Maximize

Kế hoạch 53/KH-UBND

Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/05/2018] [Hiệu lực: 24/05/2018]

Kế hoạch 45/KH-UBND

Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/05/2018] [Hiệu lực: 21/05/2018]

Công văn 711/UBND-KGVX

Công văn số 711/UBND-KGV, ngày 23/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/03/2018] [Hiệu lực: 23/03/2018]

Nghị quyết 122/QĐ-UBND

Quyết định số 122/QĐ-UBND, ngày 02/02/2018, của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội động cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” "Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 9- năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/02/2018] [Hiệu lực: 02/02/2018]

Kế hoạch 120/KH-UBND

Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh, thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2017] [Hiệu lực: 29/12/2017]

Quyết định 1486/QĐ-UBND

Quyết định số 1486/QĐ-UBND, ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh, về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/12/2017] [Hiệu lực: 15/12/2017]

Quyết định 1487/QĐ-UBND

Quyết định số 1487/QĐ-UBND, ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh, về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/12/2017] [Hiệu lực: 15/12/2017]

Công văn 3335/UBND-KGVX

Công văn số 3335/UBND-KGVX, ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh, về việc tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội, lễ hội chọi trâu, hội chọi trâu

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/10/2017] [Hiệu lực: 23/10/2017]

Quyết định 933/QĐ- UBND

Quyết định số 933/QĐ- UBND, ngày 18/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Tuyên Quang năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/08/2017] [Hiệu lực: 18/08/2017]

Kế hoạch 66/KH-UBND

Kế hoạch số 66/KH-UBND, ngày 05/8/2017 của UBND tỉnh, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp Văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/08/2017] [Hiệu lực: 05/08/2017]

Quyết định 869/QĐ-UBND

Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về Thành lập Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Dao lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/08/2017] [Hiệu lực: 03/08/2017]

Kế hoạch 62/KH-UBND

Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh Đăng cai tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/07/2017] [Hiệu lực: 28/07/2017]

Quyết định 785/QĐ-UBND

Quyết định số 785/QĐ-UBND, ngày 17/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi "Thiết kế sản phẩm lưu niệm du lịch" và "Sáng tác biểu trưng (logo), khẩu hiệu (slogan) du lịch" tỉnh Tuyên Quang năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/07/2017] [Hiệu lực: 17/07/2017]

Quyết định 787/QĐ-UBND

Quyết định số 787/QĐ-UBND, ngày 17/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/07/2017] [Hiệu lực: 17/07/2017]

Quyết định 788/QĐ-UBND

Quyết định số 788/QĐ-UBND, ngày 17/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ VIII, năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/07/2017] [Hiệu lực: 17/07/2017]

Quyết định 788/QĐ-UBND

Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Về Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ VIII, năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/07/2017] [Hiệu lực: 17/07/2017]

Quyết định 718/QĐ-UBND

Quyết định 718/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công nhận điểm du lịch địa phương tỉnh Tuyên Quang năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/06/2017] [Hiệu lực: 28/06/2017]

Quyết định 667/QĐ-UBND

Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 16/6/2017, của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/06/2017] [Hiệu lực: 16/06/2017]

Công văn 1349/UBND-KGVX

Công văn 1349/UBND-KGVX ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh V/v chấn chỉnh hoạt động kinh doanh lữ hành

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/05/2017] [Hiệu lực: 11/05/2017]

Kế hoạch 37/KH-UBND

Kế hoạch số 37/KH-UBND, ngày 10/5/2017 của UBND tỉnh, tổ chức Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ VIII, năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/05/2017] [Hiệu lực: 10/05/2017]

Tổng số: 347 VB    Trang 1/18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.