THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 3071/UBND- KGVX

Công văn số 3071/UBND- KGVX ngày 01/10/2020 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, khánh tiết phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/10/2020] [Hiệu lực: 01/10/2020]

Quyết định 370/QĐ-UBND

Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của UBND tỉnh về việc kiện toàn, bổ sung Thành viên Hội đồng cấp tỉnh xét tặngdanh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vựcdi sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/09/2020] [Hiệu lực: 14/09/2020]

Công văn 2716/UBND - KGVX

Công văn số 2716/UBND - KGVX ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh về việc dừng không tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/08/2020] [Hiệu lực: 31/08/2020]

Công văn 2112/UBND - KGVX

Công văn số 2112/UBND - KGVX ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh về việc phối hợp tổ chức Hội thi tuyên truyền lưu động toàn quốc và Triển lãm tranh cổ động kỷ niệm 75 năm Quốc dân đại hội Tân Trào

[Thuộc tính] [Ban hành: 13/07/2020] [Hiệu lực: 13/07/2020]

Nghị quyết 18/NQ-HĐND

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 02/7/2020 Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/07/2020]

Quyết định 784/QĐ-UBND

Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2020] [Hiệu lực: 29/06/2020]

Kế hoạch 71/KH-UBND

Kế hoạch số 71/KH - UBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh tổ chức Lễ đón nhận Bằng ghi danh của UNESCO Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" và Lễ hội Thành Tuyên năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/06/2020] [Hiệu lực: 29/06/2020]

Công văn 1594/UBND - KGVX

Công văn số 1594/UBND - KGVX ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh về việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/05/2020] [Hiệu lực: 29/05/2020]

Quyết định 464/QĐ-UBND

Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử, văn hóa quan trọng năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/04/2020] [Hiệu lực: 29/04/2020]

Kế hoạch 44/KH-UBND

Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh phối hợp tổ chức chương trình Cầu truyền hình kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/04/2020] [Hiệu lực: 28/04/2020]

Quyết định 150/QĐ-UBND

Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã Tiền Phong tỉnh Tuyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/02/2020] [Hiệu lực: 24/02/2020]

Kế hoạch 22/KH-UBND

Kế hoạch sộ 22/KH-UBND ngày 20/02/2020 tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tổ chức lễ kỷ niệm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, triển lãm, thông tin trong các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/02/2020] [Hiệu lực: 20/02/2020]

Kế hoạch 20/KH-UBND

Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh. Tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân giai đoạn 2020 - 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/02/2020] [Hiệu lực: 19/02/2020]

Công văn 179/UBND-KGVX

Công văn số 179/UBND-KGVX ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa Đông Xuân và dịch bệnh viêm phổi tại Trung Quốc

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/01/2020] [Hiệu lực: 22/01/2020]

Quyết định 33/QĐ-UBND

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/01/2020] [Hiệu lực: 10/01/2020]

Quyết định 32/QĐ-UBND

Công văn số 32/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/01/2020] [Hiệu lực: 10/01/2020]

Quyết định 31/QĐ-UBND

Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/01/2020] [Hiệu lực: 10/01/2020]

Quyết định 477/QĐ-UBND

Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về việc công nhận Điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/12/2019] [Hiệu lực: 30/12/2019]

Kế hoạch 134/KH-UBND

Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Tân Trào đến năm 2030

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/12/2019] [Hiệu lực: 26/12/2019]

Công văn 3770/UBND-NC

Công văn số 3770/UBND-NC ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh v/v phòng, chống trẻ em bị bóc lột, lạm dụng ở Châu Âu

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/12/2019] [Hiệu lực: 23/12/2019]

Tổng số: 402 VB    Trang 1/21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.