Maximize

Công văn 133/UBND-NLN

Công văn số 133/UBND-NLN, ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh, về việc tổ chức và thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/01/2018] [Hiệu lực: 16/01/2018]

Công văn 3947/UBND-NLN

Công văn số 3947/UBND-NLN, ngày 14/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, về việc chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp vụ Xuân năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/12/2017] [Hiệu lực: 14/12/2017]

Công văn 3932/UBND-NLN

Cônng văn 3932/UBND-NLN, ngày 12/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/12/2017] [Hiệu lực: 12/12/2017]

Công văn 3888/UBND-NLN

Công văn số 3888/UBND-NLN, ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh về việc quản lý rừng trồng do hộ gia đình, cá nhân tự bỏ vốn trồng trên đất quy hoạch rừng sản xuất chưa được giao, cho thuê

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/12/2017] [Hiệu lực: 08/12/2017]

Kế hoạch 106/KH-UBND

Kế hoạch số 106/KH-UBND, ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh về tổ chức Hội chợ Cam sành Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang lần thứ II

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/12/2017] [Hiệu lực: 08/12/2017]

Kế hoạch 99/KH-UBND

Kế hoạch số 99/KH-UBND, ngày 28/11/2017 của UBND tỉnh phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/11/2017] [Hiệu lực: 28/11/2017]

Quyết định 417/QĐ-UBND

Quyết định số 417/QĐ-UBND, ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang, về việc phê duyệt Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017-2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/11/2017] [Hiệu lực: 22/11/2017]

Kế hoạch 97/KH-UBND

Kế hoạch số 97/KH-UBND, ngày 21/11/2017 của UBND tỉnh, bổ sung Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 25/7/2017 thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 20/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/11/2017] [Hiệu lực: 21/11/2017]

Quyết định 374/QĐ-UBND

Quyết định số 374/QĐ-UBND,ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/10/2017] [Hiệu lực: 31/10/2017]

Công văn 3321/UBND-NLN

Công văn số 3321/UBND-NLN, ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Lở mồm long móng gia súc

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/10/2017] [Hiệu lực: 20/10/2017]

Kế hoạch 60/KH-UBND

Kế hoạch số 60/KH-UBND, ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh, thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 20/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/07/2017] [Hiệu lực: 25/07/2017]

Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND, ngày 25/7/2017 của HĐND tỉnh, về chính sách khuyến khích phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/07/2017] [Hiệu lực: 10/08/2017]

Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND, ngày 25/7/2017 của HĐND tỉnh, về chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/07/2017] [Hiệu lực: 01/01/2018]

Công văn 2197/UBND-NLN

Công văn số 2197/UBND-NLN, ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh, về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/07/2017] [Hiệu lực: 17/07/2017]

Công văn 2142/UBND-NLN

Công văn số 2142/UBND-NLN ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh V/v chủ động ứng phó mưa lũ, thiên tai trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/07/2017] [Hiệu lực: 13/07/2017]

Công văn 2007/UBND-NLN

Công văn số 2007/UBND-NLN ngày 30/6/2017 cuả UBND tỉnh V/v công tác trực ban và thực hiện khắc phục thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2017] [Hiệu lực: 30/06/2017]

Công văn 1909/UBND-NLN

Công văn số 1909/UBND-NLN ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh V/v Tăng cường công tác phòng ngừa rủi do thiên tai liên quan đến nước cho trẻ em trong mùa mưa lũ

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/06/2017] [Hiệu lực: 23/06/2017]

Quyết định 689/QĐ-UBND

Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc trợ cấp gạo trồng rừng thay thế nương rẫy theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/06/2017] [Hiệu lực: 23/06/2017]

Công văn 1647/UBND-NLN

Công văn số 1647/UBND-NLN ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/06/2017] [Hiệu lực: 02/06/2017]

Công văn 1581/UBND-NLN

Công văn số 1581/UBND-NLN ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh V/v chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp vụ mùa, vụ đông năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/05/2017] [Hiệu lực: 30/05/2017]

Tổng số: 453 VB    Trang 1/23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.