Maximize

Quyết định 374/QĐ-UBND

Quyết định số 374/QĐ-UBND,ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/10/2017] [Hiệu lực: 31/10/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 230/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 230/DM từ ngày 21/10/2017 đến ngày 31/10/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/10/2017] [Hiệu lực: 31/10/2017]

Quyết định 17/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND, ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy đối với người bị xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 31/10/2017] [Hiệu lực: 10/11/2017]

Quyết định Số 1245/QĐ-UBND

Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/10/2017] [Hiệu lực: 30/10/2017]

Quyết định 1246/QĐ-UBND

Quyết định số 1246/QĐ-UBND, ngày 30/10/ 2017 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lao động tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/10/2017] [Hiệu lực: 30/10/2017]

Quyết định 1247/QĐ-UBND

Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương

[Thuộc tính] [Ban hành: 30/10/2017] [Hiệu lực: 30/10/2017]

Quyết định 1242/QĐ-UBND

Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 28/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Tổ công tác liên ngành kiểm tra hoạt động khoáng sản khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 28/10/2017] [Hiệu lực: 28/10/2017]

Quyết định 370/QĐ-UBND

Quyết định số 370/QĐ-UBND, ngày 26/10/2017 thành lập Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/10/2017] [Hiệu lực: 26/10/2017]

Quyết định 367/QĐ-UBND

Quyết định số 367/QĐ-UBND, ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh, về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng một số công trình thuộc dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang, giai đoạn 2 (2017 - 2020)

[Thuộc tính] [Ban hành: 26/10/2017] [Hiệu lực: 26/10/2017]

Công văn 3342/UBND-TNMT

Công văn sô 3342/UBND-TNMT, ngày 24/10/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại văn bản số 590-TB/TU ngày 14/10/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/10/2017] [Hiệu lực: 24/10/2017]

Quyết định 1218/QĐ-UBND

Quyết định số 1218/QĐ-UBND, ngày 24/10/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phân công trách nhiệm thu thập, tổng hợp và báo cáo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 24/10/2017] [Hiệu lực: 24/10/2017]

Công văn 3335/UBND-KGVX

Công văn số 3335/UBND-KGVX, ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh, về việc tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội, lễ hội chọi trâu, hội chọi trâu

[Thuộc tính] [Ban hành: 23/10/2017] [Hiệu lực: 23/10/2017]

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến 229/DM

Danh mục văn bản các cơ quan TW gửi đến số 229/DM từ ngày 11/10/2017 đến ngày 20/10/2017

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/10/2017] [Hiệu lực: 20/10/2017]

Công văn 3321/UBND-NLN

Công văn số 3321/UBND-NLN, ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Lở mồm long móng gia súc

[Thuộc tính] [Ban hành: 20/10/2017] [Hiệu lực: 20/10/2017]

Quyết định 359/QĐ-UBND

Quyết định số 359/QĐ-UBND, ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng công trình: Đường quản lý, vận hành (từ QL 2 vào vị trí giếng khoan và nhà trạm bảo vệ giếng khoan) thuộc công trình cấp nước sinh hoạt thôn 1, 2, 3, 4, 5, 6 Thống Nhất, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên

[Thuộc tính] [Ban hành: 19/10/2017] [Hiệu lực: 19/10/2017]

Công văn 3283/UBND-NC

Công văn số 3283/UBND-NC ngày 17/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường quản lý tàu bay không người lái, các phương tiện bay siêu nhẹ

[Thuộc tính] [Ban hành: 17/10/2017] [Hiệu lực: 17/10/2017]

Quyết định 356/QĐ-UBND

Quyết định số 356/QĐ-UBND, ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh về việc hủy bỏ Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện quy hoạch Khu tập thể Mỏ sắt và cán thép Tuyên Quang tại thôn An Hoà 1, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang

[Thuộc tính] [Ban hành: 16/10/2017] [Hiệu lực: 16/10/2017]

Quyết định 1181/QĐ-UBND

Quyết định số 1181/QĐ-UBND, ngày 14/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc thành lập Ban chỉ đạo tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

[Thuộc tính] [Ban hành: 14/10/2017] [Hiệu lực: 14/10/2017]

Công văn 3205/UBND-NLN

Công văn số 3205/UBND-NLN, ngày 11/10/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng tự nhiên để trồng rừng

[Thuộc tính] [Ban hành: 11/10/2017] [Hiệu lực: 11/10/2017]

Công văn 3168 /UBND-TH

Công văn số 3168/UBND-TH ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XVIII kỳ họp thứ 4

[Thuộc tính] [Ban hành: 10/10/2017] [Hiệu lực: 10/10/2017]

Tổng số: 28 VB    Trang 1/2

1 2

Bản quyền thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang
Địa chỉ: 160 đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 0273.822484 - Fax: 0273.822897 - Email: congbao-tuyenquang@chinhphu.vn
Ghi rõ nguồn "Công báo Tỉnh Tuyên Quang" khi sử dụng lại thông tin từ Website này.