THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 3046/UBND - TC

Công văn số 3046/UBND - TC ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý, điều hành giá trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/08/2022] [Hiệu lực: 03/08/2022]

Quyết định 468/QĐ-UBND

Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý thu, chống thất thu Ngân sách nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/07/2022] [Hiệu lực: 22/07/2022]

Công văn 2775/UBND-TH

Công văn số 2775/UBND-TH ngày 19/7/2022 của uBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XIX, kỳ họp thứ 4

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/07/2022] [Hiệu lực: 19/07/2022]

Công văn 2747/UBND-THVX

Công văn số 2747/UBND-THVX ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/07/2022] [Hiệu lực: 18/07/2022]

Nghị quyết 16/NQ-HĐND

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2022] [Hiệu lực: 03/07/2022]

Nghị quyết 21/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh Quy định mức thu tính lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2022] [Hiệu lực: 01/08/2022]

Nghị quyết 20/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2022] [Hiệu lực: 12/07/2022]

Nghị quyết 19/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng đối với các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2022] [Hiệu lực: 01/08/2022]

Nghị quyết 18/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/20223 của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ pháp lý và mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2022] [Hiệu lực: 01/08/2022]

Nghị quyết 16/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2022] [Hiệu lực: 15/07/2022]

Nghị quyết 03/NQ-HĐND

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2022] [Hiệu lực: 03/07/2022]

Nghị quyết 15/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2022] [Hiệu lực: 15/07/2022]

Nghị quyết 19/NQ-HĐND

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách huyện năm 2021 sang năm 2022, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 03/07/2022] [Hiệu lực: 03/07/2022]

Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 01/7/2022 của HĐND tỉnh Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 202

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/07/2022] [Hiệu lực: 11/07/2022]

Nghị quyết 10/NQ-HĐND

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 01/7/2022 của HĐND tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 và năm 2022

[Thuộc tính] [Ban hành: 01/07/2022]

Quyết định 418/QĐ-UBND

Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2022] [Hiệu lực: 30/06/2022]

Quyết định 413/QĐ-UBND

Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2022] [Hiệu lực: 30/06/2022]

Quyết định 415/QĐ-UBND

Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2022] [Hiệu lực: 30/06/2022]

Quyết định 414/QĐ-UBND

Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2022] [Hiệu lực: 30/06/2022]

Quyết định 417/QĐ-UBND

Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 Về việc giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/06/2022] [Hiệu lực: 30/06/2022]

Tổng số: 602 VB    Trang 1/31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.