THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 264/UBND-TNMT

Công văn số 264/UBND-TNMT ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh v/v đẩy mạnh kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/01/2019] [Hiệu lực: 31/01/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 275/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 275/DM từ ngày 21/01/2019 đến ngày 31/01/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/01/2019] [Hiệu lực: 31/01/2019]

Quyết định 38/QĐ-UBND

Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/01/2019] [Hiệu lực: 31/01/2019]

Công văn 233/UBND - NLN

Công văn số 233/UBND - NLN, ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Tết trồng cây tập trung Xuân Kỷ Hợi -2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/01/2019] [Hiệu lực: 29/01/2019]

Kế hoạch 15/KH-UBND

Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/01/2019] [Hiệu lực: 28/01/2019]

Quyết định 102/QĐ-UBND

Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/01/2019] [Hiệu lực: 28/01/2019]

Quyết định 94/QĐ-UBND

Quyết định số 94/QĐ-UBND, ngày 28/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh. phê duyệt Danh mục xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/01/2019] [Hiệu lực: 28/01/2019]

Kế hoạch 11/KH-UBND

Kế hoạch số 11/KH-UBND, ngày 06/01/2019 của UBND tỉnh về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/01/2019] [Hiệu lực: 26/01/2019]

Kế hoạch 14/KH-UBND

Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 26/01/2019 của UBND tỉnh về thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/01/2019] [Hiệu lực: 26/01/2019]

Kế hoạch 13/KH-UBND

Kế hoạch số 13/KH-UBND, ngày 26/01/2019 của UBND tinh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/01/2019] [Hiệu lực: 26/01/2019]

Kế hoạch 10/KH-UBND

Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 25/01/2019 của UBND tỉnh về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/01/2019] [Hiệu lực: 25/01/2019]

Công văn 209/UBND - ĐTXD

Công văn số 209/UBND - ĐTXD, ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông báo số 25/TB-VPCP ngày 19/01/2019 của Văn phòng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 25/01/2019] [Hiệu lực: 25/01/2019]

Công văn 184/UBND-ĐTXD

Công văn số 184/UBND-ĐTXD ngày 22/01/2019 của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện Thông báo số 23/TB-VPCP ngày 06/01/2019 của Văn phòng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/01/2019] [Hiệu lực: 22/01/2019]

Quyết định 87/QĐ-UBND

Quyết định số 87/QĐ-UBND. ngày 21/01/2019 của Chủ tịch UBNd tỉnh, về việc kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/01/2019] [Hiệu lực: 21/01/2019]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 274/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 274/DM từ ngày 11/01/2019 đến ngày 20/01/2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/01/2019] [Hiệu lực: 20/01/2019]

Kế hoạch 07/KH-UBND

Kế hoạch số 07/KH-UBND, ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/01/2019] [Hiệu lực: 18/01/2019]

Kế hoạch 08/KH-UBND

Kế hoạch số 08/KH-UBND, ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh về tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019

[Thuộc tính] [Ban hành: 18/01/2019] [Hiệu lực: 18/01/2019]

Công văn 135/UBND-NC

Công văn số 135/UBND-NC ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh v/v phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/01/2019] [Hiệu lực: 16/01/2019]

Quyết định 39/QĐ-UBND

Quyết định số 39/QĐ-UBND, ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh, về việc thành lập Trường Phổ thông Tuyên Quang thuộc Trường Đại học Tân Trào

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/01/2019] [Hiệu lực: 16/01/2019]

Quyết định 21/QĐ-UBND

Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi quy định về vị trí Trưởng ban của Ban Quản lý bảo trì đường bộ tại Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý bảo trì đường bộ trực thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/01/2019] [Hiệu lực: 16/01/2019]

Tổng số: 33 VB    Trang 1/2

1 2

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.