THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết định số 01/2021/NQ-HĐND ngày 26/3/2021 của HĐND tỉnh Quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/03/2021] [Hiệu lực: 26/03/2021]

Quyết định 2103/QĐ-UBND

Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2020] [Hiệu lực: 31/12/2020]

Nghị quyết 10/2020/NQ - HĐND

Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND tỉnh Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/12/2020] [Hiệu lực: 10/01/2021]

Nghị quyết 87/NQ - HĐND

Nghị quyết số 87/NQ - HĐND ngày 29/12/2020 của HĐND tỉnh phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2020]

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 26/12/2020 của UBND tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/12/2020] [Hiệu lực: 05/01/2021]

Nghị quyết 69/NQ- HĐND

Nghị quyết số 69/NQ- HĐND ngày 25/12/.2020 của HĐND huyện Sơn Dương phê duyệt dự án thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp xã năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/12/2020] [Hiệu lực: 25/12/2020]

Quyết định 636/QĐ-UBND

Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/12/2020] [Hiệu lực: 16/12/2020]

Nghị quyết 82/NQ - HĐND

Nghị quyết số 82/NQ - HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh Quyết định Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/12/2020]

Nghị quyết 71/NQ - HĐND

Nghị quyết số 71/NQ - HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh về việc công khai ngân sách địa phương năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/12/2020]

Quyết định 1434/QĐ-UBND

Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh Ban hành Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 09/10/2020] [Hiệu lực: 09/10/2020]

Thông báo 65/TB-UBND

Thông báo số 65/TB-UBND ngày 26/9/2020 của UBND tỉnh Kết luận Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN 9 tháng năm 2020; triển khai nhiệm vụ thu NSNN những tháng cuối năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/09/2020] [Hiệu lực: 26/09/2020]

Quyết định 1306/QĐ-UBND

Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh Ban hành quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán Dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/09/2020] [Hiệu lực: 17/09/2020]

Thông báo 62/TB-UBND

Thông báo số 62/TB-UBND ngày 14/9/2020 kết luận cuộc họp về tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/09/2020] [Hiệu lực: 14/09/2020]

Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của HĐND tỉnh Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/09/2020] [Hiệu lực: 15/09/2020]

Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 05/9/2020 của HĐND tỉnh quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 05/09/2020] [Hiệu lực: 15/09/2020]

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 25/7/2020 của UBND tỉnh ban hành Danh mục tài sản, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định hữu hình; Tài sản cố định vô hình và Danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/07/2020] [Hiệu lực: 05/08/2020]

Kế hoạch 80/KH-UBND

Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/07/2020] [Hiệu lực: 16/07/2020]

Công văn 2117/UBND - TC

Công văn số 2117/UBND - TC ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Văn bản số 8299/BTC-NSNN ngày 08/7/2020 của Bộ Tài chính

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/07/2020] [Hiệu lực: 14/07/2020]

Quyết định 259/QĐ-UBND

Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh phê duyệt đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý và bảo trì đường bộ các tuyến đường huyện, đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/07/2020] [Hiệu lực: 02/07/2020]

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh Quy định tài sản khác có giá trị lớn tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang trong trường hợp sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/06/2020] [Hiệu lực: 05/07/2020]

Tổng số: 538 VB    Trang 1/27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.