THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công điện 01/CĐ-UBND

Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 31/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung Chỉ đạo phòng, chống dịch bện viêm đường hô hấp cấp do chủng mói của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/01/2020] [Hiệu lực: 31/01/2020]

Quyết định 244/QĐ-BTNMT

Quyết định số 244/QĐ-BTNMT ngày 30/01/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Quặng chì – kẽm khu vực Sơn Đô, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/01/2020] [Hiệu lực: 30/01/2020]

Kế hoạch 09/KH-UBND

Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 30/01/2020 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/01/2020] [Hiệu lực: 30/01/2020]

Kế hoạch 10/KH-UBND

Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 30/01/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/01/2020] [Hiệu lực: 30/01/2020]

Công văn 179/UBND-KGVX

Công văn số 179/UBND-KGVX ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa Đông Xuân và dịch bệnh viêm phổi tại Trung Quốc

[Thuộc tính] [Ban hành: 22/01/2020] [Hiệu lực: 22/01/2020]

Quyết định 52/QĐ-UBND

Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/01/2020] [Hiệu lực: 21/01/2020]

Kế hoạch 07/KH-UBND

Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 21/01/2020 Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/01/2020] [Hiệu lực: 21/01/2020]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 310/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 310/DM từ ngày 21/01/2020 đến ngày 31/01/2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/01/2020] [Hiệu lực: 31/01/2020]

Kế hoạch 06/KH-UBND

Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/01/2020] [Hiệu lực: 21/01/2020]

Kế hoạch 08/QĐ-UBND

Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh về Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/01/2020] [Hiệu lực: 21/01/2020]

Quyết định 17/QĐ-UBND

Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 về việc chuyển nhiệm vụ, số lượng người làm việc đang thực hiện nhiệm vụ quản lý di tích của Ban Quản lý khu du lịch lịch sử, văn hóa và sinh thái Tân Trào về Bảo tàng tỉnh và quy định cơ cấu tổ chức bộ máy của Bảo tàng tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/01/2020] [Hiệu lực: 21/01/2020]

Kế hoạch 01/KH-HĐPL

Kế hoạch số 01/KH-HĐPL ngày 21/01/2020 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Tuyên Quang về kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/01/2020] [Hiệu lực: 21/01/2020]

Công văn 170/UBND-NC

công văn số 170/UBND-NC ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

[Thuộc tính] [Ban hành: 21/01/2020] [Hiệu lực: 21/01/2020]

Quyết định 15/QĐ-UBND

Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục đập, hồ nước thủy lợi lớn vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/01/2020] [Hiệu lực: 20/01/2020]

Công văn 153/UBND-NLN

Công văn số 153/UBND-NLN ngày 20/01/2020 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trước, trong và sau TếtNguyên đán Canh Tý năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/01/2020] [Hiệu lực: 20/01/2020]

Quyết định 05/KH-UBND

Kế hoạch số 05/KH-UBND Thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/01/2020] [Hiệu lực: 17/01/2020]

Kế hoạch 03/KH-UBND

Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh về công tác pháp chế tỉnh Tuyên Quang 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/01/2020] [Hiệu lực: 16/01/2020]

Kế hoạch 04/KH-UBND

Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh/ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/01/2020] [Hiệu lực: 16/01/2020]

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND

Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/01/2020] [Hiệu lực: 26/01/2020]

Công văn 110/UBND-NLN

Công văn số 110/UBND-NLN ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Tết trồng cây Xuân Canh Tý năm 2020

[Thuộc tính] [Ban hành: 15/01/2020] [Hiệu lực: 15/01/2020]

Tổng số: 47 VB    Trang 1/3

1 2 3

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.