THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Kế hoạch 29/KH - UBND

Kế hoạch số 29/KH - UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh xét tặng "Giải thưởng Tân Trào" lần thứ 4, năm 2023

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/07/2022] [Hiệu lực: 29/07/2022]

Kế hoạch 140/KH-UBND

Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 22/7/2022 của UBND tỉnh tổ chức, Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/07/2022] [Hiệu lực: 22/07/2022]

Thông báo 71/TB- UBND

Thông báo số 71/TB- UBND ngày 22/7/2022 của UBND tỉnh Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Việt Phương tại cuộc họp trực tuyến triển khai công tác quản lý các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/07/2022] [Hiệu lực: 22/07/2022]

Kế hoạch 138/KH - UBND

Kế hoạch số 138/KH - UBND ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh Thực hiện Đề án tổng thể truyền thông về du lịch tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/07/2022] [Hiệu lực: 20/07/2022]

Công văn 2564/UBND - THVX

Công văn số 2564/UBND - THVX ngày 6/7/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 19/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/07/2022] [Hiệu lực: 06/07/2022]

Nghị quyết 11/20221/NQ-HĐND

Nghị quyết số 11/20221/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đang tập trung tập huấn, thi đấu của tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2022] [Hiệu lực: 12/07/2022]

Kế hoạch 122/KH -UBND

Kế hoạch số 122/KH -UBND ngày 25/6/2022 của UBND tỉnh Thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2026

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/06/2022] [Hiệu lực: 25/06/2022]

Kế hoạch 104/KH - UBND

Kế hoạch số 104/KH - UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/05/2022] [Hiệu lực: 31/05/2022]

Kế hoạch 106/KH - UBND

Kế hoạch số 106/KH - UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/05/2022] [Hiệu lực: 31/05/2022]

Công văn 1936/UBND-THVX

Công văn số 1936/UBND-THVX ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia và lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 11, năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/05/2022] [Hiệu lực: 30/05/2022]

Công văn 1706/UBND -THVX

Công văn số 1706/UBND -THVX ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện thí điểm các tour, tuyến du lịch khám phá, du lịch trải nghiệm

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/05/2022] [Hiệu lực: 18/05/2022]

Quyết định 289/QĐ - UBND

Quyết định số 289/QĐ - UBND ngày 13/5/2022 của UBND tỉnh Ban hành Quy định tạm thời về tổ chức các ngày kỷ niệm trong tỉnh; tổ chức dâng hương tại các khu, điểm di tích và công trình văn hoá quan trọng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/05/2022] [Hiệu lực: 13/05/2022]

Kế hoạch 70/KH-UBND

Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/04/2022] [Hiệu lực: 27/04/2022]

Kế hoạch 66/KH - UBND

Kế hoạch số 66/KH - UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/04/2022] [Hiệu lực: 26/04/2022]

Thông báo 37/TB - UBND

Thông báo số 37/TB - UBND ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh Kết luận cuộc họp rút kinh nghiệm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến (02/4/1947- 02/4/2022); Chương trình khai mạc Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang và Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ I - năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/04/2022] [Hiệu lực: 21/04/2022]

Công văn 1234/UBND-THVX

Công văn số 1234/UBND-THVX ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/04/2022] [Hiệu lực: 13/04/2022]

Công văn 904/UBND-THVX

Công văn số 904/UBND-THVX. ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh V/v mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/03/2022] [Hiệu lực: 21/03/2022]

Công văn 882/UBND-THVX

Công văn số 882/UBND-THVX ngày 19/3/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 24/02/2022 và Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/03/2022] [Hiệu lực: 19/03/2022]

Quyết định 84/QĐ - UBND

Quyết định số 84/QĐ - UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh Phê duyệt phương án giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng Ngân sách nhà nước năm 2022: Quét dọn vệ sinh Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/02/2022] [Hiệu lực: 28/02/2022]

Quyết định 86/QĐ - UBND

Quyết định số 86/QĐ - UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh Phê duyệt phương án giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng Ngân sách nhà nước năm 2022: Chăm sóc duy trì hệ thống cây xanh, cây hoa, cây cảnh tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/02/2022] [Hiệu lực: 28/02/2022]

Tổng số: 467 VB    Trang 1/24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.