THỜI GIAN BAN HÀNH

Maximize

Công văn 276/UBND - KGVX

Công văn số 276/UBND - KGVX ngày 31/01/2021 của UBND tỉnh về việc cho học sinh nghỉ học, phòng chống dịch COVID-19

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/01/2021] [Hiệu lực: 31/01/2021]

Công văn 278/UBND - KGVX

Công văn số 278/UBND - KGVX ngày 31/01/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/01/2021] [Hiệu lực: 31/01/2021]

Công văn 275/UBND - KGVX

Công văn số 275/UBND - KGVX ngày 30/01/2021 của UBND tỉnh về việc đôn đốc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/01/2021] [Hiệu lực: 30/01/2021]

Kế hoạch 30/KH - UBND

Kế hoạch số số 16/KH - UBND ngày 30/01/2021 của UBND tỉnh Thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/01/2021] [Hiệu lực: 30/01/2021]

Quyết định 30/QĐ-UBND

Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 30/01/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/01/2021] [Hiệu lực: 30/01/2021]

Kế hoạch 21/KH - UBND

Kế hoạch số 21/KH - UBND ngày 30/.01/2021 của UBND tỉnh Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về Dân quân tự vệ

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/01/2021] [Hiệu lực: 30/01/2021]

Kế hoạch 20/KH - UBND

Kế hoạch số 20/KH - UBND ngày 30/01/2021 của UBND tỉnh Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày toàn dân Phòng cháy và chữa cháy (04/10/2001 - 04/10/2021) gắn với 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (04/10/1961 - 04/10/2021)

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/01/2021] [Hiệu lực: 30/01/2021]

Kế hoạch 22/KH - UBND

Kế hoạch số 22/KH - UBND ngày 30/01/2021 của UBND tỉnh Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/01/2021] [Hiệu lực: 30/01/2021]

Công văn 272/UBND-NC

Công văn số 272/UBND-NC ngày 30/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/01/2021] [Hiệu lực: 30/01/2021]

Quyết định 87/QĐ-UBND

Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/01/2021] [Hiệu lực: 29/01/2021]

Công văn 257/UBND - NC

Công văn số 257/UBND - NC ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/01/2021] [Hiệu lực: 29/01/2021]

Quyết định 86/QĐ-UBND

Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/01/2021] [Hiệu lực: 29/01/2021]

Thông báo 01/TB - BCĐ

Thông báo số 01/TB - BCĐ ngày 29/01/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Tuyên Quang Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 29/01/2021] [Hiệu lực: 29/01/2021]

Kế hoạch 19/KH - UBND

Kế hoạch số 19/KH - UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/01/2021] [Hiệu lực: 28/01/2021]

Quyết định 81/QĐ-UBND

Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/01/2021] [Hiệu lực: 28/01/2021]

Công văn 254/UBND - KGVX

Công văn số 254/UBND - KGVX ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/01/2021] [Hiệu lực: 28/01/2021]

Công văn 247/UBND - KGVX

Công văn số 247/UBND - KGVX ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh về việc đảm bảo các hoạt động du lịch trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/01/2021] [Hiệu lực: 28/01/2021]

Kế hoạch 17/KH - UBND

Kế hoạch số 17/KH - UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/01/2021] [Hiệu lực: 28/01/2021]

Quyết định 85/QĐ-UBND

Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh về việc thành lập 05 chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/01/2021] [Hiệu lực: 28/01/2021]

Quyết định 83/QĐ-UBND

Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 159 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/01/2021] [Hiệu lực: 28/01/2021]

Tổng số: 94 VB    Trang 1/5

1 2 3 4 5

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.