THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 550/QĐ - UBND

Quyết định số 550/QĐ - UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành định hướng nội dung hương ước, quy ước thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/09/2021] [Hiệu lực: 08/09/2021]

Quyết định 1235/QĐ - UBND

Quyết định số 1235/QĐ - UBND ngày 18/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc thành lập Hội động cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” "Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 10 - năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/08/2021] [Hiệu lực: 18/08/2021]

Công văn 2674/UBND - KGVX

Công văn số 2674/UBND - KGVX ngày 31/7/2021 của UBND tinh về việc triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/07/2021] [Hiệu lực: 31/07/2021]

Quyết định 426/QĐ - UBND

Quyết định số 426/QĐ - UBND ngyaf 30/7/2021 của UBND tỉnh Ban hành Đề án phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/07/2021] [Hiệu lực: 30/07/2021]

Công văn 2444/UBND - KGVX

Công văn số 2444/UBND - KGVX ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh về việc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW ngày16/4/2020 của Ban Bí thư

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/07/2021] [Hiệu lực: 20/07/2021]

Quyết định 398/QĐ - UBND

Quyết định số 398/QĐ - UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/07/2021] [Hiệu lực: 16/07/2021]

Công văn 2164/UBND - KGVX

Công văn số 2164/UBND - KGVX ngày 05/7/2021 của UBND tỉnh về việc rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện các Đề án liên quan đến công tác phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/07/2021] [Hiệu lực: 05/07/2021]

Quyết định 770/QĐ - UBND

Quyết định số 770/QĐ - UBND ngày 01/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố 153 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/07/2021] [Hiệu lực: 01/07/2021]

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND

Quyết định số 08/2021/QĐ - UBND ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 17/06/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, phát thanh - truyền hình của tỉnh đoạt giải cấp khu vực, quốc gia và quốc tế

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/06/2021] [Hiệu lực: 20/06/2021]

Kế hoạch 72/KH - UBND

Kế hoạch số 72/KH - UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ IX năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/05/2021] [Hiệu lực: 10/05/2021]

Quyết định 340/QĐ - UBND

Quyết định số 340/QĐ - UBND ngày 19/4/2021 của Chủ UBND tinh về việc kiện toàn Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/04/2021] [Hiệu lực: 19/04/2021]

Kế hoạch 54/KH - UBND

Kế hoạch số 54/KH - UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh tổ chức Chương trình kích cầu du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2021 với chủ đề “Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ”

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/04/2021] [Hiệu lực: 15/04/2021]

Kế hoạch 52/KH - UBND

Kế hoạch số 52/KH - UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh kích cầu du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/04/2021] [Hiệu lực: 15/04/2021]

Công văn 718/UBND - KGVX

Công văn số 718/UBND - KGVX ngày 23/3/2021 về việc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/03/2021] [Hiệu lực: 23/03/2021]

Quyết định 211/QĐ-UBND

Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 13/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thành lập Ban Tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/03/2021] [Hiệu lực: 16/03/2021]

Kế hoạch 37/KH - UBND

Kế hoạch số 37/KH - UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh Tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/03/2021] [Hiệu lực: 11/03/2021]

Công văn 420/UBND - KGVX

Công văn số 420/UBND - KGVX ngày 24/02/2021 của UBND tỉnh về việc hoàn thiện các dự thảo văn bản

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/02/2021] [Hiệu lực: 24/02/2021]

Công văn 247/UBND - KGVX

Công văn số 247/UBND - KGVX ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh về việc đảm bảo các hoạt động du lịch trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/01/2021] [Hiệu lực: 28/01/2021]

Công văn 19/UBND- KGVX

Công văn số 19/UBND- KGVX ngày 06/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/01/2021] [Hiệu lực: 06/01/2021]

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 26/12/2020 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trách nhiệm quản lý, bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/12/2020] [Hiệu lực: 10/01/2021]

Tổng số: 426 VB    Trang 1/22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.