Maximize

Công văn 2631/UBND-TC

Công văn số 2631/UBND-TC ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh v/v thực hiện Văn bản số 225/HĐND-KTNS của Hội đồng nhân dân

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/08/2018] [Hiệu lực: 28/08/2018]

Công văn 2385/UBND-TC

Công văn số 2385/UBND-TC, ngày 07/8/2018 của UBND tỉnh, về việc thực hiện Văn bản số 9127/BTC-HCSN của Bộ Tài chính

[Thuộc tính] [Ban hành: 07/08/2018] [Hiệu lực: 07/08/2018]

Quyết định 207/QĐ-UBND

Quyết định số 207/QĐ-UBND, ngày 02/8/.2018 của UBND tỉnh, phê duyệt đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý và bảo trì đường bộ năm 2018 trên tuyến đường nội bộ Khu công nghiệp Long Bình An và đường nội bộ Khu tái định cư xóm Khe cua và xóm Cây khế, xã Đội cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 02/08/2018] [Hiệu lực: 02/08/2018]

Công văn 2322/UBND-TC

Công văn số 2322/UBND-TC ngày 01/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/08/2018] [Hiệu lực: 01/08/2018]

Quyết định 201/QĐ-UBND

Quyêt định số 201/QĐ-UBND, ngày 31/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc phê duyệt đơn giá thực hiện các sản phẩm dịch vụ công ích, công cộng năm 2018 trên địa bàn huyện Na Hang và huyện Chiêm Hóa

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/07/2018] [Hiệu lực: 31/07/2018]

Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND, ngày 04/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, quy định một số nội dung và mức chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/07/2018] [Hiệu lực: 14/07/2018]

Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND, ngày 04/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 04/07/2018] [Hiệu lực: 14/07/2018]

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND, ngày 03/7/2018, của Hội đồng nhân dân tỉnh, quy định thời gian, biểu mẫu báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm địa phương, dự toán, phân bổ và quyết toán ngân sách địa phương, nguyên tắc, tiêu chí phân bổ ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2018] [Hiệu lực: 13/07/2018]

Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND, ngày 03/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định việc quản lý, sử dụng tài sản công và xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2018] [Hiệu lực: 01/08/2018]

Công văn 1960/UBND-TC

Công văn số 1960/UBND-TC, ngày 30/6/2018 của UBND tỉnh, về việc thí điểm thực hiện ủy nhiệm thu thuế

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2018] [Hiệu lực: 30/06/2018]

Chỉ thị 13/CT-TTg

Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/05/2018] [Hiệu lực: 24/05/2018]

Quyết định 504/QĐ-UBND

Quyết định số 504/QĐ-UBND, ngày 19/5/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/05/2018] [Hiệu lực: 19/05/2018]

Quyết định 98/QĐ-UBND

Quyết định số 98/QĐ-UBND, ngày 17/4/2018 của UBND tỉnh về quy định thời hạn gửi Báo cáo quyết toán ngân sách năm đối với các đơn vị dự toán và các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/04/2018] [Hiệu lực: 17/04/2018]

Quyết định 72/QĐ-UBND

Quyết định số 72/QĐ-UBND, ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh. Ban hành Bảng giá nước sạch các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý, khai thác

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/03/2018] [Hiệu lực: 01/04/2018]

Công văn 439/UBND-TC

Công văn số 439/UBND-TC, ngày 26/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị đinh số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/02/2018] [Hiệu lực: 26/02/2018]

Công văn 265/UBND-TC

Công văn số 265/UBND-TC, ngày 27/01/2018 của UBND tỉnh, về việc thực hiện QĐ số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 27/01/2018]

Quyết định 476/QĐ-UBND

Quyết định số 476/QĐ-UBND, ngày 29/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là nhà trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2017] [Hiệu lực: 29/12/2017]

Quyết định 485/QĐ-UBND

Quyết định số 485/QĐ-UBND, ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Ban hành Bảng giá nước sạch của Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Tuyên Quang (nay là Công ty cổ phần cấp thoát nước Tuyên Quang)

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2017] [Hiệu lực: 29/12/2017]

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND, ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh Ban hành Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, mức thu tiền nước và công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi, tiền nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/12/2017] [Hiệu lực: 29/12/2017]

Nghị quyết 68/NQ-HĐND

Nghị quyết số 68/NQ-HĐND, ngày 15/.12/2017 của HĐND huyện Lâm Bình Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách các đơn vị cấp huyện và cấp xã năm 2018

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/12/2017] [Hiệu lực: 15/12/2017]

Tổng số: 465 VB    Trang 1/24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.