH-UBND

Kế hoạch số 60/KH-UBND, ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh, thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 20/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/07/2017] [Hiệu lực: 25/07/2017]

Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND, ngày 25/7/2017 của HĐND tỉnh, về chính sách khuyến khích phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/07/2017] [Hiệu lực: 10/08/2017]

Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND, ngày 25/7/2017 của HĐND tỉnh, về chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/07/2017] [Hiệu lực: 01/01/2018]

Công văn 2197/UBND-NLN

Công văn số 2197/UBND-NLN, ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh, về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/07/2017] [Hiệu lực: 17/07/2017]

Công văn 2142/UBND-NLN

Công văn số 2142/UBND-NLN ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh V/v chủ động ứng phó mưa lũ, thiên tai trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/07/2017] [Hiệu lực: 13/07/2017]

Công văn 2007/UBND-NLN

Công văn số 2007/UBND-NLN ngày 30/6/2017 cuả UBND tỉnh V/v công tác trực ban và thực hiện khắc phục thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2017] [Hiệu lực: 30/06/2017]

Công văn 1909/UBND-NLN

Công văn số 1909/UBND-NLN ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh V/v Tăng cường công tác phòng ngừa rủi do thiên tai liên quan đến nước cho trẻ em trong mùa mưa lũ

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/06/2017] [Hiệu lực: 23/06/2017]

Quyết định 689/QĐ-UBND

Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc trợ cấp gạo trồng rừng thay thế nương rẫy theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/06/2017] [Hiệu lực: 23/06/2017]

Công văn 1647/UBND-NLN

Công văn số 1647/UBND-NLN ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/06/2017] [Hiệu lực: 02/06/2017]

Công văn 1581/UBND-NLN

Công văn số 1581/UBND-NLN ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh V/v chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp vụ mùa, vụ đông năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/05/2017] [Hiệu lực: 30/05/2017]

Quyết định 535/QĐ-UBND

Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc hỗ trợ vắc xin và tiền công tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/05/2017] [Hiệu lực: 29/05/2017]

Công văn 1468/UBND-NLN

Công văn số 1468/UBND-NLN ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh v/v tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/05/2017] [Hiệu lực: 18/05/2017]

Công văn 1342/UBND-NLN

Công văn số 1342/UBND-NLN, ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh, V/v tổ chức thực hiện Kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/05/2017] [Hiệu lực: 11/05/2017]

Công văn 1307/UBND-NLN

Công văn số 1307/UBND-NLN ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh v/v Một số giải pháp ổn định phát triển chăn nuôi và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thịt lợn

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/05/2017] [Hiệu lực: 09/05/2017]

Công văn 1281/UBND-NLN

Công văn số 1281/UBND-NLN ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh V/v tăng cường công tác quản lý vận chuyển, giết mổ động vật bảo đảm an toàn thực phẩm

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/05/2017] [Hiệu lực: 08/05/2017]

Công văn 1077/UBND-NLN

Công văn số 1077/UBND-NLN ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh v/v tăng cường công tác tuyên truyền xử lý rác thải và xác gia súc, gia cầm trong chăn nuôi

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/04/2017] [Hiệu lực: 19/04/2017]

Quyết định 115/QĐ-UBND

Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành ”Một số tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020”

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/04/2017] [Hiệu lực: 14/04/2017]

Công văn 823/UBND-NLN

Công văn số 823/UBND-NLN ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh V/v tăng cường công tác phòng, chống vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/03/2017] [Hiệu lực: 30/03/2017]

Chỉ thị 01/CT-UBND

Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/03/2017] [Hiệu lực: 29/03/2017]

Công văn 803/UBND-NLN

Công văn số 803/UBND-NLN ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh v/v tăng cường quản lý chất lượng cây giống lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/03/2017] [Hiệu lực: 29/03/2017]

Tổng số: 443 VB    Trang 1/23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.