THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 426/UBND - NLN

Công văn số 426/UBND - NLN ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/02/2021] [Hiệu lực: 25/02/2021]

Công văn 379/UBND - NLN

Công văn số 379/UBND - NLN ngày 17/02/2021 ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 04/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/02/2021] [Hiệu lực: 17/02/2021]

Công văn 378/UBND - NLN

Công văn số 378/UBND - NLN ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Cúm gia cầm và các chủng vi rút Cúm gia cầm lây sang người

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/02/2021] [Hiệu lực: 17/02/2021]

Công văn 361/UBND - NLN

Công văn số 361/UBND - NLN ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh về việc tập trung phòng, chống dịch bệnh đảm bảo chống rét cho gia súc, gia cầm và nguồn cung thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/02/2021] [Hiệu lực: 09/02/2021]

Kế hoạch 24/KH-UBND

Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh Hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/02/2021] [Hiệu lực: 04/02/2021]

Công văn 302/UBND - NLN

Công văn số 302/UBND - NLN ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện các giải pháp nhằm ổn định dân di cư tự do

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/02/2021] [Hiệu lực: 03/02/2021]

Công văn 204/UBND - NLN

Công văn số 204/UBND - NLN ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng và quản lý, truy xuất nguồn gốc cây Đào do người dân trồng dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/01/2021] [Hiệu lực: 25/01/2021]

Công văn 205/UBND - NLN

Công văn số 205/UBND - NLN ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh về việc một số biện pháp cấp bách duy trì phát triển chăn nuôi

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/01/2021] [Hiệu lực: 25/01/2021]

Công văn 207/UBND - NLN

Công văn số 207/UBND - NLN ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh về việc xử lý các khoản nợ của HTX ngừng hoạt động

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/01/2021] [Hiệu lực: 25/01/2021]

Công văn 169/UBND - NLN

Công văn số 169/UBND - NLN ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm lây lan diện rộng

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/01/2021] [Hiệu lực: 21/01/2021]

Kế hoạch 11/KH - UBND

Kế hoạch số 11/KH - UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh Thực hiện chương trình Quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/01/2021] [Hiệu lực: 21/01/2021]

Quyết định 12/QĐ-UBND

Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh phê duyệt diện tích tự nhiên trong lưu vực và diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2020 lưu vực Sông Gâm

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/01/2021] [Hiệu lực: 19/01/2021]

Công văn 123/UBND - NLN

Công văn số 123/UBND - NLN ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện ghị âm hoặc ghị hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/01/2021] [Hiệu lực: 15/01/2021]

Quyết định 45/QĐ-UBND

Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/01/2021] [Hiệu lực: 14/01/2021]

Công văn 106/UBND - NLN

Công văn số 106/UBND - NLN ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp vụ Xuân năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/01/2021] [Hiệu lực: 14/01/2021]

Công văn 102/UBND - NLN

Công văn số 102/UBND - NLN ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng dịp Tết Nguyên đán 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/01/2021] [Hiệu lực: 14/01/2021]

Công văn 41/UBND - NLN

Công văn số 41/UBND - NLN ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh về việc Tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/01/2021] [Hiệu lực: 08/01/2021]

Công văn 08/UBND - NLN

Công văn số 08/UBND - NLN ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/01/2021] [Hiệu lực: 05/01/2021]

Công văn 07/UBND - NLN

Công văn số 07/UBND - NLN ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định thực hiện số 2254/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/01/2021] [Hiệu lực: 05/01/2021]

Quyết định 2106/QĐ-UBND

Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 của Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2020] [Hiệu lực: 31/12/2020]

Tổng số: 662 VB    Trang 1/34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.