THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 04/UBND - HĐKHCN

Quyết định số 04/UBND - HĐKHCN ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng chuyên ngành thuộc Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang Đánh giá hồ sơ đề tài khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/07/2022] [Hiệu lực: 19/07/2022]

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND

Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/09/2021] [Hiệu lực: 10/10/2021]

Quyết định 05/QĐ - HĐKHCN

Quyết định số 05/QĐ - HĐKHCN ngày 01/9/2021 của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Hội đồng tư vấn chuyên ngành đánh giá hồ sơ giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài Khoa học và Công nghệ từ năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/09/2021] [Hiệu lực: 01/09/2021]

Quyết định 1157/QĐ - UBND

Quyết định số 1157/QĐ - UBND ngày 10/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận Sáng kiến cấp tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/08/2021] [Hiệu lực: 10/08/2021]

Quyết định 874/QĐ - UBND

Quyết định số 874/QĐ - UBND ngày 16/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt danh mục và phương thức thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/07/2021] [Hiệu lực: 16/07/2021]

Quyết định 399/QĐ - UBND

Quyết định số 399/QĐ - UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình ứng dụng khoa học và đổi mới công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng, phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực và đặc sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/07/2021] [Hiệu lực: 16/07/2021]

Quyết định 03/QĐ - HĐKHCN

Quyết định số 03/QĐ - HĐKHCN ngày 16/6/2021 của Hội đồng khoa học và côn nghệ tỉnh về việc thành lập Hội đồng chuyên ngành để đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện 06 đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/06/2021] [Hiệu lực: 16/06/2021]

Quyết định 361/QĐ - UBND

Quyết định số 361/QĐ - UBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh Phê duyệt Đề án khung nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh, cấp quốc gia, giai đoạn 2021-2025

[Thuộc tính] [Ban hành: 08/06/2021] [Hiệu lực: 08/06/2021]

Quyết định 539/QĐ - UBND

Công văn số 539/QĐ - UBND ngày 28/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thay đổi Tổ chức chủ trì thực hiện và điều chỉnh chức danh Chủ nhiệm Đề tài “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hoạt động xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Tuyên Quang”

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/05/2021] [Hiệu lực: 28/05/2021]

Quyết định 02/QĐ - HĐKHCN

Quyết định số 02/QĐ - HĐKHCN ngày 16/4/2021 của Hội đồng KH và CN tỉnh Tuyên quang về việc thành lập Hội đồng tư vấn chuyên ngành đánh giá, nghiệm thu kết quả dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/04/2021] [Hiệu lực: 16/04/2021]

Quyết định 01/QĐ - HĐKHCN

Quyết định số 01/QĐ - HĐKHCN ngày 27/01/2021 của Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh về việc thành lập Hội đồng tư vấn chuyên ngành đánh giá, nghiệm thu kết quả dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/01/2021] [Hiệu lực: 27/01/2021]

Quyết định 06/QĐ-HĐKHCN

Quyết định số 06/QĐ-HĐKHCN ngày 20/8/2020 của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh TUyên Quang về việc thành lập Hội đồng chuyên ngành thuộc Hội đồng KHoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/08/2020] [Hiệu lực: 20/08/2020]

Công văn 68/UBND - KGVX

Công văn số 68/UBND - KGVX ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước vè thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/01/2020] [Hiệu lực: 10/01/2020]

Công văn 64/UBND-THCB

Công văn số 64/UBND-THCB ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong dịp Tết Canh Tý 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/01/2020] [Hiệu lực: 09/01/2020]

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh về Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/07/2019] [Hiệu lực: 01/08/2019]

Quyết định 568/QĐ-UBND

Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận Sáng kiến cấp tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/06/2019] [Hiệu lực: 07/06/2019]

Quyết định 557/QĐ-UBND

Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/06/2019] [Hiệu lực: 04/06/2019]

Quyết định 385/QĐ-UBND

Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận Sáng kiến cấp tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/04/2019] [Hiệu lực: 25/04/2019]

Quyết định 754/QĐ-UBND

Quyết định số 754/QĐ-UBND, ngày 06/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉn. Về việc công nhận Sáng kiến cấp tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/07/2018] [Hiệu lực: 06/07/2018]

Quyết định 28/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 30/12/2017 của UBND tỉnh về ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/12/2017] [Hiệu lực: 01/04/2018]

Tổng số: 78 VB    Trang 1/4

1 2 3 4

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.