THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Kế hoạch 54/KH - UBND

Kế hoạch số 54/KH - UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh tổ chức Chương trình kích cầu du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2021 với chủ đề “Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ”

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/04/2021] [Hiệu lực: 15/04/2021]

Kế hoạch 52/KH - UBND

Kế hoạch số 52/KH - UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh kích cầu du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/04/2021] [Hiệu lực: 15/04/2021]

Công văn 718/UBND - KGVX

Công văn số 718/UBND - KGVX ngày 23/3/2021 về việc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/03/2021] [Hiệu lực: 23/03/2021]

Quyết định 211/QĐ-UBND

Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 13/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thành lập Ban Tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/03/2021] [Hiệu lực: 16/03/2021]

Kế hoạch 37/KH - UBND

Kế hoạch số 37/KH - UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh Tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/03/2021] [Hiệu lực: 11/03/2021]

Công văn 420/UBND - KGVX

Công văn số 420/UBND - KGVX ngày 24/02/2021 của UBND tỉnh về việc hoàn thiện các dự thảo văn bản

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/02/2021] [Hiệu lực: 24/02/2021]

Công văn 247/UBND - KGVX

Công văn số 247/UBND - KGVX ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh về việc đảm bảo các hoạt động du lịch trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/01/2021] [Hiệu lực: 28/01/2021]

Công văn 19/UBND- KGVX

Công văn số 19/UBND- KGVX ngày 06/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/01/2021] [Hiệu lực: 06/01/2021]

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 26/12/2020 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trách nhiệm quản lý, bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/12/2020] [Hiệu lực: 10/01/2021]

Kế hoạch 132/KH - UBND

Kế hoạch số 132/KH - UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh tổ chức thực hiện hoạt động đón khách du lịch; kết nối các tour, tuyến du lịch vào các địa danh, các điểm du lịch tại Khu du lịch Tân Trào và Khu du lịch sinh thái Na Hang -Lâm Bình

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/12/2020] [Hiệu lực: 25/12/2020]

Kế hoạch 127/KH - UBND

Kế hoạch sô 127/KH - UBND ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh Tổng kết Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2012-2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/12/2020] [Hiệu lực: 07/12/2020]

Kế hoạch 124/KH - UBND

Kế hoạch số 124/KH - UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh thí điểm tuyên truyền, quảng bá trực quan về du lịch tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2020 - 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/11/2020] [Hiệu lực: 30/11/2020]

Thông báo 83/TB-UBND

Thông báo 83/TB-UBND ngày 18/11/2020 của UBND tỉnh thông báo Kết luận cuộc họp chuyên đề về lĩnh vực du lịch

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/11/2020] [Hiệu lực: 18/11/2020]

Công văn 3500/UBND-KGVX

Công văn số 3500/UBND-KGVX ngày 06/11/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông báo số 13-TB/TU ngày 05/11/2020 của Tỉnh ủy

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/11/2020] [Hiệu lực: 06/11/2020]

Công văn 3071/UBND- KGVX

Công văn số 3071/UBND- KGVX ngày 01/10/2020 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, khánh tiết phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/10/2020] [Hiệu lực: 01/10/2020]

Quyết định 370/QĐ-UBND

Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của UBND tỉnh về việc kiện toàn, bổ sung Thành viên Hội đồng cấp tỉnh xét tặngdanh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vựcdi sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/09/2020] [Hiệu lực: 14/09/2020]

Công văn 2716/UBND - KGVX

Công văn số 2716/UBND - KGVX ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh về việc dừng không tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/08/2020] [Hiệu lực: 31/08/2020]

Công văn 2112/UBND - KGVX

Công văn số 2112/UBND - KGVX ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh về việc phối hợp tổ chức Hội thi tuyên truyền lưu động toàn quốc và Triển lãm tranh cổ động kỷ niệm 75 năm Quốc dân đại hội Tân Trào

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/07/2020] [Hiệu lực: 13/07/2020]

Nghị quyết 18/NQ-HĐND

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 02/7/2020 Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/07/2020]

Quyết định 784/QĐ-UBND

Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2020] [Hiệu lực: 29/06/2020]

Tổng số: 415 VB    Trang 1/21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.