Maximize

Công văn 1818/UBND-NLN

Công văn số 1818/UBND-NLN, ngày 20-6-2018 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về giống cây trồng trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/06/2018] [Hiệu lực: 20/06/2018]

Quyết định 675/QĐ-UBND

Quyết định số 675/QĐ-UBND, ngày 20/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Danh mục loài cây trồng thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/06/2018] [Hiệu lực: 20/06/2018]

Công văn 1524/UBND-NLN

Công văn số 1524/UBND-NLN, ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp vụ mùa, vụ đông năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/05/2018] [Hiệu lực: 28/05/2018]

Công văn 1469/UBND-NLN

Công văn số 1469/UBND-NLN, ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng trái pháp luật

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/05/2018] [Hiệu lực: 24/05/2018]

Chỉ thị 01/CT-UBND

Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh, về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn đến năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/04/2018] [Hiệu lực: 02/04/2018]

Kế hoạch 24/KH-UBND

Kế hoạch số 24/KH-UBND, ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh, thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/03/2018] [Hiệu lực: 27/03/2018]

Quyết định 235/QĐ-UBND

Quyết định số 235/QĐ-UBND, ngày 15/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc công nhận xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/03/2018] [Hiệu lực: 15/03/2018]

Quyết định 232/QĐ-UBND

Quyết định số 232/QĐ-UBND, ngày 15/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/03/2018] [Hiệu lực: 15/03/2018]

Quyết định 233/QĐ-UBND

Quyết định số 233/QĐ-UBND, ngày 15/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/03/2018] [Hiệu lực: 15/03/2018]

Quyết định 236/QĐ-UBND

Quyết định số 236/QĐ-UBND, ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh, về việc công nhận xã Đại Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/03/2018] [Hiệu lực: 15/03/2018]

Quyết định 237/QĐ-UBND

Quyết định số 237/QĐ-UBND, ngày 15/3/2018 của Chủ tịch UBNDtỉnh, về việc công nhận xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/03/2018] [Hiệu lực: 15/03/2018]

Quyết định 238/QĐ-UBND

Quyết định số 238/QĐ-UBND, ngày 15/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc công nhận xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/03/2018] [Hiệu lực: 15/03/2018]

Quyết định 234/QĐ-UBND

Quyết định số 234/QĐ-UBND, ngày 15/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc công nhận xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/03/2018] [Hiệu lực: 15/03/2018]

Kế hoạch 19/KH-UBND

Kế hoạch số 19/KH-UBND, ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/03/2018] [Hiệu lực: 05/03/2018]

Công văn 133/UBND-NLN

Công văn số 133/UBND-NLN, ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh, về việc tổ chức và thực hiện Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/01/2018] [Hiệu lực: 16/01/2018]

Công văn 3947/UBND-NLN

Công văn số 3947/UBND-NLN, ngày 14/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, về việc chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp vụ Xuân năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/12/2017] [Hiệu lực: 14/12/2017]

Công văn 3932/UBND-NLN

Cônng văn 3932/UBND-NLN, ngày 12/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/12/2017] [Hiệu lực: 12/12/2017]

Công văn 3888/UBND-NLN

Công văn số 3888/UBND-NLN, ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh về việc quản lý rừng trồng do hộ gia đình, cá nhân tự bỏ vốn trồng trên đất quy hoạch rừng sản xuất chưa được giao, cho thuê

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/12/2017] [Hiệu lực: 08/12/2017]

Kế hoạch 106/KH-UBND

Kế hoạch số 106/KH-UBND, ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh về tổ chức Hội chợ Cam sành Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang lần thứ II

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/12/2017] [Hiệu lực: 08/12/2017]

Kế hoạch 99/KH-UBND

Kế hoạch số 99/KH-UBND, ngày 28/11/2017 của UBND tỉnh phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/11/2017] [Hiệu lực: 28/11/2017]

Tổng số: 467 VB    Trang 1/24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.