THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Quyết định 01/QĐ - HĐKHCN

Quyết định số 01/QĐ - HĐKHCN ngày 27/01/2021 của Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh về việc thành lập Hội đồng tư vấn chuyên ngành đánh giá, nghiệm thu kết quả dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/01/2021] [Hiệu lực: 27/01/2021]

Quyết định 06/QĐ-HĐKHCN

Quyết định số 06/QĐ-HĐKHCN ngày 20/8/2020 của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh TUyên Quang về việc thành lập Hội đồng chuyên ngành thuộc Hội đồng KHoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/08/2020] [Hiệu lực: 20/08/2020]

Công văn 68/UBND - KGVX

Công văn số 68/UBND - KGVX ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước vè thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/01/2020] [Hiệu lực: 10/01/2020]

Công văn 64/UBND-THCB

Công văn số 64/UBND-THCB ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong dịp Tết Canh Tý 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/01/2020] [Hiệu lực: 09/01/2020]

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh về Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/07/2019] [Hiệu lực: 01/08/2019]

Quyết định 568/QĐ-UBND

Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận Sáng kiến cấp tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/06/2019] [Hiệu lực: 07/06/2019]

Quyết định 557/QĐ-UBND

Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/06/2019] [Hiệu lực: 04/06/2019]

Quyết định 385/QĐ-UBND

Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận Sáng kiến cấp tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/04/2019] [Hiệu lực: 25/04/2019]

Quyết định 754/QĐ-UBND

Quyết định số 754/QĐ-UBND, ngày 06/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉn. Về việc công nhận Sáng kiến cấp tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 06/07/2018] [Hiệu lực: 06/07/2018]

Quyết định 28/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 30/12/2017 của UBND tỉnh về ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/12/2017] [Hiệu lực: 01/04/2018]

Quyết định 1593/QĐ-UBND

Quyết định số 1593/QĐ-UBND, ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh. Phê duyệt danh mục và phương thức thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2017] [Hiệu lực: 29/12/2017]

Quyết định 1594/QĐ-UBND

Quyết định số 1594/QĐ-UBND, ngày 29/12/2017của Chủ tịch UBNdD tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2017] [Hiệu lực: 29/12/2017]

Quyết định 25/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND, ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh, về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện và quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/12/2017] [Hiệu lực: 01/03/2018]

Công văn 1196/UBND-KGVX

Công văn số 1196/UBND-KGVX ngày 27/4/2017 của UBND tỉnh v/v tổ chức Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/04/2017] [Hiệu lực: 27/04/2017]

Quyết định 200/QĐ-UBND

Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang năm 2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/03/2017] [Hiệu lực: 15/03/2017]

Kế hoạch 89/KH-UBND

Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh về Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm 2016

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/10/2016]

Quyết định 16/2015/QĐ-UBND

Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành một số định mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/11/2015]

Công văn 1492/UBND-CNTT

Công văn số 1492/UBND-CNTT ngày 19/6/2014 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh ứng dụng và báo cáo việc triển khai, sử dụng phần mềm Quản lý văn bản, thư điện tử tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/06/2014]

Công văn 1492/UBND-CNTT

Công văn số 1492/UBND-CNTT ngày 19/6/2014 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh ứng dụng và báo cáo việc triển khai, sử dụng phần mềm Quản lý văn bản, thư điện tử tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/06/2014]

Nghị quyết 31/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết số 31/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh về Cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 12/12/2013]

Tổng số: 68 VB    Trang 1/4

1 2 3 4

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.